Telefoane utile

 

PRIMĂRIA SECTORULUI 5

Str. Constantin Mille nr. 10, sector 1, București

 

DIRECŢIE / SERVICIU / BIROU

TELEFON

FAX

E-MAIL

Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului

021.314.43.18 /int. 177

021.312.17.68

urbanism@sector5.ro

Direcția de Control a Primarului

021.314.43.18 /int. 122

021 310 39 44

021.310.39.44

utilitatipublice@sector5.ro

Direcția de Transparență

Instituțională

021.314.43.18 /int. 123

021.313.67.68

-

primaria5.presa@gmail.com

Direcția Învățământ, Cultură, Sport și Relații cu Minoritățile

021.314.43.18 /int.165/178

021.314.70.53

021.314.70.53

directiainvatamant_prim5@yahoo.com

Direcția Strategii și Programe de Dezvoltare Durabilă

021.314.43.18 /int. 169

-

dezvoltare@sector5.ro

Direcția Resurse Umane

021.314.43.18 /int. 136

-

resurseumane@sector5.ro

Direcția Investiții și Achiziții Publice

021.314.43.18 /int. 119/135

021.312.62.79

achizitii@sector5.ro

Direcția Audit Public Intern

021.314.43.18 /int. 142

-

 

Direcția Juridică

 

021.314.43.18 /int. 126/180

-

juridic@sector5.ro

Direcția Economică

 

021.314.43.18 /int. 170

021.310.39.46

-

Biroul Spațiu de Locuit cu Altă Destinație

021.314.43.18 /int. 181

-

spatiullocativ@sector5.ro

Serviciul Autoritate Tutelară

021.314.43.18 /int. 125/171

-

-

 

Servicii cu sediul în incinta Str. Regina Elisabeta nr. 29-31, sector 5

 

Compartimentul Prevenire Situații de Urgență

021.315.08.95

021.315.08.95

situatiideurgenta5@sector5.ro

Biroul Autorizare Activități Comerciale

031.425.90.17 /int.110

-

-