Telefoane utile

Str. Constantin Mille nr. 10, sector 1

PRIMĂRIA SECTORULUI 5

 

DIRECŢIE / SERVICIU / BIROU

TEL/FAX

E-MAIL

Conducere

Locație

Direcția Generală Arhitect Șef

Arhitect Șef

Stere Doru ILIESCU

Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului

021.314.43.18 /int. 114/137/147

fax 021.312.17.68

urbanism@sector5.ro

 

Str. Constantin Mille nr. 10, sector 1

Direcția Generală de Administrare a Domeniului Public și Privat al Sectorului 5

Director General

Raluca MILITARU

Direcția Tehnică și Verificare Investiții Edilitare

021.314.43.18 /int. 108

   

 

Str. Constantin Mille nr. 10, sector 1

Serviciul Inspecție Gospodărie Comunală și Verificare Lucrări Edilitare

021.314.43.18 /int. 121

   

Șef Serviciu

Răzvan IONIȚĂ

 

Serviciul Administrare Spații Verzi și Parcuri

021.314.43.18 /int. 137

   

Șef Serviciu

Iuliana IORGA

 

Serviciul Cadastru, Fond Funciar, Registru Agricol

021.314.43.18 /int. 155

   

 

 

Compartimentul Relații cu Asociațiile de Proprietari

021.314.43.18 /int. 186

   

 

 

Serviciul Patrimoniu

021.314.43.18

   

 

 

Biroul Spații de Locuit și Spații cu Altă Destinație

021.314.43.18 /int. 181

spatiullocativ@sector5.ro

 

 

 

Serviciul Parcaje Auto de Reședință

021.412.00.76

   

Șef Serviciu

Corneliu Laurențiu COLIBĂ

B-dul George Coșbuc nr. 36-38, sector 5

Direcția Generală de Administrație Publică Locală

Director General

Cezar Radu SOARE

Direcția de Transparență Instituțională

021.314.43.18 /int. 123; 021.313.67.68

primaria5.presa@gmail.com

 

Director Executiv

Cristina Claudia POPA

Str. Constantin Mille nr. 10, sector 1

Direcția Învățământ, Cultură, Culte, Sport și Relații cu Minoritățile 

021.314.43.18 /int. 165; 021.314.70.53 fax 021.314.70.53

 directiainvatamant_prim5@yahoo.com 

 

Director Executiv

Roxana Elena NEDELCU

 

Direcția de Dezvoltare Durabilă

021.314.43.18 /int. 169

dezvoltare@sector5.ro

 

Director Executiv

 

 

Serviciul Politici de Dezvoltare Durabilă

021.314.43.18 /int. 169

   

Șef Serviciu

 

 

Biroul Autorizare Activități Comerciale

031.425.90.17 /int. 110

   

 

 

Compartimentul Prevenire Situații de Urgență

021.315.08.95;

fax 021.315.08.95;

situatiideurgenta5@sector5.ro

 

 

B-dul Regina Elisabeta nr. 29-31, sector 5

Direcția Generală de Resurse Umane

Director General

Violeta DOBRE

Direcția de Management și Perfecționare

021.314.43.18 /int. 136

resurseumane@sector5.ro

 

Director Executiv

Denisa FRUNZĂ

Str. Constantin Mille nr. 10, sector 1

Serviciul Managementul Funcției Publice

021.314.43.18 /int. 136

   

Șef Serviciu

Carmen BRATU

 

Direcția Organizarea Muncii și Securitatea și Sănătatea în Muncă

021.314.43.18 /int. 136

   

Director Executiv

Doru Eduard CLĂBESCU

 

Direcția Achiziții Publice

Director Executiv

Daniela MINCU

Serviciul Achiziții Publice

021.314.43.18 /int. 119/135

fax 021.312.62.79

achizitii@sector5.ro

 

Șef Serviciu

Aurelia NEGRU

Str. Constantin Mille nr. 10, sector 1

Serviciu Administrativ

021.314.43.18 /int. 135

   

Șef Serviciu

 

 

Serviciul Transport Întreținere

021.314.43.18 /int. 119

   

Șef Serviciu

Lenuța IVĂNUȘ

 

Direcţia Generală Economică și de Investiții

 

 

Direcţia Generală Economică și de Investiții

021.314.43.18

   

Director 

Nicoleta Izabela DISĂGILĂ

Str. Constantin Mille nr. 10, sector 1

Direcția Impozite și Taxe Locale

031.432.88.64

fax 021.424.37.48

contact@ditl5.ro

secretariat@ditl5.ro

 

Director Executiv

Reli Silvia SĂVULESCU

Str. Sebastian nr. 23, sector 5

Serviciul Constatare și Impunere PF1

021.314.69.11

   

