Hotarari de consiliu

 • Hotărârea nr. 3/07.01.2021 privind schimbarea de destinație a unor săli de sport din cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5, în care se vor organiza și aviza de către DSPMB centre de vaccinare, în baza OMS nr. 2171/21.12.2020.

 • Hotărârea nr. 2/07.01.2021 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a Sectorului 5 al Municipiului București a deficitului secțiunii de dezvoltare.

 • Hotărârea nr. 1/07.01.2021 privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Florea Daniel.

 • Hotărârea nr. 230/30.12.2020 privind constituirea unei comisii care să analizeze managementul societății ECONOMAT Sector 5 S.R.L.

 • Hotărârea nr. 229/30.12.2020 privind modificarea actului constitutiv al S.C. ECONOMAT SECTOR 5 S.R.L.

 • Hotărârea nr. 228/30.12.2020 privind modificarea H.C.L. 89/07.05.2020 cu modificările și completările ulterioare, privind aprobarea contractării de către Sectorul 5 al Municipiului București a unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 41 milioane lei pentru asigurarea fondurilor necesare reabilitării termice a 33 imobile situate în Sectorul 5 și 4 unități de învățământ.

 • Hotărârea nr. 227/30.12.2020 privind anularea creanțelor fiscale mai mici de 40 de lei, aflate în sold la data de 31.12.2020.

 • Hotărârea nr. 226/30.12.2020 privind modificarea și completarea Hotărârii de Consiliu Local Sector 5 nr. 102/28.07.2017 privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5, precum și în cadrul serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Sectorului 5, cu modificările și completările ulterioare.

 • Hotărârea nr. 224/21.12.2020 privind modificarea H.C.L. 89/07.05.2020 cu modificările și completările ulterioare, privind aprobarea contractării de către Sectorul 5 al Municipiului București a unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 41 milioane lei pentru asigurarea fondurilor necesare reabilitării termice a 33 imobile situate în Sectorul 5 și a 4 unități de învățământ.

 • Hotărârea nr. 223/21.12.2020 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Sector 5 ca responsabil în relația cu Comitetul național de coordonare a activităților privind vaccinarea împotriva SARS-CoV-2.

 • Hotărârea nr. 222/21.12.2020 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Consiliului Local Sector 5.

 • Hotărârea nr. 221/17.12.2020 privind aprobarea modificării Anexei Hotărârii Consiliului Local Sector 5 București nr. 150/30.07.2020 privind aprobarea închirierii unor spații cu destinația de birouri de către SC Economat Sector 5 SRL.

 • Hotărârea nr. 220/17.12.2020 privind aprobarea achiziționării unui număr de 30 de telefoane mobile și a 22 de cartele sim.

 • Hotărârea nr. 219/17.12.2020 privind unele măsuri de îmbunătățire a activității piețelor din Sectorul 5 al Municipiul București.

 • Hotărârea nr. 218/17.12.2020 privind abrogarea H.C.L. nr. 252 din 31.10.2019 a Consiliului Local Sector 5.

 • Hotărârea nr. 217/17.12.2020 privind delegarea gestiunii serviciului de amenajare și întreținere a spațiilor verzi și a locurilor de joacă pentru copii aferente unităților de învățământ administrate de către Consiliul Local al Sectorului 5.

 • Anexa 3.1 la H.C.L. nr. 217/17.12.2020

 • Anexa 3.2 la H.C.L. nr. 217/17.12.2020

 • Anexa 3.3, 3.4, 4, 5 la H.C.L. nr. 217/17.12.2020

 • Hotărârea nr. 216/17.12.2020 privind modificarea Actului Constitutiv al Societății Salubrizare Fapte 5 S.A.

 • Hotărârea nr. 215/17.12.2020 privind abrogarea H.C.L. Sector 5 nr. 167/06.08.2020 și H.C.L. Sector 5 nr. 182/18.09.2020 și modificarea Actului Constitutiv al S.C. Economat Sector 5 S.R.L.

 • Hotărârea nr. 214/17.12.2020 privind abrogarea H.C.L. Sector 5 nr. 168/06.08.2020 și H.C.L. Sector 5 nr. 181/18.09.2020 și modificarea Actului Constitutiv al Societății Comerciale Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A.

 • Hotărârea nr. 213/17.12.2020 privind modificarea Actului Constitutiv al societății INFRASTRUCTURĂ DF5 S.A.

 • Hotărârea nr. 212/17.12.2020 privind realizarea în cadrul Școlii Gimnaziale Nr. 131 a proiectului Sunt special, dar vreau la școală!, în anul școlar 2020 – 2021.

 • Hotărârea nr. 211/17.12.2020 privind desemnarea viceprimarului care exercită calitatea de înlocuitor de drept al Primarului Sectorului 5.

 • Hotărârea nr. 210/17.12.2020 privind alegerea viceprimarilor Sectorului 5.

 • Hotărârea nr. 209/17.12.2020 privind modificarea Organigramei, a Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5.

 • Anexa la HCL nr. 209/17.12.2020

 • Hotărârea nr. 208/17.12.2020 privind modificarea și completarea HCL Sector 5 nr. 187/08.11.2020.

 • Hotărârea nr. 207/02.12.2020 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr.93/30.09.2016.

 • Hotărârea nr. 206/02.12.2020 privind modificarea și completarea H.C.L. Sector 5 nr.55/31.07.2013, modificată și completată prin H.C.L. Sector 5 nr.129/31.08.2017, H.C.L. Sector 5 nr.195/27.08.2018 și H.C.L. nr.67/08.04.2019.

 • Hotărârea nr. 205/02.12.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) Șos. PANDURI nr. 79-81 – SECTOR 5, BUCUREȘTI.

 • Anexă la H. C. L. nr. 205/02.12.2020.

 • Hotărârea nr. 204/02.12.2020 pentru îndreptarea erorilor materiale și modificarea art. 4 cuprinse în Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 114/18.06.2020, privind aprobarea proiectului „Avdives, Khetanes”, în vederea finanțării acestuia prin Fondul Român de Dezvoltare Socială.

 • Hotărârea nr. 203/02.12.2020 pentru modificarea art. 6 al Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 137/30.07.2020, cu modificările și completările ulterioare, privind aprobarea proiectului „Reabilitarea si consolidarea obiectivului de investiții Grădinița nr.245”.

 • Hotărârea nr. 202/02.12.2020 pentru modificarea art. 6 al Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 136/30.07.2020 privind aprobarea proiectului „Reabilitare si consolidare – Grădinița 244.

 • Hotărârea nr. 201/02.12.2020 pentru modificarea art. 6 al Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 135/30.07.2020 privind aprobarea proiectului „Înființare sală multifuncțională de sport, reabilitare termică clădire și lucrări de reparații, amenajare curte și teren de sport – Școala nr. 130 (Luceafărul)”.

 • Hotărârea nr. 200/02.12.2020 privind modificarea art.4 al Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 296/03.12.2019, privind demararea, depunerea, implementarea și sustenabilitatea proiectului „#FAPTE: Extindere prin structuri modulare cu grupe de antepreșcolari la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Dumitru Moțoc”, în vederea finanțării acestuia prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

 • Hotărârea nr. 199/02.12.2020 privind modificarea art.4 al Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 295/03.12.2019, privind demararea, depunerea, implementarea și sustenabilitatea proiectului „#FAPTE: Înființare clase antepreșcolari la Grădinița Electromagnetica”, în vederea finanțării acestuia prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

 • Hotărârea nr. 198/02.12.2020 pentru modificarea art.4 al Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 294/03.12.2019, privind demararea, depunerea, implementarea și sustenabilitatea proiectului #FAPTE: Înființare grupe de antepreșcolari la Grădinița nr. 242, Școala nr. 125 și Școala nr. 115, în vederea finanțării acestuia prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

 • Hotărârea nr. 197/02.12.2020 privind modificarea art.4 al Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 293/03.12.2019, privind demararea, depunerea, implementarea și sustenabilitatea proiectului “#FAPTE: Înființare grupe de antepreșcolari la Grădinița Nr. 53, Școala Gimnazială cu Grădiniță Nr. 144 și Grădinița Nr. 169 Paradisul Verde” în vederea finanțării acestuia prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

 • Hotărârea nr. 196/02.12.2020 privind modificarea art.4 al Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 292/03.12.2019, privind demararea, depunerea, implementarea și sustenabilitatea proiectului „#FAPTE: Înființare grupe de antepreșcolari la Grădinița Nr. 54, Grădinița Nr. 34 și Grădinița Nr. 245”, în vederea finanțării acestuia prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

 • Hotărârea nr. 195/02.12.2020 privind derularea de către aparatul de specialitate al primarului Sectorului 5 al municipiului București, a procedurilor aferente lucrărilor de investiții, inclusiv proiectare și asistență tehnică, în vederea obținerii avizelor și/sau autorizațiilor de securitate la incendiu pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 5.

 • Hotărârea nr. 194/02.12.2020 privind stabilirea numărului şi cuantumului burselor acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din sectorul 5, în semestrul I al anului şcolar 2020-2021.

 • Hotărârea nr. 193/02.12.2020 pentru completarea anexei Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 3/23.01.2020 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particulare cu personalitate juridică din Sectorul 5 al Municipiului București, pentru anul școlar 2020-2021, completată prin H.C.L. Sector 5 nr. 129/30.07.2020.

 • Hotărârea nr. 192/02.12.2020 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020 al Consiliului Local Sector 5.

 • Hotărârea nr. 191/02.12.2020 privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Iliescu Cătălin Lucian.

 • Hotărârea nr. 190/02.12.2020 privind depunerea jurământului de către domnul Mălăelea Daniel, supleant pe lista Partidului Național Liberal.

 • Hotărârea nr. 189/09.11.2020 pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 5 nr. 80/15.04.2020 privind aprobarea derulării și finanțării, din bugetul local al sectorului 5, a programului Start spre o educație digitalizată, modificată și completată prin H.C.L. Sector 5 nr. 96/07.05.2020 și H.C.L. Sector 5 nr. 180/18.09.2020.

 • Hotărârea nr. 188/08.11.2020 privind stabilirea numărului, denumirii și componenței comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 5

 • Hotărârea nr. 187/08.11.2020 privind alegerea Comisiei de numărare a voturilor.

 • Hotărârea nr. 186/08.11.2020 privind depunerea jurământului de către consilierii locali declarați aleși și validați ulterior emiterii Ordinului Prefectului nr. 626/02.11.2020.

 • Hotărârea nr. 185/08.11.2020 privind alegerea domnului Agheorghiesei Emil președinte de ședință al Consiliului Local Sector 5 pe o perioadă de cel mult 3 luni.

 • Hotărârea nr. 184/18.09.2020 privind modificarea H.C.L. Sector 5 nr. 89/07.05.2020 privind aprobarea contractării de către Sectorul 5 al Municipiului București a unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 41 milioane lei pentru asigurarea fondurilor necesare reabilitării termice a 31 imobile situate în Sectorul 5.

 • Hotărârea nr. 183/18.09.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici rezultați din Studiu de fezabilitate pentru amenajarea/modernizarea spațiilor verzi (Lot 1 Parcuri și spațiu verde- locuri de joacă și agrement; Lot 2 Peluze, Squaruri și Aliniamente).

 • Hotărârea nr. 182/18.09.2020 privind numirea membrilor Consiliului de Administrație și a reprezentantului legal al Consiliului Local Sector 5 în Adunările Generale ale Acționarilor Societății Comerciale Economat Sector 5 S.R.L.

 • Hotărârea nr. 181/18.09.2020 privind numirea membrilor Consiliului de Administrație, a cenzorilor și reprezentantului legal al Consiliului Local Sector 5 în Adunările Generale ale Acționarilor Societății Comerciale Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A.

 • Hotărârea nr. 180/18.09.2020 privind modificarea și completarea HCL Sector 5 nr. 96/07.05.2020 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 80/15.04.2020, privind aprobarea derulării și finanțării din bugetul local al Sectorului 5 a programului „Start spre o Educație Digitalizată

 • Hotărârea nr. 179/18.09.2020 pentru modificarea H.C.L. Sector 5 nr. 131/30.07.2020 privind aprobarea derulării și finanțării, din bugetul local al sectorului 5, a programului
  Voucher educațional, în anul școlar 2020 – 2021.

 • Hotărârea nr. 178/18.09.2020 privind aprobarea funcționării temporare a Grădiniței Nr. 244 și a Grădiniței Nr. 245 în spații excedentare ale unor instituții de stat din sectorul 5.

 • Hotărârea nr. 177/18.09.2020 pentru modificarea H.C.L. Sector 5 nr. 166/06.08.2020 privind aprobarea derulării și finanțării, din bugetul local al sectorului 5, a programului multianual Start spre viitor.

 • Hotărârea nr. 176/18.09.2020 privind darea în folosință gratuită a unui spațiu situat în incinta Școlii Gimnaziale ,,Luceafărul’’ către Asociația de părinți “Luceafărul”.

 • Hotărârea nr. 175/18.09.2020 privind aprobarea încheierii actului adiţional nr. 25 la acordul de parteneriat nr. 32686/08.10.2001, încheiat între S.C. Electromagnetica S.A. şi Primăria Sector 5.

 • Hotărârea nr. 174/18.09.2020 pentru modificarea H.C.L. Sector 5 nr. 132/30.07.2020 privind stimularea performanței școlare în cadrul proiectului Elevi și profesori de nota 10 în sectorul 5, ediția 2020.

 • Hotărârea nr. 173/18.09.2020 privind realizarea în cadrul Școlii Gimnaziale Nr. 126, în anul școlar 2020 – 2021, a proiectului educațional Abilități de viață independentă (AVI).

 • Hotărârea nr. 172/18.09.2020 privind execuția bugetară a Administrației Domeniului Public Sector 5

 • Hotărârea nr. 171/18.09.2020 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Consiliului Local Sector 5.

 • Hotărârea nr. 170/18.09.2020 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 137/30.07.2020 privind aprobarea proiectului „Reabilitarea si consolidarea obiectivului de investiții Grădinița nr.245

 • Hotărârea nr. 169/18.09.2020 privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Jelea Bogdan Ion.

 • Hotărârea nr. 168/06.08.2020 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 09/06.07.2016.

 • Notă de îndreptare la H.C.L.nr. 168/06.08.2020.

 • Hotărârea nr. 167/06.08.2020 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 08/06.07.2016.

 • Notă de îndreptare la H.C.L.nr. 167/06.08.2020.

 • Hotărârea nr. 166/06.08.2020 privind aprobarea derulării și finanțării, din bugetul local al sectorului 5, a programului multianual Start spre viitor.

 • Hotărârea nr. 165/06.08.2020 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentul de Organizare și Funcționare ale D.G.A.S.P.C. Sector 5.

 • Notă de îndreptare la H.C.L. nr. 165/06.08.2020.

 • Anexa 1 la H.C.L. nr. 165/06.08.2020

 • Hotărârea nr. 164/30.07.2020 privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al doamnei Coroblea Cristina.

 • Hotărârea nr. 163/30.07.2020 privind darea în folosință cu titlu gratuit a utilajelor și mijloacelor auto, obiecte de inventar, materiale consumabile din patrimoniul Sectorului 5 al Municipiului București către societățile comerciale a căror acționar majoritar este Consiliul Local al Sectorului 5.

 • Hotărârea nr. 162/30.07.2020 privind acceptarea de către D.G.A.S.P.C. sector 5 a legatului cu titlu particular autentificat sub nr. 1018/14.05.2015.

 • Hotărârea nr. 161/30.07.2020 privind aprobarea acordării serviciului social pentru înhumarea persoanelor decedate pe raza Sectorului 5.

 • Hotărârea nr. 160/30.07.2020 privind aprobarea Regulamentului - Cadru de organizare și funcționare al serviciului social de zi fără cazare - Centrul Social Comunitar „Ferentari”, aflat în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5.

 • Hotărârea nr. 159/30.07.2020 privind predarea bunurilor prevăzute în Anexă preluate din patrimoniul Sectorului 5 al Municipiului București, către S.C. SALUBRIZARE FAPTE 5 S.A., societate comercială al cărui acționar majoritar este Sectorul 5, în vederea realizării activităților corespunzătoare serviciului de salubrizare.

 • Hotărârea nr. 158/30.07.2020 privind predarea de către S.C. AMENAJARE EDILITARA și SALUBRIZARE S.A., cu titlu gratuit, a bunurilor achiziționate în vederea desfășurării activităților corespunzătoare serviciului public de salubrizare și primirea acestora de către Sectorul 5 al Municipiului București.

 • Hotărârea nr. 157/30.07.2020 privind aprobarea proiectului „#FAPTE: STUDENTS - PAȘI SPRE VIITOR”.

 • Hotărârea nr. 156/30.07.2020 privind aprobarea proiectului „HASTAG SCHOOL”.

 • Hotărârea nr. 155/30.07.2020 privind aprobarea componenţei Comisiei de Evaluare a persoanelor adulte cu handicap sector 5.

 • Hotărârea nr. 154/30.07.2020 privind acordarea de beneficii sociale sub formă de tichete sociale persoanelor adulte cu handicap grav, accentuat sau mediu, rezidenţi în mod legal pe raza Sectorului 5 şi aprobarea Metodologiei de lucru utilizată pentru implementarea acestui proiect social.

 • Hotărârea nr. 153/30.07.2020 privind aprobarea acordării unui beneficiu social cuplurilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

 • Hotărârea nr. 152/30.07.2020 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr.200/27.08.2018 privind acordarea de beneficii sociale sub formă de tichete sociale pensionarilor din sistemul public de pensii, rezidenți în mod legal pe raza Sectorului 5 și aprobarea Metodologiei de lucru utilizată pentru implementarea acestui proiect social, cu modificările ulterioare.

 • Hotărârea nr. 151/30.07.2020 privind aprobarea prelungirii și completării Proiectului ”Atelierul Magicienilor – Centrul de excelență ”Magia cifrelor” – Programul ”Școală după școală” pentru perioada septembrie 2020 – decembrie 2021.

 • Hotărârea nr. 150/30.07.2020 privind modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local Sector 5 București nr. 11 4/30.12.2014 privind aprobarea închirierii unor spaţii cu destinaţia de birouri de către S.C. Economat Sector 5 S.R.L.

 • Hotărârea nr. 149/30.07.2020 privind aprobarea unor facilități fiscale.

 • Hotărârea nr. 148/30.07.2020 privind completarea anexei 5 a Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr.67/23.03.2020 pentru aprobarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de gestiune a serviciului public de salubrizare la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București, stabilirea modalității de gestiune a serviciului public de salubrizare la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București, a Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare, a Caietului de sarcini și a Contractului Cadru de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București.

 • Hotărârea nr. 147/30.07.2020 privind aprobarea reactualizării principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiective de investiţii „Reconstrucţie, reabilitare, consolidare, extindere a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din sectorul 5”.

 • Hotărârea nr. 146/30.07.2020 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Reabilitarea clădirii Școlii Nr.135 cu extindere clădire săli de clasă, Sector 5, București ”.

 • Hotărârea nr. 145/30.07.2020 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Reparații și extindere clădire Grădinița Nr.55” „Floarea Soarelui”, Sector 5, București”.

 • Hotărârea nr. 144/30.07.2020 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Construcție corp nou grădiniță -Școala Gimnazială nr. 125- Sector 5, Municipiul București ”.

 • Hotărârea nr. 143/30.07.2020 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Extindere Grădinița Nr.205, Calea Ferentari Nr.2, Sector 5, Municipiul București ”.

 • Hotărârea nr. 142/30.07.2020 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Înființare sală multifuncțională de sport, reabilitare termică clădire și lucrări de reparații, amenajare curte și teren de sport – Școala nr. 130 (Luceafărul)”.

 • Hotărârea nr. 141/30.07.2020 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Reabilitarea si consolidarea obiectivului de investiții Grădinița nr. 245”.

 • Hotărârea nr. 140/30.07.2020 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Reabilitare si consolidare - Grădinița 244”.

 • Hotărârea nr. 139/30.07.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) Str. Serg. Nuțu Ion nr. 44 – Sector 5, București.

 • Anexa 2 la H.C.L. nr. 139/30.07.2020.

 • Hotărârea nr. 138/30.07.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) Str. G-ral. Ion Dragalina nr. 21 – sector 5, București.

 • Anexa 2 la H.C.L. nr. 138/30.07.2020.

 • Hotărârea nr. 137/30.07.2020 privind aprobarea proiectului „Reabilitarea și consolidarea obiectivului de investiții Grădinița nr. 245”.

 • Hotărârea nr. 136/30.07.2020 privind aprobarea proiectului „Reabilitare si consolidare - Grădinița 244”..

 • Hotărârea nr. 135/30.07.2020 privind aprobarea proiectului „Înființare sală multifuncțională de sport, reabilitare termică clădire și lucrări de reparații, amenajare curte și teren de sport – Școala nr. 130 (Luceafărul)”.

 • Hotărârea nr. 134/30.07.2020 privind prelungirea perioadei de valabilitate a protocolului de colaborare încheiat între Colegiul Tehnic Energetic și Școala Națională de Studii Politice și Administrative București.

 • Hotărârea nr. 133/30.07.2020 privind aprobarea derulării și finanțării, din bugetul local al sectorului 5, a proiectului Copiii din sectorul 5 învață limba spaniolă, în anul școlar 2020 – 2021.

 • Hotărârea nr. 132/30.07.2020 privind stimularea performanței școlare în cadrul proiectului Elevi și profesori de nota 10 în sectorul 5, ediția 2020.

 • Hotărârea nr. 131/30.07.2020 privind aprobarea derulării și finanțării, din bugetul local al sectorului 5, a programului Voucher educațional, în anul școlar 2020 – 2021.

 • Hotărârea nr. 130/30.07.2020privind aprobarea derulării și finanțării, din bugetul local al sectorului 5, a programului Școală după școală, în unitățile de învățământ preuniversitar de stat de nivel primar și secundar inferior din sectorul 5, în anul școlar 2020 – 2021.

 • Hotărârea nr. 129/30.07.2020 privind modificarea HCLS5 nr. 3/23.01.2020 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particulare cu personalitate juridică din Sectorul 5 al Municipiului București, pentru anul școlar 2020-2021.

 • Hotărârea nr. 128/30.07.2020 privind organizarea unui referendum local în vederea consultării cetățenilor Sectorului 5, cu privire la cu privire la continuarea proiectului, inițiat de Primarul Sectorului 5, pentru construirea unui nou bulevard, pe traseul liniei dezafectate de cale ferată București Progresu – București Cotroceni (între str. Luică și str. Răzoare).

 • Hotărârea nr. 127/30.07.2020 privind organizarea unui referendum local, în vederea consultării cetățenilor Sectorului 5, cu privire la continuarea proiectului de dezvoltare urbană, inițiat de Primarul Sectorului 5, în Str. Antiaeriană nr. 6, Sector 5, București precum și stabilirea datei referendumului.

 • Hotărârea nr. 126/30.07.2020 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Consiliului Local Sector 5 pe anul 2020.

 • Hotărârea nr. 125/18.06.2020 privind aprobarea încheierii unui Memorandum de Înțelegere între Sectorul 5 al Municipiului București și Spitalul Universitar de Urgență București.

 • Hotărârea nr. 124/18.06.2020 privind completarea Anexei 4 “Contract Cadru de Delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București“ a Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr.67/23.03.2020 pentru aprobarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de gestiune a serviciului public de salubrizare la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București, stabilirea modalității de gestiune a serviciului public de salubrizare la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București, a Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare, a Caietului de sarcini și a Contractului Cadru de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București.

 • Hotărârea nr. 123/18.06.2020 privind asigurarea cadrului normativ de organizare și funcționare al Centrului Cultural și de Tineret ,Ștefan Iordache”.

 • Hotărârea nr. 122/18.06.2020 privind aprobarea REGULAMENTULUI de stabilire a procedurilor și criteriilor generale de ocupare a postului contractual de conducere vacant de Director General al CENTRULUI CULTURAL ȘI DE TINERET „ȘTEFAN IORDACHE” Sector 5.

 • Hotărârea nr. 121/18.06.2020 privind aprobarea P.U.D.-Str. Telița nr. 15A, construire imobil locuințe colective P+2E cu funcțiune publică la parter.

 • Anexa 2 HCL nr. 121/18.06.2020

 • Hotărârea nr. 120/18.06.2020 privind finanțarea activităților desfășurate de Asociația Grupul de Acțiune Locală „Împreună dezvoltăm sectorul 5”.

 • Hotărârea nr. 119/18.06.2020 privind inițierea unor proiecte sociale de acordare a beneficiilor sociale de la bugetul local al Sectorului 5.

 • Hotărârea nr. 118/18.06.2020 privind modificarea și completarea Anexei Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr.51/2019 privind aprobarea Metodologiei de lucru referitoare la acordarea beneficiilor sociale cu titlul de ajutor de urgență de la bugetul local al Sectorului 5.

 • Hotărârea nr. 117/18.06.2020 privind modificarea punctului 3 al anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 15/2017 privind stabilirea tipurilor de servicii acordate la domiciliul persoanelor vârstnice, prin intermediul D.G.A.S.P.C. Sector 5, a costului acestor servicii, precum și a cuantumului contribuției persoanelor vârstnice, beneficiare de servicii de îngrijire la domiciliu.

 • Hotărârea nr. 116/18.06.2020 privind acordarea ajutorului financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă, din bugetul local al Sectorului 5 și aprobarea Metodologiei de lucru.

 • Hotărârea nr. 115/18.06.2020 privind alegerea domnului Alexandru Sebastian Lazarov președinte de ședință al Consiliului Local Sector 5 pe o perioadă de cel mult 3 luni.

 • Hotărârea nr. 114/18.06.2020 privind aprobarea proiectului “Avdives, khetar”, în vederea finanțării acestuia prin intermediul Fondului Român de Dezvoltare Socială.

 • Hotărârea nr. 113/18.06.2020 privind aprobarea Programului comun de acțiuni în vederea realizării unor proiecte de interes public pe raza Sectorului 5.

 • Hotărârea nr. 112/18.06.2020 privind modificarea și completarea Anexei Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 52/27.02.2020 privind aprobarea Listei de tarife practicate de către SC INFRASTRUCTURĂ DF5 S.A. pentru desfășurarea activității serviciului public de infrastructură la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București.

 • Hotărârea nr. 111/18.06.2020 privind completarea Anexei 3 a Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 27/20.02.2020 privind aprobarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de gestiune a serviciului public de infrastructură la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București, stabilirea modalității de gestiune a serviciului public de infrastructură la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București, a Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de infrastructură, a Caietului de sarcini și a Contractului cadru de delegare a gestiunii serviciului public de infrastructură la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București.

 • Hotărârea nr. 110/18.06.2020 privind aprobarea prelungirii proiectului ”Academia copiilor” pentru perioada august 2020 – septembrie 2021.

 • Hotărârea nr. 109/18.06.2020 privind modificarea și completarea Programului de evenimente al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”, pentru anul 2020.

 • Hotărârea nr. 108/18.06.2020 privind aprobarea criteriilor de acordare și a tarifelor aferente pachetelor de servicii medicale oferite de către Unitățile de Medicină Dentară, Ecografie și Radiologie dentară, Dermatologie, Fiziokinetoterapie, Nutriție, Urologie, Endocrinologie, Neurologie, Alergologie, Medicină internă, Recuperare medicală, ORL, Obstretică-Ginecologie și Oftalmologie din cadrul Complexului Multifuncțional “Sf. Andrei”.

 • Hotărârea nr. 107/18.06.2020 privind asigurarea cadrului normativ de organizare și funcționare al Complexului Multifuncțional ” Sf. Andrei ”- Sector 5.

 • Hotărârea nr. 106/18.06.2020 privind aprobarea proiectului educațional „MICII MAGICIENI” – GRĂDINIȚA DE VARĂ 2020”.

 • Hotărârea nr. 105/18.06.2020 privind acordarea sprijinului financiar pentru unități de cult din Sectorul 5 ( PAROHIA NAȘTEREA MAICII DOMNULUI - GHENCEA ), în anul 2020.

 • Hotărârea nr. 104/18.06.2020 privind acordarea sprijinului financiar pentru unități de cult din Sectorul 5 (PAROHIA SFÂNTA TREIME - GHENCEA ), în anul 2020.

 • Hotărârea nr. 103/18.06.2020 privind modificarea H.C.L. Sector 5 nr. 312/15.11.2018, referitor la unele măsuri de asigurare a salubrizării și igienizării terenurilor virane din Sectorul 5.

 • Hotărârea nr. 102/18.06.2020 pentru aprobarea ajustării prețului contractului nr. R 47175/09.12.2019 conform prevederilor Legii 98/2016, cu modificările ulterioare, în cadrul investiției „Lucrări execuție și montaj CHIOȘCURI-pentru Comercializare de Presă, Carte, Flori pe raza Sectorului 5”.

 • Hotărârea nr. 101/18.06.2020 privind aprobarea comunicării actelor administrative fiscale, actelor de executare și altor acte emise de către Direcția Impozite și Taxe Locale Sector 5 prin mijloace electronice de transmitere la distanta și/sau tipărirea acestora prin intermediul unui centru de imprimare masivă.

 • Hotărârea nr. 100/18.06.2020 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 102/31.05.2018 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism tip P.U.D.

 • Hotărârea nr. 99/18.06.2020 privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului Sectorului 5 pe anul 2019.

 • Hotărârea nr. 98/18.06.2020 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Consiliului Local Sector 5.

 • Hotărârea nr. 97/07.05.2020 privind modificarea componenței Comisiei de negociere a condițiilor la expirarea termenului de 3 ani, a contractului de închiriere nr. 28905/21.06.2017, pentru spațiul cu destinația de sediu, situate în Strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, București, comisie aprobate prin HCL Sector 5 nr. 39/27.02.2020.

 • Hotărârea nr. 96/07.05.2020 privind modificarea și completarea H.C.L. Sector 5 nr.80/15.04.2020 privind aprobarea derulării și finanțării , din bugetul local al sectorului 5 a programului Start spre o educație digitalizată.

 • Hotărârea nr. 95/07.05.2020 privind modificarea H.C.L. Sector 5 nr. 352/23.12.2019 referitoare la derularea și finanțarea din bugetul local al Sectorului 5 a programului multiannual de recunoaștere a performanței în educație, în unitățile de învățământ din Sectorul 5.

 • Hotărârea nr. 94/07.05.2020 privind aprobarea Raportului Procedurii nr. 279416/26.03.2020 și a contractului de închiriere a spațiului situat în Calea 13 Septembrie nr. 108-112, bl. 52-54, Sector 5 București.

 • Hotărârea nr. 93/07.05.2020 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 67/23.03.2020 pentru aprobarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de gestiune a serviciului public de salubrizare la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București, stabilirea modalității de gestiune a serviciului public de salubrizare la nivelul Sectorului 5 al Municipiul București, a Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare, a Caietului de sarcini și a Contractului Cadru de Delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București.

 • Hotărârea nr. 92/07.05.2020 privind modificarea componenței Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Sector 5.

 • Hotărârea nr. 91/07.05.2020 privind modificarea H.C.L. Sector 5 nr. 104/28.07.2017 privind constituirea și stabilirea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 5.

 • Hotărârea nr. 90/07.05.2020 privind aprobarea constituirii Fondului de risc în suma de 900.000 ron pentru acoperirea riscurilor financiare ce decurg din garantarea unei finanțări rambursabile interne contractată de la Reiffeisen Bank SA de către SC Amenajare Edilitară și Salubrizare SA pentru finanțarea achiziției unor echipamente și utilaje pentru asigurarea serviciilor de salubrizare în condițiile prevăzute în HCL nr. 277/26.11.2019.

 • Hotărârea nr. 89/07.05.2020 privind aprobarea contractării de către Sectorul 5 al Municipiului București a unei finanțări rambursabile interne în valoare de până la 41 milioane lei pentru asigurarea fondurilor necesare reabilitării termice a 31 imobile situate în Sectorul 5.

