ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE STARE CIVILA PIERDUTE, SUSTRASE, DEGRADATE

  • Certificatele de nastere sau de casatorie inregistrate de Serviciul Stare Civila Sector 5 (pierdute, sustrase , degradate) se elibereaza titularilor actelor, in baza unei cereri si a actului de identitate valabil, sau prin imputernicit cu procura speciala;
  • Certificatele de deces inregistrate de Serviciul Stare Civila Sector 5 (pierdute, sustrase, degradate) se elibereaza membrilor familiei sau altor persoane indreptatite, in baza unei cereri si al actului de identitate al solicitantului;
  • Cetatenii ale caror acte de stare civila au fost inregistrate la primarii din alte localitati si nu se pot deplasa personal, pot depune personal o cerere la Serviciul Stare Civila pe teritoriul caruia au domiciliul sau resedinta (fapt ce rezulta din actul de identitate prezentat) care va face interventie si va solicita certificatul respectiv;
  • Cetatenilor romani cu domiciliul in strainatate si cetatenilor straini ale caror acte de stare civila sunt inregistrate la Serviciul Stare Civila Sector 5, li se vor elibera certificate pe baza pasaportului;
  • Cetatenii cu domiciliul sau resedinta in strainatate a caror nastere sau casatorie au fost inregistrate la Serviciul Stare Civila Sector 5, pot solicita eliberarea certificatului respectiv si prin imputernicit cu procura speciala data in tara la un notar public, ori la misiunea diplomatica sau oficiul consular al Romaniei din strainatate , sau la un notar public strain - caz in care va trebui sa aiba aplicata apostila conform prevederilor Conventiei de la Haga din 05.10.1961.

Acte necesare:

  • Cerere tip
  • Act de identitate
  • Copie Act de identitate

 
In conformitate cu dispozitiile Art. 62 din Legea nr. 119/1996, modificata, pierderea sau deteriorarea certificatelor de stare civila constituie contraventie si se santioneaza cu amenda de la 100 la 200 RON;
 ELIBERAREA CERTIFICATELOR DE STARE CIVILA PIERDUTE, SUSTRASE, DEGRADATE