Contact

Telefonul cetateanului
021 314 43 18
Email

primarie@sector5.ro

Str. Constantin Mille nr.10 Bucuresti
Sector 1 010141 

MUNICIPIUL BUCUREŞTI
PRIMĂRIA SECTORULUI 5
LISTA NUMERE
TELEFOANE -FAX
 
Nr. Crt.   NR. TELEFON/FAX
Interior Direct
1 Centrala telefonică     021.314.46.80
021.314.43.18
021.314.28.37
2 Cabinet Primar            Primar     021.314.49.90 FAX
3 Cabinet Viceprimar             Viceprimar DAN - IULIAN CROITORU 129 021.311.04.65 FAX
4 Cabinet Secretar                Secretar CORNELIA CRISTINA FEURDEAN 157     021.314.21.09 FAX
5 Direcţia Învăţământ şi Relaţii Comunitare Director Executiv  ROXANA NEDELCU 165       021.313.20.71 FAX
6 Direcţia Economică             Director Executiv  ISABELA DISĂGILĂ 170

     021.310.39.46 FAX

isabela.nicoleta.disagila@sector5.ro

7 Direcţia Urbanism  Director Executiv  CRISTINA BAŞTURESCU 145      021.312.17.69 FAX
8 Direcţia Juridică Director Executiv  FLORINA DRAGNEA  180, 126      
9 Direcţia Resurse Umane Director Executiv  VIOLETA DOBRE 136
 
 
10 Sindicatul Columna  LUPASCU MARIAN    
11 Directia Utilitati Publice Director Executiv  
STANESCU VALENTIN
121      021.310.39.44 FAX
12 Direcţia Evidenţa Populaţiei Director Executiv
PARVU CARMEN
      021.319.39.89 
13 Directia Achizitii Publice Director Executiv RAMULESCU  CARMEN 135      021.312.62.79 FAX
14 Serviciul Administrativ - Aprovizionare, Achiziţii           Sef Serviciu
AURELIA NEGRU
135      021.312.62.79 FAX
15 Serviciul Administrativ - Întreţinere- Transport NECULAI GHIBEA 135  
16 Audit Public Intern                                                    
17 Serviciul Autoritate Tutelară                                              Şef Serviciu 
MARIN GABRIELA
125/171  
18 Serviciul Cadastru, Fond Funciar, Registrul Agricol   160/155  
19 Serviciul Contabilitate, Financiar   132/170/183  
20 Biroul Buget Şef Birou  131  
21 Serviciul Urbanism, Autorizaţii de Construire   114    021.312.17.68
22 Serviciul Legalizari acte Juridic   126  
23 Serviciul Contencios Administrativ, Juridic       180  
24 Compartiment Protecţia Muncii, P.S.I.   136  
25 Serviciul Gospodarie Comunala Director Executiv  115  
26 Informatică   150/161     
27 Serviciul Învăţământ, Relaţii Comunitare   165     021.314.70.53 
28 Registratură   117  
29 Relaţii Mass-Media Şef Birou  BOGDAN TAMAŞ 123     021.313.67.68  FAX
30 Serviciul Relaţii cu Asociaţiile de Proprietari şi Chiriaşi   186  
31 Biroul Relaţii cu Publicul, Audienţe, Reclamaţii, Sesizări    153  
32 Secretariat, Consiliul Local                                                 Şef Serviciu  MARIANA DUNA 134   021.314.87.06  FAX
33 Serviciul Spaţii de Locuit
şi Spaţii cu Altă Destinaţie                             
  181  
34 Stare Civilă -  Str. Sapientei Nr.1  Şef Serviciu DRAGOMIR MARIANA  

021 318.69.07 Casatorii

021 319.39.89 FAX

031 805.72.92 Decese

031 805.72.90 Nasteri

35 Serviciul Evidenta Electorala Sector 5 Şef Serviciu CONSTANTA NECULAI 120 021 314 52 18
021 314 52 17
36

Direcţia Impozite şi Taxe  Locale,

CIF: 33632364    

http://ditl5.ro/

          
 