 • Hotărârea nr. 88/07.05.2020 privind aprobarea contractării de către Secturul5 al Municipiului București a unei finanțări rambursabile interne în vcaloare de până la 130 de milioane de lei pentru asigurarea fondurilor necesare raelizării parțiale a obiectivului de investiții de interes public local ”lucrări de reparații a infrastructurii rutiere și a trotuarelor pietonale din Sectorul 5.

 • Hotărârea nr. 87/07.05.2020 privind aprobarea Contractului de comision încheiat între Direcția de Impozite și Taxe Locale Sector 5 București și Idea Bank S.A.

 • Hotărârea nr. 86/07.05.2020 privind aprobarea Contractului de comision încheiat între Direcția de Impozite și Taxe Locale Sector 5 București și Netopia Payments S.R.L.

 • Hotărârea nr. 85/07.05.2020 privind încheierea unui Act Adițional al Contractului de asociere în participațiune încheiat de Administrația Piețelor Sector 5 cu S.C. Economat Sector 5 S.R.L. pentru Piața George Coșbuc.

 • Hotărârea nr. 84/07.05.2020 privind derularea, de către Primăria Sectorului 5, a lucrărilor de investiții - consolidări, amenajări, modernizări, reparații capitale, extinderi, construcții noi (inclusiv dotări independente, proiectare și asistență tehnică), reparații curente, precum și a achiziției de mobilier, pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 5.

 • Hotărârea nr. 83/07.05.2020 privind preluarea finanțării și execuției obiectivului de investiții lucrări de reparații și reabilitare tehnică Grădinița nr. 53.

 • Hotărârea nr. 82/15.04.2020 privind aprobarea Contractului de comodat între Primăria Sectorului 5 București și Direcția Generală de Poliție a Municipiului București.

 • Hotărârea nr. 81/15.04.2020 privind aprobarea Normei Interne nr.27380/31.03.2020, a aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5, precum și a instituțiilor și serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local Sector 5, privind procedura„ NEGOCIERE FĂRĂ PUBLICARE “,pentru achiziția de materiale, echipamente și servicii necesare pentru protecția sănătății salariaților și a cetățenilor sectorului 5 în combaterea răspândirii infecțiilor cu COVID-19 pe perioada epidemiei și a Stării de Urgență.

 • Hotărârea nr. 80/15.04.2020 privind aprobarea derulării și finanțării, din bugetul local al sectorului 5, a programului Start spre o educație digitalizată.

 • Hotărârea nr. 79/15.04.2020 privind darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu situat în incinta Școlii Gimnaziale nr. 188 către Asociația de părinți și cadre didactice din Școala Gimnazială nr. 188.

 • Hotărârea nr. 78/23.03.2020 – privind alegerea domnului Alexandru Sebastian Lazarov președinte de ședință al Consiliului Local Sector 5 pe o perioadă de cel mult 3 luni.

 • Hotărârea nr. 77/23.03.2020 – PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ȘEDINȚELOR CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 5.

 • Hotărârea nr. 76/23.03.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) Intr. VLADIMIRI nr. 11-17 Sector 5, București.

 • Hotărârea nr. 75/23.03.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) Șos. SĂLAJ nr. 331-343 LOT 2- Sector 5, București.

 • Anexa 2 la HCL nr. 75/23.03.2020

 • Hotărârea nr. 74/23.03.2020 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 46/27.02.2020.

 • Hotărârea nr. 73/23.03.2020 privind aprobarea regulamentului pentru stabilirea și delimitarea amplasării mobilierului stradal destinat comercializării presă, carte, flori pe raza Sectorului 5 al Municipiului București.

 • Hotărârea nr. 72/23.03.2020 pentru aprobarea Raportului privind negocierea purtată de membrii Comisiei constituite prin H.C.L.S. 5 nr. 347/17.12.2019 cu reprezentanții S.C. Electromagnetica S.A și pentru aprobarea încheierii contractului de închiriere a unui spațiu situat în Calea Rahovei nr. 266 – 268, sector 5, București, corp C38 și 38A (parțial), în vederea extinderii în care își desfășoară activitatea Grădinița Electromagnetica.

 • Hotărârea nr. 71/23.03.2020 privind aprobarea modalității de acordare a gratuității la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafață și cu metroul persoanelor prevăzute la art. 23 și art. 24 din Legea nr. 448/2006, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare, precum și cuantumul acesteia.

 • Hotărârea nr. 70/23.03.2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare al Locuinței Protejate pentru Victimele Violenței Domestice din cadrul Complexului de Servicii Sociale pentru Victimele Violenței Domestice, aflat în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5.

 • Nota de indreptare pentru HCL nr. 70/23.03.2020

 • Hotărârea nr. 69/23.03.2020 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5.

 • Anexa 1 la HCL nr. 69/23.03.2020

 • Notă de îndreptare la Anexa 1 la HCL nr. 69/23.03.2020

 • Anexa 2 la HCL nr. 69/23.03.2020

 • Anexa 3 la HCL nr. 69/23.03.2020

 • Hotărârea nr. 68/23.03.2020 privind aprobarea metodologiei în vederea închirierii spațiilor comerciale administrate de către S.C. ECONOMAT SECTOR 5 SRL, aflate în Piețele de pe raza Sectorului 5.

 • Notă de îndreptare la Anexa 2 la HCL nr. 68/23.03.2020.

 • Hotărârea nr. 67/23.03.2020 pentru aprobarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de gestiune a serviciului public de salubrizare la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București, stabilirea modalității de gestiune a serviciului public de salubrizare la nivelul Sectorului 5 al Municipiul București, a Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare, a Caietului de sarcini și a Contractului Cadru de Delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București.

 • Anexa 1 la HCL nr. 67/23.03.2020

 • Anexa 2 la HCL nr. 67/23.03.2020

 • Anexa 3 la HCL nr. 67/23.03.2020

 • Anexa 4 la HCL nr. 67/23.03.2020

 • Nota de îndreptare la Anexa 4 la HCL nr. 67/23.03.2020

 • Anexa 5 la HCL nr. 67/23.03.2020

 • Hotărârea nr. 66/23.03.2020 privind darea în folosință cu titlu gratuit a mijloacelor de transport, a echipamentelor tehnologice și a utilajelor din patrimoniul Sectorului 5 al Municipiului București către S.C. SALUBRIZARE FAPTE 5 S.A., societate comercială a cărui acționar majoritar este Consiliul Local al Sectorului 5.

 • Hotărârea nr. 65/23.03.2020 privind predarea de către S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A. a mijloacelor de transport, a echipamentelor tehnologice și a utilajelor, achiziționate în vederea desfășurării serviciului public de salubrizare și primirea acestora de către Sectorul 5 al Municipiului București.

 • Hotărârea nr. 64/23.03.2020 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de emitere a unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică ,,Închidere Inel Median – zona sud-vest – etapa I”.

 • Hotărârea nr. 63/23.03.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din Studiu de fezabilitate pentru execuție drum de acces în Str. Antiaeriana nr. 6 - Închidere Inel Median, zona de S-V, etapa I - între Șoseaua Alexandriei și amplasament cartier A.N.L.

 • Hotărârea nr. 62/23.03.2020 privind achiziționare de Servicii de arhivare fizică și digitalizare a arhivei istorice a Direcției Impozite și Taxe Locale Sector 5 prin procedura licitației deschise.

 • Hotărârea nr. 61/23.03.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) Str. Sălaj nr. 387 B- Sector 5, București.

 • Hotărârea nr. 60/23.03.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) Str. Sălaj nr. 387 C - Sector 5, București.

 • Hotărârea nr. 59/23.03.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) Str. Măghiranului nr. 4-Sector 5, București.

 • Hotărârea nr. 58/23.03.2020 privind prelungirea perioadei de dare în folosință gratuită a unui spațiu situat în incinta Școlii Gimnaziale nr. 144 către Asociația de Părinți ,,Lumea Copiilor Veseli”.

 • Hotărârea nr. 57/23.03.2020 privind organizarea proiectului educațional extracurricular In memoriam de către Școala Gimnazială Principesa Margareta.

 • Hotărârea nr. 56/23.03.2020 privind organizarea proiectului Sfaturi mari pentru cei mici.

 • Hotărârea nr. 55/23.03.2020 privind organizarea Proiectului ,,Meșteșuguri românești”, ediția a II-a.

 • Hotărârea nr. 54/27.02.2020 privind aprobarea proiectului „Adoptă un spațiu verde!” şi a protocolului de colaborare dintre Primăria Sectorului 5 şi persoanele juridice (agenți economici/instituții/fundații/ ONG-uri) interesate.

 • Hotărârea nr. 53/27.02.2020 privind privind aprobarea proiectului „Adoptă un loc de joacă!” şi a protocolului de colaborare dintre Primăria Sectorului 5 şi persoanele juridice (agenți economici/instituții/fundații/ ONG-uri) interesate.

 • Hotărârea nr. 52/27.02.2020 privind aprobarea listei de tarife care vor fi practicate de către S.C. INFRASTRUCTURĂ DF5 S.A. pentru desfășurarea activității serviciului public de infrastructură la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București.

 • Hotărârea nr. 51/27.02.2020 privind aprobarea proiectului „#iLove Shakespeare”.

 • Hotărârea nr. 50/27.02.2020 privind modificarea și completarea Programului de evenimente al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”, pentru anul 2020.

 • Hotărârea nr. 49/27.02.2020 privind modificarea proiectului „#FAPTE: STUDENTS - PAȘI SPRE VIITOR”.

 • Hotărârea nr. 48/27.02.2020 privind aprobarea proiectului „Recompensa copiilor merituoși”, ediția a II-a.

 • Hotărârea nr. 47/27.02.2020 privind modificarea Anexei H.C.L. Sector 5 nr. 127/31.08.2017 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, cu modificările ulterioare.

 • Hotărârea nr. 46/27.02.2020 privind aprobarea derulării și finanțării din bugetul local al Sectorului 5 a programului ” Prevenție și igienă” în unitățile de învățământ din sectorul 5.

 • Hotărârea nr. 45/27.02.2020 privind alocarea sumei de 300 000,00 lei către Institutul de Pneumoftiziologie ,,Marius Nasta”.

 • Hotărârea nr. 44/27.02.2020 privind preluarea finanțării și execuției obiectivului de investiții Reabilitare și Consolidare corpuri clădire Grădinița nr. 54 (Calea Ferentari nr. 96).

 • Hotărârea nr. 43/27.02.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) str. SIRENELOR nr. 93 – SECTOR 5, BUCUREȘTI.

 • Anexa 2 la HCL nr. 43/27.02.2020

 • Hotărârea nr. 42/27.02.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) str. PRICOPAN nr. 16A – SECTOR 5, BUCUREȘTI.

 • Anexa 2 la HCL nr. 42/27.02.2020

 • Hotărârea nr. 41/27.02.2020 privind modificarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5.

 • Anexa 1 la HCL nr. 41/27.02.2020

 • Anexa 2 la HCL nr. 41/27.02.2020

 • Anexa 3 la HCL nr. 41/27.02.2020

 • Hotărârea nr. 40/27.02.2020 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Consiliului Local Sector 5. 

 • Hotărârea nr. 39/27.02.2020 privind constituirea comisiei de negociere a condițiilor la expirarea termenului de 3 ani, a contractului de închiriere nr. 28.905/21.06.2017, pentru spațiul cu destinația de sediu, situat în Str. Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5 București.

 • Hotărârea nr. 38/27.02.2020 privind aprobarea încheierii actului adiţional nr. 1 la contractul de închiriere nr. 5953/19.07.2019, a imobilului situat în Str. Fabrica de Chibrituri nr.7-9, Sector 5, București contract încheiat între Primăria Sectorului 5 - SC TATI GRUP DDBB SRL și SC OXIGEN AGRO PRODUCT COMPANY SRL Servicii exceptate de la aplicarea prevederilor Legii nr. 98/2016 art. 29.

 • Hotărârea nr. 37/27.02.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) str. Târgu Jiu nr. 16 – Sector 5, București.

 • Hotărârea nr. 36/27.02.2020 privind organizarea proiectului educațional Elevi, să ne cunoaștem patria! de către Școala Gimnazială Nr. 136.

 • Hotărârea nr. 35/20.02.2020 privind modificarea și completarea Anexei 2 HCL Sector 5 nr. 7/06.07.2016 privind completarea și stabilirea componenței Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 5.

 • Hotărârea nr. 34/20.02.2020 privind darea în folosință gratuită a unui spațiu situat în incinta Școlii Gimnaziale nr. 150 către Asociația părinților din școala nr. 150 – București.

 • Hotărârea nr. 33/20.02.2020 privind aprobarea ”Listei cu ordinea de prioritate pe anul 2019 pentru atribuirea de locuințe persoanelor (familiilor) conform Legii Locuinței nr. 114/1996, republicată”.

 • Notă de îndreptare la Anexa 2 la HCL nr. 33/20.02.2020 .

 • Hotărârea nr. 32/20.02.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, precum și a documentației de avizare a lucrărilor de intervenție aferente “Amenajării spațiului pentru depozitarea, prepararea și servirea hranei (masă caldă), pentru beneficiarii centrului component al Centrului Social Comunitar Ferentari”, aflat în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 5.

 • Hotărârea nr. 31/20.02.2020 privind aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru anul 2020 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 5.

 • Hotărârea nr. 30/20.02.2020 privind aprobarea Planului anual de acțiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local sector 5.

 • Hotărârea nr. 29/20.02.2020 privind aprobarea Regulamentului de acordare în anul 2020 a sprijinului pentru tratament balnear oferit vârstnicilor din Sectorul 5, în cadrul Programului ”Sănătate pentru Seniori”, derulat de către Complexul Multifuncțional ”Sf. Andrei”.

 • Hotărârea nr. 28/20.02.2020 privind modificarea și completarea Programului de evenimente al Centrului Cultural și de Tineret Ștefan Iordache, pentru perioada 01.01.2020-31.12.2020.

 • Hotărârea nr. 27/20.02.2020 privind aprobarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de gestiune a serviciului public de infrastructură la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București, stabilirea modalității de gestiune a serviciului public de infrastructură la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București, a Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de infrastructură, a Caietului de sarcini și a Contractului cadru de delegare a gestiunii serviciului public de infrastructură la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București.

 • Anexa 2, 3 și 4 la H.C.L nr. 27/20.02.2020.

 • Hotărârea nr. 26/20.02.2020 privind darea în folosință cu titlu gratuit a utilajelor, materialelor și a obiectelor de inventar din patrimoniul Sectorului 5 al Municipiului București către Societățile comerciale a căîror acționari majoritari este Consiliul Local Sector 5.

 • Hotărârea nr. 25/20.02.2020 privind modificarea H.C.L. Sector 5 nr. 18/31.01.2020 privind stabilirea numărului și cuantumului burselor acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din sectorul 5, în semestrul al II-lea al anului școlar 2019-2020.

 • Hotărârea nr. 24/20.02.2020 privind darea în folosință gratuită a unui spațiu situat în incinta Grădiniței nr. 268 către Asociația de părinți ”Grădinița nr. 268”.

 • Hotărârea nr. 23/20.02.2020 privind prelungirea perioadei de dare în folosință gratuită a unui spațiu situat în incinta Grădiniței nr. 185 către Asociația de Părinți Garofița.

 • Hotărârea nr. 22/31.01.2020 privind modificarea actului constitutiv al societății SALUBRIZARE FAPTE5 S.A.

 • Hotărârea nr. 21/31.01.2020 privind modificarea actului constitutiv al societății INFRASTRUCTURĂ DF 5 S.A.

 • Hotărârea nr. 20/31.01.2020 privind aprobarea proiectului ”Inițiativa pentru eco-sustenabilitate”, înregistrat la Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”.

 • Hotărârea nr. 19/31.01.2020 privind aprobarea proiectului ”TENIS PENTRU COPII ÎN ȘCOLILE SECTORULUI 5”, înregistrat la Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”.

 • Hotărârea nr. 18/31.01.2020 privind stabilirea numărului și cuantumului burselor acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din sectorul 5, în semestrul al II-lea al anului școlar 2019-2020.

 • Hotărârea nr. 17/31.01.2020 privind aprobarea organizării proiectului Antrenat de majorat, în unitățile de învățământ preuniversitar de stat de nivel secundar superior (licee și colegii) din sectorul 5.

 • Hotărârea nr. 16/31.01.2020 pentru modificarea H.C.L.S.5 nr. 298/03.12.2019 privind numirea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al Sectorului 5 în calitate de membri în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din Sectorul 5, în anul școlar 2019-2020.

 • Hotărârea nr. 15/31.01.2020 privind finanțarea programului de îmbunătățire a condițiilor de locuit ale persoanelor din zonele urbane marginalizate desfășurat de Asociația Grupul de Acțiune Locală ”Împreună dezvoltăm Sectorul 5”.

 • Hotărârea nr. 14/31.01.2020 privind majorarea capitalului social al S.C. INFRASTRUCTURĂ DF5 S.A.

 • Hotărârea nr. 13/31.01.2020 privind majorarea capitalului social al S.C. SALUBRIZARE FAPTE5 S.A.

 • Hotărârea nr. 12/31.01.2020 privind aprobarea scrisorii de așteptări și a procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societății SALUBRIZARE FAPTE5 S.A. și a membrilor Consiliului de Administrație al Societății INFRASTRUCTURĂ DF5 S.A.

 • Hotărârea nr. 11/31.01.2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Consiliului Local Sector 5.

 • Hotărârea nr. 10/23.01.2020 privind preluarea finanțării și execuției unor obiective de investiții aferente unităților de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5.

 • Hotărârea nr. 9/23.01.2020 privind modificarea Anexei 3 a H.C.L.S. 5 nr. 123/27.06.2019 privind aprobarea derulării și finanțării, din bugetul local al sectorului 5, a programului Școală după școală, în unitățile de învățământ preuniversitar de stat de nivel primar din Sectorul 5, în anul școlar 2019-2020, modificată prin H.C.L.S. 5 nr. 216/26.09.2019 și 268/21.11.2019.

 • Hotărârea nr. 8/23.01.2020 privind aprobarea modalității de gestiune a unor activități din cadrul serviciului public de salubrizare a Sectorului 5 al Municipiului București.

 • Hotărârea nr. 7/23.01.2020 privind aprobarea actului adițional nr. 2 la contractul nr. 11718/02.10.2019 de prestare a serviciului de salubrizare.

 • Hotărârea nr. 6/23.01.2020 privind aprobarea Programului de activități al Complexului Multifuncțional „Sf. Andrei” pentru anul 2020.

 • Hotărârea nr. 5/23.01.2020 privind aprobarea modificărilor aduse Regulamentului de Organizare și Funcționare a Centrului Cultural și de Tineret ”Ștefan Iordache”.

 • Hotărârea nr. 4/23.01.2020 privind aprobarea Programului de evenimente al Centrului Cultural și de Tineret ”Ștefan Iordache”, pentru perioada 01.01.2020- 31.12.2020.

 • Hotărârea nr. 3/23.01.2020 aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particulare cu personalitate juridică din Sectorul 5 al Municipiului București, pentru anul școlar 2020-2021.

 • Hotărârea nr. 2/23.01.2020 privind modificarea Organigramei, a Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5.

 • Notă de îndreptare la HCL nr. 2/23.01.2020

 • Anexa nr. 1 la HCL nr. 2/23.01.2020

 • Anexa nr. 2 la HCL nr. 2/23.01.2020

 • Anexa nr. 3 la HCL nr. 2/23.01.2020

 • Hotărârea nr. 1/23.01.2020 privind utilizarea excedentului bugetar aferent anului 2020 pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare a Sectorului 5 al Municipiului București.

 • Hotărârea nr. 351/23.12.2019 privind modificarea Actului Constitutiv al S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A.

 • Hotărârea nr. 350/17.12.2019 privind instituirea programului de promovare și recompensare a valorilor în domeniul medical, socio-educativ și civic.

 • Hotărârea nr. 349/17.12.2019 privind instituirea programului multianual de promovare, recunoaștere și recompensare a valorilor și realizărilor în domeniul cultural, științific, sportiv, educativ, civic și etic.

 • Hotărârea nr. 348/17.12.2019 privind aprobarea amenajării unui spațiu destinat derulării de activități culturale, educative și de consiliere, prin amplasarea unui container modular pe domeniul public al Sectorului 5.

 • Hotărârea nr. 347/17.12.2019 privind constituirea unei comisii care să negocieze cu reprezentanții S.C. Electromagnetica S.A. condițiile unei posibile extinderi a spațiului în care își desfășoară activitatea Grădinița Electromagnetica.

 • Hotărârea nr. 346/17.12.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) Strada Ghidigeni, Nr.51 -Sector 5, București.

 • ANEXA 2  HCL nr. 346/17.12.2019

 • Hotărârea nr. 345/17.12.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) Strada Neptun, Nr.143, Lot.2-Sector 5, București.

 • ANEXA 2 HCL nr. 345/17.12.2019

 • Hotărârea nr. 344/17.12.2019 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici și finanțarea obiectivelor de investiție ”Reabilitare termică a unui număr de 10 imobile incluse în ProCEECS5”, Programul de creștere a eficienței energetice a condominiilor aflate pe raza administrativ teritorială a Sectorului 5.

 • Hotărârea nr. 343/17.12.2019 privind aprobarea includerii în ”Programul de creștere a eficienței energetice a condominiilor aflate pe raza administrativ teritorială a Sectorului 5”, a unui număr de 10 imobile.

 • Hotărârea nr. 342/17.12.2019 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Sector 5 pe o perioadă de cel mult 3 luni.

 • Hotărârea nr. 341/17.12.2019 privind acordarea sprijinului financiar pentru unități de cult din Sectorul 5 (Protoieria Sector V Capitală), în anul 2019.

 • Hotărârea nr. 340/17.12.2019 privind finanțarea activităților desfășurate de Asociația Grupul de Acțiune Locală „Împreună dezvoltăm sectorul 5”.

 • Hotărârea nr. 339/17.12.2019 privind aprobarea Memorandumului de înțelegere dintre Sectorul 5 și Liga Studenților Români din Străinătate și aprobarea Proiectului # Gala LSRS 2020.

 • Hotărârea nr. 338/17.12.2019 privind aprobarea încheierii unui act adițional la convenția de colaborare nr. 1660/25.01.2019 încheiată între Primăria Sectorului 5, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, F.I.C.E România si Școala Gimnazială ,,George Călinescu”, în scopul funcționării Centrului de Zi, ”George Călinescu”.

 • Hotărârea nr. 337/17.12.2019 privind aprobarea încheierii unui act adițional la convenția de colaborare nr.1659/25.01.2019 încheiată între Primăria Sectorului 5, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, F.I.C.E. România și Scoală Gimnazială nr.134, în scopul funcționării Centrului de Zi ,,Mihail Sadoveanu’’.

 • Hotărârea nr. 336/17.12.2019 privind aprobarea regulamentului-cadru de organizare și funcționare al serviciului Echipa Mobilă de Intervenție pentru Persoane aflate în Situații de Risc, aflat în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5.

 • Hotărârea nr. 335/17.12.2019 privind aprobarea regulamentului-cadru de organizare și funcționare al serviciului social cu cazare Centrul de Tip Rezidențial pentru Copii cu Dizabilități, aflat în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5.

 • Hotărârea nr. 334/17.12.2019 privind aprobarea regulamentului-cadru de organizare și funcționare al serviciului social cu cazare Complexul de Servicii pentru Protecția Copilului- apartamente sociale de tip familial, aflat în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5.

 • Hotărârea nr. 333/17.12.2019 privind aprobarea regulamentului-cadru de organizare și funcționare al serviciului social cu cazare Ansamblul rezidențial de Tip Familial ”Sfânta Maria”, aflat în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5.

 • Hotărârea nr. 332/17.12.2019 privind aprobarea regulamentului-cadru de organizare și funcționare al serviciului social cu cazare Ansamblul rezidențial de Tip Familial ”Sfântul Nicolae”, aflat în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5.

 • Hotărârea nr. 331/17.12.2019 privind aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale componentelor Complexului de servicii sociale pentru protecția victimelor violenței domestice, aflat în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5.

 • Hotărârea nr. 330/17.12.2019 privind aprobarea regulamentului-cadru de organizare și funcționare al Adăpostului de zi si de noapte pentru copiii străzii, aflat în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5.

 • Hotărârea nr. 329/17.12.2019 privind aprobarea regulamentului-cadru de organizare și funcționare al Centrului de primire în Regim de Urgență ”Ciresarii II” aflat în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5.

 • Hotărârea nr. 328/17.12.2019 privind aprobarea regulamentului-cadru de organizare și funcționare a serviciului social Serviciul Adopții-Compartimentul Protecție de Tip Familial aflat în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5.

 • Hotărârea nr. 327/17.12.2019 privind aprobarea regulamentului-cadru de organizare și funcționare al Serviciului Asistență Maternală aflat în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5.

 • Hotărârea nr. 326/17.12.2019 privind aprobarea regulamentului-cadru de organizare și funcționare a serviciului social de zi Centrul de Zi Sf. Maria, aflat în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5.

 • Hotărârea nr. 325/17.12.2019 privind aprobarea regulamentului-cadru de organizare și funcționare a Centrului Social Comunitar ,,Ferentari” aflat în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5.

 • Hotărârea nr. 324/17.12.2019 privind aprobarea regulamentului-cadru de organizare și funcționare a Complexului De Servicii Socio-Educative Pentru Copii- Centrul De Zi Pentru Recuperarea Copiilor Cu Dizabilități, aflat în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5.

 • Hotărârea nr. 323/17.12.2019 privind aprobarea regulamentului-cadru de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare Centrul Maternal “Sfânta Maria” aflat în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5.

 • Notă de îndreptare la HCL nr. 323/17.12.2019

 • Hotărârea nr. 322/17.12.2019 privind aprobarea regulamentului-cadru de organizare și funcționare a serviciului social de zi Centrul de Zi pentru Recuperarea Copiilor cu Dizabilități, aflat în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5.

 • Hotărârea nr. 321/17.12.2019 privind aprobarea regulamentului-cadru de organizare și funcționare al Creșei Sfântul Stelian aflat în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5.

 • Hotărârea nr. 320/17.12.2019 privind aprobarea regulamentului-cadru de organizare și funcționare al Creșei Sfântul Andrei aflată în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5.

 • Hotărârea nr. 319/17.12.2019 privind aprobarea regulamentului-cadru de organizare și funcționare a serviciului social Creșa Ariel și Aurora aflat în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5.

 • Hotărârea nr. 318/17.12.2019 privind aprobarea regulamentului-cadru de organizare și funcționare a Centrului de Zi pentru Consiliere Sprijin și Resurse pentru Părinți și Copii aflat în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5.

 • Hotărârea nr. 317/17.12.2019 privind aprobarea regulamentului-cadru de organizare și funcționare a serviciului social de zi fără cazare Centrul de Zi ,,George Călinescu” aflat în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5.

 • Hotărârea nr. 316/17.12.2019 privind aprobarea regulamentului-cadru de organizare și funcționare a serviciului social de zi fără cazare Centrul de Zi ,,Mihail Sadoveanu” aflat în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5.

 • Hotărârea nr. 315/17.12.2019 privind aprobarea regulamentului-cadru de organizare și funcționare a serviciului social de zi fără cazare Centrul de Zi ,,Sfânta Ana” aflat în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5.

 • Hotărârea nr. 314/17.12.2019 privind aprobarea încheierii unui act adițional la Acordul de parteneriat nr. 1187/21.01.2019 încheiat între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 și Asociația Clubul Sportiv Master Mind în vederea implementării proiectului “În universului șahului-proiect educațional și sportiv pentru copiii defavorizați”.

 • Hotărârea nr. 313/17.12.2019 privind aprobarea încheierii unui act adițional la Convenția de colaborare dintre Consiliul Local Sector 5, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 și Ansamblul Social Creștin Măgurele privind furnizarea de servicii sociale persoanelor vârstnice.

 • Hotărârea nr. 312/17.12.2019 privind aprobarea încheierii unui act adițional la Convenția de colaborare dintre Consiliul Local Sector 5, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 și Fundația Umanitară Agape privind furnizarea de servicii sociale persoanelor vârstnice.

 • Hotărârea nr. 311/17.12.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform devizului general aferent obiectivului de investiție ”Construire și amplasare 18 foișoare în Sectorul 5”.

 • Hotărârea nr. 310/17.12.2019 privind modificarea Anexei Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 183/27.08.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici cuprinși în devizul general aferent obiectivului de investiție ” Amenajare teren destinat pentru diverse activități recreative pentru copii și pentru adulți, de către Complexul Multifuncțional Sf. Andrei”.

 • Hotărârea nr. 309/17.12.2019 privind utilizarea capitalului social al S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A.

 • Hotărârea nr. 308/17.12.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) str. ZEȚARI nr. 4, LOT 2 – Sector 5, București.

 • ANEXA 2 HCL nr. 308/17.12.2019

 • Hotărârea nr. 307/17.12.2019 privind aprobarea Contractului de prestări servicii colectare creanțe fiscale prin intermediul unității bancare RAIFFEISEN BANK.

 • Hotărârea nr. 306/17.12.2019 privind aprobarea proiectului „POVEȘTI DE IARNĂ ÎN SECTORUL 5”, înregistrat la Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”.

 • Hotărârea nr. 305/17.12.2019 privind aprobarea proiectului „ACADEMIA DE ȘAH FLORIN GHEORGHIU”, înregistrat la Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”.

 • Hotărârea nr. 304/17.12.2019 privind acordarea sprijinului financiar pentru unități de cult din Sectorul 5 (Parohia Nașterea Maicii Domnului- Ghencea), în anul 2019.

 • Hotărârea nr. 298/03.12.2019 privind numirea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al Sectorului 5 în calitate de membri în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din Sectorul 5, în anul școlar 2019-2020.

 • Hotărârea nr. 297/03.12.2019 privind prelungirea proiectului „Sprijin pentru educație – Universitatea București” pe parcursul anului 2020.

 • Hotărârea nr. 296/03.12.2019 privind demararea, depunerea, implementarea și sustenabilitatea proiectului “#FAPTE: Extindere prin structuri modulare cu grupe de antepreșcolari la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Dumitru Motoc”, în vederea finanțării acestuia prin intermediul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.

 • Hotărârea nr. 295/03.12.2019 privind demararea, depunerea, implementarea și sustenabilitatea proiectului “#FAPTE: Înființare clase antepreșcolari la Grădinița Electromagnetica”, în vederea finanțării acestuia prin intermediul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.

 • Hotărârea nr. 294/03.12.2019 privind demararea, depunerea, implementarea și sustenabilitatea proiectului “#FAPTE: Înființare grupe de antepreșcolari la Grădinița Nr. 242, Școala Nr. 125 și Școala Nr. 115”, în vederea finanțării acestuia prin intermediul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020..

 • Hotărârea nr. 293/03.12.2019 privind demararea, depunerea, implementarea și sustenabilitatea proiectului “#FAPTE: Înființare grupe de antepreșcolari la Grădinița Nr. 53, Școala Gimnazială cu Grădiniță Nr. 144 și Grădinița Nr. 169 Paradisul Verde”, în vederea finanțării acestuia prin intermediul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020..

 • Hotărârea nr. 292/03.12.2019 privind demararea, depunerea, implementarea și sustenabilitatea proiectului “#FAPTE: Înființare grupe de antepreșcolari la Grădinița Nr. 54, Grădinița Nr. 34 și Grădinița Nr. 245”, în vederea finanțării acestuia prin intermediul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.

 • Hotărârea nr. 291/03.12.2019 privind abrogarea Hotărârii nr. 117/27.06.2019 privind demararea, depunerea, implementarea și sustenabilitatea proiectului #FAPTE: Înființarea Creșei nr. 53, în vederea finanțării acestuia prin intermediul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.

