DIRECTIA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT AL SECTORULUI 5

Direcția de Administrare a Domeniului Public și Privat al Sectorului 5 asigură dezvoltarea și întreținerea rețelei stradale a sectorului, administrează și întreține spațiile verzi, gestionează, trasează, înființează și atribuie parcările de reședință, urmărește și controlează funcționarea rețelei de apă și canalizare de pe raza unității administrativ-teritoriale, produce și furnizează materialul dendrologic necesar în vederea îmbunătățirii aspectului zonelor verzi aflate în sector, se ocupă de avizarea, coordonarea și urmărirea execuției lucrărilor edilitare realizate pe domeniul public.

 

Direcția de Administrare a Domeniului Public și Privat al Sectorului 5 are în componență un serviciu, un birou și două compartimente, cu servicii corespunzătoare, după cum urmează:

Director Executiv
  • Serviciul Inspecție și Administrare Domeniu Public

  • Compartimentul Patrimoniu

  • Serviciul Parcaje Auto de Reședință

  • Biroul Avize