Str. Uranus NR.98 BL.U8 021.314.69.07 FAX
021.314.69.11
 
Consilier Superior  Naţiunile Unite
Nr. 3-5
021.336.32.28
021.336.32.35
021.336.32.34
021.336.32.17
Director Executiv POPESCU COSTIN ADRIAN Str. M. Sebastian

021.424.37.48
021.424.37.49

secretariat@ditl5.ro

37 DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢA SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI                        Director Executiv
POPESCU FLORENTINA
   
38 D.G.A.S.P.C.  Centrala telefonica     031.425.90.32
39 D.G.A.S.P.C.      Direcţia Socială               Director Executiv Adjunct
TITEA CRISTINA 
   
40 D.G.A.S.P.C. Serviciul Ajutoare Sociale      
41 D.G.A.S.P.C.   Serviciul Indemnizaţii şi Alocaţii
42 D.G.A.S.P.C.
Serviciul Asistenţă Persoane Vârstnice
43 D.G.A.S.P.C. - Direcţia de Asistenţă Specială pentru persoanele cu dizabilităţi                        Director Executiv Adjunct
 
   
44 D.G.A.S.P.C.    Serviciul Asistenţa Specială    MONA PĂTRAŞCU     
45 D.G.A.S.P.C.   Serviciul Resurse Umane şi Juridic     021.315.94.11
021.316.77.07
46 D.G.A.S.P.C.   Registratură, Relaţii cu publicul      
47 D.G.A.S.P.C.   Serviciul Prelucrare Informatizată Date      
48 D.G.A.S.P.C
Serviciul Administrativ Aprovizionare
     
49 D.G.A.S.P.C. CASIERIE       
50 D.G.A.S.P.C  Serviciul Buget, Contabilitate      
51 ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC Director General 
Coliba Corneliu Laurentiu
Bdul George Cosbuc 36-38  021.412.00.76
021.412.00.77
021.412.00.78 FAX
021.410.15.91
52 ADMINISTRATIA PIETELOR Director General        DRISCU IULIAN   021.423.39.65
021.423.33.86 FAX
53 Inspectoratul de Protectie Civilă Comandant - Mr. CRÂNGUŞ FLOREA 143/109 021.315.08.95
54 Centrul Militar Sector 5 Comandant - Col. VIOREL ORTAN   021.410.13.41
55   Birou Încorporări   021.411.62.96
56   Ofiţer de serviciu   021.410.12.61
57 Evidenţa Populaţiei Secţia de poliţie 17 ,Nr.1 int. 24722/24723 Centrală
021.311.20.21
021.335.53.34
58   Secţia de poliţie 18, Nr.2 int. 24046
59   Secţia de poliţie 19, Nr.3 int. 20516/20517
60   Secţia de poliţie 24, Nr.4 int. 24626/24626

 

 

Politia Locala - Sector 5

 

 • TELEFON / FAX  DISPECERAT:  
 • Telefon Secretariat: 
 • Centrala Telefonica: 

  0314.259.017

  
 • Mass Media:
  • Serviciul Autorizare Activitati Comerciale int. 163
  • Serviciul Control General int. 128
  • Serviciul Disciplina in Constructii int. 169
  • Serviciul Evidenta Persoanelor int. 128
  • Serviciul Salubritate si Mediu int. 148
  • Directia de Ordine si Liniste Publica int. 118;
  • 021/312.28.81
 • RELATII CU PUBLICUL SI MASS-MEDIA  (comunicate, audiente, oferte) - E-mail: office@politialocalasector5.ro
 • RELATII CU CETATENII  (sesizari, petitii, reclamatii) - E-mail: petitii_sesizari@politialocalasector5.ro
 • Website:  www.politialocalasector5.ro