DIRECTIA EVIDENTA PERSOANELOR

Direcţia Evidența Persoanelor are rolul de a înscriere în evidențele sale toți locuitorii Sectorului 5, prin eliberarea actelor de identitate, a actelor necesare încheierii căsătoriei, înregistrării decesului, acte necesare în vederea transcrierii certificatelor de stare civilă eliberate de autorităţile străine, acte necesare schimbării numelui sau prenumelui pe cale administrativă, înregistrarea naşterii, cât și îndeplinirea altor atribuţii în domeniul său de activitate.

 

 

 

DIN DATA DE 02.10.2017 SEDIUL SERVICIULUI DE STARE CIVILĂ SE MUTĂ ÎN STRADA FABRICA DE CHIBRITURI NR. 9-11, SECTOR 5.

DIRECTIA EVIDENTA PERSOANELOR

Director Executiv Alina Cristina Neagu
  • Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5

  • Telefon: 021.314.43.18

Direcția Evidența Persoanelor are în componență 2 servicii:

 

 

Serviciul de Evidența Populației

Cetățenii se pot adresa oricărui Punct de lucru din cadrul Serviciului de Evidența Populației de pe raza Sectorului 5, în vederea solicitării actelor de identitate, repectând următorul program:

Click aici

 

Program de lucru cu publicul – Stare civilă

Click aici

 

PROGRAM DE AUDIENȚE

Click aici