ÎNREGISTRAREA DECESULUI COPILULUI NĂSCUT VIU CARE A DECEDAT ÎN INTERVALUL CELOR 30 ZILE

3/7/2018 11:52:55 AM

  În cazul persoanei decedate a cărei NAŞTERE NU A FOST ÎNREGISTRATĂ în termenul legal de 30 de zile, ACTUL DE DECES se întocmește în baza următoarelor documente:

 

DOCUMENTE NECESARE OBSERVAȚII

Certificatul medical constatator al nașterii

- original 

În lipsa certificatului medical constatator al naşterii, pe marginea actului de deces se face următoarea menţiune: "Cadavru cu identitate necunoscută”

Certificatul medical constatator al decesului

- original

 

Verificări efectuate de Poliție

- original

 

Declarație

- original

Declaraţia persoanei care solicită înregistrarea decesului, care să cuprindă datele de identificare.

Actul de identitate al mamei

- original și fotocopie

În lipsa actului de identitate al mamei, declarantul prezintă fotocopia procesului-verbal întocmit de polițist cu ocazia verificărilor efectuate la solicitarea unității sanitare în care a avut loc nașterea, certificată pentru conformitate de reprezentatul unității sanitare și copia certificatului de naștere a mamei

Actul de identitate al declarantului, dacă este cazul

- original și fotocopie

Dacă nașterea nu este declarată de mamă

În cazul în care declarația nașterii este făcută de un necunoscător al limbii române sau de către o persoană cu handicap

Proces-verbal , dacă este cazul

- original

(Anexa nr. 18.1 - descarcă)

Când declarația nașterii este făcută de un cetățean străin necunoscător al limbii române ori de o persoană cu handicap auditiv sau surdocecitate, documentele necesare înregistrării actului se solicită prin intermediul unui interpret autorizat sau, după caz, interpret autorizat al limbajului mimico- gestual ori al limbajului specific persoanelor cu surdocecitate.

 

După întocmirea actului de deces se solicită înregistrarea nașterii