REABILITARE TERMICA

După consultarea materialului referitor la noile condiții impuse de modificările legislative, vă rugăm să adăugați la dosarul inițial următoarele documente :

 • Solicitarea de înscriere în programul ProCEECS 5
 • Hotărârea Adunării generale a proprietarilor
 • Lista proprietarilor care la rubrica „observații” să conțină semnăturile a minim 70 % din proprietari.

    Vă așteptăm, cu documentele menționate anterior completate, la sediul Primăriei Sector 5 - Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, 040554, București.

 

 • Lista celor 130 de imobile pentru care au fost încheiate procedurile de achiziție publică pentru proiectare și execuție lucrări de reabilitare termică

 • Listă solicitări înscriere în ProCEECS 5 până la data de 01.06.2020

 • NOTIFICARE - În atenția Asociațiilor de Proprietari din Sectorul 5 al Municipiului București

 • Hotărârea nr. 1061/30.10.2012(standarde de cost)

 • Programul local de creștere a eficienței energetice a condominiilor din sectorul 5 - ProCEECS 5

 • Formular HOTĂRÂREA - Adunării generale a proprietarilor

 • Formular - solicitare de înscriere în programul ProCEECS 5

 • Formular - Tabel listă proprietari