Telefoane utile

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5

 

PRIMĂRIA SECTORULUI 5

 

DIRECŢIE / SERVICIU / BIROU

TEL/FAX

E-MAIL

Conducere

Locație

 

Arhitect Șef

 

Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului

021.314.43.18 /int. 1024/1025

 

urbanism@sector5.ro

 

Director Executiv

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5

Serviciul Urbanism și Autorizații de Construire

021.314.43.18 /int. 1024/1025

urbanism@sector5.ro

 

 

Compartimentul Autorizare Panouri Publicitare și Firme Luminoase

021.314.43.18 /int. 1024/1025

urbanism@sector5.ro

 

 

Compartimentul Prognoze și Strategii Urbanistice 

021.314.43.18 /int. 1024/1025

 

urbanism@sector5.ro

 

 

Direcția Tehnică

Director Executiv 

 

 Serviciul Verificari Lucrari Edilitare

021.314.43.18 /int. 1054

   

Șef Serviciu 

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5

Biroul Autorizare Activități Comerciale

021.314.43.18 /int. 1026

autorizare@sector5.ro

 

 Șef Birou

 

Compartimentul Spații de Locuit și Spații cu Altă Destinație

021.314.43.18 /int. 1027

spatiulocativ@sector5.ro

 

 

 

Direcția de Dezvoltare

Director Executiv

Alina Cristina NEAGU 021.314.43.18 /int. 1050

Serviciul Achiziții Publice

021.412.00.76/int. 1155, 1156, 1157

achizitii@sector5.ro

Șef Serviciu

 

Compartimentul Investiții

021.314.43.18 /int. 

fax 021.312.17.68

dezvoltare@sector5.ro

   

Serviciul Administrativ, Transport, Întreținere

021.314.43.18 /int. 1056 

fax 021.312.17.68

achizitii@sector5.ro

Șef Serviciu

 

Serviciul Proiecte

021.314.43.18 /int. 1034

dezvoltare@sector5.ro

Șef Serviciu

 

Compartimentul Management Informațional si Strategii de Informatizare

031.425.90.17 /int.1044

informatica@sector5.ro

   

Biroul Relații cu Mass Media

Biroul Relații cu Mass Media

021.314.43.18 /int 1031,1032; 021.313.67.68

massmedia@sector5.ro

   

Programare audiențe

021.314.43.18 /int. 1033

 

 

 

Direcția de Control

Director Executiv

 

Serviciul Corp de Control

021.314.43.18 /int. 1036

fax 021.312.17.68

control@sector5.ro

Șef Serviciu

 

Serviciul Control Instituții Publice Subordonate CLS 5

021.314.43.18 /int. 1036

fax 021.312.17.68

control@sector5.ro

Șef Serviciu

 

Direcția de Învățământ Tineret și Sport 

Director Executiv

Elena Roxana Nedelcu  021.314.43.18 /int. 1109

Serviciul Administrare Unități de Învățământ

021.314.43.18 /int. 1045

Șef Serviciu 

 

 

 

Compartimentul Cultură Tineret și Sport

021.314.43.18 /int. 1109

 

 

 

 

Compartimentul Experți Etnie Rromă

021.315.08.95 / 1032

fax 021.315.08.95;

 

 

 

 

Compartimentul Relații Cooperare cu Unitățile de Cult

021.314.43.18 /int. 1032

fax 021.312.17.68

 

 

 

Direcția de Resurse Umane 

Director Executiv

Violeta Dobre  021.314.43.18 /int. 1021

Serviciul Serviciul Organizarea Muncii, Managementul Funcției Publice și Calității Muncii

021.314.43.18 /int. 1106

resurseumane@sector5.ro

 

 Șef Serviciu

 

Compartimentul de Securitate și Sanătate în Muncă

021.314.43.18 /int. 1105

resurseumane@sector5.ro

 

 

 

Compartimentul Pregătire și Perfecționare

021.314.43.18 /int. 1118

resurseumane@sector5.ro

 

 

 

Direcția Economică 

Director Executiv

Nicoleta Izabela DISĂGILĂ 

Serviciul Financiar-Contabilitate

021.314.43.18 /int. 1041

fax 021.310.39.46

directiafinanciarcontabilitate@sector5.ro

 

Șef Serviciu 

 

Serviciul Buget

021.314.43.18 /int. 1042

directiafinanciarcontabilitate@sector5.ro

 

Șef Serviciu 

 

Compartimentul Urmărire Execuție Bugetară

021.314.43.18 /int. 1041

   

 

 

Direcția de Administrare a Domeniului Public și Privat al Sectorului 5

Director Executiv

Serviciul Inspecție și Administrare Domeniu Public

   

Șef Serviciu

 

Compartimentul Patrimoniu

021.314.43.18 /int. 1041

fax. 021.310.39.46

patrimoniu@sector5.ro

 

 

 

Compartimentul Parcaje Auto de Reședință

021.314.43.18 /int. 1121, 1139

 

 

 

Biroul Avize

   

Șef Birou

 

Direcția Juridică

Director Executiv

Florina DRAGNEA

Serviciul Contencios Administrativ

021.314.43.18 /int. 1046, 1083

juridic@sector5.ro

 

Șef Serviciu 

 

Serviciul Îndrumare Juridică și Evidența Contravențiilor

021.314.43.18 /int. 1039

juridic@sector5.ro

 

Șef Serviciu 

 

Serviciul Juridic, Legalitate Acte

021.314.43.18 /int. 1046, 1083

juridic@sector5.ro

 

 Șef Serviciu

 

 

Secretarul General al Sectorului

Direcția de Asistență Tehnică și Juridică

021.314.43.18 /int. 144

   

 

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5

Serviciul Evidență Acte Administrative

021.314.43.18 /int. 1137, 1138

   

 

 

 

Compartimentul pentru Aplicarea Legii nr. 550/2002

021/314.43.18. int.1137, 1138

   

 

 

 

Serviciul Secretariat, Registratură și Arhivă

021.314.43.18/ int. 1047, 1230, 1231

   

Șef Serviciu

 

Compartimentul Relații cu Asociațiile de Proprietari

021.314.43.18/ int. 1090

asociatiideproprietari@sector5.ro

   

Compartimentul Cadastru Fond Funciar, Registru Agricol

021.314.43.18/ int.1086, 1087

cadastru@sector5.ro

 

 

 

Biroul Evidență Electorală

021.314.43.18/int. 1150, 1151

electoral@sector5.ro

 

Șef Birou

 

Serviciul Autoritate Tutelară

021.314.43.18 /int. 1115

   

 

 

 

Compartimentul Audit Public

 

Compartimentul Audit Public Intern

021.314.43.18 /int. 1103

   

 

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5

Direcția Evidența Persoanelor

Director Executiv

 

Serviciul Evidența Populației

     

 

 

Serviciul Stare Civilă

 

starecivila@sector5.ro

 

Șef Serviciu

 

Direcția Generală de Poliție Locală

Director General

 

CENTRALA TELEFONICĂ

031.425.90.17

   

 

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5

DISPECERAT

021.312.28.81

fax 021.312.28.81

   

 

 

SECRETARIAT

021.311.21.00

fax 031.438.29.86

politialocala@sector5.ro

 

 

 

 

 

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 5

Director General

Florentina POPESCU