DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 5

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, aflată în subordinea Consiliului Local Sector 5, asigură aplicarea politicilor și strategiilor de asistență socială în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor singure, vârstnice, marginalizate, cu handicap sau aflate în dificultate.

 

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 5

Director General: MAIR AMZA
 • Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5

 • Website: www.dgaspc5.ro

 • REGISTRATURA Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5

 • Telefon: 0314.336.424 / interior 141, 142

 • Email: registratura@dgaspc5.ro

 • ______

 • PROGRAM REGISTRATURA D.G.A.S.P.C. Sector 5

 • Luni: 09.00 - 16.00

 • Marți: 09.00 - 16.00

 • Miercuri: 09.00 - 16.00

 • Joi: 09.00 - 16.00

 • Vineri: 09.00 - 16.00

DENUMIREA SERVICIULUI

PROGRAM CU PUBLICUL

Serviciul Secretariat, Registratură și Relații cu Publicul

 • Luni: 09.00 - 16.00

 • Marti: 09.00 - 16.00

 • Miercuri: 09.00 - 16.00

 • Joi: 09.00 - 16.00

 • Vineri: 09.00 - 16.00

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11

Telefon: 0314.336.424 / interior 141, 142

Email: registratura@dgaspc5.ro

Serviciul Acordare Beneficii Sociale

 • Luni: 09.00 - 12.00

 • Marti: 09.00 - 12.00

 • Miercuri: 13.00 - 16.00

 • Joi: 13.00 - 16.00

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11

Telefon: 0214.232.836/ interior 115, 116

Email: beneficiisociale@dgaspc5.ro

Compartimentul Venit Minim Garantat

 • Luni: 09.00 - 12.00

 • Marti: 09.00 - 12.00

 • Miercuri: 13.00 - 16.00

 • Joi: 13.00 - 16.00

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11

Telefon: 0214.232.836/ interior 115, 116

Email: beneficiisociale@dgaspc5.ro

Compartimentul Acordare Ajutor pentru Încălzirea Locuinței

 • Luni: 09.00 - 12.00

 • Marti: 09.00 - 12.00

 • Miercuri: 13.00 - 16.00

 • Joi: 13.00 - 16.00

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11

Telefon: 0214.232.836/ interior 115, 116

Email: beneficiisociale@dgaspc5.ro

Compartimentul Alocație pentru Susținerea Familiei

 • Luni: 09.00 - 12.00

 • Marti: 09.00 - 12.00

 • Miercuri: 13.00 - 16.00

 • Joi: 13.00 - 16.00

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11

Telefon: 0314.336.429/ interior 117, 118

Email: beneficiisociale@dgaspc5.ro

Serviciul Susținerea Familiei și Copilului

 • Luni: 13.00 - 16.00

 • Marti: 13.00 - 16.00

 • Miercuri: 09.00 - 12.00

 • Joi: 09.00 - 12.00

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11

Telefon: 0314.336.429/ interior 117, 118

Email: prelucrare.date@dgaspc5.ro

Serviciul Asistență Socială a Persoanei Adulte

 • Luni: 09.00 - 13.00

 • Marți: 09.00 - 13.00

 • Miercuri: 09.00 - 13.00

 • Joi: 12.00 - 16.00

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11

Telefon: 0213.167.707/ interior 113, 114

Email: saspa@dgaspc5.ro

Serviciul Anchete Psiho-Sociale și Consiliere Persoane Adulte cu Dizabilități

 • Luni: 14.00 - 18.00

 • Marti: 09.00 - 13.00

 • Miercuri: 09.00 - 13.00

 • Joi: 09.00 - 13.00

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11

Telefon: 0314.336.411/ interior 121, 122

Email: anchete_dizabilitati@dgaspc5.ro

Serviciul Drepturi și Facilități Persoane cu Dizabilități

 • Luni: 14.00 - 18.00

 • Marți: 09.00 - 13.00

 • Miercuri: 09.00 - 13.00

 • Joi: 09.00 - 13.00

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11

Telefon: 0314.336.412 / interior 123, 124

Email: handicap@dgaspc5.ro

Compartimentul Monitorizare Asistenți Personali

 • Luni: 14.00 - 18.00

 • Marți: 09.00 - 13.00

 • Miercuri: 09.00 - 13.00

 • Joi: 09.00 - 13.00

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11

Telefon: 0314.336.411/ interior 121, 122

Birou Secretariat Comisia pentru Protecția Copilului și Comisia de Evaluare pentru Persoane Adulte cu Handicap

