Proiecte in evaluare

FII C.O.O.L – Fii Competitiv. Orientat. Organizat. Lucrativ

Sursa finanțare

Programul Operational Capital Uman, Axa Prioritară (AP) 6 ”Educație și competențe”.

Obiective generale/specifice

OS 6.2.Creșterea participării la învățământul ante-preșcolar și preșcolar, în special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, cu accent pe copiii aparținând minorității roma și a celor din mediul rural. OS 6.3. Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare aoportunităților egale pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparținând minorității roma și elevii din mediul rural/ comunitățile dezavantajate socio-economic. OS 6.4. Creșterea numărului de tineri care au abandonat școala și de adulți care nu si-au finalizat educația obligatorie care se reîntorc în sistemul de educației și formare, inclusiv prin programe de tip a doua șansă și programe de formare profesională. OS 6.6 „Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul pre universitar în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli inclusive”

Parteneri

Scoala Gimnaziala Speciala nr.9, Scoala Gimnaziala Petrache Poenaru, Scoala Gimnaziala nr. 144 impreuna cu gradinita aflata in subordine, Scoala Gimnaziala nr.136, Scoala Gimnaziala nr.127, Scoala Gimnaziala George Calinescu, Scoala Gimnaziala nr. 131, Graninita nr.54, Gradinita din cadrul Scolii Gimnaziale nr.126, Gradinita din cadrul Scolii Gimnaziale nr.115, S.C Profiles International S.R.L.

Valoarea totala a proiectului

2.100.000 de euro

Contributia proprie

2%

Perioada implementare

36 luni de la data semnării contractului de finanțare

DEZVOLTAM PROFESORI – DEZVOLTAM VIITORUL

Sursa finanțare

Programul Operational Capital Uman, Axa Prioritară (AP) 6 „Educație și competențe, Prioritatea de Investiții (PI) 10i

Obiective generale/specifice

OS 6.6 „Îmbunatățirea competențelor personalului didactic din învătământul pre-universitar în vederea promovării unor servicii educționale de calitate orientate pe nevoile elevilor si ale unei școli incluzive

Parteneri

Scoala Gimanziala Speciala nr.9, Scoala Gimnaziala Petrache Poenaru, Scoala Gimnaziala nr. 144 impreuna cu gradinita aflata in subordine, Scoala Gimnaziala nr.136, Scoala Gimnaziala George Calinescu, Graninita nr.54, S.C. Profiles International. S.R.L. , Corpul Cadrelor Didactice Ilfov.

Valoarea totala a proiectului

450.000 euro

Contributia proprie

2%

Perioada implementare

27 luni de la data semnării contractului de finanțare

MAI BINE PENTRU TINE, ÎMPREUNĂ PENTRU NOI

Sursa finanțare

Programul Operational Capital Uman,Axa Prioritară 4 Incluziune socială și combaterea sărăciei

Obiective generale/specifice

Obiectivul general al proiectului este acela de a reduce numarul de persoane rome aflate în risc de sărăcie și ecluziune socială care locuiesc în sectorul 5 al capitalei, cu cel puțin 456 de persoane , care beneficiază de măsuri integrate în domeniile : socio-medical , educație, ocupare, antreprenoriat, consultanță juridică pentru reglementarea actelor, locuire.

Parteneri

S.C PROFILES INTERNATIONAL S.R.L

Valoarea totala a proiectului

2.543.650 euro

Contributia proprie

2%

Perioada implementare

-