DIRECTIA EVIDENTA PERSOANELOR

Direcţia Evidența Persoanelor are rolul de a înscriere în evidențele sale toți locuitorii Sectorului 5, prin eliberarea actelor de identitate, a actelor necesare încheierii căsătoriei, înregistrării decesului, acte necesare în vederea transcrierii certificatelor de stare civilă eliberate de autorităţile străine, acte necesare schimbării numelui sau prenumelui pe cale administrativă, înregistrarea naşterii, cât și îndeplinirea altor atribuţii în domeniul său de activitate.

 

 

 

Direcția Evidența Persoanelor are în componență 2 servicii, după cum urmează:

Director Executiv 
  • Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5

  • Telefon: 021.314.43.18

 

 

Program de lucru Serviciul - Evidența Populației

Click aici

 

Program de lucru cu publicul – Stare civilă

Click aici

 

PROGRAM DE AUDIENȚE

Click aici