ATESTAREA CA ADMINISTRATOR DE CONDOMINIU

Actele necesare întocmirii dosarului pentru atestarea ca administrator de condominiu sunt următoarele:

 • Cerere-tip (care poate fi descărcată de aici);

 • Curriculum Vitae;

 • Copii de pe actele de stare civilă:

  • BI/CI;

  • Certificat de naștere;

  • Certificat căsătorie (după caz, hotărâre de divorț);

 • Copii acte studii, inclusiv certificatul de pregătire profesională, emis în condițiile legii;

 • Cazier, în original;


Dosarul complet se va depune la Registratura Primăriei Sectorului 5 aflată la parterul instituției, sediul acesteia fiind pe str. Constantin Mille nr. 10, sector 1.

Pentru informații suplimentare vă puteți adresa Compartimentului Relații cu Asociațiile de Proprietari, etaj 1, cam. 108, la numărul de telefon 021.314.43.18/ 021.314.46.80/ int. 186.


Program de lucru cu publicul:

Luni, Marți, Miercuri: 09.00 – 11.00

Joi: 13.00 – 16.00