 • Luni: 13.00 - 16.00

 • Marți: 09.00 - 12.00

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11

Telefon: 0314.336.411/ interior 121, 122

Email: biroulsecretariat@dgaspc5.ro

Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Dizabilități

 • Luni: 09.00 - 13.00

 • Marți: 09.00 - 13.00

 • Miercuri: 09.00 - 13.00

 • Joi: 09.00 - 13.00

 • Vineri: 09.00 - 13.00

Fabrica de Chibrituri nr 7-9

Telefon: 0799.413.950

Email: sec_adulti_sector5@dgaspc5.ro

 

Serviciul Primire în Regim de Urgență a Copilului

 • Luni: 09.00 - 11.00

 • Marți: 09.00 - 11.00

 • Miercuri: 09.00 - 11.00

 • Joi: 13.00 - 16.00

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11

Telefon: 0314.336.413 / interior 126

Email: serviciulprimirecopil@dgaspc5.ro

Serviciul Intervenție pentru Copiii Străzii

 • Luni: 09.00 - 11.00

 • Marți: 09.00 - 11.00

 • Miercuri: 09.00 - 11.00

 • Joi: 13.00 - 16.00

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11

Telefon: 0314.336.413 / interior 125

Email: interventiecopiistrazii@dgaspc5.ro

Biroul de Protecție a Copilului Delicvent și Predelicvent

 • Luni: 09.00 - 11.00

 • Marți: 09.00 - 11.00

 • Miercuri: 09.00 - 11.00

 • Joi: 13.00 - 16.00

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11

Telefon: 0314.336.413 / interior 125, 126

Mobil: 0736.500.534

Email: biroudelicventa@dgaspc5.ro

Serviciul Resurse Umane – pentru asistenții personali

 • Luni: 09.00 - 12.00

 • Miercuri: 09.00 - 12.00

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11

Telefon: 0213.159.411/ interior 109, 110

Email: resurse.umane@dgaspc5.ro

Serviciul Adopții – Compartimentul Protecție de Tip Familial

 • Luni: 12.00 - 15.00

 • Marți: 09.00 - 12.00

 • Miercuri: 09.00 - 12.00

 • Joi: 12.00 - 15.00

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11

Telefon: 0314.336.422 / interior 139

Email: adoptii@dgaspc5.ro

Serviciul Protecție de Tip Rezidențial

 • Luni: 09.00 - 11.00

 • Marti: 09.00 - 11.00

 • Miercuri: 09.00 - 11.00

 • Joi: 12.00 - 15.00

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11

Telefon: 0314.336.423/ interior 140

Email: serviciulrezidential@dgaspc5.ro

Serviciul Anchete Psiho-Sociale, Consiliere Psihologică și Exprimare Liberă a Opiniei Copilului

 • Luni: 09.00 - 13.00

 • Marti: 09.00 - 13.00

 • Miercuri: 09.00 - 13.00

 • Joi: 12.00 - 16.00

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11

Telefon: 0314.336.421 / interior 138

Email: anchetesociale@dgaspc5.ro

Serviciul de Evaluare și Monitorizare, Analiză și Statistici în Asistența Socială

 • Luni: 09.00 - 13.00

 • Marți: 09.00 - 13.00

 • Miercuri: 09.00 - 13.00

 • Joi: 12.00 - 16.00

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11

Telefon: 0314.336.420 / interior 137

Email: serviciulmonitorizare@dgaspc5.ro

Serviciul de Securitate, Sănătate în Muncă și Situații de Urgență

 • Luni: 14.00 - 16.00

 • Marți: 09.00 - 13.00

 • Miercuri: 09.00 - 13.00

 • Joi: 09.00 - 13.00

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11

Telefon: 0314.336.427 / interior 145, 146

Email: ssm@dgaspc5.ro

Serviciul Asistență Maternală

 • Luni: 12.00 - 15.00

 • Marți: 09.00 - 11.00

 • Miercuri: 09.00 - 11.00

 • Joi: 12.00 - 15.00

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11

Telefon: 0314.336.425 / interior 143

Email: asistentamaternala@dgaspc5.ro

Serviciul Prevenire Abandonului Copilului

 • Marți: 09.00 - 13.00

 • Joi: 13.00 - 16.00

Str. Bacău nr. 1

Telefon: 0214.202.844

Email: prevenire.abandon@dgaspc5.ro

Serviciul Evaluare Complexa a Copiilor cu Dizabilități

 • Luni: 12.00 - 16.00

 • Marți: 09.00 - 12.00

 • Miercuri: 09.00 - 12.00

 • Joi: 11.00 - 15.00

Str. Bacău, nr.1

Telefon: 0736.500.539

Email: sec_copii_sector5@dgaspc5.ro

Casierie

 • Luni: 09.00 - 12.00

 • Marți: 09.00 - 12.00

 • Miercuri: 09.00 - 12.00

Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11

Telefon: 0314.336.417 / interior 132, 133