SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI

Secretarul General al Sectorului 5 este reprezentat de doamna Elena Luminița PETRESCU, având în subordine o direcție, un serviciu, un birou și un compartiment, după cum urmează:

 • Direcția de Asistență Tehnică și Juridică

  • Serviciul Evidență Acte Administrative

  • Compartimentul pentru Aplicarea Legii Nr. 550/2002

  • Serviciul Secretariat, Registratură și Arhivă

  • Compartimentul Relații cu Publicul și Asociațiile de Proprietari / Locatari

 • Compartimentul Cadastru, Fond Funciar, Registru Agricol

 • Biroul Evidență Electorală

 • Serviciul Autoritate Tutelară