Burse pentru studenti

500 de studenți din Sectorul 5 vor primi burse în cuantum de 500 de lei/lunar prin Proiectul „#FAPTE: 5TUDENT5 – PAȘI SPRE VIITOR”

 

  La inițiativa Primarului Daniel Florea, în baza HCLS5 nr. 190/27.08.2019, prin Proiectul „#FAPTE: 5TUDENT5 – PAȘI SPRE VIITOR”, 500 de studenți, locuitori ai Sectorului 5, vor primi burse de merit care să vină în sprijinul acestora în procesul de învățământ, în anul universitar 2019-2020.

 

  Condiții necesare înscrierii în proiect:

  • studentul sau masterandul să fie locuitor al Sectorului 5;
  • studentul sau masterandul să fie înscris la o Facultate de Stat, la zi, pe locurile finanțate de la bugetul de stat;
  • media anului universitar 2018 – 2019 a studentului sau masterandului să fie minim 8,50.

  Documente necesare înscrierii:

  • dovada domiciliului în Sectorul 5 (copie C.I.);
  • adeverință de la unitatea de învățământ superior din care să reiasă media de minim 8,50 pe anul universitar 2018 – 2019;
  • adeverință de la ANAF din care să reiasă că venitul per membru de familie este sub venitul mediu brut pe anul în curs.

  Mențiuni:

  • studenților sau masteranzilor din anul I li se vor acorda burse începând cu semestrul al II-lea;
  • se vor acorda un număr de 500 de burse în valoare de 500 lei/lună, în anul universitar 2019-2020;
  • dosarele se vor depune la sediul Centrului Cultural și de Tineret ”Ștefan Iordache” din Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, București, începând cu data de 1 octombrie 2019;
  • aprobarea dosarelor se va efectua în ordinea descrescătoare de la media 10 în jos.

 

  Pentru mai multe detalii privind Proiectul „#FAPTE: 5TUDENT5 – PAȘI SPRE VIITOR”, vă puteți adresa Serviciului Relații cu Mass-Media și Societatea Civilă, la numerele de telefon 021.314.4318, int.1032, 0756.144.831 sau la  adresele de e-mail: massmedia@sector5.ro;  5tudent5@sector5.rocentrulcultural@sector5.ro .