LEGISLATIE

ORDINUL Ministrului Muncii, Familiei, şi Egalităţii de Şanse şi al Ministrului Sănătăţii Publice nr. 762 / 1992 / 2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap

 
LEGEA nr. 448 din 6 decembrie 2006 (**republicată**)(*actualizată*)
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap*)

 
Ordonanţa de urgenţă nr.14/2007
pentru modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

 

Hotărâre nr.268/2007
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

 

HOTARARE nr. 430 din 16 aprilie 2008
pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap