CERTIFICAT PRIVIND DOMICILIUL ÎNREGISTRAT ÎN REGISTRUL NAȚIONAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR

3/5/2018 12:14:42 PM

Termen de eliberare - 30 zile

În vederea obținerii unor drepturi sau a apărării intereselor, cetățenii români pot solicita un certificat care să ateste în străinătate domiciliul unor cetățeni români.

Cererea se depune la SPCEP a locului de domiciliu.

Atenție! Cererea se semnează în fața ofițerului de stare civilă.

 

DOCUMENTE NECESARE OBSERVAȚII

Cerere

Descarcă aici

Cererea se listează 

 

Actul de identitate

- original și copie

 

Înmânarea Certificatului

La momentul depunerii cererii, ofițerul vă va comunica data la care să vă prezentați pentru ridicarea cărții de identitate cu aplicarea vizei de reședință.