Informatii de Interes Public

 

  În cadrul Primăriei Sectorului 5, persoana responsabilă cu aplicarea Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public este doamna Zeciu Maria Magdalena, funcționar public în cadrul Direcției de Transparență Instituțională.

  Persoanele care nu au primit informaţiile solicitate conform Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public pot depune reclamaţie administrativă la conducătorul autorităţii sau al instituţiei publice.

  Cererile și reclamațiile în baza Legii nr.544/2001 pot fi transmise la adresa de email primarie@sector5.ro sau depuse la registratura Primăriei Sectorului 5 din Str Fabrica de chibrituri nr.9-11.

 

 

 • Pagină Documentații P.U.D.

 • Legea nr 544/2001

 • Procedura de sistem privind comunicarea din oficiu a informațiilor de interes public în format standardizat și deschis și asigurarea transparenței decizionale și ghidul de aplicare al procedurii, in cadrul proiectului "Guvernare transparentă, deschisă și participativă - standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit" SIPOCA 35, coordonat de către Secretariatul General al Guvernului în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Interne, prin Direcția Generală pentru Relațiile cu Instituțiile Prefectului

  Sigla SIPOCA
 • Raport de evaluare a implementării Legii 544/2001 în anul 2019

 • Raport de evaluare a implementării Legii 544/2001 în anul 2018

 • Raport de evaluare a implementării Legii 544/2001 în anul 2017

 • Dispozitie privind constituirea Comisiei conform Legii 544/2001 

 • RAPORT DE ACTIVITATE al Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 5 iunie 2016 - iunie 2017

 • Cerere tip Legea 544/2001

 • Formular Reclamatie administrativa Legea 544/2001

 • Lista documentelor de interes public

 • Lista documentelor produse

 • Raport de implementare legea 544/2001 pentru anul 2016