DIRECTIA EVIDENTA PERSOANELOR

Direcţia Evidența Persoanelor are rolul de a înscriere în evidențele sale toți locuitorii Sectorului 5, prin eliberarea actelor de identitate, a actelor necesare încheierii căsătoriei, înregistrării decesului, acte necesare în vederea transcrierii certificatelor de stare civilă eliberate de autorităţile străine, acte necesare schimbării numelui sau prenumelui pe cale administrativă, înregistrarea naşterii, cât și îndeplinirea altor atribuţii în domeniul său de activitate.

 

Vă aducem la cunoștință că birourile de evidența persoanelor aflate în incinta secțiilor de politie nr. 17, 18, 19 și 24 s-au relocat într-un nou sediu cu adresa str. George Coșbuc nr. 36-38, sector 5 (punct de reper Piața cu Flori) . Noul sediu al Serviciului de Evidența Populației din cadrul Direcției Evidența Persoanelor Sector 5 este funcțional începând cu data de 24.06.2019, având următorul program de lucru : Luni -Vineri : 08:30-16:30 Joi : 08:30-18:30

 

 

Direcția Evidența Persoanelor are în componență 2 servicii, după cum urmează:

Director Executiv 
  • Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5

  • Telefon: 021.314.43.18

 

 

Program de lucru Serviciul - Evidența Populației

    Luni -Vineri : 08:30-16:30

    Joi : 08:30-18:30

 

Program de lucru cu publicul – Stare civilă

Click aici

 

PROGRAM DE AUDIENȚE

Click aici