STARE CIVILA

 

COVID-19   ANUNȚ IMPORTANT - privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19 

 

ADRESA INSTITUȚIEI PREFECTULUI 

 

 

Servicul Stare Civilă: ÎN VEDEREA EVITĂRII CONTAMINĂRII CU VIRUSUL COVID-19, ÎNCEPÂND CU DATA DE 11.03.2020 - PÂNĂ LA NOI COMUNICĂRI, ACTIVITATEA SERVICIULUI STARE CIVILĂ SE VA DESFĂȘURA ÎN URMĂTOARELE CONDIȚII :

ÎNREGISTRARE NOU-NĂSCUȚI           Luni-Vineri   9.00-13.00

ÎNREGISTRARE DECESE                      Luni-Vineri  8.30-15.30

                                                             Sâmbătă-Duminică 09.00-12.00

 Activitatea celorlalte compartimente se suspendă:

- transcrieri

- divorțuri

- căsătorii (depuneri acte)

- probleme speciale

-duplicate certificate stare civilă + dovezi de celibat.

 

 

ÎNREGISTRAREA NAȘTERII COPILULUI DIN CĂSĂTORIE
COPILULUI DIN AFARA CĂSĂTORIEI
CÂND UNUL SAU AMBII PĂRINȚI SUNT CETĂȚENI STRĂINI SAU APATRIZI
CÂND AMBII PĂRINȚI AU VÂRSTA SUB 14 ANI
CÂND MAMA NU ARE NAȘTEREA ÎNREGISTRATĂ
COPILULUI NĂSCUT MORT
NĂSCUTULUI VIU CARE A DECEDAT ÎN INTERVALUL CELOR 30 DE ZILE
ACORDAREA STIMULENTULUI FINANCIAR PENTRU NOU-NĂSCUȚI
ÎNREGISTRAREA TARDIVĂ A NAȘTERII (după 30 zile) PENTRU COPIII PÂNĂ ÎN 14 ANI
PENTRU COPIII CU VÎRSTE ÎNTRE 14 ȘI 18 ANI
PENTRU PERSOANA MAJORĂ
DEPUNEREA DOSARULUI PENTRU CĂSĂTORIE ÎNTRE DOI CETĂȚENI ROMÂNI
ÎNTRE UN CETĂȚEAN ROMÂN ȘI UN CETĂȚEAN STRĂIN SAU AMBII STRĂINI
CU/ÎNTRE PERSOANE ARESTATE
DOVADA DE CELIBAT – PENTRU ÎNCHEIEREA CĂSĂTORIEI ÎN STRĂINĂTATE
ACORDAREA STIMULENTULUI FINANCIAR TINERILOR CĂSĂTORIȚI
ÎNREGISTRAREA DECESULUI DOCUMENTE NECESARE
NĂSCUTULUI VIU CARE A DECEDAT ÎN INTERVALUL CELOR 30 DE ZILE
TRANSCRIEREA CERTIFICATELOR DE STARE CIVILĂ ELIBERATE DE AUTORITĂȚILE DIN STRĂINĂTATE CERTIFICATUL DE NAȘTERE
CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE
CERTIFICATUL DE DECES
CERTIFICAT DE NAȘTERE PENTRU CETĂȚENII CARE AU REDOBÂNDIT SAU CĂRORA LI S-A ACORDAT CETĂȚENIA ROMÂNĂ ȘI NU AU AVUT NICIODATĂ DOMICILIUL ÎN ROMÂNIA
apasă aici pentru Programare online
CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE PENTRU CETĂȚENII CARE AU REDOBÂNDIT SAU CĂRORA LI S-A ACORDAT CETĂȚENIA ROMÂNĂ ȘI NU AU AVUT NICIODATĂ DOMICILIUL ÎN ROMÂNIA
apasă aici pentru Programare online
ELIBERAREA DUPLICATELOR CERTIFICATELOR DE STARE CIVILĂ ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE NAȘTERE
ELIBERAREA EXTRASULUI DE NAȘTERE MULTILINGV
ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE CĂSĂTORIE
ELIBERAREA EXTRASULUI DE CĂSĂTORIE MULTILINGV
ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE DECES
ELIBERAREA EXTRASULUI DE DECES MULTILINGV
ELIBERAREA DUPLICATULUI CERTIFICATULUI DE DIVORȚ
SCHIMBAREA NUMELUI PE CALE ADMINISTRATIVĂ DOCUMENTE NECESARE
LIVRETUL DE FAMILIE DOCUMENTE NECESARE
RECTIFICAREA ACTELOR DE STARE CIVILĂ DOCUMENTE NECESARE
DIVORȚUL PE CALE ADMINISTRATIVĂ ÎNREGISTRAREA CERERII DE DIVORȚ, PROCEDURA DIVORȚULUI
ÎNSCRIEREA MENȚIUNILOR PE ACTELE DE STARE CIVILĂ ÎNSCRIEREA DIVORȚULUI, ANULĂRII ORI A ÎNCETĂRII CĂSĂTORIEI
ÎNSCRIEREA ADOPŢIEI, A ANULĂRII SAU A DESFACERII ADOPŢIEI
ÎNSCRIEREA MENȚIUNII DE RECUNOAȘTERE SAU STABILIRE DE FILIAȚIE
ÎNSCRIEREA MENŢIUNILOR PRIVIND ÎNREGISTRAREA NUMELUI/PRENUMELUI CU ORTOGRAFIEREA LIMBII MATERNE
ÎNSCRIEREA MENȚIUNII DE SCHIMBARE DE NUME ŞI/SAU PRENUME INTERVENITĂ ÎN STRĂINĂTATE
RECONSTITUIREA ULTERIOARĂ A ACTELOR DE STARE CIVILĂ DOCUMENTE NECESARE
MODIFICARE C.N.P. DOCUMENTE NECESARE
CERTIFICAT PRIVIND COMPONENȚA FAMILIEI DOCUMENTE NECESARE