Contact

Telefonul cetateanului
021 314 43 18
Email

primarie@sector5.ro

Bdul Regina Elisabeta nr. 29-31 Bucuresti
Sector 5 050012 Bucuresti Romania

MUNICIPIUL BUCUREŞTI
PRIMĂRIA SECTORULUI 5
LISTA NUMERE
TELEFOANE -FAX
 
Nr. Crt.   NR. TELEFON/FAX
Interior Direct
1 Centrala telefonică     021.314.46.80
021.314.43.18
021.314.28.37
2 Cabinet Primar            Primar  DANIEL MARIAN VANGHELIE   021.314.49.90 FAX
3 Cabinet Viceprimar             Viceprimar DAN - IULIAN CROITORU 129 021.311.04.65 FAX
4 Cabinet Secretar                Secretar CORNELIA CRISTINA FEURDEAN 157     021.314.21.09 FAX
5 Direcţia Învăţământ şi Relaţii Comunitare Director Executiv  ROXANA NEDELCU 165       021.313.20.71 FAX
6 Direcţia Economică             Director Executiv  ISABELA DISĂGILĂ 170

     021.310.39.46 FAX

isabela.nicoleta.disagila@sector5.ro

7 Direcţia Urbanism  Director Executiv  CRISTINA BAŞTURESCU 145      021.312.17.69 FAX
8 Direcţia Juridică Director Executiv  FLORINA DRAGNEA  180, 126      
9 Direcţia Resurse Umane Director Executiv  VIOLETA DOBRE 136
 
 
10 Sindicatul Columna  LUPASCU MARIAN    
11 Directia Utilitati Publice Director Executiv  
STANESCU VALENTIN
121      021.310.39.44 FAX
12 Direcţia Evidenţa Populaţiei Director Executiv
PARVU CARMEN
      021.319.39.89 
13 Directia Achizitii Publice Director Executiv RAMULESCU  CARMEN 135      021.312.62.79 FAX
14 Serviciul Administrativ - Aprovizionare, Achiziţii           Sef Serviciu
AURELIA NEGRU
135      021.312.62.79 FAX
15 Serviciul Administrativ - Întreţinere- Transport NECULAI GHIBEA 135  
16 Audit Public Intern                                                    
17 Serviciul Autoritate Tutelară                                              Şef Serviciu 
MARIN GABRIELA
125/171  
18 Serviciul Cadastru, Fond Funciar, Registrul Agricol   160/155  
19 Serviciul Contabilitate, Financiar   132/170/183  
20 Biroul Buget Şef Birou  131  
21 Serviciul Urbanism, Autorizaţii de Construire   114    021.312.17.68
22 Serviciul Legalizari acte Juridic   126  
23 Serviciul Contencios Administrativ, Juridic       180  
24 Compartiment Protecţia Muncii, P.S.I.   136  
25 Serviciul Gospodarie Comunala Director Executiv  115  
26 Informatică   150/161/184      021.314.63.77  FAX
27 Serviciul Învăţământ, Relaţii Comunitare   165     021.314.70.53 
28 Registratură   117  
29 Relaţii Mass-Media Şef Birou  BOGDAN TAMAŞ 123     021.313.67.68  FAX
30 Serviciul Relaţii cu Asociaţiile de Proprietari şi Chiriaşi   186  
31 Biroul Relaţii cu Publicul, Audienţe, Reclamaţii, Sesizări    153  
32 Secretariat, Consiliul Local                                                 Şef Serviciu  MARIANA DUNA 134   021.314.87.06  FAX
33 Serviciul Spaţii de Locuit
şi Spaţii cu Altă Destinaţie                             
  181  
34 Stare Civilă -  Str. Politiei Nr.1  Şef Serviciu DRAGOMIR MARIANA   021 318.69.07
35 Serviciul Evidenta Electorala Sector 5 Şef Serviciu CONSTANTA NECULAI 120 021 314 52 18
021 314 52 17
36

Direcţia Impozite şi Taxe  Locale,

CIF: 33632364      

          
 
