Documentatii P. U. D.

5/25/2018 12:42:32 PM

Prezentare generală

Acte necesare/Descărcare formulare

Informarea și consultarea publicului

C.T.A.T.U. – convocator și ordinea de zi

Ședințe C.T.A.T.U.

Documentații P.U.D. aprobate

 

Prezentare generală

Componența nominală a C.T.A.T.U. – vizualizare HCL nr. 42/28.02.2018

Regulamentul de organizare și funcționare a C.T.A.T.U. – vizualizare HCL nr. 43/28.02.2018

Regulamentul local de implicare a publicului – vizualizare HCL nr. 102/31.05.2018 

 

Secretar C.T.A.T.U. – arh. Irina Popescu

Contact: Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5

Adresă de e-mail: urbanism-pud@sector5.ro 

Telefon: 021.314.43.18 /int. 1028

Program pentru informare și consultarea documentelor la sediul primăriei:

Luni 14.00 - 16.00

 

 

Acte necesare/Descărcare formulare

 

Cerere pentru avizarea/aprobarea documentației P.U.D.  - descărcare

Opis documente necesare - descărcare

Anunț de intenție – descărcare

Model panou – descărcare

 

OBSERVAȚII

 

- planșa de reglementări – în varianta finală, cu rezoluție favorabilă de la C.T.A.T.U., se va depune în 5 exemplare;

- CD/USB va conține varianta finală a documentației;

 

- AFIȘAREA PANOULUI PRIVIND INTENȚIA DE ELABORARE A DOCUMENTAȚIEI P.U.D.:

 

NU SE VA AFIȘA PANOUL ÎNAINTE DE DEMARAREA DE CĂTRE ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ A CONSULTĂRII POPULAȚIEI!

 

Conform Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism tip P.U.D., afișarea Panoului de către inițiator/elaborator se face concomitent cu debutul etapei de Consultare a Populației, realizată de administrația locală, prin Secretariatul Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism; astfel, perioada de minim 15 zile în care publicul este invitat să transmită informații și propuneri, înscrisă pe Panou, va fi comunicată elaboratorului de către Secretariatul C.T.A.T.U., și va fi aceeași cu perioada publicării pe site-ul Primăriei Sectorului 5, la secțiunea Informarea și consultarea publicului, a documentelor privind anunțarea intenției de elaborare a documentației P.U.D.

 

- DECLARAȚIA NOTARIALĂ PRIVIND IDENTIFICAREA VECINILOR:

- În situația în care vecinii nu pot fi identificați, se va proceda conform articolului 18 din Regulamentul Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism tip P.U.D., și anume:

Art. 18 - (1) ”În cazul în care proprietarii loturilor învecinate nu pot fi identificați, beneficiarul documentației de urbanism va proceda la notificarea acestora prin intermediul unui executor judecătoresc, concomitent cu citarea lor într-un cotidian de largă circulație.

(2) În situația în care, după îndeplinirea acestor formalități, nu se pot identifica proprietarii vecini, documentația se poate instrumenta numai cu condiția unei declarații notariale a beneficiarului, prin care acesta își asumă toată răspunderea cu privire la adoptarea acestei documentații și exonerează autoritățile administrației publice de orice răspundere.”

 

- Conform articolului 17 din același Regulament, (3) ”În situația în care imobilul care a generat P.U.D. se învecinează pe una/mai multe laturi cu imobile având funcțiuni publice, de servicii, comerciale, etc, se va notifica administratorul clădirii.” 

 

Informarea și consultarea publicului

 

În conformitate cu prevederile art. 57 şi 61 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, ale ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism și ale Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism tip P.U.D., se supun spre informare și consultare publică următoarele documentațiile de urbanism tip P.U.D.

 

Referitor la documentațiile de urbanism afișate, se pot transmite comentarii, observaţii şi propuneri – la registratura Primăriei Sectorului 5 a Municipiului Bucureşti, pe adresa de mail urbanism-pud@sector5.ro sau în cadrul Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului din Primăria Sectorului 5, în baza programului afișat pe site. Termenul de depunere a sesizărilor și/sau de prezentare la sediul instituției pentru discuții, de către persoanele implicate în procesul de consultare, este de 15 zile calendaristice, din momentul publicării pe site a documentelor.