 • Hotărârea nr. 290/03.12.2019 privind abrogarea Hotărârii nr. 116/27.06.2019 privind demararea, depunerea, implementarea și sustenabilitatea proiectului #FAPTE: Înființarea Creșei nr. 54, în vederea finanțării acestuia prin intermediul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.

 • Hotărârea nr. 289/03.12.2019 privind abrogarea Hotărârii nr. 115/27.06.2019 privind demararea, depunerea, implementarea și sustenabilitatea proiectului #FAPTE: Înființarea Creșei nr. 144, în vederea finanțării acestuia prin intermediul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.

 • Hotărârea nr. 288/03.12.2019 privind abrogarea Hotărârii nr. 114/27.06.2019 privind demararea, depunerea, implementarea și sustenabilitatea proiectului #FAPTE: Înființarea Creșei nr. 242, în vederea finanțării acestuia prin intermediul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.

 • Hotărârea nr. 287/03.12.2019 privind abrogarea Hotărârii nr. 113/27.06.2019 privind demararea, depunerea, implementarea și sustenabilitatea proiectului #FAPTE: Înființarea Creșei nr. 134, în vederea finanțării acestuia prin intermediul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.

 • Hotărârea nr. 286/03.12.2019 privind abrogarea Hotărârii nr. 112/27.06.2019 privind demararea, depunerea, implementarea și sustenabilitatea proiectului #FAPTE: Înființarea Creșei nr. 169, în vederea finanțării acestuia prin intermediul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.

 • Hotărârea nr. 285/03.12.2019 privind abrogarea Hotărârii nr. 111/27.06.2019 privind demararea, depunerea, implementarea și sustenabilitatea proiectului #FAPTE: Înființarea Creșei nr. 125, în vederea finanțării acestuia prin intermediul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.

 • Hotărârea nr. 284/03.12.2019 privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 110/27.06.2019 privind demararea, depunerea, implementarea și sustenabilitatea proiectului #FAPTE: Înființarea Creșei nr. 34, în vederea finanțării acestuia prin intermediul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.

 • Hotărârea nr. 283/03.12.2019 pentru modificarea art.1 a H.C.L. Sector 5 nr. 184/27.08.2019, cu modificările și completările ulterioare, privind aprobarea derulării și finanțării, din bugetul local al sectorului 5, a programului Start spre viitor, în anul școlar 2019 - 2020.

 • Hotărârea nr. 282/26.11.2019 privind aprobarea proiectului ”Vine, vine Moș Crăciun!”.

 • Hotărârea nr. 281/26.11.2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 235/31.10.2019 privind stabilirea numărului şi cuantumului burselor acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din sectorul 5, în semestrul I al anului școlar 2019-2020.

 • Hotărârea nr. 280/26.11.2019 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Amenajare de vestiare și grupuri sanitare din containere modulare pentru unitățile de învățământ din sectorul 5”.

 • Hotărârea nr. 279/26.11.2019 privind acordarea sprijinului financiar pentru unitățile de cult din sectorul 5 (Parohia Bărbătescu Vechi), în anul 2019.

 • Hotărârea nr. 278/26.11.2019 privind alocarea sumei de 1.300.000 lei către Institutul de Pneumoftiziologie ,,Marius Nasta”.

 • Hotărârea nr. 277/26.11.2019 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne, în valoare de maximum 14.691.108 lei, ce urmează a fi contractată de către S.C Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A, în vederea finanțării taxei pe valoarea adăugată (T.V.A) aferentă achiziției unor echipamente și utilaje pentru asigurarea serviciilor de salubrizare.

 • Hotărârea nr. 276/26.11.2019 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne, în valoare de maxim 65.723.377 lei de către S.C Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A, în vederea finanțării achiziției unor echipamente și utilaje pentru asigurarea serviciilor de salubrizare și garantarea de către Sectorul 5 a finanțării rambursabile cu valoarea maximă de 38.500.000 lei, dar nu cu mai mult de 50% din valoarea finală a echipamentelor și utilajelor ce urmează a fi achiziționate.

 • Hotărârea nr. 275/26.11.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D) – Intrarea Vrabiei nr. 4,6,8 – Sector 5, București.

 • Anexă la HCL nr. 275/26.11.2019

 • Hotărârea nr. 274/26.11.2019 privind înființarea societății Infrastructură DF 5 S.A.

 • Anexă la HCL nr. 274/26.11.2019

 • Hotărârea nr. 273/26.11.2019 privind înființarea S.C. SALUBRIZARE FAPTE 5 S.A.

 • Hotărârea nr. 269/21.11.2019 privind modificarea art. 1 a H.C.L. Sector 5 nr. 184/27.08.2019 privind aprobarea derulării și finanțării, din bugetul local al sectorului 5, a programului Start spre viitor, în anul școlar 2019-2020.

 • Hotărârea nr. 268/21.11.2019 pentru modificarea H.C.L. Sector 5 nr. 123/27.06.2019 privind aprobarea derulării și finanțării, din bugetul local al sectorului 5, a programului Școală după Școală, în unitățile de învățământ preuniversitar de stat de nivel primar din sectorul 5, în anul școlar 2019-2020, modificată prin H.C.L. Sector 5 nr. 216/26.09.2019.

 • Hotărârea nr. 267/21.11.2019 privind susținerea Liceului Tehnologic Dimitrie Gusti, în vederea implementării proiectului educațional Să ne cunoaștem trecutul pentru a ne proiecta viitorul, ediția a noua.

 • Hotărârea nr. 266/21.11.2019 privind modificarea și completarea Programului de activități al Centrului Cultural și de Tineret ,,Ștefan Iordache” pentru anul 2019, aprobat prin H.C.L. Sector 5 nr. 11/23.01.2019.

 • Hotărârea nr. 265/21.11.2019 privind constituirea unei comisii de negociere a condițiilor achiziționării în numele Municipiului București, a terenului în suprafața de 80 mp situat în str. Dincă Ștefan nr. 3, Sector 5, București.

 • Hotărârea nr. 264/21.11.2019 privind solicitarea împuternicirii Consiliului Local Sector 5 de către Consiliul General al Municipiului București referitor la achiziționarea în numele Municipiului București, a terenului în suprafață de 80 mp situat în str. Dincă Ștefan nr. 3, sector 5, București.

 • Hotărârea nr. 263/21.11.2019 privind darea în folosință gratuită a spațiului situat la etajul clădirii din Strada Fabrica de Chibrituri nr. 7-9 către Grădinița Nr. 269.

 • Hotărârea nr. 262/21.11.2019 privind susținerea activităților desfășurate, pe parcursul anului 2020, de Trupa de teatru AS, în parteneriat cu Asociația Culturală Andart și Colegiul Național Gheorghe Lazăr.

 • Hotărârea nr. 261/21.11.2019 privind aprobarea încheierii actului adițional nr. 24 la acordul de parteneriat nr. 32686/08.10.2019, încheiat între S.C. Electromagnetica S.A. și Primăria Sector 5.

 • Hotărârea nr. 260/21.11.2019 privind aprobarea organizării Festivalului de colinde Astăzi s-a născut Hristos, ediția 2019.

 • Hotărârea nr. 259/21.11.2019 privind constituirea unei comisii de negociere a condițiilor achiziționării în numele Municipiului București, a terenului in suprafața de suprafața de 104 mp situat in str. Serg. Vasile Topliceanu nr. 7A ( fostă Câmpul Mare), Sector 5, București.

 • Hotărârea nr. 258/21.11.2019 privind solicitarea împuternicirii Consiliului Local Sector 5 de către Consiliul General al Municipiului București referitor la achiziționarea în numele Municipiului București, a terenului in suprafața de 104 mp situat in str. Serg. Vasile Topliceanu nr. 7A ( fostă Câmpul Mare) , Sector 5, București.

 • Hotărârea nr. 257/21.11.2019 privind modificarea H.C.L. Sector 5 nr. 174/19.08.2019, privind darea în folosință Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 a imobilului situat în București, sector 5, Strada Fabrica de Chibrituri nr. 7-9 în vederea funcționării unor servicii de specialitate ale direcției.

 • Hotărârea nr. 256/21.11.2019 privind solicitarea acordării împuternicirii Consiliului Local Sector 5 de către Consiliul General al Municipiului București, în vederea încheierii unui Acord de Cooperare între Sectorul 5 al Municipiului București, România și Sectorul Xicheng din Beijing, Republica Populară Chineză.

 • Hotărârea nr. 255/21.11.2019 pentru completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 207/26.09.2019 privind aprobarea solicitării către Consiliul General al Municipiului București de adoptare a unei hotărâri privind trecerea imobilului situat în Calea 13 Septembrie nr. 164, sector 5, București, aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Finanțelor Publice București - Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice - București, în domeniul public al Municipiului București și în administrarea Consiliul Local al Sectorului 5 București, în vederea derulării unor investiții.

 • Hotărârea nr. 254/21.11.2019 privind constituirea unei comisii care să negocieze condițiile închirierii unor spații cu destinația de sedii/puncte de lucru pentru D.I.T.L. Sector 5, situate pe raza sectorului 5, București.

 • Hotărârea nr. 253/31.10.2019 privind modificarea modificarea și completarea anexelor 2 și 3 ale Hotărârii Consiliului Local Sector 5, nr. 213/26.09.2019, respectiv a Contractului Cadru de Prestare a Serviciului de Salubrizare a Localităților și a Listei Tarifelor practicate de către S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A pentru desfășurarea activităților delegate.

 • Hotărârea nr. 252/31.10.2019 privind achiziționarea unor produse de la SC Economat Sector 5 SRL.

 • Hotărârea nr. 251/31.10.2019 privind acordarea sprijinului financiar pentru unități de cult din Sectorul 5 (Parohia Bumbăcari), în anul 2019.

 • Hotărârea nr. 250/31.10.2019 privind acordarea sprijinului financiar pentru unități de cult din Sectorul 5 (Patriarhia Română-Catedrala Mântuirii Neamului), în anul 2019

 • Hotărârea nr. 249/31.10.2019 privind asigurarea cadrului normativ de organizare și funcționare al Administrației Domeniului Public Sector 5.

 • Hotărârea nr. 248/31.10.2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale D.G.A.S.P.C. Sector 5. Hotărârea nr. 249/31.10.2019 privind asigurarea cadrului normativ de organizare și funcționare al Administrației Domeniului Public Sector 5.

 • Anexa 1 la HCL nr. 248/31.10.2019

 • Anexa 2 la HCL nr. 248/31.10.2019

 • Anexa 3 la HCL nr. 248/31.10.2019

 • Hotărârea nr. 247/31.10.2019 privind aprobarea încheierii Contractului de comodat între Complexul Multifuncțional ”Sf. Andrei” și S.C. ROSEQUEENS PROPERTIES SRL.

 • Hotărârea nr. 246/31.10.2019 privind aprobarea Regulamentului de acordare în anul 2019 a sprijinului pentru tratament balnear oferit vârstnicilor din Sectorul 5, în cadrul Programului ”Sănătate pentru Seniori”, derulat de Complexul Multifuncțional ”Sf. Andrei”.

 • Nota de îndreptare la Hotărârea nr. 246/31.10.2019

 • Hotărârea nr. 245/31.10.2019 privind aprobarea finanțării și derulării din bugetul propriu al Complexului Multifuncțional ”Sf. Andrei”, a programului Vouchere cadou.

 • Hotărârea nr. 244/31.10.2019 privind asigurarea cadrului normativ de organizare și funcționare al Complexului Multifuncțional ”Sf. Andrei” – Sector 5.

 • Hotărârea nr. 243/31.10.2019 privind aprobarea proiectului ”DIGITALIZAREA: VIITORUL EDUCAȚIEI”.

 • Hotărârea nr. 242/31.10.2019 privind aprobarea proiectului ”REGALA DE ȘAH: ÎNTRE TRECUT ȘI VIITOR” înregistrat la Centrul Cultural și de Tineret ” Ștefan Iordache”.

 • Hotărârea nr. 241/31.10.2019 privind suplimentarea numărului de locuri disponibile în cadrul proiectului ”Academia copiilor” pentru perioada noiembrie 2019 – iulie 2020.

 • Hotărârea nr. 240/31.10.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al activității de voluntariat în cadrul Primăriei Sectorului 5 și a instituțiilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Sectorului 5.

 • Hotărârea nr. 239/31.10.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a activității de intership în cadrul Primăriei Sectorului 5 a Municipiului București și a instituțiilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Sectorului 5, prin programul ”# FAPTE-Viitorul acum!”.

 • Hotărârea nr. 238/31.10.2019 privind aprobarea Regulamentului de stabilire a procedurii de recrutare și selecție a personalului angajat în afara organigramei în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile derulate de către aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 5 și de către instituțiile publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Sectorului 5.

 • Hotărârea nr. 237/31.10.2019 privind completarea anexei nr. 4 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 55/28.03.2019 privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație”, utilizate în aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 5, precum și în cadrul serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Sectorului 5.

 • Hotărârea nr. 236/31.10.2019 privind modificarea anexei Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 178/19.08.2019 pentru aprobarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5 al Municipiului București.

 • Hotărârea nr. 235/31.10.2019 privind stabilirea numărului și cuantumului burselor acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din sectorul 5, în semestrul I al anului școlar 2019-2020.

 • Hotărârea nr. 234/31.10.2019 privind aprobarea funcționării temporare a Grădiniței nr. 35, Grădiniței nr. 268 și a Școlii Gimnaziale Grigore Tocilescu în spații excedentare ale unor unități de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5.

 • Hotărârea nr. 233/31.10.2019 privind aprobarea implementării, la nivelul sectorului 5, a proiectului Centrul de pregătire pentru performanță PERM (Programare – Electronică – Robotică – Mecanică), de către Colegiul Tehnic Energetic, în perioada decembrie 2019- iunie 2020.

 • Hotărârea nr. 232/31.10.2019 privind susținerea Școlii Gimnaziale nr. 2 în vederea implementării proiectului cross-curricular Între chin și amin.

 • Hotărârea nr. 231/31.10.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiective de investiții aferente unităților de învățământ de nivel gimnazial din sectorul 5.

 • Hotărârea nr. 230/31.10.2019 privind susținerea participării lotului de performanță al Clubului Sportiv TAI SHIN DO GYM la stagiul de pregătire tehnică din Thailanda.

 • Hotărârea nr. 229/31.10.2019 privind acordarea sprijinului financiar pentru unități de cult din sectorul 5 (PAROHIA NAȘTEREA MAICII DOMNULUI-GHENCEA), în anul 2019.

 • Hotărârea nr. 228/31.10.2019 privind acordarea sprijinului financiar pentru unități de cult din sectorul 5 (PAROHIA SFÂNTA TREIME GHENCEA), în anul 2019.

 • Hotărârea nr. 227/31.10.2019 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Consiliului Local Sector 5.

 • Hotărârea nr. 226/26.09.2019 privind aprobarea demararii investitiilor la Piata 13 Septembrie de catre S.C. Economat Sector 5 S.R.L.

 • Hotărârea nr. 225/26.09.2019 privind aprobarea proiectului ”Sprijin pentru educație – Universitatea Națională de Apărare ”Carol I”.

 • Hotărârea nr. 224/26.09.2019 privind aprobarea proiectului ”#5PORT5FOR 5TUDENT5”.

 • Hotărârea nr. 223/26.09.2019 privind aprobarea organizării proiectului Judo în școala ta, în anul școlar 2019-2020.

 • Hotărârea nr. 222/26.09.2019 privind aprobarea organizării proiectului Născut pentru sport în anul școlar 2019-2020, în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5.

 • Hotărârea nr. 221/26.09.2019 privind modificarea HCLS 5 nr. 163/19.08.2019 privind stimularea performanței școlare în cadrul proiectului Elevi și profesori de nota 10 în sectorul 5, ediția 2019.

 • Hotărârea nr. 220/26.09.2019 privind susținerea Școlii Gimnaziale nr. 131 în vederea implementării proiectului Sunt special, dar vreau la școală.

 • Hotărârea nr. 219/26.09.2019 privind aprobarea organizării proiectului Zâmbetul copilăriei în anul școlar 2019-2020, în patru dintre unitățile de învățâmânt preuniversitar de stat din sectorul 5.

 • Hotărârea nr. 218/26.09.2019 privind încetarea dreptului de administrare a Consiliului Local sector 5 asupra spațiilor din incinta secțiilor de poliție de pe raza sectorului 5, spații aflate în proprietatea publică a Municipiului București și în administrarea Consiliului Local Sector 5.

 • Hotărârea nr. 217/26.09.2019 privind alegerea domnului Alexandru Sebastian Lazarov președinte de ședință al Consiliului Local Sector 5 pe o perioadă de cel mult 3 luni.

 • Hotărârea nr. 216/26.09.2019 privind modificarea și completarea HCL S 5 nr. 123/27.06.2019 privind aprobarea derulării și finanțării din bugetul local al sectorului 5, a programului Școală după școală, în unitățile de învățământ preuniversitar de stat de nivel primar din sectorul 5, în anul școlar 2019-2020.

 • Hotărârea nr. 215/26.09.2019 privind prelungirea perioadei de valabilitate a protocolului de colaborare încheiat între Colegiul Tehnic Energetic și Școala Națională de Studii Politice și Administrative București.

 • Hotărârea nr. 214/26.09.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ”Amenajare structuri modulare pentru desfășurarea activităților activităților de școală după școală și înființare laborator de informatică în cadrul Școlii Gimnaziale nr. 125” conform proiectului ”#FAPTE – Regenerare Urbană Amurgului”.

 • Hotărârea nr. 213/26.09.2019 2019 privind aprobarea Caietului de Sarcini, pentru delegarea gestiunii serviciului public avand ca obiect ``Salubrizarea stradala, salubrizarea menajera si serviciul de iarna``, a Contrsctului-Cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localitatilor si a listei tarifelor practicate de catre S.C. Amenajare Edilitara si Salubrizare S.A., pentru desfasurarea activitatilor delegate.

 • Hotărârea nr. 212/26.09.2019 privind transmiterea în folosință gratuită către Agenția Națională pentru Locuințe, pe durata de execuție a lucrărilor, a terenului aflat în administrarea Consiliului Local Sector 5, situat administrativ în București str. Antiaeriană nr. 6, sector 5, precum și asigurarea din bugetul local a sumelor necesare elaborării documentației tehnico-economice și execuției utilităților aferente în vederea realizării investiției ”Construcții de locuințe de serviciu” – Lot 3, precum ș ia modelului de contract cadru.

 • Hotărârea nr. 211/26.09.2019 privind aprobarea proiectului ”YES – inițiativa pentru eco-sustenabilitate”.

 • Hotărârea nr. 210/26.09.2019 privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, asistență și/sau reprezentare.

 • Hotărârea nr. 209/26.09.2019 privind aprobarea proiectului ”Premierea elevilor sportivi și profesorilor aparținând Clubului Sportiv Școlar Steaua”.

 • Hotărârea nr. 208/26.09.2019 privind aprobarea proiectului ”Sprijin pentru educație – Universitatea București”.

 • Hotărârea nr. 207/26.09.2019 privind privind aprobarea solicitării către Consiliul General al Municipiului București de adoptare a unei hotărâri privind trecerea imobilului situat în Calea 13 Septembrie nr.164, sector 5, București, aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Finanțelor Publice-Agenția Națională de Administrare Fiscală-Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice-București, în domeniul public al Municipiului București și în administrarea Consiliul Local al Sectorului 5 București, în vederea derulării unor investiții.

 • Hotărârea nr. 206/26.09.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) Șos. Sălaj nr. 383 A – Sector 5.

 • Anexă la HCL nr. 206/26.09.2019

 • Hotărârea nr. 205/26.09.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) Petre Ispirescu nr. 67 A – Sector 5.

 • Anexă la HCL nr. 205/26.09.2019

 • Hotărârea nr. 204/26.09.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) str. Mihail Sebastian nr. 37C, Calea 13 Septembrie (221 – 225)- 227 lot 2 - Sector 5, București.

 • Anexă la HCL nr. 204/26.09.2019

 • Hotărârea nr. 203/26.09.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) Drumul Crăițelor nr. 194-204 lot 12 – Sector 5.

 • Anexă la HCL nr. 203/26.09.2019

 • Hotărârea nr. 202/26.09.2019 privind instituirea unor facilitati fiscale.

 • Hotărârea nr. 201/26.09.2019 privind anularea creantelor fiscale mai mici de 40 de lei, aflate in sold la data de 31.12.2019.

 • Hotărârea nr. 200/26.09.2019 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local Sector 5 pe anul 2019.

 • Hotărârea nr. 199/12.09.2019 privind modificarea H.C.L. Sector 5 nr. 137/08.07.2019 privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 5, de a se asocia cu Administrația Străzilor, în vederea realizării în comun a lucrărilor de interes public local pe străzile administrate de aceasta, aflate pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 5 al Municipiului București.

 • Hotărârea nr. 198/06.09.2019 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții și amenajare spațiu cultural pentru Sectorul 5-pe terenul situat la intersecția străzilor Spătaru Preda și Calea Ferentari-implementarea proiectului cultural-educativ ,,Spațiu cultural pentru Sectorul 5”.

 • Hotărârea nr. 197/06.09.2019 privind acordarea sprijinului financiar pentru unități de cult din Sectorul 5 ( PAROHIA VOVIDENIA ), în anul 2019.

 • Hotărârea nr. 196/06.09.2019 privind acordarea sprijinului financiar pentru unități de cult din Sectorul 5 (PAROHIA NAȘTEREA MAICII DOMNULUI - GHENCEA), în anul 2019.

 • Hotărârea nr. 195/06.09.2019 privind funcționarea provizorie a unor unități de învățământ preuniversitar de stat (nivel preșcolar) în spațiul situat în Bd. Tudor Vladimirescu nr. 45, Sector 5 București.

 • Hotărârea nr. 194/27.08.2019 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local a Sectorului 5 nr. 166/19.08.2019.

 • Hotărârea nr. 193/27.08.2019 privind aprobarea încheierii contractului de închiriere a imobilului situat în Calea Șerban Vodă, nr. 280, între Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București (CCIB) și Colegiul Tehnologic Grigore Cerchez.

 • Hotărârea nr. 192/27.08.2019 privind aprobarea proiectului „Alfabetizare digitală pentru seniori”.

 • Hotărârea nr. 191/27.08.2019 privind aprobarea Proiectului Educațional „Atelierul Magicienilor - Activități recreative pentru copiii noștri”.

 • Notă de îndreptare la HCL nr. 191/27.08.2019.

 • Hotărârea nr. 190/27.08.2019 privind aprobarea proiectului ”#FAPTE: 5TUDENT5 - PAȘI SPRE VIITOR”, înregistrat la Centrul Cultural și de Tineret ”Ștefan Iordache”.

 • Hotărârea nr. 189/27.08.2019 privind finanțarea Asociației Grupul de Acțiune Locală ”Împreună dezvoltăm Sectorul 5”, în vederea organizării și desfășurării programelor de interes local.

 • Hotărârea nr. 188/27.08.2019 privind aprobarea Programului de voluntariat în Sectorul 5 ”# FAPTE – Aripi spre viitor!”

 • Hotărârea nr. 187/27.08.2019 privind aprobarea Programului de internship în Sectorul 5 ”#FAPTE - Viitorul acum!”.

 • Hotărârea nr. 186/27.08.2019 privind darea în folosință gratuită a unui spațiu situat în incinta Școlii Gimnaziale nr.136 către Asociația Grupul de Acțiune Locală ”Împreună dezvoltăm sectorul 5”.

 • Hotărârea nr. 185/27.08.2019 privind aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 5, nr. 44/28.02.2018 privind adoptarea implementării, la nivelul unităților școlare ale Sectorului 5, a programului ”Copiii noștri, în siguranță”.

 • Hotărârea nr. 184/27.08.2019 privind aprobarea derulării și finanțării, din bugetul local al sectorului 5, a programului Start spre viitor, în anul școlar 2019-2020.

 • Hotărârea nr. 183/27.08.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform devizului general aferent obiectivului de investiție ”Amenajare teren destinat pentru diverse activități recreative pentru copii și pentru adulți, de către Complexul Multifuncțional Sfântul Andrei”.

 • Hotărârea nr. 182/27.08.2019 privind rectificarea Bugetului de venituri și Cheltuieli pe anul 2019 al Consiliului Local Sector 5.

 • Hotărârea nr. 181/19.08.2019 privind constituirea Subcomisiei de inventariere a bunurilor publice aflate  pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 5 și care alcătuiesc domeniul public al municipiului București .

 • Hotărârea nr. 180/19.08.2019 privind privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultați din Studiul de Fezabilitate pentru execuția branșamentelor pentru utilități (apă, canalizare, energie electrică, gaze naturale precum și iluminat stradal, telefonie) și dotări tehnico-edilitare aferente construcției ( căi de acces, semnalizări orizontale și verticale, alei pietonale, spații verzi), până la limita exterioară a perimetrului destinat locuințelor, aferente obiectivului ” Construcții locuințe de serviciu ” în Strada Antiaeriană Nr. 6.

 • Hotărârea nr. 179/19.08.2019 privind aprobarea încheierii Acordului de Cooperare între Sectorul 5 al Municipiului București din România și orașul Migdal Haemek din statul Israel.

 • Hotărârea nr. 178/19.08.2019 privind modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5 al Municipiului București.

 • Hotărârea nr. 177/19.08.2019 privind aprobarea modificării Statului de Funcții  și grilei de salarizare a personalului Centrului Cultural și de Tineret  Ștefan Iordache.

 • Hotărârea nr. 176/19.08.2019 privind aprobarea proiectului ” Nadia Sports Experience”, înregistrat la Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”.

 • Hotărârea nr. 175/19.08.2019 privind modificarea H.C.L. Sector 5 nr. 200/27.08.2018.

 • Hotărârea nr. 174/19.08.2019 privind darea în folosință Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 , a imobilului situat în București, sector 5, Strada Fabrica de Chibrituri nr. 7-9 în vederea funcționării unor servicii de specialitate ale direcției. 

 • Hotărârea nr. 173/19.08.2019 privind aprobarea Raportului de activitate al Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 5 aferentă perioadei august 2018-august 2019.

 • Hotărârea nr. 172/19.08.2019 privind transmiterea în folosință gratuită către Agenția Natională pentru Locuințe, pe durata de execuției a lucrărilor, a terenului aflat în administrarea Consiliului Local Sector 5, situate administrativ in Bucuresti, str. Antiaeriana nr. 6, Sector 5, precum si asigurarea din bugetul local a sumelor necesare elaborarii documentatiei tehnico-economice și execuției utilităților aferente investitiei ”Constructii locuinte de serviciu” - Lot 2, precum si a modelului de contract cadru.

 • Hotărârea nr. 171/19.08.2019 privind modificarea Organigramei și a Statului de Funcții ale Direcției Impozite și Taxe Locale  a Sectorului 5. 

 • Hotărârea nr. 170/19.08.2019 privind aprobarea tarifelor aferente pachetelor de servicii medicale oferite de către Complexul Multifuncțional ”Sf. Andrei”. 

 • Hotărârea nr. 169/19.08.2019 privind aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Local Sector 5 București nr. 45/28.02.2018, cu modificările și completările ulterioare. 

 • Notă de îndreptare la HCL nr. 169/19.08.2019

 • Hotărârea nr. 168/19.08.2019 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții  ”C.N.I.” S.A., a amplasamentului  și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect pilot –”Bazin de înot didactic- Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineanu, Calea Rahovei, nr. 315 din sectorul 5, municipiul București”.

 • Hotărârea nr. 167/19.08.2019 privind aprobarea  ”Raportului privind negocierea purtată de către membrii comisiei constituite prin H.C.L. Sector 5 nr. 106/18.06.2019, cu reprezentanții Camerei de Comerț și Industrie a Municipiului București , în vederea închirierii imobilului în care își desfășoară activitatea Colegiul Tehnologic Grigore Cerchez”, înregistrat la Primăria Sectorului 5 sub nr. 11583/07.08.2019.

 • Hotărârea nr. 166/19.08.2019 privind prelungirea perioadei de dare în folosință gratuită a unui spațiu situat în incinta Școlii Gimnaziale Nr.136, către Fundația Policy Center for Roma and Minorities, în vederea implementării programului  ”Clubul de Educație Alternativă”.

 • Hotărârea nr. 165/19.08.2019 privind susținerea Școlii Gimnaziale nr. 126 în vederea implementării proiectului Abilități de viață independentă (AVI).

 • Hotărârea nr. 164/19.08.2019 privind susținerea Liceului Teoretic Dimitrie Bolintineanu, în vederea participării reprezentanților acestuia la competiția  Milset  Expo-Sciences Internațional 2019. 

 • Hotărârea nr. 163/19.08.2019 privind stimularea performanței școlare în cadrul proiectului Elevi și profesori de nota 10 în sectorul 5, ediția 2019.

 • Hotărârea nr. 162/19.08.2019 privind prelungirea perioadei de dare în folosință gratuită a unor spații situate în corpul B al Liceului Tehnologic Dimitrie Gusti către Clubul Sportiv Școlar Steaua.

 • Hotărârea nr. 161/24.07.2019 privind încheierea unui Act Adițional la Contractele de asociere în participațiune încheiate de Administrația Piețelor Sector 5 cu S.C. Economat Sector 5 S.R.L.

 • Hotărârea nr. 160/24.07.2019 privind privind completarea HCL 121/27.06.2019 privind aprobarea gestiunii directe a Serviciului de Salubrizare din Sectorul 5 al Municipiului București către S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A.

 • Hotărârea nr. 159/24.07.2019 privind achiziţionarea în numele Municipiului București a imobilului compus din teren și clădire, situat în Intrarea Ferentari nr. 72, bloc 12A, Sector 5, București.

 • Hotărârea nr. 158/24.07.2019 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare și modernizare Grădiniţa nr. 72”, din Str. Sergent Scarlat, nr. 19, sector 5.

 • Hotărârea nr. 157/24.07.2019 privind modificarea anexei 4 a H.C.L. nr. 93/2016 privind reorganizarea Administrației Piețelor Sector 5.

 • Hotărârea nr. 156/24.07.2019 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 102/28.07.2017 privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale "Administrație", utilizate în aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 5, precum și în cadrul serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Sectorului 5, cu modificările și completările ulterioare.

 • Hotărârea nr. 155/24.07.2019 privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primăriei Sectorului 5.

 • Anexa 1 la HCL nr. 155/24.07.2019

 • Hotărârea nr. 154/24.07.2019 privind aprobarea indemnizației lunare a consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al Sectorului 5 București.

 • Hotărârea nr. 153/24.07.2019 privind implementarea proiectului “Furnizare, Instalare și punere în funcțiune Sistem de Supraveghere Video și dotare Dispecerat pentru obiectivul Creșterea Siguranței Sociale și Prevenirea criminalității în Sectorul 5- SYS5”, în unitățile de învățământ de pe raza Sectorului 5.

 • Hotărârea nr. 152/24.07.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) DRUMUL FUNIGEILOR nr. 80-80A – SECTOR 5.

 • Anexa 2 la HCL nr. 152/24.07.2019

 • Hotărârea nr. 151/24.07.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) DRUMUL FUNIGEILOR nr. 51-59 lot 1/2 – SECTOR 5.

 • Anexa 2 la HCL nr. 151/24.07.2019

 • Hotărârea nr. 150/24.07.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) DRUMUL FUNIGEILOR nr. 51-59 lot 1/1/2 – SECTOR 5.

 • Anexa 2 la HCL nr. 150/24.07.2019

 • Hotărârea nr. 149/24.07.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) DRUMUL FUNIGEILOR nr. 51-59 lot 1/1/1 – SECTOR 5.

 • Anexa 2 la HCL nr. 149/24.07.2019

 • Hotărârea nr. 148/24.07.2019 privind aprobarea încheierii actului adiţional nr. 23 la acordul de parteneriat nr. 32686/08.10.2001, încheiat între S.C. Electromagnetica S.A. şi Primăria Sector 5.

