Transparenta Decizionala

 • Adrese către Consiliul Local Sector 5

 • Adresa nr. 99047/7.12.2020 referitoare la situația patinoar

 • Adrese S.C. Economat

 • Adresa nr. 98632/3.12.2020 către S.C. Economat

 • Curtea de Conturi

 • Decizia nr. 4339/25.11.2020 a Curții de Conturi

 • Curtea de Conturi

 • Curtea de Conturi_ PV de constatare R37382-06.11.2019.pdf

 • Curtea de Conturi_adresa nr. 4142-10.11.2020.pdf

 • Curtea de Conturi_PV de constatare 91380-06.11.2020.pdf

 • Curtea de Conturi_Raport de audit financiar 91380-06.11.2020.pdf

 • Curtea de Conturi_raport de audit financiar R37382-06.11.2019.pdf

 • Curtea de Conturi_raport de control 52208-03.07.2020

 • Raport de evaluare a implementării Legii 52/2003 în anul 2018

 • Raport de evaluare a implementării Legii 52/2003 în anul 2017

 

Documentații P.U.D.

 

Proiecte in dezbatere

 • Proiect de hotărâre privind deschiderea terenurilor de sport din incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat în Sectorul 5 al Municipiului Bucureşti, pentru practicarea activităţilor sportive de către copii - 10.12.2020

 • Proiectul de hotărâre privind modificarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism tip P.U.D.

 • Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare a Sectorului 5, Municipiul București

 • Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare a Sectorului 5 al Municipiului București

 • Proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale, în perioada 2019-2024 la nivelul Sectorului 5 

 • Proiectul de act normativ privind modificare si completarea H.C.L.S 5 nr. 86/2018 privind aprobarea regulamentului pentru stabilirea si delimitarea amplasarii mobilierului stradal destinat comercializarii florilor pe raza Sectorului 5 al Municipiului București. 

 • Proiectul de act normativ privind reglementarea activității de ridicare, transport, depozitare și eliberare a anumitor categorii de vehicule staționate neregulamentar pe carosabil, spații verzi și trotuare ale Sectorului 5 al Municipiului București. 

 • Proiectul de act normativ privind modificarea și completarea H.C.L.S5 nr.88/30.09.2016 privind aprobarea Regulamentului pentru emiterea și prelungirea Acordului de funcționare pentru comercializarea produselor și prestarea serviciilor de piață pe raza Sectorului 5 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare

 • Proiectul de act normativ privind modificarea și completarea H.C.L.S5 nr.89/30.09.2016 privind aprobarea Regulamentului pentru emiterea și prelungirea Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute în grupele CAEN 561-Restaurante și 563-Baruri și alte activități de servire a băuturilor pe raza Sectorului 5 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare

 • Proiectul de act normativ privind aprobarea Regulamentului de emitere a Autorizației /Acordului de funcționare pentru terase sezoniere, comerț de întâmpinare și comercializare flori pe domeniul public al Municipiului București aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 5

 • Proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei Antidrog a Sectorului 5 pentru perioada 2013-2020 și a Planului de Acțiune pentru implementarea Strategiei Antidrog a Sectorului 5 pentru perioada 2017-2020

 • Anunț consultare publică privind chioșcurile amplasate pe domeniul public al Sectorului 5

 • Proiectul de act normativ privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism tip P.U.D.

 • Proiectul de act normativ privind procedura de lucru pe linia vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al Municipiului București aflat în administrarea Sectorului 5.

 • Proiectul de act normativ privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea și acordarea sprijinului financiar de la bugetul local, pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, care funcționează pe raza teritorială a Sectorului 5.

 • Proiectul de act normativ privind constituirea la nivelul Sectorului 5 a Grupului Consultativ Civic Sector 5 și aprobarea Regulamentului de Funcționare a acestuia.

 • Proiectul de act normativ privind aprobarea Metodologiei pentru majorarea impozitului pe clădiri și a impozitului pe terenuri cu până la 500% și a criteriilor de încadrare a clădirilor și terenurilor în categoria celor neîngrijite

 • Proiectul de act normativ privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism.

 • Proiectul de act normativ privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare pe raza Sectorului 5 al Municipiului București.

 • PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului privind reglementarea activității de constatare, ridicare, transport, depozitare şi restituire/eliberare a autovehiculelor sau vehiculelor staționate/parcate pe carosabil, terenuri, parcări, locuri special amenajate, spații verzi,zone pietonale, scuaruri (zonă verde sau pietonală) și trotuare aparținând domeniului public sau privat al Municipiului București aflate pe raza administrativ – teritorială a Sectorului 5.

 • Proiect de act normativ privind aprobarea Ghidului Solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Sectorului 5 al Municipiului București pentru activităţi nonprofit de interes local desfășurate de Centrul Cultural și de Tineret ”Ștefan Iordache” al Sectorului 5

 • Proiect de act normativ privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Administrare a Drumurilor și Străzilor administrate de CLS5

 • Proiect de act normativ privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017

 • Proiect de hotărâre pentru dezbatere publică privind aprobarea modificării Organigramei, Regulamentului de Organizare și Funcționare și Ștatului de Funcții ale Centrului Cultural și de Tineret "Ștefan Iordache" al Sectorului 5

 • Proiect de hotarare pentru dezbatere publica privind emiterea Autorizatiei de functionare a pietelor in Sectorul 5 Bucuresti

 • Strategia pentru Regenerare Urbana Ferentari

 • Strategia de dezvoltare a zonei Ferentari

 • PLANUL DE ACȚIUNE PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI ANTIDROG A SECTORULUI 5 2017-2020

 • STRATEGIA LOCALA SECTOR 5 PENTRU PREVENIREA SI COMBATEREA FENOMENULUI VIOLENTEI IN FAMILIE 2017