 

Nr. crt. Adresa Descriere Data afișare Termen
26

Intr. Vrabiei nr. 4,6,8

Consultarea populației -

Anunț de intenție - Vizualizare

Planșă reglementări - Vizualizare

Declarație not. identificare vecini - Vizualizare

Anexă panou - Vizualizare

Construire imobil locuințe colective D+P+2E 19.08.2019 02.09.2019
25

Str. Zețari nr. 4 lot 2

Consultarea populației -

Anunț de intenție - Vizualizare

Planșă reglementări - Vizualizare

Declarație not. identificare vecini - Vizualizare

Anexă panou - Vizualizare

Construire imobil P+2E+M cu funcțiuni mixte: locuințe colective și birouri 12.08.2019 26.08.2019
24

Șos. Sălaj nr. 383A

Consultarea populației -

Anunț de intenție - Vizualizare

Planșă reglementări - Vizualizare

Declarație not. identificare vecini - Vizualizare

Anexă panou - Vizualizare

Construire imobil locuințe colective cu spații comerciale la parter Sth+P+6E 12.08.2019 26.08.2019
23

Str. Mihail Sebastian nr. 37C

Consultarea populației -

Anunț de intenție - Vizualizare

Planșă reglementări - Vizualizare

Declarație not. identificare vecini - Vizualizare

Anexă panou - Vizualizare

Construire imobil locuințe colective cu spații comerciale la parter S+P+5E 16.07.2019 30.07.2019
22

Șos. Sălaj nr. 129A

Consultarea populației -

Anunț de intenție - Vizualizare

Planșă reglementări - Vizualizare

Declarație not. identificare vecini - Vizualizare

Anexă panou - Vizualizare

Construire imobil locuințe colective S+P+2E+M 11.06.2019 25.06.2019
21

Str. Petre Ispirescu nr. 67A

Consultarea populației -

Anunț de intenție - Vizualizare

Planșă reglementări - Vizualizare

Declarație not. identificare vecini - Vizualizare

Anexă panou - Vizualizare

Construire imobil locuințe colective S+P+2E+M 11.06.2019 25.06.2019
20

Drumul Funigeilor nr. 80-80A

Consultarea populației -

Anunț de intenție - Vizualizare

Planșă reglementări - Vizualizare

Declarație not. identificare vecini - Vizualizare

Anexă panou - Vizualizare

Construire imobil locuințe colective P+2E+M 11.06.2019 25.06.2019
19

Drumul Funigeilor nr. 51-59, lot 1/2

Consultarea populației -

Anunț de intenție - Vizualizare

Planșă reglementări - Vizualizare

Declarație not. identificare vecini - Vizualizare

Anexă panou - Vizualizare

Construire imobil locuințe colective P+2E+M 11.06.2019 25.06.2019
18

Drumul Funigeilor nr. 51-59, lot 1/1/2

Consultarea populației -

Anunț de intenție - Vizualizare

Planșă reglementări - Vizualizare

Declarație not. identificare vecini - Vizualizare

Anexă panou - Vizualizare

Construire imobil locuințe colective P+2E+M 11.06.2019 25.06.2019
17

Drumul Funigeilor nr. 51-59, lot 1/1/1

Consultarea populației -

Anunț de intenție - Vizualizare

Planșă reglementări - Vizualizare

Declarație not. identificare vecini - Vizualizare

Anexă panou - Vizualizare

Construire imobil locuințe colective P+2E+M 11.06.2019 25.06.2019
16

Str. Spătărești nr. 16

Consultarea populației -

Anunț de intenție - Vizualizare

Planșă reglementări - Vizualizare

Declarație not. identificare vecini - Vizualizare

Anexă panou - Vizualizare

Extindere cu un corp locuință P+1E și parcare acoperită 09.05.2019 23.05.2019
15

Str. Drumul Crăițelor nr. 194-204 lot 12

Consultarea populației -

Anunț de intenție - Vizualizare

Planșă reglementări - Vizualizare

Declarație not. identificare vecini - Vizualizare

Anexă panou - Vizualizare

Locuință unifamilială P+1E 08.05.2019 22.05.2019
14

Str. Cozieni nr. 41

Consultarea populației -

Anunț de intenție - Vizualizare

Planșă reglementări - Vizualizare

Declarație not. identificare vecini - Vizualizare

Anexă panou - Vizualizare

Locuință cu partiu special pentru profesiuni liberale P+1E 07.05.2019 21.05.2019
13

