DOVADA ACHITĂRII TAXEI

3/5/2018 12:14:42 PM

 

 

VALOARE TAXĂ MODALITĂȚI DE PLATĂ

Taxa 7 lei

(original)

Carte de identitate

 

HTML5 Icon

Filiale CEC Bank sector 5:

 • CEC Bank – Agenția 13 Septembrie nr. 103, bl.99
 • CEC Bank - Agenția Cotroceni din Strada Doctor Carol Davila, nr. 96
 • CEC Bank – Agenția Toporași din Șoseaua Giurgiului nr. 125, bl. 4A
 • CEC Bank – Agenția Alexandria – Calea Rahovei nr. 321, bl. 28
 • CEC Bank - Piața Operei din Strada Nicolae Staicovici nr. 2

 

Oficiile poștale Sector 5 :

 • Oficiul Poștal București nr. 75 din Str. Lacul Bucura nr. 2
 • Oficiul Poștal București nr. 75-Ghișeul 1 din Calea Ferentari nr. 72
 • Oficiul Poștal București nr. 5 din Bd. Libertății nr. 1
 • Oficiul Poștal București nr. 69 din Str. Bârcă nr. 14, bl. M161
 • Oficiul Poștal București nr. 69 - Ghișeul 1 din Calea Ferentari nr. 266-268 (incinta Electromagnetica),
 • Oficiul Poștal București nr. 35 din Str. Zării, nr. 10
 • Oficiul Poștal București nr. 15din Bd. Regina Elisabeta nr. 45
 • Oficiul Poștal București nr. 51 din Str. Mărgeanului nr. 12,
 • Oficiul Poștal București nr. 62 din Bd. Mihail Kogălniceanu nr. 3
 • Oficiul Poștal București nr. 28 din Str. Fabrica de Chibrituri nr. 28

 

Direcția Impozite și Taxe Locale-Sector 5

 • Strada Mihail Sebastian nr. 23, bloc S13

Taxa 1 leu

(original)

Carte de identitate provizorie

Taxa 1 leu

(original)

Comunicare date cu caracter personal

Sunt scutiți de la taxă:

- copii orfani, abandonați și persoanele în vârstă, aflate în unități de ocrotire și protecție socială, în baza solicitării scrise a instituției de ocrotire și protecție socială

- persoanele cu handicap, în baza documentului care atestă handicapul de gradul I și II

- persoanele care beneficiază de ajutor social, în baza adeverinței eliberate de primărie

- persoanele reținute sau arestate care nu dispun de mijloace financiare, în baza solicitării scrise a unității de poliție sau de arest.

- persoanele care sunt victime ale calamităților naturale, ale incendiilor sau ale unor dezastre în baza declarației pe propria răspundere și a comunicării primăriei locului de domiciliu.

-persoanele cărora li s-a schimbat denumirea străzilor, li s-au renumerotat imobilele, s-a schimbat denumirea ori au trecut într-un alt rang unitățile administrativ-teritoriale, în baza situației nominale transmisă primăriei.