COMUNICARE DATE CU CARACTER PERSONAL

3/5/2018 12:14:42 PM

Termen de eliberare - 10 zile

Cererea se depune la SPCLEP a locului de domiciliu/reședință.

Puteți solicita datele dumneavoastră referitoare la domiciliile avute în România şi/sau orice mențiune privind starea civilă (căsătorie, divorț), CNP, date despre copiii minori etc.

 

 

DOCUMENTE NECESARE OBSERVAȚII

Cerere - Descarcă

 

Actul de identitate

- original și fotocopie

 

Procură special + Act de identitate împuternicit

sau

Împuternicire avocațială, dacă este cazul

 

Taxă - 1 leu

Vă rog să consultați rubrica ””Modalități de achitare a  taxei” – click aici

Înmânarea Comunicării datelor cu caracter personal

La momentul depunerii cererii, ofițerul vă va comunica data la care să vă prezentați pentru ridicarea Comunicării de date cu caracter personal.