Piaţa
M. Kogălniceanu
Nr. 8
      021.314.69.07 FAX
021.314.69.11
021.314.69.13
021.314.69.18  
Consilier Superior  Naţiunile Unite
Nr. 3-5
021.336.32.28
021.336.32.35
021.336.32.34
021.336.32.17
Director Executiv POPESCU COSTIN ADRIAN Str. M. Sebastian

021.424.37.48
021.424.37.49

secretariat@ditl5.ro

37 DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢA SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI                        Director Executiv
POPESCU FLORENTINA
195  021.310.17.32 FAX
38 D.G.A.S.P.C.  Secretariat   194 021.310.17.31
39 D.G.A.S.P.C.      Direcţia Socială               Director Executiv Adjunct
TITEA CRISTINA 
175       021.310.39.45 FAX
40 D.G.A.S.P.C. Serviciul Ajutoare Sociale   116/198/176  
41 D.G.A.S.P.C.   Serviciul Indemnizaţii şi Alocaţii
42 D.G.A.S.P.C.
Serviciul Asistenţă Persoane Vârstnice
43 D.G.A.S.P.C. - Direcţia de Asistenţă Specială pentru persoanele cu dizabilităţi                        Director Executiv Adjunct
 
172  
44 D.G.A.S.P.C.    Serviciul Asistenţa Specială    MONA PĂTRAŞCU  130/179  
45 D.G.A.S.P.C.   Serviciul Resurse Umane şi Juridic     021.315.94.11
021.316.77.07
46 D.G.A.S.P.C.   Registratură, Relaţii cu publicul   176  
47 D.G.A.S.P.C.   Serviciul Prelucrare Informatizată Date   173  
48 D.G.A.S.P.C
Serviciul Administrativ Aprovizionare
  193  
49 D.G.A.S.P.C. CASIERIE    199  
50 D.G.A.S.P.C  Serviciul Buget, Contabilitate   190 021.315.94.12
51 ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC Director General 
Coliba Corneliu Laurentiu
Bdul George Cosbuc 36-38  021.412.00.76
021.412.00.77
021.412.00.78 FAX
021.410.15.91
52 ADMINISTRATIA PIETELOR Director General        DRISCU IULIAN   021.423.39.65
021.423.33.86 FAX
53 Inspectoratul de Protectie Civilă Comandant - Mr. CRÂNGUŞ FLOREA 143/109 021.315.08.95
54 Centrul Militar Sector 5 Comandant - Col. VIOREL ORTAN   021.410.13.41
55   Birou Încorporări   021.411.62.96
56   Ofiţer de serviciu   021.410.12.61
57 Evidenţa Populaţiei Secţia de poliţie 17 ,Nr.1 int. 24722/24723 Centrală
021.311.20.21
021.335.53.34
58   Secţia de poliţie 18, Nr.2 int. 24046
59   Secţia de poliţie 19, Nr.3 int. 20516/20517
60   Secţia de poliţie 24, Nr.4 int. 24626/24626

 

 

Politia Locala - Sector 5

 

 • TELEFON / FAX  DISPECERAT:  021.312.28.81
 • Telefon Secretariat: 021.314.61.89 ;    Fax Secretariat: 021.311.04.65
 • Centrala Telefonica: 021.314.46.80  int. 110
 • Mass Media:
  • Serviciul Autorizare Activitati Comerciale int. 163
  • Serviciul Control General int. 128
  • Serviciul Disciplina in Constructii int. 169
  • Serviciul Evidenta Persoanelor int. 128
  • Serviciul Salubritate si Mediu int. 148
  • Directia de Ordine si Liniste Publica int. 118;
  • 021/312.28.81
 • RELATII CU PUBLICUL SI MASS-MEDIA  (comunicate, audiente, oferte) - E-mail: office@politialocalasector5.ro
 • RELATII CU CETATENII  (sesizari, petitii, reclamatii) - E-mail: petitii_sesizari@politialocalasector5.ro
 • Website:  www.politialocalasector5.ro