Str. Sirenelor nr. 78-80

Consultarea populației -

Anunț de intenție - Vizualizare

Planșă reglementări - Vizualizare

Declarație not. identificare vecini - Vizualizare

Anexă panou - Vizualizare

Imobil locuințe colective S+P+6E 10.04.2019 24.04.2019
12

B-dul. Tudor Vladimirescu nr. 18-20 (fost 18 LOT2 – 18A-20)

Consultarea populației -

Anunț de intenție - Vizualizare

Planșă reglementări - Vizualizare

Declarație not. identificare vecini - Vizualizare

Anexă panou - Vizualizare

Imobil cu funcțiune mixtă 2S+P+8E+9Er 10.04.2019 24.04.2019
11

Str. Slatina nr. 21M

Consultarea populației -

Anunț de intenție - Vizualizare

Planșă reglementări - Vizualizare

Declarație not. identificare vecini - Vizualizare

Anexă panou - Vizualizare

Locuință P+1E și împrejmuire teren 13.11.2018 27.11.2018
10

Str. Sirenelor nr. 78-80

Consultarea populației -

Anunț de intenție - Vizualizare

Planșă reglementări - Vizualizare

Declarație not. identificare vecini - Vizualizare

Anexă panou - Vizualizare

Imobil locuințe colective S+P+4E 05.11.2018 19.11.2018
9

Str. Lt. Petre Linteș nr. 32

Consultarea populației -

Anunț de intenție - Vizualizare

Planșă reglementări - Vizualizare

Declarație not. identificare vecini - Vizualizare

Anexă panou - Vizualizare

Imobil locuințe colective S+P+4E+Eth 02.10.2018 16.10.2018
8

Str. Ghidigeni nr. 51

Consultarea populației -

Anunț de intenție - Vizualizare

Planșă reglementări - Vizualizare

Declarație not. identificare vecini - Vizualizare

Anexă panou - Vizualizare

Locuință unifamilială P+2E+M 02.10.2018 16.10.2018
7

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 48, lot 2/1, 2/2

Consultarea populației -

Anunț de intenție - Vizualizare

Planșă reglementări - Vizualizare

Declarație not. identificare vecini - Vizualizare

Anexă panou - Vizualizare

Imobil de locuințe colective S+P+7E+8Er 31.08.2018 14.09.2018
6

Str. Pucheni nr. 109-137 lot 41

Consultarea populației -

Anunț de intenție - Vizualizare

Planșă reglementări - Vizualizare

Declarație not. identificare vecini - Vizualizare

Anexă panou - Vizualizare

Imobil de locuințe colective D+P+2E 30.08.2018 13.09.2018
5

Str. Mache Eftimiu nr. 12

Consultarea populației -

Anunț de intenție - Vizualizare

Planșă reglementări - Vizualizare

Declarație not. identificare vecini - Vizualizare

Anexă panou - Vizualizare

Locuință unifamilială P+1E 28.08.2018 11.09.2018
4

Str. Cedrilor nr. 6-8

Consultarea populației -

Anunț de intenție - Vizualizare

Planșă reglementări - Vizualizare

Declarație not. identificare vecini - Vizualizare

Anexă panou - Vizualizare

Imobil de locuințe colective P+5E 27.07.2018 10.08.2018
3

Aleea Livezilor nr. 27A

Consultarea populației -

Anunț de intenție - Vizualizare

Planșă reglementări - Vizualizare

Declarație not. identificare vecini - Vizualizare

Anexă panou - Vizualizare

Imobil locuințe colective P+1E+2Er și împrejmuire teren 26.07.2018 10.08.2018
2

Str. Gheorghieni nr. 34, LOT 2

Consultarea populației -

Anunț de intenție - Vizualizare

Planșă reglementări - Vizualizare

Declarație not. identificare vecini - Vizualizare

Anexă panou - Vizualizare

Revenire - Planșa de reglementări Vizualizare

Imobil locuințe colective + sp. comerciale D+P+2E+M și împrejmuire teren 11.06.2018 25.06.2018
1