Șef Serviciu

Daniela CRĂINICEANU

Str. Mihail Kogalniceanu nr. 8, sector 5

Serviciul Constatare și Impunere PF2

021.336.32.28

fax 021.336.32.35

   

Șef Serviciu

Cristina RUSU

Piața Națiunilor Unite nr. 3-5, sector 5

Serviciul Urmărire Încasare și Executare PF

021.424.37.49

   

Șef Serviciu

Mariana GRIGORIU

Str. Sebastian nr. 23, sector 5

Serviciul Constatare și Impunere PJ

031.432.88.63

   

Șef Serviciu

Lazăr Gabriel DOLTU

Str. Sebastian nr. 23, sector 5

Serviciul Amenzi și Alte Venituri

021.314.69.13

   

Șef Serviciu

Andreea Daniela PASANIUC

Str. Mihail Kogalniceanu nr. 8, sector 5

Serviciul Evidență Venituri

031.432.88.64

   

Șef Serviciu

Mirela MAGHERU

Str. Sebastian nr. 23, sector 5

Direcția de Urmărire, Derulare Contracte

021.314.43.18 /int. 131

   

 

Str. Constantin Mille nr. 10, sector 1

Direcția Buget și Urmărire Execuție Bugetară

021.314.43.18 /int. 170/183

fax 021.310.39.46

   

Director Executiv

Isabela Nicoleta DISĂGILĂ

Str. Constantin Mille nr. 10, sector 1

Direcția Generală Juridică

Director General

Ion ȚINCU

Direcția de Contencios și Juridic Financiar Fiscal

021.314.43.18 /int. 126

juridic@sector5.ro

 

Director Executiv

Florina DRAGNEA

Str. Constantin Mille nr. 10, sector 1

Direcția de Legalitate Acte și Evidență Contravenții

021.314.43.18 /int. 180

   

 

 

 

Secretarul Sectorului 5

Cristina Cornelia FEURDEAN

Direcția de Asistență Tehnică și Juridică

021.314.43.18 /int. 144

   

 

Str. Constantin Mille nr. 10, sector 1

Serviciul Evidență Acte Administrative

021.314.43.18 /int. 134

   

Șef Serviciu

Mariana DUNĂ

 

Serviciul Secretariat, Registratură și Arhivă

021.314.43.18/ int. 117

   

Șef Serviciu

Cristina IOSIF

 

Serviciul Relații cu Cetățenii/Contribuabilii

     

Șef Serviciu

Monica JOIȚOIU

 

Serviciul Autoritate Tutelară

021.314.43.18 /int. 125/171

   

Șef Serviciu

 

 

Serviciul Evidență Electorală

021.314.43.18 /int. 120

   

Șef Serviciu

Constanța NICULAI

 

 

Direcția Audit Public

 

Serviciul Audit Public Intern

021.314.43.18 /int. 142

   

Șef Serviciu

Luminița COSTACHE

Str. Constantin Mille nr. 10, sector 1

Direcția Generală de Poliție Locală

Director General

 

CENTRALA TELEFONICĂ

031.425.90.17

   

 

B-dul Regina Elisabeta nr. 29-31, sector 5

DISPECERAT

021.312.28.81

fax 021.312.28.81

   

 

 

SECRETARIAT

021.311.21.00

fax 031.438.29.86

politialocala@sector5.ro

 

 

 

Direcția Evidența Populației

Director Executiv

Alina Cristina NEAGU

Biroul 1 Evidența Populației

031.432.84.24

evidentapopulatiei1@sector5.ro

 

Șef Birou

Nina STOICA

Str. Grigore Țăranu nr. 10, sector 5

Biroul 2 Evidența Populației

031.437.25.67

evidentapopulatiei2@sector5.ro

 

Șef Birou

Cristian Eugen CRISTESCU

Str. Constantin Miculescu nr. 14-16, sector 5

Biroul 3 Evidența Populației

031.435.92.48

evidentapopulatiei3@sector5.ro

 

Șef Birou

Mariana NICOLAE

Str. Amurgului nr. 17, sector 5

Biroul 4 Evidența Populației

031.436.76.52

evidentapopulatiei4@sector5.ro

 

Șef Birou

Maria GRECU

Str. Bazaltului nr. 22-30, sector 5

Serviciul Stare Civilă

021 318.69.07 Căsătorii

021 319.39.89 FAX

031 805.72.92 Decese

031 805.72.90 Nașteri

starecivila@sector5.ro

 

Șef Birou

Oana Crețu

Str. Sapienței nr. 1, sector 5

D.G.A.S.P.C

021 318.69.07 Centrala