 • Hotărârea nr. 147/24.07.2019 pentru aprobarea ajustării prețului contractului nr. 25331/01.04.2019 conform prevederilor OUG 114/2018, cât și la suplimentarea lucrărilor în cadrul investiției „Proiect Pilot de Reabilitare termică a unui imobil din sectorul 5” cu materiale termoizolante noi, cu performanțe superioare soluției de termoizolare cu polistiren, soluții și tehnologii noi de aplicare și fixare cu un grad ridicat de calitate, siguranță, comportare și durabilitate în exploatare.

 • Hotărârea nr. 146/24.07.2019 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019 al Consiliului Local Sector 5.

 • Hotărârea nr. 145/08.07.2019 privind aprobarea încheierii unui act adițional la Protocolul de colaborare aprobat prin H.C.L. Sector 5 nr. 340/10.12.2018 privind aprobarea derulării și finanțării din bugetul local al Sectorului 5, a programului de prevenire a abandonului educațional și familial „Voucher social pentru acces la educație” pentru copiii din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 5.

 • Hotărârea nr. 144/08.07.2019 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind realizarea/execuția de chioșcuri, pentru comercializarea de presă, carte, flori ce urmează a fi amplasate pe raza sectorului 5.

 • Hotărârea nr. 143/08.07.2019 privind susținerea proiectului "Nicolae C. Paulescu - trecut, prezent și viitor".

 • Hotărârea nr. 142/08.07.2019 privind aprobarea Planului urbanistic de Detaliu (P.U.D.), Șos. Sălaj nr. 129A – Sector 5.

 • Hotărârea nr. 141/08.07.2019 privind aprobarea Planului urbanistic de Detaliu (P.U.D.), str. Cozieni nr. 41 – Sector 5.

 • Hotărârea nr. 140/08.07.2019 privind aprobarea Planului urbanistic de Detaliu (P.U.D.), str. Sirenelor nr. 78-80 – Sector 5.

 • Hotărârea nr. 139/08.07.2019 privind închirierea spațiilor comerciale administrate de către Administrația Piețelor Sector 5.

 • Hotărârea nr. 138/08.07.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru proiectului ”Educație prin Cultură”.

 • Hotărârea nr. 137/08.07.2019 privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 5, de a se asocia cu Administrația Străzilor, în vederea realizării în comun a lucrărilor de interes public local pe străzile administrate de aceasta, aflate pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 5 al Municipiului București./p>

 • Hotărârea nr. 136/08.07.2019 privind susținerea demarării, depunerii, implementării și sustenabilității proiectului cultural – educativ ”ROBINSON – Centrul cultural pentru copii” – finanțabil prin programul ”RO – CULTURA” – apelul pentru Consolidarea Antreprenoriatului Cultural și Dezvoltarea Audienței și a Publicului.

 • Hotărârea nr. 135/08.07.2019 privind modificarea H.C.L. Sector 5 nr. 123/26.06.2018 privind aprobarea regulamentului privind procedura de emitere a Autorizației/Acordului de funcționare pentru terase sezoniere, comerț de întâmpinare și comercializare flori pe domeniul public al municipiului București aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 5.

 • Hotărârea nr. 134/08.07.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați aferenți obiectivului de investiție ”Amenajare spațiu pentru Complexul Multifuncțional Sf. Andrei”.

 • Hotărârea nr. 133/08.07.2019 privind demararea, depunerea, implementarea și sustenabilitatea proiectului #REFRESH 5(#R5) în vederea finanțării acestuia prin intermediul Inițiativei Urban Innovative Actions (UIA).

 • Hotărârea nr. 132/08.07.2019 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Consolidare, reabilitare și reamenajare clădiri incinta Școlii Gimnaziale nr. 134, București – sală de sport, școală, atelier școală, inclusiv dotare sală de sport”, din Str. Baciului, nr. 4A, sector 5.

 • Hotărârea nr. 131/27.06.2019 privind alegerea domnului Alexandru Sebastian Lazarov președintelui de ședință al Consiliului Local Sector 5 pe o perioadă de cel mult 3 luni.

 • Hotărârea nr. 130/27.06.2019 privind acordul de principiu pentru stabilirea unui sediu al D.G.A.S.P.C. Sector 5 în strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sector 5, București, cu suprafața de 1419,15 mp ce urmează să fie închiriat de către Primăria Sector 5.

 • Notă de îndreptare la HCL nr. 130/27.06.2019

 • Hotărârea nr. 129/27.06.2019 privind aprobarea proiectului ”Încurajarea activităților recreative în aer liber pentru copii” implementat de Complexul Multifuncțional ”Sf. Andrei” și Primăria Sector 5.

 • Hotărârea nr. 128/27.06.2019 privind aprobarea proiectului ”Spațiu cultural pentru Sectorul 5”.

 • Hotărârea nr. 127/27.06.2019 privind aprobarea participării Direcției Generale de Asistență și Protecția Copilului Sector 5, în calitate de partener în Proiectul ”Dezvoltarea serviciilor de educație antepreșcolară în regiunea București-Ilfov”în cadrul POCU 2014 – 2020, Axa prioritară 6 – Educație și competențe, Prioritatea de investiții – 10.i.

 • Hotărârea nr. 126/27.06.2019 privind solicitarea acordării împuternicirii Consiliului Local Sector 5 de către Consiliul General al Municipiului București, în vederea încheierii unui Acord de Cooperare între Sectorul 5 al Municipiului București, România și orașul Migdal Haemek, Israel.

 • Hotărârea nr. 125/27.06.2019 2019 privind aprobarea prelungirii proiectului ”Academia copiilor” pentru perioada iunie 2019-iulie 2020.

 • Hotărârea nr. 124/27.06.2019 privind aprobarea proiectului ”Promovarea miturilor și tradițiilor culturale românești și ale minorităților etnice”.

 • Hotărârea nr. 123/27.06.2019 privind aprobarea derulării și finanțării din bugetul local al sectorului 5, a programului Școală după școală, în unitățile de învățământ preuniversitar de stat de nivel primar din sectorul 5, în anul școlar 2019-2020.

 • Hotărârea nr. 122/27.06.2019 privind aprobarea derulării și finanțării din bugetul local al Sectorului 5, a programului Voucher educațional, în anul școlar 2019-2020.

 • Hotărârea nr. 121/27.06.2019 privind aprobarea gestiunii directe a serviciului de salubrizare din Sectorul 5 al Municipiului București către SC Amenajare Edilitara și Salubrizare SA.

 • Hotărârea nr. 120/27.06.2019 privind aprobarea „Regulamentului Serviciului de Salubrizare a Sectorului 5 al Municipiul București”.

 • ANEXA 1 LA HCL nr. 120/27.06.2019

 • ANEXA 2 LA HCL nr. 120/27.06.2019

 • ANEXA 3 LA HCL nr. 120/27.06.2019

 • ANEXA 4 LA HCL nr. 120/27.06.2019

 • ANEXA 5 LA HCL nr. 120/27.06.2019

 • Hotărârea nr. 119/27.06.2019 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 92/14.05.2019, privind aprobarea sumelor acordate pentru realizarea drepturilor copiilor protejați în rețeaua de asistență maternală a D.G.A.S.P.C. Sector 5.

 • Hotărârea nr. 118/27.06.2019 privind organizarea si aprobarea Organigramei si Statului de functii ale aparatului de specialitate ale Primarului Sectorului 5.

 • ANEXA 1 LA HCL nr. 118/27.06.2019

 • Hotărârea nr. 117/27.06.2019 privind demararea, depunerea, implementarea și sustenabilitatea proiectului #FAPTE: Înființarea Creșei nr. 53, în vederea finanțării acestuia prin intermediul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.

 • Hotărârea nr. 116/27.06.2019 privind demararea, depunerea, implementarea și sustenabilitatea proiectului #FAPTE: Înființarea Creșei nr. 54, în vederea finanțării acestuia prin intermediul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.

 • Hotărârea nr. 115/27.06.2019 privind demararea, depunerea, implementarea și sustenabilitatea proiectului #FAPTE: Înființarea Creșei nr. 144, în vederea finanțării acestuia prin intermediul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.

 • Hotărârea nr. 114/27.06.2019 privind demararea, depunerea, implementarea și sustenabilitatea proiectului #FAPTE: Înființarea Creșei nr. 242, în vederea finanțării acestuia prin intermediul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.

 • Hotărârea nr. 113/27.06.2019 privind demararea, depunerea, implementarea și sustenabilitatea proiectului #FAPTE: Înființarea Creșei nr. 134, în vederea finanțării acestuia prin intermediul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.

 • Hotărârea nr. 112/27.06.2019 privind demararea, depunerea, implementarea și sustenabilitatea proiectului #FAPTE: Înființarea Creșei nr. 169, în vederea finanțării acestuia prin intermediul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.

 • Hotărârea nr. 111/27.06.2019 privind demararea, depunerea, implementarea și sustenabilitatea proiectului #FAPTE: Înființarea Creșei nr. 125, în vederea finanțării acestuia prin intermediul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.

 • Hotărârea nr. 110/27.06.2019 privind demararea, depunerea, implementarea și sustenabilitatea proiectului #FAPTE: Înființarea Creșei nr. 34, în vederea finanțării acestuia prin intermediul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.

 • Hotărârea nr. 109/18.06.2019 privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, asistență și/sau reprezentare de către Administrația Domeniului Public.

 • Hotărârea nr. 108/18.06.2019 privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 5, de a se asocia cu Societatea de Transport București S.T.B. S.A, în vederea finanțării și realizării în comun a lucrărilor de interes public local cu privire la modernizarea stațiilor S.T.B. S.A, aflate pe raza teritorială a Sectorului 5 al Municipiului București.

 • Hotărârea nr. 107/18.06.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți investiției, amenajare spațiu de joacă Strada Malcoci Sector 5 conform Studiului de Fezabilitate.

 • Hotărârea nr. 106/18.06.2019 privind constituirea unei comisii care să negocieze cu reprezentanții Camerei de Comerț și Industrie a Municipiului București condițiile unei posibile închirieri a imobilului în care își desfășoară activitatea Colegiul Tehnologic Grigore Cerchez.

 • Hotărârea nr. 105/18.06.2019 privind modificarea H.C.L. Sector 5 nr. 95/14.05.2019 privind stabilirea numărului și cuantumului burselor acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din Sectorul 5, în semestrul al II-lea al anului școlar 2018-2019.

 • Hotărârea nr. 104/18.06.2019 privind modificarea componenței Comisiei constituită prin Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 71/16.04.2018 – privind procedura de valorificare a vehiculelor declarate ca fiind abandonate sau fără stăpân și constituirea Comisiei responsabile cu valorificarea vehiculelor declarate ca fiind abandonate sau fără stăpân.

 • Hotărârea nr. 103/18.06.2019 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli a Consiliului Local al Sectorului 5 pe anul 2019.

 • Hotărârea nr. 102/18.06.2019 privind aprobarea Proiectului „Evaluare Preventivă și Îndrumare de Specialitate”.

 • Hotărârea nr. 101/21.05.2019 privind susținerea proiectului ”Jucându-ne învățăm – Sector 5”.

 • Hotărârea nr. 100/21.05.2019 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de împuternicire a Consiliului Local al Sectorului 5, prin Administrația Piețelor Sector 5, cu privire la asocierea cu Cooperativa Agricolă BIOPROD Colibași.

 • Hotărârea nr. 99/21.05.2019 privind susținerea proiectului ”Festivalul concurs național de interpretare muzică pop pentru copii Ministar Cireșar”.

 • Hotărârea nr. 98/21.05.2019 privind susținerea proiectului ”Festivalul costumului tradițional românesc: simt și mă îmbrac românește”.

 • Hotărârea nr. 97/21.05.2019 privind solicitarea împuternicirii de către Consiliul General al Municipiului București a Consiliului Local Sector 5, cu privire la asocierea cu Administrația Lacuri și Agrement în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes local.

 • Hotărârea nr. 96/21.05.2019

 • Hotărârea nr. 95/14.05.2019 privind stabilirea numărului şi cuantumului burselor acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din sectorul 5, în semestrul al II-lea al anului şcolar 2018-2019.

 • Anexa 1-2 la HCL nr. 95/14.05.2019

 • Hotărârea nr. 94/14.05.2019 privind aprobarea plății cotizației anuale și completării bugetului Asociației Grupul de Acțiune Locală ”Împreună dezvoltăm Sectorul 5”.

 • Hotărârea nr. 93/14.05.2019 privind aprobarea Raportului final al Comisiei de evaluare a ofertelor, constituită pentru achiziționarea prin procedură operațională proprie, a serviciilor de închiriere spațiu într-o clădire de birouri, dotată cu utilități și locuri de parcare necesar Primăriei Sector 5.

 • Hotărârea nr. 92/14.05.2019 privind aprobarea sumelor acordate pentru realizarea drepturilor copiilor protejați în rețeaua de asistență maternală a D.G.A.S.P.C. Sector 5.

 • Hotărârea nr. 91/14.05.2019 privind aprobarea raportului final cu privire la negocierile purtate de comisia constituită prin H.C.L. Sector 5 nr.248/ 28.09.2018 privind închirierea imobilului compus din teren și construcții, situată în Șoseaua Panduri nr. 24, Sector 5, București.

 • Hotărârea nr. 90/14.05.2019 privind organizarea proiectului ”Meșteșuguri românești, de către Grădinița nr. 72, Sector 5, București.

 • Hotărârea nr. 89/14.05.2019 privind aprobarea derulării unor acțiuni educative, artistice și sportive în anul 2019.

 • Hotărârea nr. 88/14.05.2019 privind prelungirea perioadei de dare în folosință gratuită a unui spațiu situat în incinta Școlii Gimnaziale nr. 144 către Asociația Lumea Copiilor Veseli.

 • Hotărârea nr. 87/14.05.2019 privind susținerea Liceului Teoretic Dimitrie Bolintineanu în vederea implementării proiectului educațional Bolintinenii în An Centenar – Cinstim, învățăm și ne pregătim să clădim Viitorul.

 • Hotărârea nr. 85/14.05.2019 privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului Sectorului 5 pe anul 2018.

 • Hotărârea nr. 84/22.04.2019 privind modificarea și completarea HCL Sector 5 nr. 24/19.07.2016 privind delegarea serviciului de amenajare și întreținere a zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement și a terenurilor de joacă pentru copii, administrate de către Sectorul 5, cu modificările și completările ulterioare.

 • Hotărârea nr. 83/22.04.2019 2019 privind încheierea unor acorduri cadru de consultanță, asistența și/sau reprezentare juridică pentru Sectorul 5 al Municipiului București.

 • Hotărârea nr. 82/22.04.2019 privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între Primăria Sectorului 5 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, în scopul asigurării funcționării Clubului bunicilor sector 5 – Centru Comunitar.

 • Hotărârea nr. 81/22.04.2019 privind aprobarea scrisorii de așteptări și a procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație ai Societății Amenajare Edilitară și Salubrizare SA și a membrilor Consiliului de Administrație ai Societății Economat Sector 5 SRL.

 • Hotărârea nr. 80/22.04.2019 privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, asistență și/sau reprezentare.

 • Hotărârea nr. 79/22.04.2019 privind solicitarea împuternicirii Consiliului Local al Sectorului 5 de către Consiliul General al Municipiului București, cu privire la asocierea dintre Administrația Piețelor Sector 5 și producători autohtoni.

 • Hotărârea nr. 78/22.04.2019 privind acordarea sprijinului financiar pentru unități de cult din sectorul 5 (PAROHIA SFÂNTA TREIME GHENCEA), în anul 2019.

 • Hotărârea nr. 77/22.04.2019 privind acordarea sprijinului financiar pentru unitățile de cult din sectorul 5 (PATRIARHIA ROMÂNĂ – CATEDRALA MÂNTUIRII NEAMULUI), în anul 2019.

 • Hotărârea nr. 76/22.04.2019 privind aprobarea ”Demarării serviciilor de consultanță juridică pentru exproprierea unor terenuri de pe raza sectorului 5”.

 • Hotărârea nr. 75/22.04.2019 privind modificarea componenței ”Comisiei de analiză și apobare a cererilor prin care se solicită repartizarea de locuințe”, constituită prin Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 16/19.07.2016.

 • Hotărârea nr. 74/22.04.2019 privind modificarea și completarea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 123/26.06.2018 privind aprobarea Regulamentului privind procedura de emitere a Autorizației/Acordului de funcționare pentru terase sezoniere, comerț de întâmpinare și comercializare flori pe domeniul public al Municipiului București.

 • Hotărârea nr. 73/22.04.2019 privind modificarea H.C.L S5 nr.89/30.09.2016 privind aprobarea Regulamentului pentru emiterea și prelungirea Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute în grupele CAEN 561 - Restaurante și 563- Baruri și alte activități de servire a băuturilor pe raza Sectorului 5 al Municipiului București, cu modificarile și completările ulterioare.

 • Hotărârea nr. 72/22.04.2019 privind modificarea H.C.L S5 nr. 88/30.09.2016 privind aprobarea Regulamentului pentru emiterea și prelungirea Acordului de funcționare pentru comercializarea produselor și prestarea serviciilor de piață de pe raza Sectorului 5 al Municipiului București, cu modificarile și completările ulterioare.

 • Hotărârea nr. 71/08.04.2019 privind aprobarea componenței echipei mobile pentru intervenția de urgență, în cazurile de violență domestică la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București și a atribuțiilor ei, precum și a coordonatorului acesteia.

 • Hotărârea nr. 70/08.04.2019 privind aprobarea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, în calitate de partener în Proiectul ”Venus – Împreună pentru o viață în siguranță”, în cadrul POCU 2014 – 2020, Axa prioritară 4, Obiectivul specific 4.4., prioritatea de investiții 9ii.

 • Hotărârea nr. 69/08.04.2019 privind aprobarea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, în calitate de partener în Proiectul TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor în cadrul apelului de proiecte POCU/480/4/19/19 Operațiune compozită OS 4.5, 4.14 – Reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții prin consolidarea rețelei de asistenți maternali.

 • Hotărârea nr. 68/08.04.2019 privind modificarea H.C.L. Sector 5 nr. 104/28.07.2017 privind constituirea și stabilirea componenței Comisiei pentru protecția Copilului Sector 5.

 • Hotărârea nr. 67/08.04.2019 privind modificarea și completarea H.C.L. Sector 5 nr. 55/31.07.2013, modificată și completată prin H.C.L. Sector 5 nr. 129/31.08.2017 și H.C.L. Sector 5 nr. 195/27.08.2018.

 • Hotărârea nr. 66/08.04.2019 privind aprobarea proiectului ”România esențială”.

 • Hotărârea nr. 65/08.04.2019 privind acordarea sprijinului financiar pentru unități de cult din sectorul 5, prevăzute în anexă, în vederea obținerii avizării și/sau autorizării pentru securitatea la incendiu.

 • Hotărârea nr. 64/08.04.2019 privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 5, să achiziționeze pentru și în numele Municipiului București 40 de apartamente cu destinația de locuințe sociale pentru chiriașii de pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 5, evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari.

 • Hotărârea nr. 63/04.04.2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției Impozite și Taxe Locale Sector 5.

 • Hotărârea nr. 62/04.04.2019 privind aprobarea gestiunii directe a serviciului public de salubrizare și a studiului de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de gestiune a Serviciului de salubrizare în Sectorul 5 al Municipiului București- Activitățile de salubrizare stradală, salubrizare menajeră și serviciul de iarnă.

 • Anexă la HCL nr. 62/04.04.2019

 • Hotărârea nr. 61/04.04.2019 privind aprobarea Contractului de comision încheiat între Direcția Impozite și Taxe Locale Sector 5 București și S.C. Mobile Distribution S.R.L.

 • Hotărârea nr. 60/04.04.2019 privind utilizarea excedentului bugetar aferent anului 2018 pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare.

 • Anexele 1 și 2 la HCL nr. 60/04.04.2019

 • Hotărârea nr. 59/04.04.2019 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019 al Consiliului Local Sector 5.

 • Hotărârea nr. 58/28.03.2019 privind solicitarea împuternicirii Consiliului Local al Sectorului 5 către Consiliul General al Municipiului București reaferitor la achiziționarea în numele Municipiului București, a imobilului compus din clădire și teren, situate în Strada Bacău, nr. 2-6, Sector 5, București.

 • Hotărârea nr. 57/28.03.2019 privind constituirea unei Comisii de negociere a condițiilor achiziționării în numele Municipiului București, a imobilului compus din clădire și teren din Strada Bacău, nr. 2-6, Sector 5, București.

 • Hotărârea nr. 56/28.03.2019 privind aprobarea procedurii de înregistrare a operatorilor de salubritate care desfășoară activități de precolectare, colectare, transport, sortare sau reciclare a deșeurilor municipale, în baza contractelor încheiate cu persoane fizice sau juridice de pe raza sectorului 5, în conformitate cu prevederile art. 20, alin. 9 din legea nr. 249/2015.

 • Hotărârea nr. 55/28.03.2019 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 60/29.03.2018, privind aprobarea salariilor de baza aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație”, utilizate în aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 5 precum și în cadrul serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Sectorului 5, cu modificările și completările ulterioare.

 • Notă de îndreptare la HCL nr. 55/28.03.2019

 • Hotărârea nr. 54/28.03.2019 privind aprobarea proiectului de finanțare prin Ghidul solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile în baza legii nr. 350/2005 alocate de la bugetul local al Sectorului 5 al Municipiului București prin Centrul Cultural și de Tineret ”Ștefan Iordache”, pentru activități non-profit de interes local pe anul 2019.

 • Hotărârea nr. 53/28.03.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) - Strada Slatina nr. 21M - Sector 5.

 • Hotărârea nr. 52/28.03.2019 privind solicitarea Consiliului Local al Sectorului 5 către Consiliul General al Municipiului București de schimbare a denumirii Pieței Dr. Jose Rizal în Piața Tudor Vladimirescu.

 • Anexă la HCL nr. 52/28.03.2019

 • Hotărârea nr. 51/28.03.2019 privind aprobarea Metodologiei de lucru referitoare la acordarea beneficiilor sociale cu titlul de ajutor de urgență din bugetul local al Sectorului 5.

 • Hotărârea nr. 50/28.03.2019 privind modificarea și completarea Anexei nr.1 HCL Sector 5 nr. 240/2018 privind acordarea ajutorului de urgență pentru plata chiriei persoanelor/familiilor rezidente pe raza Sectorului 5, a Metodologiei de lucru și a Planului de acțiuni/lucrări de interes local care urmează a fi desfășurate de persoanele apte de muncă, ce declară că nu realizează venituri și care beneficiază de ajutorul de urgență pentru plata chiriei.

 • Hotărârea nr. 49/28.03.2019 privind reorganizarea și aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5.

 • Anexă la HCL nr. 49/28.03.2019

 • Hotărârea nr. 48/28.03.2019

 • Hotărârea nr. 47/28.03.2019 privind aprobarea organizării Festivalului - concurs ”Bucurie în pași de dans”.

 • Hotărârea nr. 46/28.03.2019 privind privind aprobarea încheierii actului adițional nr. 22 la Acordul de parteneriat nr. 32686/08.10.2001, încheiat între S.C. Electromagnetica S.A. și Primăria Sector 5.

 • Hotărârea nr. 45/28.03.2019 privind alegerea domnului Alexandru Sebastian Lazarov preşedinte de şedinţă al Consiliului Local Sector 5 pe o perioadă de cel mult 3 luni.

 • Hotărârea nr. 44/28.02.2019 privind aprobarea proiectului ”Tenis pentru copii în școlile Sectorului 5” pentru anul 2019, proiect înregistrat la CENTRUL Cultural și de Tineret „ Ștefan Iordache”.

 • Hotărârea nr. 43/28.02.2019 privind aprobarea proiectului ”Rahova, fotbal și feminitate.

 • Hotărârea nr. 42/28.02.2019 privind aprobarea demarării, depunerii și implementării proiectului ”#FAPTE: educație pentru viitor” finanțat prin Fondul Român de Dezvoltare Socială- Apelul nr.2 ”Educație incluzivă pentru copii și tineri în situații de risc”.

 • Hotărârea nr. 41/28.02.2019 privind aprobarea Statului de Funcții, Organigramei și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale D.G.A.S.P.C. Sector 5.

 • Anexa 2 la HCL nr. 41/28.02.2019.

 • Anexa 3 la HCL nr. 41/28.02.2019.

 • Hotărârea nr. 40/28.02.2019 privind aprobarea criteriilor de acordare și a tarifelor aferente pachetelor de servicii medicale oferite de Clinica de Stomatologie din cadrul Complexului Multifuncțional ”Sf. Andrei”.

 • Hotărârea nr. 39/28.02.2019 privind modificarea Anexelor nr. 4 și 5 ale H.C.L. Sector 5 nr.24/19.07.2016 cu modificările și completările ulterioare, respectiv a listei tarifelor practicate de către S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A. pentru desfășurarea activităților delegate și a contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de amenajare și întreținere a zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement și a terenurilor de joacă pentru copii, administrate de către Sectorul 5, cu completările și modificările ulterioare.

 • Hotărârea nr. 38/28.02.2019 privind împuternicirea Primarului Sectorului 5 de a atesta persoanele fizice în vederea dobândirii calității de administrator de condominii.

 • Hotărârea nr. 37/28.02.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) Strada FABRICA DE CHIBRITURI NR.48, Lot 2/1, Lot 2/2 -SECTOR 5.

 • Hotărârea nr. 36/28.02.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) Strada Lt. PETRE LINTEȘ NR. 32 - SECTOR 5.

 • Hotărârea nr. 35/28.02.2019 privind prelungirea perioadei de dare în folosință gratuită a unui spațiu situat în incinta Școlii Gimnaziale nr. 134 către Asociația Baciului.

 • Hotărârea nr. 34/28.02.2019 privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați în urma încheierii contractului de achiziție publică și finanțarea obiectivului de investiții ”Reabilitare termică a imobilului din Strada Mihail Sebastian nr.31, bl.S8,sc.3”, finanțat prin Programul Național privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, derulat conform O.U.G. nr.18/2009.

 • Hotărârea nr. 33/28.02.2019 privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați în urma încheierii contractului de achiziție publică și finanțarea obiectivului de investiții ”Reabilitare termică a imobilului din Strada Mihail Sebastian nr.33, bl.S6,sc.1”, finanțat prin Programul Național privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, derulat conform O.U.G. nr.18/2009.

 • Hotărârea nr. 32/28.02.2019 privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați în urma încheierii contractului de achiziție publică și finanțarea obiectivului de investiții ”Reabilitare termică a imobilului din Strada Mihail Sebastian nr.31, bl.S8,sc.2”, finanțat prin Programul Național privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, derulat conform O.U.G. nr.18/2009.

 • Hotărârea nr. 31/28.02.2019 privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați în urma încheierii contractului de achiziție publică și finanțarea obiectivului de investiții ”Reabilitare termică a imobilului din Strada Mihail Sebastian nr.31, bl. S8,sc.1”, finanțat prin Programul Național privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, derulat conform O.U.G. nr.18/2009.

 • Hotărârea nr. 30/28.02.2019 privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați în urma încheierii contractului de achiziție publică și finanțarea obiectivului de investiții ”Reabilitare termică a imobilului din Strada Mihail Sebastian nr.33, bl.S6,sc.2”, finanțat prin Programul Național privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, derulat conform O.U.G. nr.18/2009.

 • Hotărârea nr. 29/28.02.2019 privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați în urma încheierii contractului de achiziție publică și finanțarea obiectivului de investiții ”Reabilitare termică a imobilului din Strada Mihail Sebastian nr.108, bl. V87”, finanțat prin Programul Național privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, derulat conform O.U.G. nr.18/2009.

 • Hotărârea nr. 28/28.02.2019 privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați în urma încheierii contractului de achiziție publică și finanțarea obiectivului de investiții ”Reabilitare termică a imobilului din Strada Mihail Sebastian nr. 137, bl.V79, sc.1”, finanțat prin Programul Național privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, derulat conform O.U.G. nr.18/2009.

 • Hotărârea nr. 27/28.02.2019 privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați în urma încheierii contractului de achiziție publică și finanțarea obiectivului de investiții ”Reabilitare termică a imobilului din Strada Mihail Sebastian nr.23, bl.S13”, finanțat prin Programul Național privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, derulat conform O.U.G. nr.18/2009.

 • Hotărârea nr. 26/28.02.2019 privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați în urma încheierii contractului de achiziție publică și finanțarea obiectivului de investiții ”Reabilitare termică a imobilului din Strada Mihail Sebastian nr. 139, bl. V74”, finanțat prin Programul Național privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, derulat conform O.U.G. nr.18/2009.

 • Hotărârea nr. 25/28.02.2019 privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați în urma încheierii contractului de achiziție publică și finanțarea obiectivului de investiții ”Reabilitare termică a imobilului din Strada Mihail Sebastian nr. 27, bl.S10,sc.1”.

 • Hotărârea nr. 24/28.02.2019 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici și finanțarea obiectivului de investiție ”Reabilitare termică a imobilului din Strada Mihail Sebastian nr. 17 bl. S21”.

 • Notă de îndreptare la HCL nr. 24/28.02.2019.

 • Hotărârea nr. 23/28.02.2019 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici și finanțarea obiectivului de investiție ”Reabilitare termică a imobilului din Calea Rahovei nr. 330, bl.57”.

 • Hotărârea nr. 22/28.02.2019 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici și finanțarea obiectivului de investiție ”Reabilitare termică a imobilului din Calea Rahovei nr. 334, bl.31”.

 • Hotărârea nr. 21/28.02.2019 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici și finanțarea obiectivului de investiție ”Reabilitare termică a imobilului din Șoseaua Alexandriei nr.100, bl.L28”.

 • Notă de îndreptare la HCL nr. 21/28.02.2019.

 • Hotărârea nr. 20/28.02.2019 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici și finanțarea obiectivului de investiție ”Reabilitare termică a imobilului din Strada Zamfir Olaru nr. 8, bl.87D”.

 • Notă de îndreptare la HCL nr. 20/28.02.2019.

 • Hotărârea nr. 19/28.02.2019 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici și finanțarea obiectivului de investiție ”Reabilitare termică a imobilului din Calea Rahovei nr. 319, bl.30, sc.1”.

 • Hotărârea nr. 18/28.02.2019 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici și finanțarea obiectivului de investiție ”Reabilitare termică a imobilului din Aleea Livezilor nr. 33, bl. 9”.

 • Hotărârea nr. 17/28.02.2019 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici și finanțarea obiectivului de investiție ”Reabilitare termică a imobilului din Aleea Livezilor nr.5, bl.23”.

 • Notă de îndreptare la HCL nr. 17/28.02.2019.

 • Hotărârea nr. 16/28.02.2019 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici și finanțarea obiectivului de investiție ”Reabilitare termică a imobilului din Strada Mihail Sebastian nr.31, bl. S8, sc.4”.

 • Hotărârea nr. 15/28.02.2019 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici și finanțarea obiectivului de investiție ”Reabilitare termică a imobilului din Strada Mihail Sebastian nr.21, bl. S12, sc.1+2”.

 • Notă de îndreptare la HCL nr. 15/28.02.2019.

 • Hotărârea nr. 14/28.02.2019 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici și finanțarea obiectivului de investiție ”Reabilitare termică a imobilului din Strada Mihail Sebastian nr.27, bl. S10, sc.3”.

 • Notă de îndreptare la HCL nr. 14/28.02.2019.

 • Hotărârea nr. 13/28.02.2019 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici și finanțarea obiectivului de investiție ”Reabilitare termică a imobilului din Strada Mihail Sebastian nr.27, bl. S10, sc.2”.

 • Notă de îndreptare la HCL nr. 13/28.02.2019.

