Asistenta sociala

 • DREPTURILE DE CARE BENEFICIAZA ADULTII CU HANDICAP GRAV

  • Indemnizatie lunara în cuantum de 202 lei, • Buget complementar in cuantum de 91 lei, • Asistent Personal sau Indemnizatie de însotitor (optional) pentru persoana cu handicap grav, • Legitimatie de calatorie si 12 foi de drum pentru gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu tren de persoane sau autobuzele, • Legitimatie de calatorie pentru...

 • ASISTENTUL PERSONAL

  Ce este asistentul personal ? persoana care supravegheaza, acorda asistenta si îngrijire permanenta copilului sau adultului cu handicap grav.  

 • DREPTURILE DE CARE BENEFICIAZA ADULTII CU HANDICAP ACCENTUAT

  • Indemnizatie lunara în cuantum de 166 lei, • Buget complementar in cuantum de 68 lei, • Legitimatii de calatorie si 6 foi de drum pentru gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu tren de persoane sau autobuze, • Legitimatii de calatorie pentru gratuitatea transportului urban, cu mijloacele de transport în comun apartinând RATB, • Cartele...

 • DREPTURILE DE CARE BENEFICIAZA MINORII CU HANDICAP GRAV

  • Alocatie de stat, în conditiile si cuantumul prevazut de lege, majorat cu 100% (84 lei) • Bugetul complementar in cuantum de 91 lei, • Asistent personal sau optional indemnizatie de însotitor • Alocatie de hrana pentru copiii infectati cu HIV/SIDA • Legitimatii de calatorie si 12 foi de drum pentru gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu tren de ...

 • DREPTURILE DE CARE BENEFICIAZA MINORII CU HANDICAP ACCENTUAT

  • Alocatie de stat, în conditiile si cuantumul prevazut de lege, majorat cu 100% (84 lei), • Bugetul complementar in cuantum de 68 lei, • Legitimatii de calatorie si 6 foi de drum pentru gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu tren de persoane sau autobuze² • Legitimatii de calatorie pentru gratuitatea transportului urban, cu mijloacele de transport...

 • OBTINEREA CERTIFICATELOR PENTRU INCADRAREA INTR-O CATEGORIE DE PERSOANE CU HANDICAP

  Cine poate beneficia ? - minorii sau persoanele adulte carora datorita unor afectiuni fizice, mentale sau senzoriale le lipsesc abilitatile de a desfasura in mod normal activitati cotidiene, necesitand masuri de protectie in sprijinul recuperarii si incluziunii sociale. Cui trebuie sa va adresati ? Serviciului de Evaluare Complexa a Persoanelor Adulte cu Handicap, cu sediul in incinta Spitalului ...

 • Actele necesare pentru obţinerea prestaţiilor sociale

  Actele necesare pentru obţinerea prestaţiilor sociale şi a transportului pentru adulţi: • actul de identitate copie şi original al persoanei cu handicap sau reprezentantului legal; • dispoziţia de tutore/curator în copie şi original, în situaţia în care persoana cu handicap a fost pusă sub interdicţie; • certificatul de încadrare în grad de...

 • ACTE NECESARE ACORDĂRII MĂSURII DE PROTECŢIE PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP

  Dosarele se pot depune la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Bucureşti, sector 5, la sediul centrelor de zi de pe raza sectorului 5 : • Dosar cu şină • Cerere • Act de identitate (copie) • Certificat de încadrare în grad de handicap ( copie ) • Pentru pensionari, copie decizie de pensionare şi talon recent de pensie...