RECTIFICAREA ACTELOR DE STARE CIVILĂ

3/7/2018 12:26:21 PM

Termen de soluționare – 30 zile de la data depunerii cererii.

Anularea, modificarea sau completarea actelor de stare civilă şi a mențiunilor înscrise pe marginea acestora se face prin instanță judecătorească.

Cererea de rectificare poate fi depusă la Primăria care are în păstrare actul de stare civilă sau la Primăria de domiciliu a solicitantului. 

Atenție! Anexele, cererile și declarațiile se semnează în fața ofițerului de stare civilă.

 

DOCUMENTE NECESARE OBSERVAȚII

Cerere

(Anexa nr. 53 - descarcă)

 

Actul de identitate

- original și fotocopie

Carte de identitate

Carte de identitate provizorie

Pașaport pentru cetățenii români cu domiciliu în străinătate

Documente justificativ din care să rezulte eroarea

- original și fotocopie

 

Rectificare la rubrica nume / prenume titular act

Certificat de naștere/căsătorie/deces ce urmează a fi rectificat

- original

Rectificarea se operează doar în cazul în care se constată că numele/prenumele a fost scris greșit de către ofițerul de stare civilă.

Exemplu: Nu se rectifică actul în cazul în care o persoană a fost declarată la naștere, prin certificatul medical constatator al nașterii, ca numindu-se Alecsandra, în prezent solicitând rectificarea în a se numi Alexandra. Aici se aplică procedura de schimbare a numelui pe cale administrativă.

Rectificare la rubrica data și locul nașterii

Certificat de naștere/căsătorie/deces ce urmează a fi rectificat

- original  

Rectificarea se operează doar în cazul în care se constată că data sau locul nașterii a fost scris greșit de către ofițerul de stare civilă, comparându-se cu certificatul medical constatator al nașterii din arhiva Stării Civile.

 

Rectificare la rubrica nume/prenume părinți

Certificat de naștere/căsătorie/deces ce urmează a fi rectificat

- original

 

Certificat de naștere părinți

- original și fotocopie

 

 

 

În cazul în care se solicită rectificarea rubricii nume/prenume părinți din actul de stare civilă

 

 

Certificat de căsătorie părinți, dacă este cazul

- original și fotocopie

Certificat de deces părinți, dacă este cazul

- original și fotocopie

Rectificarea Certificatului de divorț

Certificatul de divorț ce urmează a fi rectificat

- original

 

Obligatoriu se prezintă cele două originale eliberate.

Procură specială notarială (original) și

actul de identitate al împuternicitului

- original și fotocopie

În cazul în care cererea se depune prin împuternicit