 • Hotărârea nr. 12/28.02.2019 privind aprobarea „Regulamentului Serviciului de Salubrizare a Sectorului 5 al Municipiului București”.

 • Hotărârea nr. 11/23.01.2019 privind aprobarea Programului de activități al Centrului Cultural și de Tineret ” Ștefan Iordache”, pentru anul 2019.

 • Hotărârea nr. 10/23.01.2019 privind aprobarea Proiectului ”Atelierul magicienilor” - Centrul de excelență ”Magia cifrelor”.

 • Anexa la HCL nr. 10/23.01.2019

 • Hotărârea nr. 09/23.01.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform devizului general aferent obiectivului de investiție pentru ''Amenajare spațiu școala după școala pentru Complexul Multifuncțional Sf. Andrei''.

 • Hotărârea nr. 08/23.01.2019 privind aprobarea Contractului de comision încheiat între Direcția Impozite și Taxe Locale Sector 5 București și Qiwi România SRL.

 • Hotărârea nr. 07/23.01.2019 privind aprobarea proiectului ”#FAPTE- Regenerare Urbană Amurgului”, în vederea finanțării acestuia prin intermediul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.

 • Hotărârea nr. 06/23.01.2019 privind aprobarea demarării și depunerii proiectului ”O primărie mai aproape de oameni, la doar un click distanță” pentru obținerea finanțării nerambursabile prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, POCA/470/2/1.

 • Hotărârea nr. 05/23.01.2019 privind aprobarea încheierii unei convenții de colaborare între Primăria Sectorului 5, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, Școala Gimnazială Petrache Poenaru și Fundația  SERA ROMÂNIA.

 • Hotărârea nr. 04/23.01.2019 privind casarea imobilului situat în Strada Mărgeanului, nr. 25A, Sector 5,în care și-a desfășurat activitatea Școala Gimnazială nr. 124.

 • Hotărârea nr. 03/23.01.2019 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particulare cu personalitate juridică din Sectorul 5 al Municipiului București, pentru anul școlar 2019-2020.

 • Hotărârea nr. 02/09.01.2019 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local al Sectorului 5 al Municipiului București a deficitului secțiunii de dezvoltare.

 • Hotărârea nr. 01/09.01.2019 privind alegerea domnului Melnic Constantin Ion presedinte de sedinta al Consiliului Local Sector 5 pentru sedinta de indata din 09.01.2019.

 • Hotărârea nr. 368/28.12.2018 privind aprobare proiectului de dezvoltare urbană, constând în construirea de unităţi de învăţământ şi locuinţe, pe terenurile din zonele: Drm. Movilă, Drm. Ghindari, Str. Brătila şi Str. Teiuş.

 • Hotărârea nr. 367/28.12.2018 privind aprobarea Proiectului „În universul şahului – proiect educaţional şi sportiv pentru copiii defavorizaţi.”

 • Hotărârea nr. 366/28.12.2018 privind darea în folosinţă cu titlu gratuit Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov a unui spaţiu în suprafaţă de 215 mp şi a terenului în suprafaţă de 984 mp – parcare şi 457 mp cale de acces, în incinta imobilului în care funcţionează Creşa Sf. Stelian în vederea funcţionării Substaţiei de Ambulanţă Sector 5.

 • Hotărârea nr. 365/28.12.2018 privind solicitarea împuternicirii Consiliului Local Sector 5 de către Consiliul General al Municipiului București referitor la achiziționarea în numele municipiului București, a unor imobile situate în Strada Iacob Andrei, nr.31, Sector 5, București.

 • Hotărârea nr. 364/28.12.2018 privind constituirea unei Comisii de negociere a achiziționării în numele Municipiului București , a unor imobile situate în Strada Iacob Andrei, nr.31, Sector 5, București.

 • Hotărârea nr. 363/28.12.2018 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local Sector 5 pe anul 2018.

 • Hotărârea nr. 362/27.12.2018 privind modificarea Actului Constitutiv al SC Amenajare Edilitară și Salubrizare SA.

 • Hotărârea nr. 361/27.12.2018 privind modificarea Actului Constitutiv al SC Economat Sector 5 SRL.

 • Hotărârea nr. 360/27.12.2018 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Consiliului Local Sector 5.

 • Hotărârea nr. 359/21.12.2018 privind aprobarea proiectului „Teatru pentru toți” înregistrat la Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”.

 • Hotărârea nr. 355/21.12.2018 aprobarea „Listei cu ordinea de prioritate pe anul 2018 pentru atribuirea de locuințe persoanelor (familiilor) conform Legii Locuințelor nr. 114/1996, republicată”

 • Hotărârea nr. 354/21.12.2018 privind aprobarea implementării, la nivelul Sectorului 5, a proiectului Centrul de pregătire pentru performanță PERM(Programare – Electronică – Robotică – Mecanică), de către Colegiul tehnic Energetic.

 • Hotărârea nr. 353/21.12.2018 privind metodologia care determină modul de derulare a activității de salubrizare și igienizare a terenurilor virane din Sectorul 5, în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 312/15.11.2018.

 • Hotărârea nr. 352/21.12.2018 privind darea în folosință gratuită a unor spații situate în corpul B al Liceului Tehnologic Dimitrie Gusti către Clubul Sportiv Școlar Steaua.

 • Hotărârea nr. 351/21.12.2018 privind aprobarea încheierii Actului Adițional nr. 1 la Acordul de finanțare nr. 2/05.11.2018 înregistrat la Primăria Sectorului 5 nr. 108450/12.12.2018 încheiat între Primăria Municipiului Ungheni și Primăria Sectorului 5.

 • Hotărârea nr. 350/21.12.2018 privind aprobarea încheierii unei Convenții de colaborare între Primăria Sectorului 5, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, F.I.C.E. România și Școala Gimnazială nr. 134 în scopul funcționării Centrului de Zi „Mihail Sadoveanu”.

 • Hotărârea nr. 349/21.12.2018 privind aprobarea încheierii unei Convenții de colaborare între Primăria Sectorului 5, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, F.I.C.E. România și Școala Gimnazială „George Călinescu” în scopul funcționării Centrului de Zi „George Călinescu”.

 • Hotărârea nr. 348/21.12.2018 privind modificarea HCLS 5 nr. 292/25.10.2018 privind stabilirea numărului şi cuantumului burselor acordate elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din sectorul 5, în semestrul I al anului şcolar 2018-2019.

 • Hotărârea nr. 347/21.12.2018 privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare și funcționare al centrului de Primire în regim de Urgență ” Cireșarii II”.

 • Anexa la HCL nr. 347/21.12.2018.

 • Hotărârea nr. 346/21.12.2018 privind acordarea sprijinului financiar pentru unităţile de cult din Sectorul 5 (PAROHIA TUTUROR SFINŢILOR ROMÂNI), în anul 2018.

 • Hotărârea nr. 345/21.12.2018 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Compartimentului Îngrijiri la Domiciliu din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului.

 • Hotărârea nr. 344/10.12.2018 privind aprobarea contractării directe de către Sectorul 5 al Municipiului Bucureşti a unei finanţări rambursabile externe în valoare de până la 140.000.000 lei sau până la 30.000.000 euro, în baza garanţiilor proprii, de la Banca Europeană de Investiţii, pentru realizarea unui obiectiv de interes public local, împrumut aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 94/21.05.2018.

 • Anexa HCL nr. 344/10.12.2018 

 • Hotărârea nr. 343/10.12.2018 privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de Funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Centrului Cultural şi de Tineret „Ştefan Iordache”.

 • Hotărârea nr. 342/10.12.2018 privind aprobarea proiectului „Antreprenorul viitorului”, înregistrat la Centrul Cultural şi de Tineret „Ştefan Iordache”.

 • Hotărârea nr. 341/10.12.2018 privind aprobarea organizării de către Centrul Cultural şi de Tineret „Ştefan Iordache” în colaborare cu Primăria Sectorului 5, a proiectului Cupa Refresh 5, ce va avea loc în perioada decembrie 2018 - mai 2019.

 • Hotărârea nr. 340/10.12.2018 privind aprobarea derulării şi finanţării, din bugetul local al Sectorului 5, a programului de prevenire a abandonului educaţional și familial ”voucher social pentru acces la educație” pentru elevii din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 5.

 • Hotărârea nr. 339/10.12.2018 privind aprobarea Programelor derulate în cadrul Complexului Multifuncțional „Sf. Andrei”.

 • Notă de îndreptare la HCL nr. 339/10.12.2018 .

 • Notă de îndreptare nr. 2 la HCL nr. 339/10.12.2018 .

 • Hotărârea nr. 338/10.12.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic în Detaliu (P.U.D) strada Gheorghieni nr. 34, lot 2, Sector 5.

 • Hotărârea nr. 337/10.12.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic în Detaliu (P.U.D) strada Gheorghieni nr. 34, lot 1, Sector 5.

 • Hotărârea nr. 336/10.12.2018 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale, în perioada 2019-2024, la nivelul Sectorului 5.

 • Anexă la HCL nr. 336/10.12.2018.

 • Hotărârea nr. 335/10.12.2018 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a serviciului social furnizat în comunitate „Baie Publică Socială”.

 • Anexa 1 la HCL nr. 335/10.12.2018.

 • Anexa 2 la HCL nr. 335/10.12.2018.

 • Hotărârea nr. 334/10.12.2018 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a serviciului social furnizat în comunitate „Spălătoria Socială”.

 • Anexa 1 la HCL nr. 334/10.12.2018.

 • Anexa 2 la HCL nr. 334/10.12.2018.

 • Hotărârea nr. 333/10.12.2018 privind stabilirea valorii la care este evaluat un mijloc de transport cu o vechime mai mare de 10 ani, aflat în proprietatea unei persoane care solicită acordarea ajutorului social/ alocației pentru susținerea familiei/ajutorului pentru încălzirea locuinței.

 • Hotărârea nr. 332/10.12.2018 privind aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru anul 2019 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5.

 • Hotărârea nr. 331/10.12.2018 privind aprobarea încheierii unui act adițional la Convenția de Colaborare dintre Consiliulu Local Sector 5, DGASPC Sector 5 și Fundația Umanitară AGAPE privind furnizarea de servicii sociale persoanelor vârsnice.

 • Hotărârea nr. 330/10.12.2018 privind aprobarea încheierii unui act adițional la Convenția de Colaborare dintre Consiliulu Local Sector 5, DGASPC Sector 5 și Ansamblul Social Creștin Măgurele privind furnizarea de servicii sociale persoanelor vârstnice.

 • Hotărârea nr. 328/10.12.2018 privind susținerea implementării, de către Liceul Tehnologic Dimitrie Gusti, a proiectului educațional „Să ne cunoaștem trecutul pentru a ne proiecta viitorul”, ediția a opta.

 • Hotărârea nr. 327/10.12.2018 privind aprobarea organizării proiectului Caravana lui Moș Crăciun vine în grădinițele din Sectorul 5.

 • Hotărârea nr. 326/10.12.2018 privind aprobarea organizării Festivalului de colinde Astăzi s-a născut Hristos, ediția a XVII-a.

 • Hotărârea nr. 325/10.12.2018 privind susținerea activităților desfășurate, pe parcursul anului 2019, de Trupa de teatru AS, în parteneriat cu Asociația Culturală Andart și Colegiul Național Gheorghe Lazăr.

 • Hotărârea nr. 324/10.12.2018 privind modificarea HCL Sector 5 nr. 185/23.11.2017 constituirea Comisiei de atestare a persoanelor fizice pentru funcția de administrator imobil.

 • Hotărârea nr. 323/10.12.2018 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate ale Primarului Sectorului 5.

 • Anexa 1 la HCL nr. 323/10.12.2018.

 • Anexa 2 la HCL nr. 323/10.12.2018.

 • Hotărârea nr. 322/10.12.2018 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Consiliului Local Sector 5 pe anul 2018.

 • Hotărârea nr. 321/10.12.2018 privind alegerea domnului Boloș Florinel președinte de șesință al Consiliului Local Sector 5 pe o perioadă de cel mult 3 luni.

 • Hotărârea nr. 320/15.11.2018 privind îndreptarea erorilor materiale ale H.C.L. Sector 5 nr. 237/28.09.2018 privind reglementarea activităţii de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a anumitor categorii de vehicule staţionate neregulamentar pe carosabil, spaţii verzi şi trotuare ale Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti.

 • Hotărârea nr. 319/15.11.2018 privind aprobarea listei produselor ce vor fi distribuite în cadrul Programului pentru școli al României, precum și a măsurilor educative care însoțesc distribuirea fructelor, legumelor, laptelui și produselor lactate, în anul școlar 2018-2019.

 • Hotărârea nr. 318/15.11.2018 pentru modificarea H.C.L. Sector 5 nr.113/31.05.2018 privind aprobarea organizării și finanțării în anul școlar 2018-2019 din bugetul local al Sectorului 5 al Municipiului București a proiectului ”Școală după școală”, în unitățile de învățământ preuniversitar (UIP) de stat din sectorul 5 – învățământ primar, cu modificările și completările ulterioare.

 • Hotărârea nr. 317/15.11.2018 privind solicitarea Consiliului Local al Sectorului 5 către Consiliul General al Municipiului București de schimbare a denumirii Străzii Dr. Petre Gâdescu în Strada Gheorghe Gruia.

 • Hotărârea nr. 316/15.11.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) Strada Mache Eftimiu, nr.12, Sector 5.

 • Hotărârea nr. 315/15.11.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”LUCRĂRI DE REPARAȚII A INFRASTRUCTURII RUTIERE ȘI A TROTUARELOR PIETONALE DIN SECTORUL 5”.

 • Hotărârea nr. 314/15.11.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”REABILITARE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ ȘI A TROTUARELOR PIETONALE ÎN SECTORUL 5”.

 • Hotărârea nr. 313/15.11.2018 privind aprobarea proiectului ” Festivalul Internațional al Filmului de Dragoste- B.LOVED”, proiect înregistrat la Centrul Cultural și de Tineret ” Ștefan Iordache”.

 • Hotărârea nr. 312/15.11.2018 privind aprobarea unor măsuri de asigurare a salubrizării și igienizării terenurilor virane din Sectorul 5.

 • Hotărârea nr. 311/15.11.2018 privind necesitatea și oportunitatea demarării întocmirii studiului de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de gestiune a Serviciului de salubrizare în Sectorul 5, pentru activitățile de salubrizare stradală , salubrizare menajeră și serviciul de iarnă.

 • Hotărârea nr. 310/15.11.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru amenajare Piațetă- insulă de dirijare la intersecția Str. Dr. Grigore Romniceanu, Str. Dr. Dimitrie Drăghiescu, Str. Dr. Petre Herescu.

 • Hotărârea nr. 309/30.10.2018 privind cazarea temporara in cadrul căminului administrat de Colegiul Tehnic ,,D. Motoc" a familiilor afectate de incendiul produs in data de 08.09.2018 in Str. Iordache Nastase nr.14, pana la data de 15.11.2018.

 • Hotărârea nr. 308/30.10.2018 privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2018 al Consiliului Local Sector 5.

 • Hotărârea nr. 307/30.10.2018 privind modificarea anexei Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 122/22.08.2017 privind aprobarea proiectelor pentru Programul National de Aniversare a Centenarului României pentru anul 2017-2018, modificata prin H.C.L. Sector 5 nr. 16/26.01.2018, H.C.L. Sector 5 nr. 154/25.07.2018 și H.C.L. Sector 5 nr. 193/27.08.2018.

 • Hotărârea nr. 306/30.10.2018 privind modificarea anexei Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr.15/26.01.2018 privind aprobarea Programului de activități al Centrului Cultural și de Tineret ,,Ștefan Iordache" pentru anul 2018, completată și modificată prin H.C.L. sector 5 nr.106/31.05.2018 și 194/27.08.2018.

 • Hotărârea nr. 305/30.10.2018 privind aprobarea încheierii unui Memorandum de Înțelegere cu Academia Romana.

 • Hotărârea nr. 304/25.10.2018 privind constituirea Consiliului Consultativ din cadrul Complexului Multifuncțional ”Sf. Andrei” – Sector 5.

 • Hotărârea nr. 303/25.10.2018 privind modificarea HCL 5 nr. 113/31.05.2018 privind aprobarea organizării şi finanţării în anul şcolar 2018-2019 din bugetul local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti a proiectului „Şcoală după şcoală”, în unităţile de învăţământ preuniversitar (UIP) de stat din Sectorul 5 – învăţământ primar.

 • Hotărârea nr. 302/25.10.2018 privind aprobarea funcționării Sindicatului Învățământului Preuniversitar din România - Sector 5, București (S.I.P.R.5) în corpul F de clădire al Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară Dumitru Moțoc, din Strada Spătaru Preda, nr.16, Sector 5.

 • Hotărârea nr. 301/25.10.2018 privind aprobarea funcționării Inspectoratului Școlar al Municipiului București- Sector 5, în corpul C de clădire al Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară Dumitru Moțoc, din Strada Spătaru Preda, nr.16, Sector 5.

 • Hotărârea nr. 300/25.10.2018 privind aprobarea editării și publicării buletinului informativ al Sectorului 5 ”ȘTIRI DIN 5” și a difuzării cu titlu gratuit a acestuia, pe raza administrativ – teritorială a Sectorului 5.

 • Hotărârea nr. 299/25.10.2018 privind aprobarea Contractului de comodat între Sector 5 și S.C. Amenajare Edilitara și Salubrizare S.A. .

 • Hotărârea nr. 298/25.10.2018 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr.150/28.09.2017.

 • Hotărârea nr. 297/25.10.2018 privind modificarea și completarea H.C.L. Sector 5 nr.86/21.05.2018 privind aprobarea regulamentului pentru stabilirea și delimitarea amplasării mobilierului stradal destinat comercializării florilor pe raza sectorului 5 al Municipiului București.

 • Hotărârea nr. 296/25.10.2018 privind majorarea cu 500% a impozitului pe imobil (teren/clădire) începând cu anul 2019, pentru imobilul (teren/clădire) situat în Municipiul București, Sectorul 5, Strada Paul Orleanu, nr.6A, proprietatea S.C. ADACRIV SRL, CUI: 21069233, ca urmare a constatării stării tehnice de imobil (teren/clădire)neîngrijit.

 • Hotărârea nr. 295/25.10.2018 majorarea cu 500% a impozitului pe imobil (teren/clădire) începând cu anul 2019, pentru imobilul (teren/clădire) situat în Municipiul București, Sectorul 5, Șos. Panduri, nr.79, proprietatea SC SPAVIN INVEST SRL, CUI: 18154789, ca urmare a constatării stării tehnice de imobil (teren/ clădire) neîngrijit.

 • Hotărârea nr. 293/25.10.2018 privind susținerea participării reprezentanților Clubului Sportiv Scorpion București la un cantonament, campionate sportive internaționale precum și pentru organizarea competiției Cupa Scorpion Ediția a XI-a.

 • Hotărârea nr. 292/25.10.2018 privind stabilirea numărului și cuantumului burselor acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din Sectorul 5, în semestrul I al anului școlar 2018-2019.

 • Hotărârea nr. 291/25.10.2018 privind aprobarea modificării și completării Anexei nr. 1, Anexa nr. 2 și Anexa nr. 3 ale Hotărârii Consiliului Local Sector 5 București nr. 45/28.02.2018 modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 5 București nr. 207/27.08.2018.

 • Nota de indreptare pentru HCL nr. 291/25.10.2018

 • Hotărârea nr. 290/25.10.2018 privind susținerea implementării proiectului educațional Sărbătorim Centenarul Marii Uniri printr-o frumoasă lecție de istorie de către Școala Gimnazială Călinescu.

 • Hotărârea nr. 289/25.10.2018 privind numirea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al Sectorului 5 în calitate de membri în comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității educației din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular din Sectorul 5, începând anul școlar 2018-2019.

 • Hotărârea nr. 288/25.10.2018 privind numirea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al Sectorului 5 în calitate de membri în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din Sectorul 5, începând anul școlar 2018-2019.

 • Hotărârea nr. 287/25.10.2018 privind participarea reprezentanților Liceului Teoretic Dimitrie Bolintineanu la Festivalul Internațional de Teatru Proiect de hotărâre privind participarea reprezentanților AMIFRAN, de la Arad, în perioada 20-26 octombrie 2018.

 • Hotărârea nr. 286/25.10.2018 privind modificarea HCLS5 nr. 13/26.01.2018 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particulare cu personalitate juridică din sectorul 5, al Municipiului București, pentru anul școlar 2018-2019, modificată prin HCLS5 nr. 234/28.09.2018.

 • Hotărârea nr. 285/25.10.2018 privind darea în folosință gratuită a unui spațiu situat în incinta Școlii Gimnaziale Nr. 136 către Fundația Policy Center for Roma and Minorities.

 • Hotărârea nr. 284/25.10.2018 privind aprobarea plății cotizației anuale și completării bugetului Asociației Grupul de Acțiune Locală "Împreună Dezvoltăm sectorul 5".

 • Hotărârea nr. 283/25.10.2018 privind aprobarea acordului de finanțare între Primăria Sectorului 5 și Primăria Municipiului Ungheni din Republica Moldova pentru "Reabilitarea Centrului socio-cultural multifuncțional din Municipiul Ungheni".

 • Hotărârea nr. 282/25.10.2018 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a serviciului social cu cazare "Locuința Temporară pentru Persoanele Adulte fără Adăpost".

 • Anexa la HCL nr. 282-25.10.2018.pdf.

 • Hotărârea nr. 281/25.10.2018 privind aprobarea regulamentului-cadru de organizare și funcționare a serviciului social Centrul Rezidențial pentru Copiii cu Dizabilități aflat în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5.

 • Hotărârea nr. 280/25.10.2018 privind aprobarea regulamentului-cadru de organizare și funcționare a Centrului Social Comunitar "Ferentari" aflat în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5.

 • Hotărârea nr. 279/25.10.2018 privind aprobarea Raportului de activitate al Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 5 aferentă perioadei august 2017-august 2018.

 • Hotărârea nr. 278/25.10.2018 privind aprobarea regulamentului-cadru de organizare și funcționare a serviciului social Creșa Ariel și Aurora aflat în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5.

 • Hotărârea nr. 277/25.10.2018 privind aprobarea regulamentului-cadru de organizare și funcționare a serviciului social Centrul de Zi pentru Consiliere, Sprijin și Resurse pentru Părinți și Copii, aflat în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5.

 • Hotărârea nr. 276/25.10.2018 privind aprobarea Regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale componentelor Complexului de Servicii Sociale pentru Protecția Victimelor Violenței Domestice, aflat în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5.

 • Anexa 1 la HCL nr. 276-25.10.2018.

 • Anexa 2 la HCL nr. 276-25.10.2018.

 • Anexa 3 la HCL nr. 276-25.10.2018.

 • Hotărârea nr. 275/25.10.2018 privind aprobarea regulamentului-cadru de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare Ansamblul Rezidențial de Tip Familial ”Sfânta Maria” aflat în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5.

 • Hotărârea nr. 274/25.10.2018 privind aprobarea regulamentului-cadru de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare Centrul Maternal ”Sfânta Maria” aflat în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5.

 • Hotărârea nr. 273/25.10.2018 privind trecerea din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Educației și Cercetării, în domeniul public al Municipiului București și administrarea Sectorului 5, a unei cote părți a imobilului situat în Șoseaua Viilor nr. 38, sector 5, înscris în cartea funciară sub numărul 235061.

 • Nota de indreptare pentru HCL nr. 273/25.10.2018.

 • A doua nota de indreptare pentru HCL nr. 273/25.10.2018.

 • Hotărârea nr. 272/25.10.2018 privind aprobarea proiectului ,,Talentele Sectorului 5 în an centenar”, proiect înregistrat la Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan Iordache".

 • Hotărârea nr. 271/25.10.2018 privind aprobarea proiectului "Tenis pentru copii în școlile Sectorului 5”, proiect înregistrat la Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan Iordache”.

 • Hotărârea nr. 270/25.10.2018 privind promovarea acțiunilor având ca obiect transformare amendă și prestarea unei activități în folosul comunității.

 • Hotărârea nr. 269/25.10.2018 privind aprobarea încheierii unui act adițional la Convenția de colaborare încheiată între Primăria Sectorului 5, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 și Școala Gimnazială "Petrache Poenaru" în scopul asigurării funcționării complexului de servicii socio-educative pentru copii.

 • Hotărârea nr. 268/25.10.2018 privind aprobarea încheierii unui act adițional la Convenția de colaborare între Consiliul Local Sector 5, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 și Fundația Umanitară AGAPE privind furnizarea de servicii sociale persoanelor vârstnice.

 • Notă de îndreptare la HCL nr. 268/25.10.2018.

 • Hotărârea nr. 267/25.10.2018 privind aprobarea comunicării actelor administrative fiscale, actelor de executare și altor acte emise de către Direcția de Impozite și Taxe Locale Sector 5 prin mijloace electronice de transmitere la distanță și/sau tipărirea acestora prin intermediul unui centru de imprimare masivă.

 • Hotărârea nr. 266/25.10.2018 privind predarea cu titlu gratuit de către Direcția de Impozite și Taxe Locale Sector 5 a produselor și serviciilor software pentru implementarea componentelor ,,raportare indicatori pentru management”, ,,interfața unică de accesare a tuturor informațiilor despre cetățeni” și ,,servicii electronice pentru cetățeni”, achiziționate prin Contractul cu nr. 27206/20.03.2018.

 • Hotărârea nr. 265/25.10.2018 privind privind anularea creanțelor fiscale mai mici de 40 de lei, aflate în sold la data de 31.12.2018.

 • Hotărârea nr. 259/25.10.2018 privind majorarea cu 500% a impozitului pe teren începând cu anul 2019, pentru terenul situat în Municipiul București, Sectorul 5, Strada Fabrica de Chibrituri, nr. 44, proprietatea S.C. KELARIA INVESTMENT SRL, CUI: 25329140, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit.

 • Hotărârea nr. 253/25.10.2018 privind majorarea cu 500% a impozitului pe teren începând cu anul 2019, pentru terenul situat în Municipiul București, Sectorul 5, Strada Costache Negri, nr.16, proprietatea S.C. BRIDGEWAY DEVELOPMENT SRL, CUI:21597506, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit.

 • Hotărârea nr. 252/25.10.2018 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018.

 • Hotărârea nr. 251/25.10.2018 privind validarea mandatului de consilier al domnului Danciu Ioan Bogdan.

 • Hotărârea nr. 250/25.10.2018 privind încetarea de drept a mandatului de consilier al doamnei Pescaru (Guiu) Cristina Maria.

 • Hotărârea nr. 249/28.09.2018 privind dezmembrarea unor imobile terenuri situate în Municipiul București, zona Antiaeriană, înscrise în Cartea Funciară nr. 218807 respectiv nr. 62208, aflate în administrarea Sectorului 5, în vederea aducerii la îndeplinire a obiectivelor de investiție prevăzute în HG nr. 1481/2008 cu modificările și completările ulterioare și ale HG 291/2011 cu modificările și completările ulterioare.

 • Notă de îndreptare la HCL nr. 249/28.09.2018

 • Hotărârea nr. 248/28.09.2018 privind închirierea imobilului compus din teren și construcții, situat în Șoseaua Panduri, nr. 24, Sector 5, București.

 • Hotărârea nr. 247/28.09.2018 privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între Colegiul Tehnic Energetic și Școala Națională de Studii Politice și Administrative București.

 • Hotărârea nr. 246/28.09.2018 privind aprobarea proiectului ”Academia copiilor” înregistrat la Centrul Cultural și de Tineret ”Ștefan Iordache”.

 • Hotărârea nr. 245/28.09.2018 privind acordarea sprijinului financiar pentru unități de cult din sectorul 5 (Parohia Sfântul Elefterie Vechi), în anul 2018.

 • Hotărârea nr. 244/28.09.2018 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Administrației Domeniului public Sector 5.

 • Hotărârea nr. 243/28.09.2018 privind susținerea fotbalului feminin de performanță din Sectorul 5.

 • Hotărârea nr. 242/28.09.2018 privind aprobarea proiectului ”Susținerea sportivei Paneș Bianca”.

 • Hotărârea nr. 241/28.09.2018 privind împuternicirea Primarului Sectorului 5 să încheie contracte de prestări servicii cu experți contabili din cadrul Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, având ca obiect efectuarea de controale financiar- contabile la Asociațiile de proprietari din Sectorul 5..

 • Hotărârea nr. 240/28.09.2018 privind aprobarea acordării ajutorului de urgență pentru plata chiriei persoanelor/familiilor rezidente pe raza sectorului 5, a Metodologiei de lucru și a planului de acțiuni/lucrări interes local care urmează a fii desfășurate de persoanele apte de muncă, ce declară că nu realizează venituri și care beneficiază de ajutorul de urgență pentru plata chiriei.

 • Anexa 1 la Hotărârea nr. 240/28.09.2018 .

 • Hotărârea nr. 239/28.09.2018 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 191/2018 pentru obiectivul de investiții reabilitare termică a blocului 20, Calea Ferentari nr. 72.

 • Hotărârea nr. 238/28.09.2018 privind aprobarea includerii în ProCEECS–Programul local de creștere a eficienței energetice a condominiilor din Sectorul 5 pe anul 2018, a blocului nr. 20, Calea Ferentari nr. 72.

 • Hotărârea nr. 237/28.09.2018 privind reglementarea activității de ridicare, transport, depozitare și eliberare a anumitor categorii de vehicule staționate neregulamentar pe carosabil, spații verzi și trotuare ale Sectorului 5 al Municipiului București.

 • Hotărârea nr. 236/28.09.2018 privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5 și aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții.

 • Anexa 1 la Hotărârea nr. 236/28.09.2018.

 • Anexa 2 la Hotărârea nr. 236/28.09.2018.

 • Hotărârea nr. 235/28.09.2018 privind privind apobarea încheierii unei convenții de colaborare între Liceul Teoretic ”Ion Barbu” și Clubul Sportiv Școlar ”Steaua”.

 • Hotărârea nr. 234/28.09.2018 privind modificarea HCL Sector 5 nr. 13/26.01.2017 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particulare cu personalitate juridică din Sectorul 5 al Municipiului București, pentru anul școlar 2018-2019.

 • Hotărârea nr. 233/28.09.2018 privind darea în folosință gratuită a unor spații situate în corpul B al Liceului Tehnologic Dimitrie Gusti, către Clubul Sportiv Școlar Steaua.

 • Hotărârea nr. 232/28.09.2018 privind darea în folosință gratuită a unui spațiu în incinta Școlii Gimnaziale nr. 128 către Asociația Eficientizării Timpului Elevilor.

 • Hotărârea nr. 231/28.09.2018 privind darea în folosință gratuită a unui spațiu situat în incinta Școlii Gimnaziale Luceafărul către Asociația de Părinți Luceafărul.

 • Hotărârea nr. 230/28.09.2018 privind darea în folosință gratuită a unui spațiu situat în incinta Școlii Gimnaziale Principesa Margareta către Asociația de părinți și profesori ”Școala cu clasele I-VIII nr. 114 Principesa Margareta”.

 • Hotărârea nr. 229/28.09.2018 privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, asistență și/sau reprezentare.

 • Hotărârea nr. 228/28.09.2018 privind reorganizarea Direcției de Impozite și Taxe Locale Sector 5 și aprobarea Organigramei și a Statului de funcții.

 • Hotărârea nr. 215/28.09.2018 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018 al Consiliului Local Sector 5.

 • Hotărârea nr. 214/28.09.2018 privind transmiterea in folosinta gratuita catre Agentia Nationala pentru Locuinte, pe durata executiei a lucrarilor, a terenului aflat in administrarea Consiliului Local Sector 5, situate administrativ in Bucuresti, str. Antiaeriana nr. 6, Sector 5, precum si asigurarea din bugetul local a sumelor necesare elaborarii documentatiei tehnico-economice si executiei utilitatilor aferente investitiei ``Constructii locuinte de serviciu``, precum si a contractului cadru.

