INREGISTRARE / RADIERE MOPEDE


1. Condiții tehnice
2. Acte necesare înregistrării unui moped
3. Acte necesare radierii unui moped
4. Direcția Generală de Poliție Locală Sector 5 – contact/program
5. Sediile Direcției Impozite și Taxe Locale Sector 5 – contact/program


          1. CONDIȚII TEHNICE


 capacitatea cilindrică max. 50 cm3
 viteza: max. 45 km/h
 putere: max. 4 kW - numai pentru vehicule electrice


          2. ACTE NECESARE ÎNREGISTRĂRII UNUI MOPED


1)  CEREREA DE ÎNREGISTRARE, tipizat;
2)  ACTUL DE IDENTITATE AL SOLICITANTULUI (în original și copie pentru persoane fizice)
     CERTIFICATUL DE ÎNMATRICULARE AL SOLICITANTULUI (în original și copie pentru persoane juridice), ÎMPUTERNICIRE înregistrată la firmă și copie după B.I./C.I. a celui împuternicit;
3)  ACTUL DE PROPRIETATE ASUPRA VEHICULULUI (factură sau contract de vânzare-cumpărare, în original și copie);
4)  DOVADA EFECTUĂRII INSPECȚIEI TEHNICE (în original și copie) - pe care să se menționeze faptul că vehiculul este apt de a circula pe drumurile publice și nu prezintă pericol pentru participanții la trafic;
5)  CARTEA DE IDENTIFICARE A VEHICULULUI, având aplicată folia RAR (în original și copie);
6)  DOVADA PLĂȚII TAXEI DE ÎNREGISTRARE (original) în valoare de 40 RON:
    - plătit în contul RO83TREZ70521360250XXXXX, deschis la CEC, la orice agenție de pe raza Sectorului 5;
    - vehiculele aparținând Primăriei Municipiului București, Primăriilor sectoarelor 1 - 6, precum și instituțiilor publice, regiilor autonome, societăților comerciale și serviciilor publice aflate în subordinea Consiliului General al Municipiului București sau al consiliilor sectoarelor 1 - 6, sunt scutite de plata taxei de înregistrare;
7)  DOVADA PLĂȚII CONTRAVALORII CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE (original) în valoare de 24 RON:
    - plătit în contul RO83TREZ70521360250XXXXX, deschis la CEC, la orice agenție de pe raza Sectorului 5;
8)  DOVADA PLĂȚII CONTRAVALORII PLĂCUȚEI CU NUMĂRUL DE ÎNREGISTRARE (original ) în valoare de 30 RON:
    - plătit în contul RO83TREZ70521360250XXXXX, deschis la CEC, la orice agenție de pe raza Sectorului 5. Taxele se achită prin ordin de plată (pentru persoanele juridice) sau mandate poștale (pentru persoane fizice). Plăcuțele cu numerele de înregistrare și certificatele de înregistrare se înmânează personal solicitantului sau delegatului acestuia;
9)  DOVADA PLĂȚII ASIGURĂRII OBLIGATORIE VEHICULULUI (în original + copie);
10) DOVADA RADIERII DIN CIRCULAȚIE, în cazul unei înregistrări anterioare.


          3. ACTE NECESARE RADIERII UNUI MOPED


1) CERERE (FIȘA) DE RADIERE A MOPEDELOR, tipizat;
    - se completează de către solicitant, datele despre deținător și datele despre vehicul;
2) ACTUL DE IDENTITATE AL SOLICITANTULUI (în original și copie pentru persoane fizice);
3) DELEGAȚIE (ÎMPUTERNICIRE) pentru persoane juridice;
4) CERTIFICATUL DE ÎNMATRICULARE AL SOLICITANTULUI (în original și copie pentru persoane juridice);
5) ACTUL DE PROPRIETATE ASUPRA VEHICULULUI (în original și copie);
6) CARTEA DE IDENTITATE A VEHICULULUI (în original și copie);
7) CERTIFICATUL DE ÎNREGISTRARE (în original și copie);
8) PLĂCUȚA CU NUMĂRUL DE ÎNREGISTRARE (în cazul în care proprietarul nu dorește menținerea numărului de înregistrare);
9) DOVADA DE LA POLIȚIE (în cazul furtului mopedului, scuterului, motoretei).


          4. DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ SECTOR 5


Adresa: B-dul Regina Elisabeta nr. 29-31, sector 5
Telefon: 031.425.90.17/ int. 122
Fax: 031.438.29.86

Program cu Publicul:
LUNI         08:30 – 10:00 / 14:30 – 15:30
MARȚI       08:30 – 10:00 / 14:30 – 15:30
MIERCURI 08:30 – 10:00 / 14:30 – 15:30
JOI            08:30 – 10:00 / 14:30 – 15:30


          5. SEDIILE DIRECȚIEI IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE SECTOR 5


 Str. Sebastian nr. 23, bl. S13 (SEDIUL CENTRAL)
 Str. Uranus nr. 98, bl. U8
 Piața Națiunilor Unite nr. 3-5


Telefon: 031.432.88.64
Fax: 021.424.37.48

Program cu Publicul:
LUNI         08:30 – 16:30
MARȚI       08:30 – 16:30
MIERCURI 08:30 – 18:30
JOI            08:30 – 16:30
VINERI      08:30 – 16:30


Cererile tipizate pentru înregistrarea/radierea mopedului se găsesc la Serviciul Evidența Persoanelor – Direcția de Evidență a Persoanelor și Coordonare Metodologică din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală Sector 5, B-dul Regina Elisabeta nr. 29-31, sector 5, sau le puteți descărca de aici, Cerere înregistrare , Cerere radiere.


Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la numărul de telefon 031.425.90.17, interior 122