ACTE NECESARE DEPUNERE DOSAR ÎNCADRARE GRAD HANDICAP PENTRU LEGEA NR.19 DIN 2000

• DOSAR CU SINĂ
• ACT DE IDENTITATE - original şi copie
• ADEVERINŢĂ DE SALARIU – pentru salariaţi – copie
• COPIE CARTE DE MUNCA – (cu ştampila instituţiei şi specificarea faptului că este conformă cu originalul)
• CERTIFICAT MEDICAL DE LA MEDICUL SPECIALIST – cu data debutului afecţiunii (original)