 • Nota de indreptare la HCL nr. 214/28.09.2018

 • Hotărârea nr. 213/27.08.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform devizului general aferent obiectivului de investiție pentru "Amenajare spațiu pentru Complexul Multifuncțional Sf. Andrei".

 • Hotărârea nr. 212/27.08.2018 privind achiziționarea și predarea cu titlu gratuit a modulului de centralizare informații financiare de la subordonate ale Consiliului Local Sector 5.

 • Hotărârea nr. 211/27.08.2018 privind componența Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5.

 • Hotărârea nr. 210/27.08.2018 privind aprobarea proiectului ”Nadia Sport Experience”, înregistrat la Centrul Cultural și de Tineret ”Ștefan Iordache”.

 • Hotărârea nr. 209/27.08.2018 privind îndreptarea unor erori materiale din cuprinsul HCL S5 nr. 86/21.05.2018 privind aprobarea regulamentului pentru stabilirea și delimitarea amplasării mobilierului stradal destinat comercializării florilor pe raza Sectorului 5 al Municipiului București.

 • Hotărârea nr. 208/27.08.2018 privind modificarea Organigramei și Statului de Funcții ale Administrației Domeniului Public Sector 5.

 • Hotărârea nr. 207/27.08.2018 privind modificarea Anexei nr. 1, Anexei nr. 2, Anexei nr. 3 și Anexei nr. 4 ale Hotărârii Consiliului Local Sector 5 București nr. 45/28.02.2018 modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 5 București nr. 147/06.07.2018.

 • Hotărârea nr. 206/27.08.2018 privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5 și aprobarea Organigramei și a Statului de funcții.

 • Anexa 1 la Hotărârea nr. 206/27.08.2018.

 • Anexa 2 la Hotărârea nr. 206/27.08.2018.

 • Hotărârea nr. 205/27.08.2018 completarea Anexei 1 a Hotărârii de Consiliu Local Sector 5 nr. 60/29.03.2018 privind modificarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 102/28.07.2017 privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație”, utilizate în aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 5, precum și în cadrul serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Sectorului, cu modificările și completările ulterioare.

 • Hotărârea nr. 203/27.08.2018 privind aprobarea modului de organizare a apărării împotriva incendiilor pentru domeniul public și privat în unitatea administrativ teritorială a Sectorului 5.

 • Hotărârea nr. 202/27.08.2018 privind susținerea participării lotului de performanță al Clubului Sportiv TAI SHIN DO GYM la stagiul de pregătire tehnică din Thailanda.

 • Hotărârea nr. 201/27.08.2018 privind aprobarea modificării statului de funcții, organigramei și regulamentului de organizare și funcționare ale DGASPC Sector 5.

 • Anexa 1 la Hotărârea nr. 201/27.08.2018.

 • Anexa 2 la Hotărârea nr. 201/27.08.2018.

 • Anexa 3 la Hotărârea nr. 201/27.08.2018.

 • Hotărârea nr. 200/27.08.2018 privind acordarea de beneficii sociale sub formă de tichete sociale pensionarilor din sistemul public de pensii, rezidenți în mod legal pe raza Sectorului 5 și aprobarea Metodologiei de lucru utilizată pentru implementarea acestui proiect social.

 • Hotărârea nr. 199/27.08.2018 privind aprobarea încheierii Acordului de Cooperare între Sectorul 5 al Municipiului București din România și Arondismentul 5 al Municipiului Paris din Republica Franceză.

 • Nota de indreptare la HCL nr. 199/27.08.2018

 • Hotărârea nr. 198/27.08.2018 privind aprobarea încheierii Acordului de Cooperare între Sectorul 5 al Municipiului București din România și Municipiul Ungheni din Republica Moldova.

 • Hotărârea nr. 197/27.08.2018 privind aprobarea încheierii Acordului de Cooperare între Sectorul 5 al Municipiului București din România și Municipiul II al orașului Roma din Republica Italiană.

 • Hotărârea nr. 196/27.08.2018 privind aprobarea Planului de Acțiune pentru implementarea Strategiei Antidrog a Sectorului 5 pentru perioada 2017-2020.

 • Nota de indreptare la HCL nr. 196/27.08.2018

 • Hotărârea nr. 195/27.08.2018 privind modificarea HCL Sector 5 nr. 55/31.07.2013, modificată și completată prin HCL Sector 5 nr. 129/31.08.2017.

 • Hotărârea nr. 194/27.08.2018 privind modificarea Programului de activități al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” pe anul 2018.

 • Nota de indreptare la HCL nr. 194/27.08.2018

 • Hotărârea nr. 193/27.08.2018 privind modificarea Programului Național de Aniversare a Centenarului României pentru anul 2018.

 • Hotărârea nr. 191/27.08.2018 privind „Proiect Pilot de Reabilitare termică a unui imobil din sectorul 5” cu materiale termoizolante noi, cu performanțe superioare soluției de termoizolare cu polistiren, soluții și tehnologii noi de aplicare și fixare cu un grad ridicat de calitate, siguranță, comportare și durabilitate în exploatare și a indicatorilor tehnico-economici estimați.

 • Hotărârea nr. 190/27.08.2018 privind aprobarea regulamentului privind procedura de emitere a autorizației/acordului de funcționare pentru terase sezoniere, comerț de întâmpinare și comercializare flori pe domeniul public al Municipiului București aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 5.

 • Hotărârea nr. 189/27.08.2018 privind modificarea și completarea HCL S5 nr. 88/30.09.2016 privind aprobarea Regulamentului pentru emiterea și prelungirea Acordului de funcționare pentru comercializarea produselor și prestarea serviciilor de piață pe raza Sectorului 5 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare.

 • Hotărârea nr. 188/27.08.2018 privind modificarea și completarea HCL S5 nr. 89/30.09.2016 privind aprobarea Regulamentului pentru emiterea și prelungirea Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute în grupele CAEN 561 -Restaurante și 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor pe raza Sectorului 5 al Municipiului București, cu modificările și completările ulterioare.

 • Hotărârea nr. 187/27.08.2018 privind aprobarea construirii unui complex format din patinoar și bazin pe terenul Liceului Teoretic Dimitrie Bolintineanu, situat în Calea Rahovei, nr. 315, sector 5, București.

 • Hotărârea nr. 186/27.08.2018 privind aprobarea încheierii actului adițional nr. 21 la acordul de parteneriat nr. 32686/08.10.2001, încheiat între S.C. Electromagnetica S.A. și Primăria Sector 5.

 • Hotărârea nr. 185/27.08.2018 privind acordarea sprijinului financiar pentru unități de cult din sectorul 5 (PAROHIA SFÂNTA TREIME GHENCEA), în anul 2018.

 • Hotărârea nr. 184 /27.08.2018 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2019, pentru imobilul situat în Municipiului București, Bd. Tudor Vladimirescu, nr. 31, proprietatea SC ROMILEXIM TRADING LIMITED SRL, CUI: 6717641, ca urmare a constatării stării tehnice de imobil neîngrijit.

 • Hotărârea nr. 183/27.08.2018 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2019, pentru imobilul situat în Municipiului București, sectorul 5, Calea Rahovei, nr. 157, proprietatea SC RAHOVA HALLS - AMERICAN MALL S.R.L., CUI: 12660736, ca urmare a constatării stării tehnice de imobil neîngrijit.

 • Hotărârea nr. 182/27.08.2018 privind majorarea cu 500% a impozitului pe teren începând cu anul 2019, pentru terenul situat în Municipiului București, sectorul 5, Str. Uranus, nr. 144, proprietatea S.C. HISPAROM IMOBILIARE SRL, CUI: 16039708, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit.

 • Hotărârea nr. 181/27.08.2018 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2019, pentru imobilul situat în Municipiului București, sectorul 5, Str. Samuil Vulcan, nr. 12, proprietatea SC STRATEGIC LAND INVESTMENTS SRL, CUI: 19090420, Lichidator Judiciar - EVOINSOL SRL, B-dul Ghencea, nr. 134, et. 1. Ap. 58, Sector 6, București, ca urmare a constatării stării tehnice de imobil neîngrijit.

 • Hotărârea nr. 180/27.08.2018 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2019, pentru imobilul situat în Municipiului București, sectorul 5, Str. Luceafărului, nr. 11, proprietatea BCN CONSTRUCȚII ȘI PROMOVĂRI SRL, CUI: 17746839, ca urmare a constatării stării tehnice de imobil neîngrijit.

 • Hotărârea nr. 179/27.08.2018 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2019, pentru imobilul situat în Municipiului București, sectorul 5, Șos. Panduri, nr. 77, proprietatea SC EURO CONSTRUCT TRADING 98, CUI: 10742031, ca urmare a constatării stării tehnice de imobil (teren/clădire) neîngrijit.

 • Hotărârea nr. 178/27.08.2018 privind majorarea cu 500% a impozitului pe imobil (teren/clădire) începând cu anul 2019, pentru imobilul (teren/clădire) situat în Municipiului București, sectorul 5, Calea Rahovei, nr. 157A, proprietatea SC BERE BĂUTURI BUCUREȘTI SRL, CUI: 413210, ca urmare a constatării stării tehnice de imobil (teren/clădire) neîngrijit.

 • Hotărârea nr. 166/27.08.2018 privind aprobarea semnării contractelor de credit în condițiile de rambursare și garantare rezultate în urma analizei efectuate, cu specificarea persoanelor împuternicite să semneze contractele de credit și cele de garanții.

 • Anexa 1 la Hotărârea nr. 166/27.08.2018.

 • Anexa 2 la Hotărârea nr. 166/27.08.2018.

 • Anexa 3 la Hotărârea nr. 166/27.08.2018.

 • Anexa 4 la Hotărârea nr. 166/27.08.2018.

 • Anexa 5 la Hotărârea nr. 166/27.08.2018.

 • Anexa 6 la Hotărârea nr. 166/27.08.2018.

 • Hotărârea nr. 165/27.08.2018 privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local Sector 5 pe anul 2018.

 • Hotărârea nr. 164/27.08.2018 privind alegerea domnului Alexandru Sebastian Lazarov președinte de ședință al Consiliului Local Sector 5 pe o perioadă de cel mult 3 luni.

 • Hotărârea nr. 163/02.08.2018 privind dezmembrarea unui imobil teren situat în Municipiul București, Str. Antiaeriana nr.6 (fost nr. 38), aflat în administrarea Sectorului 5 în vederea aducerii la îndeplinire a obiectivelor de investiție prevăzute în H.G. nr.1481/2008 cu modificările și completările ulterioare.

 • Hotărârea nr. 162/25.07.2018 privind aprobarea preluării cu titlu gratuit a documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) pentru obiectivul de investiții ”Reabilitarea clădirii Școlii nr. 135 și construire clădire cursuri și sală de sport – Sector 5, București și aprobarea finanțării de la Bugetul Local al Sectorului 5 pentru toate categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la Bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală.

 • Notă de îndreptare la HCL nr. 162/25.07.2018.

 • Hotărârea nr. 161/25.07.2018 privind aprobarea sprijinirii organizării proiectului ”Copiii din Sectorul 5 învață să joace hochei pe gheață”.

 • Hotărârea nr. 160/25.07.2018 privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului propriu al Primăriei Sectorului 5.

 • Hotărârea nr. 159/25.07.2018 privind prelungirea  perioadei de dare în folosință gratuită a unui spațiu în incinta Grădiniței nr. 185 către Asociația de Părinți Garofița.

 • Notă de îndreptare la HCL nr. 159/25.07.2018

 • Hotărârea nr. 158/25.07.2018 privind predarea cu titlu gratuit a Studiului de Fezabilitate privind sistemul de monitorizare a locației copiilor, către unitățile de învățământ preuniversitar de stat (primar) pentru implementarea proiectului ”COPIII NOȘTRI ÎN SIGURANȚĂ”.

 • Hotărârea nr. 157/25.07.2018 privind casarea imobilelor situate în Strada Amurgului, nr.35, sector 5 (corp A și corp B), în care și-a desfășurat activitatea Școala Gimnazială Ion I.C. Brătianu.

 • Hotărârea nr. 156/25.07.2018 privind stimularea performanței școlare în cadrul proiectului Liceeni și profesori de nota 10 în sectorul 5, ediția 2018.

 • Hotărârea nr. 155/25.07.2018 privind împuternicirea directorului Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară ”Dumitru Moțoc”, să semneze actul de dezmembrare a imobilului situat în Strada Preda Spătarul, nr. 13 A-B, nr. 19B sector 5, înscris în cartea funciară sub nr. 232385, potrivit referatului de admitere (dezmembrare imobil) nr. 28.507/27.06.2018, emis de OCPI.

 • Notă de îndreptare la HCL nr. 155/25.07.2018

 • Hotărârea nr. 154/25.07.2018 privind modificarea Programului Național de Aniversare a Centenarului României pentru anul 2018.

 • Hotărârea nr. 153/25.07.2018 privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2018 al Consiliului Local Sector 5

 • Notă de îndreptare la HCL nr. 153/25.07.2018

 • Hotărârea nr. 152/09.07.2018 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Consolidare și reconstrucție Școala Gimnazială nr. 124, Str. Mărgeanului, nr. 25A, sector 5”.

 • Hotărârea nr. 151/06.07.2018 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018 al Consiliului Local Sector 5.

 • Hotărârea nr. 150/06.07.2018 privind solicitarea acordării împuternicirii Consiliului Local Sector 5 de către Consiliul General al Municipiului București, în vederea încheierii unui Acord de Cooperare între Sectorul 5 al Municipiului București, România și Municipiul Ungheni, Republica Moldova.

 • Notă de îndreptare la HCL nr. 150/06.07.2018

 • Hotărârea nr. 149/06.07.2018 privind solicitarea acordării împuternicirii Consiliului Local Sector 5 de către Consiliul General al Municipiului București, în vederea încheierii unui Acord de Cooperare între Sectorul 5 al Municipiului București, România și Municipiul II, Roma, Italia.

 • Notă de îndreptare la HCL nr. 149/06.07.2018

 • Hotărârea nr. 148/06.07.2018 privind solicitarea acordării împuternicirii Consiliului Local Sector 5 de către Consiliul General al Municipiului București, în vederea încheierii unui Acord de Cooperare între Sectorul 5 al Municipiului București, România și Arondismentul 5, Paris, Franța.

 • Notă de îndreptare la HCL nr. 148/06.07.2018

 • Hotărârea nr. 147/06.07.2018 privind modificarea și completarea HCL S5 nr. 45/28.02.2018, privind înființarea Centrului Medico-Social „Sf. Andrei” - unitate sanitară cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local Sector 5.

 • Hotărârea nr. 146/06.07.2018 privind asigurarea serviciilor de pază externă la unitățile de învățământ preuniversar de stat din sectorul 5, în conformitate cu prevederile Legii nr. 35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ.

 • Notă de îndreptare la HCL nr. 146/06.07.2018

 • Hotărârea nr. 145/26.06.2018 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5, nr. 65/10.04.2018.

 • Hotărârea nr. 144/26.06.2018 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de investiții necesare pentru realizarea obiectivului social ”Baie Publica și Spălătorie Sociala”, aflat în subordinea DGASPC Sector 5.

 • Anexa nr. 1 la HCL nr. 144/26.06.2018 - partea 1

 • Anexa nr. 1 la HCL nr. 144/26.06.2018 - partea 2

 • Anexa nr. 1 la HCL nr. 144/26.06.2018 - partea 3

 • Anexa nr. 1 la HCL nr. 144/26.06.2018 - planuri partea 1

 • Anexa nr. 1 la HCL nr. 144/26.06.2018 - planuri partea 2

 • Anexa nr. 1 la HCL nr. 144/26.06.2018 - planuri partea 3

 • Hotărârea nr. 143/26.06.2018 privind aprobarea normativelor de îmbrăcăminte, încălțăminte, cazarmament și materiale igienico-sanitare în vederea acordării drepturilor de care beneficiază copiii, tinerii și mamele protejați în cadrul Direcției Generale de Asistenta Sociala și Protecția Copilului Sector 5.

 • Hotărârea nr. 142/26.06.2018 privind aprobarea Normei interne a aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5, precum și a instituțiilor și serviciilor publice de interes public local din subordinea Consiliului Local Sector 5 privind procedura proprie pentru achizițiile publice de servicii sociale și alte servicii specifice, prevazute în anexa 2 din Legea nr. 98/2016.

 • Hotărârea nr. 141/26.06.2018 privind majorarea cu 500 % a impozitului pe teren începând cu anul 2019, pentru terenul situat în Municipiul București, Sectorul 5, str. Spătarul Preda, nr. 2, proprietatea SC PRASA MUNTENIA SRL CUI: 26816194, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit.

 • Hotărârea nr. 140/26.06.2018 privind majorarea cu 500% a impozitului pe teren începând cu anul 2019, pentru terenul situat în Municipiul București, Sectorul 5, str. Spătarul Preda, nr. 2, proprietatea SC PRASA ROMANIA SRL CUI: 18648588 ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit.

 • Hotărârea nr. 139/26.06.2018 privind majorarea cu 500% a impozitului pe teren începând cu anul 2019, pentru terenul situat în Municipiul București, Sectorul 5, str. Ostrov nr. 3, proprietatea S.C. PRELUDE 2000 SRL, CUI: 12024577 ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit.

 • Hotărârea nr. 138/26.06.2018 privind majorarea cu 500 % a impozitului pe teren începând cu anul 2019, pentru terenul situat în str. Înclinata, nr. 12, Lot 2, proprietatea SC ALFICOM INVEST SRL, CUI: 17684086, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit.

 • Hotărârea nr. 137/26.06.2018 privind majorarea cu 500 % a impozitului pe teren începând cu anul 2019, pentru terenul situat în str. Înclinata, nr. 12, Lot 1, proprietatea SC ALFICOM INVEST SRL, CUI: 17684086, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit.

 • Hotărârea nr. 136/26.06.2018 privind stimularea performantei școlare în cadrul proiectului Elevi și profesori de nota 10 în sectorul 5, ediția 2018.

 • Hotărârea nr. 135/26.06.2018 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Lucrări de reabilitare și consolidare corp principal de clădire – Grădinița nr. 168”, Șoseaua Viilor, nr. 99, Sector 5.

 • Hotărârea nr. 134/26.06.2018 privind încetarea dreptului de administrare al Consiliului Local Sector 5 asupra unei parți din imobilul situat în strada Spătarul Preda nr. 13 A-B, nr. 19 B, Sector 5, parte formata din teren în suprafața de 1490 mp și corp clădire C2 cu funcțiunea – cămin

 • Hotărârea nr. 133/26.06.2018 privind aprobarea preluării cu titlu gratuit a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI), pentru obiectivul de investiții ”Înființare sala multifuncționala de sport, reabilitare termica clădire și lucrări de reparații, amenajare curte și teren de sport – Școala Gimnaziala Luceafărul” și a depunerii proiectului în cadrul Programului Operațional Regional, Axa prioritara 10 Îmbunatățirea infrastructurii educationale.

 • Hotărârea nr. 132/26.06.2018 privind aprobarea preluării cu titlu gratuit a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI), pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și consolidare Grădinița nr. 244” și a depunerii proiectului în cadrul Programului Operațional Regional, Axa prioritara 10 Îmbunătățirea infrastructurii educationale.

 • Hotărârea nr. 131/26.06.2018 privind aprobarea preluării cu titlu gratuit a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI), pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și consolidare Grădinița nr. 245” si a depunerii proiectului in cadrul Programului Operațional Regional, Axa prioritara 10 Îmbunătățirea infrastructurii educationale.

 • Hotărârea nr. 130/26.06.2018 privind solicitarea împuternicirii Consiliului Local Sector 5 de către Consiliul General al Municipiului București privind schimbarea destinației imobilului din strada Spătarul Preda nr.1-3, sector 5 în vederea demolării acestuia cu scopul construirii unui nou imobil cu destinația sediu al Direcției Evidenta Persoanelor Sector 5 (Serviciul Stare Civila și Serviciul Evidenta Populației)..

 • Notă de îndreptare la HCL nr. 130/26.06.2018

 • Hotărârea nr. 129/26.06.2018 privind aprobarea proiectului ,,Olimpiadele Copilăriei” înregistrat la Centrul Cultural și de Tineret ,,Ștefan Iordache”.

 • Hotărârea nr. 128/26.06.2018 privind constituirea unei comisii de negociere a condițiilor achiziționării în numele Municipiului București, a terenului în suprafața de 477 mp situat în str. Serbota nr. 1A, Sector 5, București.

 • Notă de îndreptare la HCL nr. 128/26.06.2018.

 • Hotărârea nr. 127/26.06.2018 privind solicitarea împuternicirii Consiliului Local Sector 5 de către Consiliul General al Municipiului București referitor la achiziționarea în numele Municipiului București, a terenului în suprafața de 477 mp situat în str. Serbota nr. 1 A, Sector 5, București.

 • Hotărârea nr. 126/26.06.2018 privind aprobarea achitării restantelor către APA  NOVA  pentru Blocul 53, Sos. Sălaj nr. 129, Scările 6 și 7, imobil aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 5 și recuperarea ulterioara a acestor restante.

 • Hotărârea nr. 125/26.06.2018 privind aprobarea proiectului ”Poveste cu cai” - proiect educativ și sportiv pentru copii beneficiari de măsura de protecție speciala plasament în cadrul structurilor rezidențiale din subordinea DGASPC Sector 5.

 • Hotărârea nr. 123/26.06.2018 privind procedura de emitere a Autorizației/Acordului de Funcționare pentru terase sezoniere, comerț de întâmpinare și comercializare flori pe domeniul public al Municipiului București aflat în administrarea Consiliului Local al Sectorului 5.

 • Hotărârea nr. 122/26.06.2018 privind aprobarea sprijinirii organizării turneului BRD BUCHAREST OPEN 2018.

 • Hotărârea nr. 121/26.06.2018 privind modificarea HCLS5 nr. 111/31.05.2018 privind susținerea implementării proiectului educational Deșteaptă-te, Romania! de către Colegiul National Gheorghe Lazăr, în perioada iunie-iulie 2018.

 • Hotărârea nr. 120/26.06.2018 privind aprobarea organizării, de către Primăria Sectorului 5, a evenimentului Caleidoscop sportiv în Ferentari.

 • Hotărârea nr. 119/26.06.2018 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Consiliului Local Sector 5 pe anul 2018.

 • Hotărârea nr. 118/31.05.2018 privind aprobarea valorii estimate aferente refacerii imobilului în care își desfășoară activitatea Școala Gimnazială nr. 124, din Str. Mărgeanului nr. 25 A, Sector 5.

 • Hotărârea nr. 117/31.05.2018 privind aplicarea procedurii de urgență, potrivit prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, în vederea refacerii imobilului în care își desfășoară activitatea Școala Gimnazială nr. 124, din Str. Mărgeanului nr. 25 A, Sector 5.

 • Hotărârea nr. 116/31.05.2018 privind susținerea implementării proiectului educațional Excursie în Maramureș de către Școala Gimnazială nr. 280.

 • Hotărârea nr. 115/31.05.2018 privind actualizarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al Direcției Generale de Poliție Locală Sector 5.

 • Hotărârea nr. 114/31.05.2018 privind aprobarea derulării și finanțării, din bugetul local al sectorului 5, a programului Voucher educațional, pentru elevi și profesori din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5.

 • Hotărârea nr. 113/31.05.2018 privind aprobarea organizării și finanțării în anul școlar 2018-2019 din bugetul local al Sectorului 5 al Municipiului București a proiectului ”Școală după școală”, în unitățile de învățământ preuniversitar (UIP) de stat din sectorul 5 – învățământ primar.

 • Hotărârea nr. 112/31.05.2018 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Lucrări de reparații și reabilitare Școala Gimnazială nr. 150 - corpurile C1, C2 și C3”, Bd. Eroii Sanitari, nr. 29-31, sector 5.

 • Hotărârea nr. 111/31.05.2018 privind susținerea implementării proiectului educațional ,,Deșteaptă-te, România!'' de către  Colegiul Național Gheorghe Lazăr, în perioada iunie-iulie 2018.

 • Hotărârea nr. 110/31.05.2018 privind aprobarea organizării, de către Primăria Sectorului 5, a proiectului educațional Absolvenți cu premiul I în sectorul 5.

 • Hotărârea nr. 109/31.05.2018 privind modificarea HCL Sector 5 nr. 61/26.09.2013 privind aprobarea proiectului de premiere a cuplurilor rezidente pe raza Sectorului 5 al Municipiului București care au împlinit cel puți 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, modificată și completată prin HCL Sector 5 nr. 94/30.09.2016.

 • Hotărârea nr. 108/31.05.2018 privind aprobarea proiectului ,,Educație prin Șah”.

 • Hotărârea nr. 107/31.05.2018 privind aprobarea proiectului „Susținerea Etapei finale a Campionatului Național Școlar de Tenis - 2018”.

 • Hotărârea nr. 106/31.05.2018 privind aprobarea completării Programului de activități al Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” pentru 2018.

 • Nota de indreptare la HCL nr. 106/31.05.2018

 • Hotărârea nr. 105/31.05.2018 privind aprobarea proiectului „Young STARter” înregistrat la Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”.

 • Hotărârea nr. 104/31.05.2018 privind aprobarea proiectelor Asociației „Colorăm Zâmbete”, legate de participarea la Festivalul Cultural Internațional de Folclor „ Macedonian Sun of Alexander” și Festivalul Național de Creație și Interpretare „Mamaia Copiilor”, înregistrate la Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”.

 • Hotărârea nr. 103/31.05.2018 privind aprobarea proiectului ”Participarea la Festivalul Muzica și Marea”, înregistrat la Centrul Cultural și de Tineret ”Ștefan Iordache”.

 • Hotărârea nr.102/31.05.2018 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism tip P.U.D.

 • Hotărârea nr. 101/31.05.2018 privind aprobarea Procedurii interne pentru contractarea unor finanțări rambursabile interne/externe în valoare de până la 777.126.555,97 lei, în vederea refinanțării unor împrumuturi contractate de la BCR S.A.

 • Nota de indreptare Anexa 1 la HCL 101/31.05.2018

 • Hotărârea nr. 100/31.05.2018 privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului Sectorului 5 pe anul 2017.

 • Notă la HCL nr. 100/31.05.2018

 • Hotărârea nr. 99/31.05.2018 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018 al Consiliului Local Sector 5.

 • Notă la HCL nr. 99/31.05.2018

 • Hotărârea nr. 98/21.05.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți a optsprezece obiective de investiții pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe.

 • Hotărârea nr. 97/21.05.2018 privind aprobarea includerii în Pro CEECS 5 - Programul local de creștere a eficienței energetice a condominiilor din Sectorul 5 a unui număr de optsprezece obiective de investiții.

 • Hotărârea nr. 96/21.05.2018 privind alegerea doamnei consilier Florea Alexandra Cristina președinte de sedință al Consiliului Local pe o perioadă de cel mult trei luni.

 • Hotărârea nr. 95/21.05.2018 privind dezmembrarea unui imobil teren în suprafață de 10 ha având număr cadastral 218807, situat în Municipiul București, Str. Antiaeriană nr. 6 (fost nr. 38), Sector 5.

 • Hotărârea nr. 94/21.05.2018 privind aprobarea contractării de către Sectorul 5 al Municipiului București a unei finanțări rambursabile interne/externe în valoare de până la 140.000.000 lei pentru realizarea unor obiective de interes public local.

 • Notă de îndreptare la HCL nr. 94/21.05.2018

 • Hotărârea nr. 93/21.05.2018 privind modificarea Actului Constitutiv al S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A.

 • Hotărârea nr. 92/21.05.2018 privind susținerea desfășurării atelierului de lucru ”Pledoarie pentru școală - Asigurarea accesului și echității în educație și formare”, ediția a III-a, în cadrul Școlii Gimnaziale ”George Călinescu”.

 • Hotărârea nr. 91/21.05.2018 privind aprobarea preluării cu titlu gratuit a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Investiție (DALI), pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și extindere clădire Gradinița Floarea Soarelui - Sector 5, Municipiul București” și aprobarea finanțării de la bugetul local pentru toate cheltuielile care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală.

 • Hotărârea nr. 90/21.05.2018 privind aprobarea preluării cu titlu gratuit a Studiului de Fezabilitate (S.F.), aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Construcție corp nou gradiniță - Școala Gimnazială nr. 125 - Sector 5, Municipiul București” și aprobarea finanțării de la bugetul local pentru cheltuielile care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală.

 • Hotărârea nr. 89/21.05.2018 privind aprobarea preluarii cu titlu gratuit a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI), aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Extindere Grădinița nr. 205 - Sector 5, Municipiul București” și aprobarea finanțării de la bugetul local pentru toate cheltuielile care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală.

 • Hotărârea nr. 88/21.05.2018 privind solicitarea împuternicirii Consiliului Local Sector 5 de către Consiliul General al Municipiului București referitor la achiziționarea în numele Municipiului București, a imobilului compus din teren și clădire, situat în Intrarea Ferentari, nr. 72, bl. 12A, Sector 5, București.

 • Hotărârea nr. 87/21.05.2018 privind constituirea unei Comisii de negociere a condițiilor achiziționării în numele Municipiului București a imobilului compus din teren și clădire, situat în Intrarea Ferentari, nr. 72, bl. 12A, Sector 5, București.

 • Hotărârea nr. 86/21.05.2018 privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea și delimitarea amplasarii mobilierului stradal destinal comercializarii florilor pe raza Sectorului 5 al Municipiului București.

 • Hotărârea nr. 85/27.04.2018 privind aprobarea expertizei tehnice și a lucrărilor necesare pentru realizarea obiectivului social ”Baie Publică și Spălătorie Socială”, aflat în subordinea DGASPC Sector 5.

 • Anexa nr. 1 la HCL nr. 85/27.04.2018 

 • Anexa nr. 2 la HCL nr. 85/27.04.2018 

 • Anexa nr. 3 la HCL nr. 85/27.04.2018 

 • Hotărârea nr. 84/27.04.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiții din Sectorul 5, costând în amenajarea liniilor de tramvai prin înierbare și instalarea de sisteme de irigații.

 • Hotărârea nr. 83/27.04.2018 privind prelungirea perioadei de dare în folosință gratuită a unui spațiu situat în incinta Școlii Gimnaziale nr. 144 către Asociația Lumea Copiilor Veseli.

 • Hotărârea nr. 82/27.04.2018 privind darea în folosință gratuită a unui spațiu situat în incinta Școlii Gimnaziale Mircea Sântimbreanu către Asociația Reprezentativă a Părinților Școlii cu cls. I-VIII nr. 139 Mircea Sântimbreanu.

 • Hotărârea nr. 81/27.04.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți a cinci obiective de investiții pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe.

 • Hotărârea nr. 80/27.04.2018 privind aprobarea includerii în Pro CEECS 5 – Programul local de creștere a eficienței energetice a condominiilor din sectorul 5, a unui număr de cinci obiective de investiții.

 • Hotărârea nr. 79/27.04.2018 privind aprobarea proiectului ”Susținerea Asociației Flori de Gheață pentru realizarea Festivalului Concurs Național de interpretare muzică pop, etno și populară pentru copii”, proiect înregistrat la Centrul Cultural și de Tineret ”Ștefan Iordache”.

 • Hotărârea nr. 78/27.04.2018 privind aprobarea înființării Trupei de Teatru ”Ștefan Iordache”, proiect inițiat de Centrul Cultural și de Tineret ”Ștefan Iordache”.

 • Hotărârea nr. 77/27.04.2018 privind abrogarea  Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr.10/26.01.2018 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de împuternicire a Consiliului Local Sector 5 să exercite atribuțiile prevăzute de art.81 alin.(2) lit. q) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală.

 • Hotărârea nr. 76/27.04.2018 privind abrogarea  Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr.9/26.01.2018 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de împuternicire a Consiliului Local Sector 5 să exercite atribuțiile prevăzute de art.81 alin.(2) lit. p) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală.

