INDEMNIZATIA DE INSOTITOR ACORDATA PERSOANELOR CU HANDICAP GRAV SI CARE NU BENEFICIAZA DE ASISTENT PERSONAL

Cine poate beneficia de indemnizatia de însotitor ?
- persoana cu handicap grav care are dreptul la asistent personal, dar care nu beneficiaza de serviciile unui asistent personal.
Cui trebuie sa va adresati ?
- Serviciului Drepturi Acordate Persoanelor cu Handicap, cu sediul în Bucuresti, B-dul Regina Elisabeta nr.29-31, Sector 5, (tel.: 021.310.17.31 sau 021.314.43.18 / int.130,179)
Ce trebuie sa faceti ?
Depuneti cererea de acordare a indemnizatiei de însotitor (întocmita de persoana cu handicap sau reprezentantul sau legal) împreuna cu actele necesare;
Acte necesare:
• copia actului de identitate
• copia certificatului de încadrare în grad de handicap
• daca persoana cu handicap este pensionara, va depune copia deciziei de pensionare si ultimul talon de pensie, în original
• copia actului de identitate al reprezentantului legal (pentru minori sau pentru persoanele cu handicap grav puse sub interdictie, ertifica hotarârea judecatoreasca în copie)
In termen de 30 zile de la data înregistrarii cererii se efectueaza în mod obligatoriu ancheta sociala pentru verificarea îndeplinirii conditiilor de acordare a indemnizatiei de însotitor.
In termen de 30 zile de la efectuarea anchetei sociale, vi se va comunica daca cererea a fost sau nu solutionata favorabil, precum si motivele legale care au determinat respingerea solicitarii Dvs.
Dreptul la indemnizatia de însotitor se acorda începând cu luna urmatoare depunerii cererii.
Cum se efectueaza plata ?
Exista 2 modalitati de plata:
• la domiciliu, prin ertifi postal
• prin casieria institutiei (in cazul reordonantarilor) în B-dul Regina Elisabeta nr.29-31, Sector 5, Bucuresti (telefon: 021.310.17.31 sau 021.314.43.18 / int.199)


IMPORTANT !
Persoana cu handicap sau reprezentantul legal al acesteia au obligatia, conform legii, sa anunte Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 5, în termen de 48 de ore, cu privire la orice modificare survenita în situatia socio-economico-medicala (ex: schimbare acte identitate, schimbare ertificate de încadrare în grad de handicap, obtinerea altor venituri, etc.), de natura sa modifice acordarea acestor drepturi.