Str. Gheorghieni nr. 34, LOT 1

Consultarea populației -

Anunț de intenție - Vizualizare

Planșă reglementări - Vizualizare

Declarație not. identificare vecini - Vizualizare

Anexă panou - Vizualizare

Revenire - Planșa de reglementări Vizualizare

Imobil locuințe colective + sp. comerciale D+P+2E+M și împrejmuire teren 11.06.2018 25.06.2018

 

C.T.A.T.U. – convocator și ordinea de zi

Obs. – prima afișată e cea mai recentă

Convocator și ordinea de zi - ședința C.T.A.T.U. nr. 9 din 03.09.2019 Vizualizare
Convocator și ordinea de zi - ședința C.T.A.T.U. nr. 8 din 16.07.2019 Vizualizare
Convocator și ordinea de zi - ședința C.T.A.T.U. nr. 7 din 26.06.2019 Vizualizare
Convocator și ordinea de zi - ședința C.T.A.T.U. nr. 6 din 28.05.2019 Vizualizare
Convocator și ordinea de zi - ședința C.T.A.T.U. nr. 5 din 07.12.2018 Vizualizare
Convocator și ordinea de zi - ședința C.T.A.T.U. nr. 4 din 24.10.2018 Vizualizare
Convocator și ordinea de zi - ședința C.T.A.T.U. nr. 3 din 19.09.2018 Vizualizare
Convocator și ordinea de zi - ședința C.T.A.T.U. nr. 2 din 25.07.2018 Vizualizare
Convocator și ordinea de zi - ședința C.T.A.T.U. nr. 1 din 28.06.2018 Vizualizare

 

Ședințe C.T.A.T.U.

Obs. – prima afișată e cea mai recentă

Ședința C.T.A.T.U. nr. 9 din 03.09.2019 Vizualizare
Ședința C.T.A.T.U. nr. 8 din 16.07.2019 Vizualizare
Ședința C.T.A.T.U. nr. 7 din 26.06.2019 Vizualizare
Ședința C.T.A.T.U. nr. 6 din 28.05.2019 Vizualizare
Ședința C.T.A.T.U. nr. 5 din 07.12.2018 Vizualizare
Ședința C.T.A.T.U. nr. 4 din 24.10.2018 Vizualizare
Ședința C.T.A.T.U. nr. 3 din 19.09.2018 Vizualizare
Ședința C.T.A.T.U. nr. 2 din 25.07.2018 Vizualizare
Ședința C.T.A.T.U. nr. 1 din 28.06.2018 Vizualizare

 

Documentații P.U.D. aprobate

Obs. – prima afișată e cea mai recentă

Nr. crt. Adresă Descriere
6

Str. Slatina nr. 21M

HCL - Vizualizare

Aviz - Vizualizare

Planșă - Vizualizare

Locuință unifamilială P+1E și împrejmuire teren
5

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 48, lot 2/1, lot 2/2

HCL - Vizualizare

Aviz - Vizualizare

Planșă - Vizualizare

Imobil locuințe colective S+P+7E+8Er
4

Str. Lt. Petre Linteș nr. 32

HCL - Vizualizare

Aviz - Vizualizare

Planșă - Vizualizare

Imobil locuințe colective S+P+4E+Eth
3

Str. Gheorghieni nr. 34 LOT 2

HCL - Vizualizare

Aviz - Vizualizare

Planșă - Vizualizare

Imobil locuințe colective cu spații comerciale S+P+2E+M și împrejmuire teren
2

Str. Gheorghieni nr. 34 LOT 1

HCL - Vizualizare

Aviz - Vizualizare

Planșă - Vizualizare

Imobil locuințe colective cu spații comerciale S+P+2E+M și împrejmuire teren
1

Str. Mache Eftimiu nr. 12

HCL - Vizualizare

Aviz - Vizualizare

Planșă - Vizualizare

Locuință unifamilială P+1E