 • Hotărârea nr. 75/27.04.2018 privind abrogarea  Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr.8/26.01.2018 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de împuternicire a Consiliului Local Sector 5 să exercite atribuțiile prevăzute de art.81 alin.(2) lit. h) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală.

 • Hotărârea nr. 74/27.04.2018 privind abrogarea  Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr.7/26.01.2018 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de împuternicire a Consiliului Local Sector 5 să exercite atribuțiile prevăzute de art.81 alin.(2) lit. f) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală.

 • Hotărârea nr. 73/27.04.2018 privind abrogarea  Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr.6/26.01.2018 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de împuternicire a Consiliului Local Sector 5 să exercite atribuțiile prevăzute de art.81 alin.(2) lit. c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală.

 • Hotărârea nr. 72/27.04.2018 privind  rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018.

 • Hotărârea nr. 71/16.04.2018 privind procedura de valorificare a vehiculelor declarate ca fiind abandonate sau fără stăpân și constituirea comisiei responsabile cu valorificarea vehiculelor declarate ca fiind abandonate sau fără stăpân.

 • Hotărârea nr. 70/16.04.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiective de investiții "Reabilitare, consolidare, extindere a unităților de învătământ preuniversitar de stat din sectorul 5".

 • Hotărârea nr. 69/10.04.2018 privind încetarea dreptului de administrare a Consiliului Local Sector 5 asupra imobilului în suprafață de 13,7578 ha aflat în domeniul public al statului și în administrarea Consiliului Local Sector 5, înscris în CF nr. 218783 a Municipiului București.

 • Hotărârea nr. 68/10.04.2018 privind aprobarea statului de funcții, organigramei și regulamentului de organizare și funcționare ale D.G.A.S.P.C. Sector 5.

 • Anexa Nr. 1 HCL 68-10.04.2018 

 • Anexa Nr. 2 HCL 68-10.04.2018 

 • Anexa Nr. 3 HCL 68-10.04.2018 

 • Hotărârea nr. 67/10.04.2018 privind împuternicirea directorului Liceului Teoretic Dimitrie Bolintineanu să semneze actul de alipire cu privire la terenul identificat prin numărul cadastral 202059 în suprafață de 15 291 mp și terenul identificat prin numărul cadastral 231842, în suprafață de 1 395 mp.

 • Hotărârea nr. 66/10.04.2018 privind modificarea H.C.L. Sector 5 nr. 208/14.12.2017.

 • Hotărârea nr. 65/10.04.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ”Construire sală multifuncțională de sport, reabilitare termică clădire și lucrări de reparații, amenajare curte și teren de sport la Școala Gimnazială Luceafărul”, din Str. Doina, nr.1, sector 5, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general aferent.

 • Hotărârea nr. 64/10.04.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiective de investiții ”Reabilitare, consolidare, extindere a unităților de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5 (nivel preșcolar)”.

 • Hotărârea nr. 63/10.04.2018 privind aprobarea protocolului de predare-primire a amplasamentului în suprafață totală de 900 m2 către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Națională de Investitii CNI SA., în vederea executării obiectivului de investiții Proiect pilot - Sala de educație fizica școlară în cadrul școlii Gimnaziale Nr. 135, Calea Ferentari, nr. 72, Sector 5.

 • Hotărârea nr. 62/10.04.2018 privind aprobarea protocolului de predare-primire a amplasamentului în suprafață totală de 900 m2 către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Națională de Investiții CNI SA., în vederea executării obiectivului de investiții Proiect pilot - Sala de educație fizica Școlară în cadrul școlii Gimnaziale Nr. 131, Str. Gutuilor, nr. 1, Sector 5.

 • Hotărârea nr. 61/29.03.2018 privind aprobarea depunerii și implementării proiectului ”Center for Urban Renewal, Education and Development- CURED”, desfășurat prin intermediul programului ”Inițiativa Urban Inovative Actions”.

 • Notă H.C.L. nr. 61 din 29.03.2018

 • Hotărârea nr. 60/29.03.2018 privind modificarea Anexei 1 la HCL Sector 5 nr. 23/26.01.2018 privind modificarea și completarea HCL Sector 5 nr. 102/28.07.2017 privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor din familiei ocupaționale ”Administrație”, utilizate în aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 5, cu modificările și completările ulterioare.

 • Hotărârea nr. 59/29.03.2018 privind aprobarea proiectului privind realizarea primului număr al revistei ”București Eroic”, înregistrat la Centrul Cultural și de Tineret ”Ștefan Iordache”. 

 • Hotărârea nr. 58/29.03.2018 privind aprobarea proiectului ”Academia de Training pentru Elevii din Sectorul 5” înregistrat la Centrul Cultural și de Tineret ”Ștefan Iordache”.

 • Hotărârea nr. 57/29.03.2018 privind organizarea de acțiuni socio-culturale, recreative, sportive, artistice și de tineret, în anul 2018.

 • Hotărârea nr. 56/29.03.2018 privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Primăria Sectoruilui 5 și Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineanu pentru susținerea participării reprezentanților acestuia la Concursul Internațional 12th MILSET Expo-Sciences Europe 2018 – Internațional Movement for Leisure Activities in Science and Technology.

 • Hotărârea nr. 55/29.03.2018 privind acordarea sprijinului financiar pentru unitățile de cult din sectorul 5 (Patriarhia Română – Catredrala Mântuirii Neamului), în anul 2018.

 • Hotărârea nr. 54/29.03.2018 privind stabilirea numărului și   cuantumului burselor acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din sectorul 5, în semestrul al II-lea al anului școlar 2017-2018.

 • Hotărârea nr. 53/29.03.2018 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Consiliului Local Sector 5 pe anul 2018.

 • Hotărârea nr. 52/12.03.2018 privind modificarea Anexei 2 a Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 7/06.07.2016 privind constituirea și stabilirea componenței Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local Sector 5.

 • Hotărârea nr. 51/12.03.2018 privind procedura de lucru pe linia vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al Municipiului București aflat în administrarea Sectorului 5.

 • Hotărârea nr. 50/12.03.2018 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 84/26.06.2017 pentru aprobarea Regulamentului privind reglementarea activității de constatare, ridicare, transport, depozitare și restituire/eliberare a autovehiculelor sau vehiculelor staționate/parcate pe carosabil, terenuri, parcări, locuri special amenajate, spații verzi, zone pietonale, scuaruri (zonă verde sau pietonală) și trotuare aparținând domeniului public sau privat al Municipiului București aflate pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 5.

 • Hotărârea nr. 49/12.03.2018 privind aprobarea Normei interne a aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5 și instituțiilor și serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local Sector 5 privind procedura simplificată proprie pentru achizițiile publice de servicii hoteliere și servicii de restaurante, prevăzute în anexa nr. 2 din Legea nr. 98/2016.

 • Hotărârea nr. 48/12.03.2018 privind aprobarea Normei interne a aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5, precum și instituțiilor și serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local Sector 5 privind procedura simplificată proprie pentru achizițiile publice de servicii sociale și alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2 din Legea nr. 98/2016.

 • Hotărârea nr. 47/12.03.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investitii, Construcție Școala Gimnazială Ion I.C. Bratianu", din Str. Amurgului, nr. 35, sector 5, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general aferent.

 • Hotărârea nr. 46/28.02.2018 privind modificarea componenței Comisiei Locale de Ordine Publică a Sectorului 5 și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a acesteia.

 • Hotărârea nr. 45/28.02.2018 privind înființarea Centrului Medico-Social ” Sf. Andrei”- unitate sanitară cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local Sector 5.

 • Notă H.C.L. nr. 45 din 28.02.2018

 • Hotărârea nr. 44/28.02.2018 privind adoptarea implementării la nivelul unităților școlare ale Sectorului 5 a Programului ”Copiii noștri, în siguranță”.

 • Hotărârea nr. 43/28.02.2018 privind modificarea HCLS 5 nr. 127/31.08.2017 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și  Urbanism.

 • Hotărârea nr. 42/28.02.2018 privind modificarea HCLS 5 nr. 38/30.03.2017 privind aprobarea componenței Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajare a Teritoriului – C.T.U.A.T – Sector 5.

 • Hotărârea nr. 41/28.02.2018 privind constituirea la nivelul Sectorului 5 al Grupului Consultativ Civic Sector 5 și aprobarea Regulamentului de Funcționare a acestuia.

 • Hotărârea nr. 40/28.02.2018 privind modificarea și completarea HCLS 5 nr. 89/30.09.2016, privind aprobarea Regulamentului pentru emiterea și prelungirea Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute în grupele CAEN- 561 - Restaurante și 563 – Baruri și alte activități de servire a băuturilor   pe raza Sectorului 5 al Municipiului București, modificată și completată prin HCLS 5 nr. 36/2017 și HCLS 5 nr. 99/2017.

 • Hotărârea nr. 39/28.02.2018 privind modificarea și completarea HCLS 5 nr. 88/30.09.2016, privind aprobarea Regulamentului pentru emiterea și prelungirea Acordului de funcționare pentru comercializarea produselor și prestațiilor de serviciilor de piață pe raza Sectorului 5 al Municipiului București, modificată și completată prin HCLS 5 nr. 34/2017 și HCLS 5 nr. 98/2017.

 • Hotărârea nr. 38/28.02.2018 privind modificarea și completarea HCLS 5 nr. 35/2007, privind aprobarea Regulamentului pentru emiterea și prelungirea Autorizației de funcționare a piețelor, târgurilor și a altor locuri special amenajate de pe raza Sectorului 5 al Municipiului București, precum și a persoanelor fizice și juridice care își desfășoară activitatea în cadrul acestora.

 • Hotărârea nr. 37/28.02.2018 privind aprobarea încheierii Acordului de asistență tehnică dintre Primăria Sectorului 5 a Municipiului București și Banca Mondială.

 • Hotărârea nr. 36/28.02.2018 privind aprobarea proiectului ”Ziua Mondială a Persoanelor cu Sindromul Down” înregistrat la Centrul Cultural și de Tineret  ”Ștefan Iordache”.  

 • Hotărârea nr. 35/28.02.2018 privind susținerea Orchestrei Române de Tineret – proiect înregistrat la Centrul Cultural și de Tineret  ”Ștefan Iordache”.

 • Hotărârea nr. 34/28.02.2018 privind aprobarea proiectului ”Susținerea campionului național de tineret la box Cătălin Burcea” înregistrat la Centrul Cultural și de Tineret ”Ștefan Iordache”.

 • Hotărârea nr. 33/28.02.2018 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne/externe în valoare de până la 777.126.555,97 lei pentru refinațarea împrumuturilor interne contractate de către Sectorul 5 al Municipiului București de la B.C.R.

 • Hotărârea nr. 32/28.02.2018 privind privind încheierea protocolului de colaborare dintre Ministerul Apărării Naționale și Primăria Sectorului 5.

 • Hotărârea nr. 31/28.02.2018 privind finanțarea activităților ce vor fi desfășurate de Trupa de teatru ”AS”, din cadrul Colegiului Național Gheorghe Lazăr, pe parcursul anului 2018.

 • Hotărârea nr. 30/28.02.2018 privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Primăria Sectorului 5 și Liceul Teoretic ”Dimitrie Bolintineanu” pentru susținerea participării trupei de teatru Dor fără sațiu la Festivalul Internațional de Teatru Francofon 2018 FITE 2018. 

 • Hotărârea nr. 29/28.02.2018 privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea și acordarea sprijinului financiar de la bugetul local, pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, care funcționează  pe raza teritorială a Sectorului 5.

 • Hotărârea nr. 28/28.02.2018 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018 al Consiliului Local Sector 5.

 • Notă îndreptare Hotărârea nr. 28/28.02.2018.

 • Hotărârea nr. 27/28.02.2018 privind alegerea președintelui de ședință al Consiluilui Local Sector 5 pe o perioadă de cel mult 3 luni.

 • Hotărârea nr. 26/26.01.2018 privind completarea H.CL. Sector 5 nr.45/25.08.2016, privind acordarea de beneficii sociale sub formă de tichete sociale persoanelor cu handicap cu domiciliul pe raza sectorului 5.

 • Hotărârea nr. 25/26.01.2018 privind completarea H.CL. Sector 5 nr.43/25.08.2016, privind acordarea de beneficii sociale sub formă de tichete sociale pensionarilor din sistemul public de pensii care sunt rezidenți pe raza sectorului 5.

 • Hotărârea nr. 24/26.01.2018 privind solicitarea împuternicirii exprese a Consiliului General al Municipiului București în vederea înființării, de către Consiliul Local al Sectorului 5 a Centrului Medico-Social ” Sf. Andrei”- unitate sanitară cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local Sector 5.

 • Hotărârea nr. 23/26.01.2018 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 102/28.07.2017 privind aprobarea salariilor de baza aferente functiilor din cadrul familiei ocupationale ”Administrație”, utilizate în aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 5, precum și în cadrul serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local Sector 5, cu modificările și completările ulterioare.

 • Hotărârea nr. 22/26.01.2018 privind utilizarea excedentului bugetar aferent anului 2018 pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare.

 • Hotărârea nr. 21/26.01.2018 privind aprobarea cuantumului cotizației anuale de membru al AMR.

 • Hotărârea nr. 20/26.01.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți a 94 obiective de investiții pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe.

 • Hotărârea nr. 19/26.01.2018 privind aprobarea includerii în Pro CEECS5 -Programul local de creștere a eficienței energetice a condominiilor din sectorul 5 a 94 obiective de investiții.

 • Hotărârea nr. 18/26.01.2018 privind modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Centrului Cultural și de Tineret ”Ștefan Iordache”.

 • Hotărârea nr. 17/26.01.2018 privind aprobarea proiectului ” Cupa Intercartiere Junior” înregistrat la Centrul Cultural și de Tineret ”Ștefan Iordache”.

 • Hotărârea nr. 16/26.01.2018 privind modificarea Programului Național de Aniversare a Centenarului României pentru anul 2018.

 • Hotărârea nr. 15/26.01.2018 privind aprobarea Programului de activități al Centrului Cultural și de Tineret ” Ștefan Iordache” pentru anul 2018.

 • Hotărârea nr. 14/26.01.2018 privind împuternicirea Primarului Sectorului 5 în vederea încheierii Acordului de Cooperare între Sectorul 5 al Municipiului București, România și comuna Saint-Josse-ten-Noode, Bruxelles, Belgia.

 • Hotărârea nr. 13/26.01.2018 privind  aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particulare cu personalitate juridică din Sectorul 5 al Municipiului București, pentru anul școlar 2018-2019.

 • Hotărârea nr. 12/26.01.2018 pentru completarea H.C.L. Sector 5 nr. 09/31.01.2017 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particulare cu personalitate juridică din Sectorul 5 al Municipiului București, pentru anul școlar 2017-2018, modificată prin H.C.L. Sector 5 nr.19/28.02.2017.

 • Hotărârea nr. 11/26.01.2018 privind prelungirea perioadei de dare în folosință gratuită a unui spațiu situat în incinta Școlii Gimnaziale nr.134 către Asociația Baciului.

 • Hotărârea nr. 10/26.01.2018 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de împuternicire a Consiliului Local Sector 5 să exercite atribuțiile prevăzute de art.81 alin.(2) lit.q) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală.

 • Hotărârea nr. 9/26.01.2018 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de împuternicire a Consiliului Local Sector 5 să exercite atribuțiile prevăzute de art.81 alin.(2) lit.p) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală.

 • Hotărârea nr. 8/26.01.2018 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de împuternicire a Consiliului Local Sector 5 să exercite atribuțiile prevăzute de art.81 alin.(2) lit.h) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală.

 • Hotărârea nr. 7/26.01.2018 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de împuternicire a Consiliului Local Sector 5 să exercite atribuțiile prevăzute de art.81 alin. (2) lit.f) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală.

 • Hotărârea nr. 6/26.01.2018 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de împuternicire a Consiliului Local Sector 5 să exercite atribuțiile prevăzute de art.81 alin.(2) lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală.

 • Hotărârea nr.5/26.01.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții din sectorul 5 constând în amenajarea Centrului Social Multifuncțional pentru Persoane Vârstnice, a indicatorilor tehnico-economici.

 • Hotărârea nr. 4/26.01.2018 privind aprobarea componenței Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5.

 • Hotărârea nr. 3/26.01.2018 privind modificarea Metodologiei pentru majorarea impozitului pe clădiri și a impozitului pe terenuri cu până la 500% și a criteriilor de încadrare a clădirilor și terenurilor în categoria celor neîngrijite aprobată prin H.C.L. Sector 5 nr.200/14.12.2017.

 • Hotărârea nr. 2/26.01.2018 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018 al Consiliului Local Sector 5.

 • Hotărârea nr. 1/09.01.2018 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local al Sectorului 5 al Municipiului București a deficitului secțiunii de dezvoltare.

 • Hotărârea nr. 210/22.12.2017 privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Primăria Sectorului 5 și Școala Gimnazială Mircea Sântimbreanu pentru susținerea proiectului educational extracurricular ”Europa-patria mea”, în perioada decembrie 2017 – iunie 2018.

 • Hotărârea nr. 209/22.12.2017 privind aprobarea derulării ediției a șaptea a proiectului educational ”Să ne cunoaștem trecutul pentru a ne proiecta viitorul” de către Liceul Tehnologic Dimitrie Gusti.

 • Hotărârea nr. 208/14.12.2017 privind modificarea actului constitutiv la S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A.

 • Hotărârea nr. 207/14.12.2017 privind modificarea actului constitutiv al SC Economat Sector 5.

 • Hotărârea nr. 206/14.12.2017 privind modificarea H.C.L. nr. 41/10.04.2017 privind utilizarea excedentului bugetar aferent anului 2017 pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare.

 • Hotărârea nr. 205/14.12.2017 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 102/28.07.2017 privind aprobarea salariilor de baza aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primăriei Sectorului 5, precum și în cadrul serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Sectorului 5, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 152/28.09.2017.  

 • Hotărârea nr. 204/14.12.2017 privind modificarea H.C.L.S. 5 nr. 114/22.08.2017.

 • Hotărârea nr. 203/14.12.2017 privind acordarea sprijinului financiar pentru unități de cult din Sectorul 5 (Parohia Nașterea Maicii Domnului - Ghencea), în anul 2017.

 • Hotărârea nr. 202/14.12.2017 privind completarea Programului de acțiuni culturale, artistice și de Tineret derulate de Centrul Cultural și de Tineret ”Ștefan Iordache” in anul 2017, aprobat prin Consiliul Local Sector 5 prin H.C.L.S. 5 nr. 72/30.05.2017, cu completările ulterioare.

 • Hotărârea nr. 201/14.12.2017 privind completarea Anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 123/22.08.2017 privind aprobarea proiectelor înregistrate la Centrul Cultural și de Tineret ”Ștefan Iordache”, cu completările ulterioare.

 • Hotărârea nr. 200/14.12.2017 privind aprobarea Metodologiei pentru majorarea impozitului pe clădiri și a impozitului pe terenuri cu până la 500% și a criteriilor de încadrare a clădirilor și terenurilor în categoria celor neîngrijite.

 • Hotărârea nr. 199/14.12.2017 privind anularea creanțelor fiscale cuprinse între 1 leu și 40 de lei, aflate în sold la data de 31.12.2017.

 • Hotărârea nr. 198/14.12.2017 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Consiliului Local Sector 5 pe anul 2017.

 • Hotărârea nr. 197/08.12.2017 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Consiliului Local Sector 5 pe anul 2017.

 • Hotărârea nr. 196/27.11.2017 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, prin Compania Națională de Investiții CNI S.A. a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect pilot – Sală de educație fizică școlară în cadrul Școlii Gimnaziale Nr. 135, Calea  Ferentari, nr. 72, Sector 5.

   

   

  Notă H.C.L. nr. 196 din 27.11.2017

 • Hotărârea nr. 195/27.11.2017 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, prin Compania Națională de Investiții CNI S.A. a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect pilot – Sală de educație fizică școlară în cadrul Școlii Gimnaziale Nr. 131, Str. Gutuilor, nr. 1, Sector 5.

   

   

  Notă H.C.L. nr. 195 din 27.11.2017

 • Hotărârea nr. 194/23.11.2017 privind completarea Anexei nr.1 a Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr.123/22.08.2017 privind aprobarea proiectelor înregistrare la Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan Iordache".

 • Hotărârea nr. 193/23.11.2017 privind schimbarea sediului Centrului Cultural și de Tineret ” Ștefan Iordache”.

 • Hotărârea nr. 192/23.11.2017 privind aprobarea propunerii de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului Sectorului 5.

 • Hotărârea nr. 191/23.11.2017 privind împuternicirea Primarului Sectorului 5 de a întreprinde demersurile necesare, în vederea reabilitării bazei materiale a Școlii  Gimnaziale nr.150, Bd. Eroilor Sanitari nr.29-31, Sector 5, București.

 • Hotărârea nr. 190/23.11.2017 privind aprobarea organizării și finanțării în anul școlar 2017-2018 din bugetul local al Sectorului 5 al Municipiului București  a proiectului ” Școală după școală”, în unitățile de învățământ preuniversitar (UIP) de stat din sectorul 5- învățământ primar.

 • Hotărârea nr. 189/23.11.2017 privind stabilirea numărului și cuantumului burselor acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din sectorul 5, în semestrul I al anului școlar 2017-2018.

 • Hotărârea nr. 188/23.11.2017 privind modificarea H.C.L. Sector 5 nr.115/22.08.2017 privind numirea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al  Sectorului 5 în calitate de membri în comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității educației din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular din sectorul 5, în anul școlar 2017-2018.

 • Hotărârea nr. 187/23.11.2017 privind modificarea H.C.L. Sector 5 nr.114/22.08.2017 privind numirea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al  Sectorului 5 în calitate de membri în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din sectorul 5, în anul școlar 2017-2018.

 • Hotărârea nr. 186/23.11.2017 privind solicitarea acordării împuternicirii Consiliului Local Sector 5 de către Consiliul General al Municipiului București, în vederea încheierii unui Acord de Cooperare între Sectorul 5 al Municipiului București  România și comuna Saint-Josse-ten-Noode, Bruxelles, Belgia.

 • Hotărârea nr. 185/23.11.2017 privind constituirea Comisiei de atestare a persoanelor fizice pentru funcția de administrator imobil.

 • Hotărârea nr. 184/23.11.2017 privind împuternicirea Primarului Sectorului 5 să exercite atribuții prevăzute de Legea nr. 421/2002 privind trecerea în domeniul privat al Municipiului București a vehiculelor declarate fără stăpân sau abandonate și valorificarea acestora.

 • Hotărârea nr. 183/23.11.2017 privind aprobarea regulamentelor-cadru de organizare si funcționare ale serviciilor sociale  Centrul de Zi Sfanta Maria si Serviciul Adopții-Compartimentul Protecție de Tip Familial aflate în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială si Protecţia Copilului Sector 5.

 • Hotărârea nr. 182/23.11.2017 privind aprobarea încheierii unui act adițional la Convenția de Colaborare în Scopul funcționării Centrului de zi „George Călinescu” înregistrat sub nr. 5389/09.04.2015.

 • Hotărârea nr. 181/23.11.2017 privind aprobarea încheierii unui act adițional la Convenția de Colaborare în Scopul funcționării Centrului de zi „Mihaill Sadoveanu” înregistrat sub nr. 5390/09.04.2015.

 • Hotărârea nr. 180/23.11.2017 privind aprobarea încheierii unui act adiţional la Acordul de parteneriat înregistrat cu nr. 16140/03.12.2012 încheiat în vederea implementării Proiectului „În universul şahului-proiect educaţional şi sportiv pentru copiii defavorizaţi”.

 • Hotărârea nr. 179/23.11.2017 privind aprobarea încheierii unui act adiţional la Convenţia de Colaborare  între Consiliul Local Sector 5, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 5 și Ansamblul Social Creştin Măgurele, privind furnizarea de servicii sociale persoanelor vârstnice.

 • Hotărârea nr. 178/23.11.2017 privind aprobarea încheierii unui act adiţional la Convenţia de Colaborare  între Consiliul Local Sector 5, Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Sector 5 și Fundaţia Umanitară AGAPE privind furnizarea de servicii sociale persoanelor vârstnice.

 • Hotărârea nr. 177/23.11.2017 privind aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local pentru  anul 2018 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială si Protecţia Copilului Sector 5

 • Hotărârea nr. 176/23.11.2017 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Consiliului Local Sector 5 pe anul 2017.

 • Hotărârea nr. 175/23.11.2017 privind organizarea unor acțiuni socio-culturale, educative, sportive, artistice și de tineret pe parcursul lunii decembrie 2017.

 • Hotărârea nr. 174/23.11.2017 privind completarea Programului de acțiuni culturale, artistice si de tineret derulate de Centrul Cultural și de Tineret Ștefan Iordache, în anul 2017, aprobat prin Consiliul Local al Sectorului 5 prin HCL S5 nr. 72/30.05.2017, cu completările ulterioare.

 • Hotărârea nr. 173/23.11.2017 privind modificarea Organigramei și Statului de Functii ale Administratiei Domeniului Public Sector 5.

 • Hotărârea nr. 172/23.11.2017 privind modificarea Organigramei si Statului de Functii ale Aparatului de Specialitate al Primarului Sectorului 5.

 • Hotărârea nr. 171/23.11.2017 privind acordarea sprijinului financiar pentru unități de cult din sectorul 5 ( Parohia Sfânta Treime – Ghencea ), în anul 2017.

 • Hotărârea nr. 170/23.11.2017 privind acordarea sprijinului financiar pentru unități de cult din sectorul 5 ( Parohia Acoperământul Maicii Domnului  - Ferentari), în anul 2017.

 • Hotărârea nr. 169/23.11.2017 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Sector 5 pentru a face parte din Consiliul pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov.

 • Hotărârea nr. 168/23.11.2017 privind completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 64/05.09.2016 privind aprobarea mecanismului de recuperare a sumelor avansate de Sectorul 5 al Municipiului București pentru asigurarea contribuției proprii a asociației de proprietari aferentă fiecărui bloc de locuințe privind creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe.

 • Hotărârea nr. 167/23.11.2017 privind alegerea domnului George Matei presedinte  de şedinţă al Consiliului Local Sector 5 pe o perioadă de cel mult 3 luni.

 • Hotărârea nr. 166/31.10.2017 privind stingerea arieratelor datorate către S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A.

 • Hotărârea nr. 165/31.10.2017 privind aprobarea acordării de servicii și beneficii sociale victimelor violenței domestice din comunitatea locală Sector 5.

 • Hotărârea nr. 164/31.10.2017 privind aprobarea acordării unui ajutor de urgență .

 • Hotărârea nr. 163/31.10.2017 privind modificarea organigramei, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare ale D.G.A.S.P.C. Sector 5.

 • Hotărârea nr. 162/31.10.2017 privind aprobarea participării Primăriei Sectorului 5 al Municipiului București la constituirea asociației Grupului de Acțiune Locală ”Împreună dezvoltăm Sectorul 5” și aprobarea activităților asociației.

 • Hotărârea nr. 161/31.10.2017 privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții  și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5.

 • Hotărârea nr. 160/31.10.2017 privind completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 150/28.09.2017.

   

   

  Notă H.C.L. nr. 160 din 31.10.2017

 • Hotărârea nr. 159/31.10.2017 privind solicitarea împuternicirii Consiliului Local Sector 5 de către Consiliul General al Municipiului București cu privire la achiziționarea terenului situat în București, str. Dumbrava Nouă nr. 14,  Sector 5.

 • Hotărârea nr. 158/31.10.2017 privind completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 31/30.03.2017 privind constituirea unei Comisii de negociere pentru achiziționarea terenului situat în București, str. Dumbrava Nouă nr. 14 (fostă Moș Ajun), Sector 5.

 • Hotărârea nr. 157/31.10.2017 privind modificarea Organigramei, Statului de Funcții și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Administrației Domeniului Public Sector 5.

 • Hotărârea nr. 156/31.10.2017 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției de Impozite și Taxe Locale Sector 5 București.        

 • Hotărârea nr. 155/28.09.2017 privind completarea Programului de acțiuni culturale, artistice  și tineret derulate de Centrul Cultural și de Tineret, ”Ștefan Iordache” în anul 2017, aprobat de Consiliul Local Sector 5, prin HCLS 5 nr. 72/30.05.2017, HCLS 5 nr. 80/16.06.2017 și HCLS 5 nr. 124/22.08.2017.

 • Hotărârea nr. 154/28.09.2017 privind modificarea Anexei nr. 3 a Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 105/28.07.2017.

 • Hotărârea nr. 153/28.09.2017 privind solicitarea de împuternicirea expresă de către Consiliul General al Municipiului București pentru Consiliul Local Sector 5 să hotărască, cu privire la asocierea sau cooperarea cu Regia Autonomă de Transport București (RATB) în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local.

 • Hotărârea nr. 152/28.09.2017 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 102/28.07.2017 privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” utilizate în cadrul aparatului de specialitate al Primăriei Sectorului 5, precum și în cadrul serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului local Sector 5.

 • Hotărârea nr. 151/28.09.2017 privind aprobarea înființării Direcției de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 5 ca serviciu public de interes local cu personalitate juridică.

 • Hotărârea nr. 150/28.09.2017 privind înființarea Administrației Domeniului Public Sector 5 ca serviciu public de interes local cu personalitate juridică.

 • Hotărârea nr. 149/28.09.2017 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5.

 • Anexa Nr. 1 HCL 149-28.09.2017

 • Anexa Nr. 2 HCL 149-28.09.2017

 • Hotărârea nr. 148/28.09.2017 privind aprobarea „Listei cu ordinea de prioritate pe anul 2017 pentru atribuirea de locuințe persoanelor (familiilor), conform Legii Locuinței  nr. 114/1996, republicată„.

 • Hotărârea nr. 147/28.09.2017 privind aprobarea acordării ajutorului de urgență pentru plata chiriei persoanelor/familiilor rezidente pe raza sectorului 5, a Metodologiei de lucru și a Planului de acțiuni/lucrări de interes local care urmează a fi desfășurate de persoanele apte de muncă, ce declară că nu realizează venituri și care beneficiază de ajutorul de urgență pentru plata chiriei.

 • Hotărârea nr. 146/28.09.2017 privind aprobarea Listei cu situații deosebite, a Metodologiei de lucru în vederea acordării ajutoarelor de urgență din bugetul local și a Planului de acțiuni/lucrări de interes local care urmează a fi desfășurate de persoanele apte de muncă, ce declară că nu realizează venituri și care beneficiază de ajutorul de urgență.

 • Hotărârea nr. 145/28.09.2017 privind aprobarea proiectului „Povestea cu cai„ – proiect educativ și sportiv pentru copiii beneficiari de măsuri de protecție specială în cadrul structurilor rezidențiale din subordinea D.G.A.S.P.C. Sector 5 ”.

 • Hotărârea nr. 144.28.09.2017 privind modificarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului  Sector 5.

 • Hotărârea nr. 143/28.09.2017 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2017.

 • Hotărârea nr. 142/28.09.2017 privind validarea mandatului de consilier al doamnei Guiu Maria Cristina.

 • Hotărârea nr. 141/28.09.2017 privind încetarea de drept a mandatului de consilier al doamnei Săndulescu Nina..

 • Hotărârea nr. 140/18.09.2017 privind modificarea H.C.L.Sector 5 nr.11/14.02.2017 privind propunerea de modificare a destinației terenurilor și a surselor de finanțare  a proiectelor prevăzute de H.G. nr. 1481/2008 și H.G. nr. 291/2011.

 • Hotărârea nr. 139/18.09.2017 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de transmitere în administrarea Consiliului Local Sector 5 a spațiilor verzi aflate în administrarea ALPAB, conform H.C.G.M.B. Nr.124/2010.

 • Hotărârea nr. 138/18.09.2017 privind acordarea sprijinului financiar pentru unități de cult din Sectorul 5 (Patriarhia Română - Catedrala Mântuirii Neamului), în anul 2017.

 • Hotărârea nr. 137/18.09.2017 privind schimbarea sediului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5.

 • Hotărârea nr. 136/18.09.2017 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de împuternicire a Consiliului Local Sector 5 să exercite atribuțiile prevăzute de art. 81 alin. (2 ) lit. c)-h), p) și q) din Legea nr. 215/2001

 • Hotărârea nr. 135/18.09.2017 privind aprobarea indemnizației lunare a consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al Sectorului 5 București.

 • Hotărârea nr. 134/18.09.2017 privind rectificarea Bugetului pe Venituri si Cheltuieli pe anul 2017.

 • Hotărârea nr. 133/31.08.2017 privind aprobarea organizării în parteneriat cu Clubul Sportiv Scorpion București a unor evenimente sportive pentru locuitorii Sectorului 5.

 • Hotărârea nr. 132/31.08.2017 privind transmiterea în folosință gratuită către CNI S.A. a terenului în suprafață de 3.300 m.p., din cadrul Școlii nr. 125, Șos. București-Măgurele, nr.45, Sector 5, pe durata de execuție a unei săli de sport construită prin "Programul național de construcții de interes public sau social-Subprogramul săli de sport".

 • Hotărârea nr. 131/31.08.2017 privind transmiterea în folosință gratuită către CNI S.A. a terenului în suprafață de 900 m.p, din cadrul Școlii nr. 131, Strada Gutuilor, nr.1, Sector 5, pe durata de execuție a unei săli de sport construită prin "Programul național de construcții de interes public sau social-Subprogramul săli de sport".

 • Hotărârea nr. 130/31.08.2017 privind modificarea Actului Constitutiv al S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A.

 • Hotărârea nr. 129/31.08.2017 privind modificarea și completarea H.C.L.S.5 nr. 55/31.07.2013 privind constituirea unei comisii de selecţie formată din 3 membri specialişti în recrutarea resurselor umane pentru a intreprinde demersurile legale şi administrative în vederea organizării procedurii de evaluare/selecţie prealabilă pentru numirea membrilor Consiliului de Administraţie la societăţile comerciale la care Consiliul Local Sector 5 este asociat unic sau acţionar.

 • Hotărârea nr. 128/31.08.2017 privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare pe raza Sectorului 5 al Municipiului București .

 • Hotărârea nr. 127/31.08.2017 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism.

 • Hotărârea nr. 126/22.08.2017 privind solicitarea transmiterii de către Consiliul General al Municipiului București, din administrarea Administrației Fondului Imobiliar în administrarea Consiliului local Sector 5, a spațiului în suprafață totală de 169,46 mp. situate în Calea Ferentari nr. 72, bl. 20, Sector 5

 • Hotărârea nr. 125/22.08.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți a 3 obiective de investiții pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe

 • Hotărârea nr. 124/22.08.2017 privind completarea Programului de acțiuni culturale, artistice și de tineret derulate de Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan Iordache" în anul 2017, aprobat de Consiliul Local al Sectorului 5 prin H.C.L. S.5 nr.72/30.05.2017 și H.C.L.S. 5 nr. 80/16.06.2017

 • Hotărârea nr. 123/22.08.2017 privind aprobarea proiectelor înregistrare la Centrul Cultural și de Tineret "Ștefan Iordache"

 • Hotărârea nr. 122/22.08.2017 privind aprobarea proiectelor pentru Programul Național de Aniversare a Centenarului României pe anul 2017-2018

 • Hotărârea nr. 121/22.08.2017 privind modificarea Anexei Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 100/28.07.2017 privind aprobarea proiectului "Sănătate în Mișcare"

 • Hotărârea nr. 120/22.08.2017 privind aprobarea demersurilor de transmitere a terenurilor aferente liniei CF București Progresu- București Cotroceni din administrarea Ministerului Transporturilor în administrarea Consiliului Local al Sectorului 5

 • Hotărârea nr. 119/22.08.2017 privind modificarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale D.G.A.S.P.C. Sector 5

 • Anexa Nr. 1 HCL 119-22.08.2017

 • Anexa Nr. 2 HCL 119-22.08.2017

 • Anexa Nr. 3 HCL 119-22.08.2017H

 • Hotărârea nr. 118/22.08.2017 privind aprobarea încheierii unei Convenții de Colaborare în scopul asigurării funcționării Complexului de Servicii socio-educative pentru copii

 • Hotărârea nr. 117/22.08.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți a 10 obiective de investiții pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe

 • Hotărârea nr. 116/22.08.2017 privind aprobarea Programului local privind creșterea performanței energetice a 13 blocuri de locuințe

 • Hotărârea nr. 115/22.08.2017 privind numirea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al Sectorului 5 în calitate de membri în comisiile de evaluare și asigurarea calității educației din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular din Sectorul 5, în anul școlar 2017-2018

 • Hotărârea nr. 114/22.08.2017 privind numirea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al Sectorului 5 în calitate de membri în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din sectorul 5, în anul școlar 2017-2018

 • Hotărârea nr. 113/22.08.2017 privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Primăria Sectorului 5 și Clubul de Echitație Agrointernațional, în vederea organizării unor competiții sportive ecvestre

 • Hotărârea nr. 112/22.08.2017 privind solicitarea schimbării destinației imobilelor din Strada Amurgului nr. 35, sector 5 (Corp A și B al Școlii Gimnaziale Ion I.C. Brătianu), în vederea demolării acestora, conform concluziilor și propunerilor din expertiza tehnică

 • Hotărârea nr. 111/ 22.08.2017 privind acordarea sprijinului financiar pentru unitățile de cult din sectorul 5 (Nașterea Maicii Domnului-Ghencea), în anul 2017

 • Hotărârea nr. 110/ 22.08.2017 privind modificarea componenței Comisiei de negociere pentru achiziționarea terenului situat în București, Strada Dumbrava Nouă, nr. 14 (fostă Moș Ajun), Sector 5, constituită prin H.C.L. Sector 5 nr.31/30.03.2017

 • Hotărârea nr. 109/ 22.08.2017 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 18/19.07.2016 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Sector 5 pentru a face parte din Consiliul pentru Dezvoltare Regională București – Ilfov

 • Hotărârea nr. 108/22.08.2017 privind alegerea domnului Boloș Florinel, președinte de ședință al Consiliului Local Sector 5 pe o perioadă de cel mult 3 luni

 • Hotărârea nr. 107/28.07.2017 privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5 și din instituția din subordinea Consiliului Local Sector 5 pentru anul 2018

 • Hotărârea nr. 106/28.07.2017 privind modificarea și completarea Anexelor nr. 3 și nr. 5 ale H.C.L.S.5 nr. 24/19.07.2016 privind delegarea serviciului de amenajare și întreținere a zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement și a terenurilor de joacă pentru copii, administrate de către Sectorul 5

 • Anexa 1 la Hotărârea nr. 106/28.07.2017

 • Anexa 2 la Hotărârea nr. 106/28.07.2017

 • Hotărârea nr. 105/28.07.2017 privind modificarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Centrului Cultural și de Tineret ,,Ștefan Iordache”

 • Hotărârea nr. 104/28.07.2017 privind constituirea și stabilirea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 5

 • Hotărârea nr. 103/28.07.2017 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 78/16.06.2017, privind aprobarea modificării organigramei, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare ale D.G.A.S.P.C. Sector 5

 • Anexa la Hotărârea nr. 103/28.07.2017

 • Hotărârea nr. 102/28.07.2017 privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale "Administrație", utilizate în aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 5, precum și în cadrul serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Sectorului

 • Hotărârea nr. 101 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2017

 • Hotărârea nr. 100/28.07.2017 privind aprobarea proiectului " Sănătate în mișcare"

 • Anexa la Hotărârea nr. 100/28.07.2017

 • Hotărârea nr. 99/28.07.2017 pentru completarea H.C.L. S.5 nr.89/30.09.2016 privind aprobarea Regulamentului pentru emiterea și vizarea anuală a Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute în grupele CAEN 561-Restaurante și 563- Baruri și alte activități de servire a băuturilor pe raza Sectorului 5 al Municipiului București, modificată și completată prin H.C.L. Sector 5 nr.36/30.03.2017

 • Hotărârea nr. 98/28.07.2017 pentru completarea H.C.L. Sector 5 nr. 88/30.09.2016 privind aprobarea Regulamentului pentru emiterea și prelungirea Acordului de funcționare pentru comercializarea produselor și prestarea serviciilor de piață pe raza Sectorului 5 al Municipiului București, modificată și completată prin H.C.L. Sector 5 nr.34/30.03.2017

 • Hotărârea nr. 97/28.07.2017 privind solicitarea Consiliului General al Municipiului București de împuternicire expresă a Consiliului Local Sector 5 de a hotărî cu privire la asocierea Sectorului 5 al Municipiului București cu persoane juridice române sau străine, cu organizații neguvernamentale și cu alți parteneri sociali în vederea constituirii Grupului de Acțiune Locală " Împreună dezvoltăm sectorul 5"

 • Hotărârea nr. 96/28.07.2017 privind acordarea sprijinului financiar pentru unitățile de cult din sectorul 5 (Patriarhia Română- Catedrala Mântuirii Neamului și alte unități de cult din sectorul 5), în anul 2017

 • Hotărârea nr. 95/28.07.2017 privind aprobarea derulării proiectului Copiii din Sectorul 5 învață limba spaniolă, în parteneriat cu Instituto Cervantes din București, în anul școlar 2017-2018

 • Hotărârea nr. 94/28.07.2017 privind aprobarea susținerii Liceului Teoretic Dimitrie Bolintineanu, în vederea participării reprezentanților acestuia (2 elevi și 2 profesori), la Competiția Internațională Youth Science Meeting 2017

 • Hotărârea nr. 93/28.07.2017 privind sprijinirea Clubului Sportiv TAI SHIN DO GYM, în vederea participării lotului de performanță afiliat acestuia la activități de cantonament și stagii de pregătire tehnică

 • Hotărârea nr. 92/28.07.2017 privind aprobarea încheierii actului adițional nr.20 la acordul de parteneriat nr.32686/08.10.2001, încheiat între S.C. Electromagnetica S.A. și Primăria Sector 5

 • Hotărârea nr. 91/28.07.2017 privind aprobarea prelungirii acordului de parteneriat nr.1098/28.06.2016, încheiat între Școala Gimnazială nr.131 și Asociația "Down Darius și prietenii" București

 • Hotărârea nr. 90/28.07.2017 privind darea în folosință gratuită a unui spațiu situat în incinta Liceului Teoretic Ion Barbu către Asociația Academică Ion Barbu

 • Hotărârea nr. 89/28.07.2017 privind validarea mandatului de consilier al domnului Păpușă Valentin

 • Hotărârea nr. 88/28.07.2017 privind validarea mandatului de consilier al domnului Șerbănel Mihail Udescu

 • Hotărârea nr. 87/28.07.2017 privind validarea mandatului de consilier al domnului Pîrtoacă Bogdan Sergiu

 • Hotărârea nr. 86/28.07.2017 privind încetarea de drept a mandatului de consilier al domnului Valeriu Nicolae Șuhan

 • Hotărârea nr. 85/28.07.2017 privind modificarea componenței Comisiei de validare a Consiliului Local Sector 5, constituită prin H.C.L. Sector 5 nr.1/24.06.2016

 • Hotărârea nr. 84/26.06.2017 pentru  aprobarea Regulamentului privind reglementarea activității de constatare, ridicare, transport, depozitare și restituire/eliberare a autovehiculelor sau vehiculelor staționate/parcate pe carosabil, terenuri, parcări, locuri special amenajate, spații verzi, zone pietonale, scuaruri (zonă verde sau pietonală) și trotuare aparținând domeniului public sau privat al Municipiului București aflate pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 5

 • Anexele 1-2-3 la Hotărârea nr. 84/26.06.2017

 • Hotărârea nr. 83/26.06.2017 privind completarea și modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 60/16.05.2017 privind desfășurarea activităților de voluntariat în cadrul Centrului Unic de Voluntariat Comunitar Sector 5 organizat  de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5

 • Anexele 1-2-3-4 la Hotărârea nr. 83/26.06.2017

 • Hotărârea nr. 82/26.06.2017 privind încetarea de drept a mandatului de consilier al domnului Franovici Bogdan

 • Hotărârea nr. 81/26.06.2017 privind încetarea de drept a mandatului de consilier al doamnei Crudu Claudia Elena

 • Hotărârea nr. 80/16.06.2017 privind completarea Programului de acțiuni culturale, artistice și de tineret, derulate de Centrul Cultural și de Tineret ,, Ștefan Iordache” în anul 2017 aprobat prin H.C.L. Sector 5 nr. 72/30.05.2017

 • Hotărârea nr. 79/16.06.2017 privind abrogarea H.C.L. Sector 5 nr. 65/05.09.2016 referitoare la derularea activităților ce implică investiții în reparații, modernizare, reabilitare, construcție, igienizare, dotare asupra unităților de învățământ preuniversitar de pe raza Sectorului 5.   

 • Hotărârea nr. 78/16.06.2017 și Anexa 1 privind aprobarea modificării Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale D.G.A.S.P.C. Sector 5.

 • Anexa 2 și Anexa 3 la Hotărârea nr. 78/16.06.2017.

 • Hotărârea nr. 77/16.06.2017 privind aprobarea Raportului Final al Comisiei constituite prin Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 92/30.09.2016 privind constituirea unei comisii de negociere a condițiilor închirierii unor spații cu destinația de sediu, situate pe raza Sectorului 5 București.    

 • Hotărârea nr. 76/16.06.2017 privind acordarea sprijinului financiar pentru unitățile de cult din Sectorul 5 (Mănăstirea Antim), în anul 2017.

 • Hotărârea nr. 75/16.06.2017 privind aprobarea susținerii Atelierului de Creație Sfântul Vasile cel Mare, în perioada iunie-decembrie 2017, în parteneriat cu Protoieria  Sectorului 5, Capitală.

 • Hotărârea nr. 74/16.06.2017 privind aprobarea derulării proiectului Tradiții românești, în parteneriat cu Școala Gimnazială Mircea Sântimbreanu, în perioada octombrie-decembrie 2017.

 • Hotărârea nr. 73/16.06.2017  privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli  pe anul 2017.    

 • Hotărârea nr. 72/30.05.2017 privind organizarea de acțiuni culturale, artistice și de tineret, derulate de Centrul Cultural și de Tineret ,,Ștefan Iordache” în anul 2017.

 • Hotărârea nr. 71/30.05.2017 privind încheierea Planului de Colaborare privind prevenirea și combaterea violenței în familie la nivelul Sectorului 5 al Municipiului București.

 • Hotărârea nr. 70/30.05.2017 privind aprobarea înființării Echipei Intersectoriale Locale pentru prevenirea și combaterea violenței în familie -Sector 5.

 • Hotărârea nr. 69/305.05.2017 privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Administrare a Drumurilor și Străzilor administrate de către Consiliul Local al Sectorului 5.

 • Anexa 1 la Hotărârea nr. 69/30.05.2017.

 • Anexa 2 la Hotărârea nr. 69/30.05.2017.

 • Anexa 3 la Hotărârea nr. 69/30.05.2017.

 • Hotărârea nr. 68/30.05.2017 de modificare a H.C.L. Sector 5 nr.16/28.02.2017 privind modificarea H.C.L. Sector 5 nr.50/28.08.2016 privind numirea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al Sectorului 5 în calitate de membri în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din sectorul 5, începând cu anul școlar 2016-2017.

 • Hotărârea nr. 67/25.05.2017 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2017.

 • Hotărârea nr. 66/16.05.2017 privind aprobarea organizării turneului BRD BUCHAREST OPEN 2017, în perioada 14-23 iulie.

 • Hotărârea nr. 65/16.05.2017 privind aprobarea Ghidului Solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile, alocate de la bugetul local al Sectorului 5 al Municipiului București pentru activități nonprofit de interes local desfășurate de Centrul Cultural și de Tineret ”Ștefan Iordache” al Sectorului 5.

 • Hotărârea nr. 64/16.05.2017 privind aprobarea evenimentului cultural Festivalul Internațional de Statui (FISV).

 • Hotărârea nr. 63/16.05.2017 privind aprobarea organizării, de către Primăria Sectorului 5, a manifestării socio-culturale ”Țara Poveștilor”, dedicat Zilei Internaționale a Copilului, în data de 31 mai 2017.

 • Hotărârea nr. 62/16.05.2017 privind achiziționarea imobilului teren în suprafață de 1.395 mp, situat în Calea Rahovei nr. 313, Sector 5, București.

 • Hotărârea nr. 61/16.05.2017 privind aprobarea transmiterii din administrarea Consiliului Local Sector 5 în administrarea DGASPC Sector 5 pentru înființarea de servicii de asistență socială a spațiilor în suprafață de 82,58 mp, 125,15 mp și 462,63 mp situate în blocul nr. 19 din Calea Ferentari nr. 72, Sector 5.

 • Hotărârea nr. 60/16.05.2017 privind desfășurarea activităților de voluntariat în cadrul Centrului Unic de Voluntariat Comunitar Sector 5 organizat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5.

 • Hotărârea nr. 59/16.05.2017 privind aprobarea majorării burselor de studiu și burselor de merit din cadrul proiectului ”Școala – O Prioritate” pentru beneficiarii de măsură de protecție specială aflați în structurile rezidențiale din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5.

 • Hotărârea nr. 58/16.05.2017 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al Compartimentului Monitorizare Asistenți Personali aflat în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 Cod serviciu social 8810/ID-IV

 • Hotărârea nr. 57/16.05.2017 privind aprobarea regulamentelor – cadru de organizare și funcționare ale serviciilor sociale aflate în structura DGASPC Sector 5.

 • Hotărârea nr. 56/03.05.2017 privind modificarea și completarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ” Supravegherea video pentru siguranța cetățenilor Sectorului 5 -SYS5”.

 • Hotărârea nr. 55/03.05.2017 privind acordarea sprijinului financiar pentru unități de cult din Sectorul 5 (Parohia Sf. Elefterie Vechi ), în anul 2017.

 • Hotărârea nr. 54/03.05.2017 privind aprobarea încheierii unui Acord de Parteneriat între Primăria Sector 5 și Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineanu pentru susținerea proiectului Istorie, tradiție și cultură intr-un mediu sănătos și sustenabil , în perioada 02-09 iulie 2017.

 • Hotărârea nr. 53/03.05.2017 privind stabilirea numărului și cuantumului burselor acordate elevilor din învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 5, în semestrul al-II-lea al anului școlar 2016-2017.

 • Hotărârea nr. 52/03.05.2017 privind aprobarea încheierii unui Acord de Parteneriat între Asociația Salvați Copiii și Școala Ion C. Brătianu, în vederea implementării unor activități de prevenire a abandonului școlar.

 • Hotărârea nr. 51/03.05.2017 privind prelungirea perioadei de dare în folosință gratuită a unui spațiu situat în incinta Grădiniței nr. 185 către Asociația de Părinți Garofița. Hotărârea a fost adoptată cu 23 de voturi pentru.

 • Hotărârea nr. 50/03.05.2017 privind darea în folosință gratuită a unui spațiu situat în incinta Școlii Gimnaziale nr. 144  către Asociația Lumea Copiilor Veseli.

 • Hotărârea nr. 49/03.05.2017 privind darea în folosință gratuită a unui spațiu situat în incinta Grădiniței nr. 35 către Asociația de Părinți Grădinița nr. 35.

 • Hotărârea nr. 48/03.05.2017 privind solicitarea împuternicirii exprese a Consiliului General al Municipiului București în vederea înființării, de către Consiliul Local Sector 5 București, a unei societăți comerciale pe acțiuni având ca obiect de activitate lucrări de infrastructură.

 • Hotărârea nr. 47/03.05.2017 privind solicitarea împuternicirii exprese a Consiliu-lui General al Municipiului București în vederea înființării, de către Consiliul Local Sector 5 a unei societăți comerciale pe acțiuni având ca obiect de activitate servicii de salubrizare.

 • Hotărârea nr. 46/03.05.2017 privind alegerea doamnei Săndulescu Nina, președinte de ședință al Consiliului Local al Sectorului 5 pe o perioadă de cel mult 3 luni.

 • Hotărârea nr. 45/10.04.2017 privind completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5.

 • Hotărârea nr. 44/10.04.2017 privind modificarea Actului Constitutiv al S.C. ECONOMAT SECTOR 5 SRL.

 • Hotărârea nr. 43/10.04.2017 privind validarea mandatului de consilier al domnului Dragoș Geamănă.

 • Hotărârea nr. 42/10.04.2017 privind solicitarea împuternicirii de către Consiliul General al Municipiului București a Consiliului Local Sector 5, în vederea modificării destinației terenurilor și a surselor de finanțare a proiectelor prevăzute de H.G. nr.1481/2008 și  H.G. nr.291/2011.

 • Hotărârea nr. 41/10.04.2017 privind utilizarea excedentului bugetar aferent anului 2017 pentru finanțarea cheltuielilor Secțiunii de dezvoltare.

 • Hotărârea nr. 40/10.04.2017 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Sectorului 5, pe anul 2017.

 • Hotărârea nr. 39/30.03.2017 privind aprobarea desfășurării turneului Mini EURO 2020.

 • Hotărârea nr. 38/30.03.2017 privind aprobarea componenței  Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajare Teritoriu (C.T.U.A.T.) Sector 5.

 • Hotărârea nr. 37/30.03.2017 privind solicitarea schimbării destinației spațiului din Calea Ferentari, nr.72, bl.20, parter , Sector 5, București.

 • Hotărârea nr. 36/30.03.2017 privind completarea art. 5 din Anexa 1 a HCL S5 nr. 89/30.09.2016 privind aprobarea Regulamentului pentru emiterea și vizarea anuală a Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute în grupele CAEN 561-Restaurante și 563-Baruri și alte activități de servire a băuturilor pe raza sectorului 5 al Municipiului București.

 • Hotărârea nr. 35/03.03.2017 privind aprobarea Regulamentului pentru emiterea și prelungirea Autorizației de funcționarea a piețelor, târgurilor și a altor locuri special amenajate de pe raza sectorului 5 al Municipiului București, precum și a persoanelor fizice și juridice care își desfășoară activitatea în cadrul acestora.

 • Hotărârea nr. 34/30.03.2017 privind completarea art.5 din Anexa 1 la HCL S5 nr. 88/30.09.2016 privind  aprobarea Regulamentului pentru emiterea și prelungirea Acordului de funcționare pentru comercializarea produselor și prestarea serviciilor de piață pe raza sectorului 5 al Municipiului București.

 • Hotărârea nr. 33/30.03.2017 privind aprobarea Strategiei pentru "Regenerare Urbană Ferentari" -"RUF".

 • Anexa 1 Hotărârea nr. 33/30.03.2017

 • Hotărârea nr. 32/30.03.2017 privind solicitarea împuternicirii Consiliului Local Sector 5 București de către Consiliul General al Municipiului București privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri și pentru teren, pentru clădirile și terenurile neîngrijite, situate în intravilanul Sectorului 5.

 • Hotărârea nr. 31/30.03.2017 privind constituirea unei comisii de negociere pentru achiziționarea terenului situat în București, str. Dumbrava Nouă nr.14 (fostă str. Moș Ajun), sector 5.

 • Hotărârea nr. 30/30.03.2017 privind solicitarea împuternicirii Consiliului Local Sector 5 București de către Consiliul General al Municipiului București privind achiziționarea terenului situat în București, str. Dumbrava Nouă nr.14 (fostă str. Moș Ajun), sector 5.

 • Hotărârea nr. 29/14.03.2017 privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului Sectorului 5 pe anul 2016.

 • Hotărârea nr. 28/14.03.2017 și Anexa nr. 1, privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5.

 • Hotărârea nr. 27/14.03.2017 privind modificarea sediului social al S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A.

 • Hotărârea nr. 26/14.03.2017 privind aprobarea participării  Sectorului 5 al Municipiului București la sesiunea de proiecte din cadrul CP4/2017, cu proiectul  " S.I.C.A.M 5 – Standarde și Instrumente ale Calității în Activitatea de Management în Sectorul 5"

 • Hotărârea nr. 25/14.03.2017 privind solicitarea împuternicirii exprese a Consiliului General al Municipiului București în vederea înființării, de către Sectorul 5 al Municipiului București, a unei societăți comerciale specializate de pază.

 • Hotărârea nr. 24/14.03.2017 privind solicitarea schimbării destinației dispensarului pentru adulți și copii din strada Prelungirea Ferentari, nr.90-92, Sector 5.

 • Hotărârea nr. 23/14.03.2017 privind solicitarea schimbării destinației imobilului din Strada Bacău nr.1, Corpul B, Școala Gimnazială Petrache Poenaru.

 • Hotărârea nr. 22/14.03.2017 privind aprobarea modalității de realizare a dreptului la transport al persoanelor cu handicap locomotor domiciliate pe raza Sectorului 5 al Municipiului București.

 • Hotărârea nr. 21/28.02.2017 privind aprobarea  tipului de suport alimentar acordat în cadrul Programului pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 50 de unități de învățământ preuniversitar de stat.

 • Hotărârea nr. 20/28.02.2017  privind exercitarea calității de ordonator de credite de către Școala Gimnazială nr.144.

 • Hotărârea nr. 19/28.02.2017 privind modificarea H.C.L.S.5 nr.09/31.01.2017 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particulare cu personalitate juridică din sectorul 5, al Municipiului București pentru anul școlar 2017-2018.

 • Hotărârea nr. 18/28.02.2017 privind modificarea H.C.L.S.5 nr.11/25.03.2016 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particulare cu personalitate juridică din sectorul 5, al Municipiului București pentru anul școlar 2016-2017.

 • Hotărârea nr. 17/28.02.2017 și Anexă privind numirea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al Sectorului 5 în calitate de membri în comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității educației din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular din sectorul 5, începând cu anul școlar 2016-2017.

 • Hotărârea nr. 16/28.02.2017 și Anexă privind modificarea H.C.L.S.5  nr. 50/25.08.2016, privind numirea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al Sectorului 5 în calitate de membri în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din sectorul 5, începând cu anul școlar 2016-2017.

 • Hotărârea nr. 15/28.02.2017 și Anexă privind stabilirea tipurilor de servicii acordate la domiciliul persoanelor vârstnice, prin intermediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, a costului acestor servicii, precum și a cuantumului contribuției persoanelor vârstnice, beneficiare de servicii de îngrijire la domiciliu.

 • Hotărârea nr. 14/28.02.2017  privind aprobarea modificării Statului de funcții, Organigramei și Regulamentului de Organizare și Funcționare a D.G.A.S.P.C Sector 5 .

 • Anexa 1 Hotărârea nr. 14/28.02.2017

 • Anexa 2 Hotărârea nr. 14/28.02.2017

 • Anexa 3 Hotărârea nr. 14/28.02.2017

 • Hotărârea nr. 13/28.02.2017 și Anexa nr. 1 privind înființarea funcției de administrator public la nivelul Sectorului 5 și aprobarea criteriilor, procedurilor și  atribuțiilor specifice postului de administrator public al Sectorului 5.

 • Anexa 2 Hotărârea nr. 13/28.02.2017

 • Anexa 3 Hotărârea nr. 13/28.02.2017

 • Hotărârea nr. 12/28.02.2017 privind încetarea de drept a mandatului de consilier al doamnei Vasilescu Andreea

 • Hotărârea nr. 11/14.02.2017 privind propunerea de modificarea a destinației terenurilor și a surselor de finanțare a proiectelor prevăzute de HG nr. 1481/2008 și HG nr. 291/2011.

 • Hotărârea nr. 10/31.01.2017 privind modificarea componenței comisii care să negocieze condițiile închirierii unor spații cu destinația de sediu, situate pe raza Sectorului  5 al Municipiului București, constituită prin H.C.L. Sector 5 nr.92/30.09.2016.

 • Hotărârea nr. 9/31.01.2017 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particulare cu personalitate juridică din sectorul 5 al Municipiului București , pentru anul școlar 2017-2018.

 • Hotărârea nr. 8/31.01.2017 privind modificarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 5.

 • Hotărârea nr. 7/31.01.2017 privind aprobarea încheierii unui Act Adițional la Convenția de Colaborare între Consiliul Local Sector 5, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului  Sector 5 și Ansamblul Social Creștin-Măgurele privind furnizarea de servicii sociale persoanelor vârstnice rezidente pe raza sectorului 5.

 • Hotărârea nr. 6/31.01.2017 privind aprobarea încheierii unui Act Adițional la Convenția de Colaborare între Consiliul Local Sector 5, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului  Sector 5 și Fundația Crucea Alb-Galbenă  privind furnizarea de servicii de asistență  socio-medicală persoanelor vârstnice.

 • Hotărârea nr. 5/31.01.2017 privind aprobarea încheierii unui Act Adițional la Convenția de Colaborare între Consiliul Local Sector 5, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului  Sector 5 și Fundația Umanitară Agape privind furnizarea de servicii sociale persoanelor vârstnice.

 • Hotărârea nr. 4/31.01.2017 privind aprobarea Regulamentelor de Organizare și Funcționare a structurilor de tip rezidențial pentru copii/tineri, centrelor de zi, creșelor și serviciilor furnizate în comunitate aflate în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului  Sector 5.

 • Anexa 1 Hotărârea nr. 4/31.01.2017

 • Anexa 2 Hotărârea nr. 4/31.01.2017

 • Anexa 3 Hotărârea nr. 4/31.01.2017

 • Anexa 4 Hotărârea nr. 4/31.01.2017

 • Anexa 5 Hotărârea nr. 4/31.01.2017

 • Anexa 6 Hotărârea nr. 4/31.01.2017

 • Anexa 7 Hotărârea nr. 4/31.01.2017

 • Anexa 8 Hotărârea nr. 4/31.01.2017

 • Anexa 9 Hotărârea nr. 4/31.01.2017

 • Anexa 10 Hotărârea nr. 4/31.01.2017

 • Anexa 11 Hotărârea nr. 4/31.01.2017

 • Anexa 12 Hotărârea nr. 4/31.01.2017

 • Anexa 13 Hotărârea nr. 4/31.01.2017

 • Anexa 14 Hotărârea nr. 4/31.01.2017

 • Anexa 15 Hotărârea nr. 4/31.01.2017

 • Anexa 16 Hotărârea nr. 4/31.01.2017

 • Anexa 17 Hotărârea nr. 4/31.01.2017

 • Anexa 18 Hotărârea nr. 4/31.01.2017

 • Anexa 19 Hotărârea nr. 4/31.01.2017

 • Anexa 20 Hotărârea nr. 4/31.01.2017

 • Anexa 21 Hotărârea nr. 4/31.01.2017

 • Hotărârea nr. 3/31.01.2017 privind alegerea d-lui Șuhan Valeriu Nicolae președinte de ședință al Consiliului Local Sector 5 pe o perioadă de cel mult 3 luni.

 • Hotărârea nr. 2/09.01.2017 și Anexa 2 privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al PRIMARIEI SECTORULUI 5

 • Anexa 1 Hotărârea nr. 2/09.01.2017

 • Hotărârea nr. 1/09.01.2017 privind îndreptarea erorilor materiale a Anexei 2 a Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr.142/21.12.2016

 • Hotărârea nr. 153/30.12.2016 privind solicitarea împuternicirii Consiliului Local al Sectorului 5 de către Consiliul General al Municipiului București privind achiziționarea terenului în suprafață de 1.395 mp, pentru Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineanu, cu sediul în Calea Rahovei nr. 311, sector 5, București.

 • Hotărârea nr. 152/30.12.2016 privind aprobarea raportului final cu privire la negocierile purtate de comisia constituită prin H.C.L. Sector 5 nr.74/30.09.2016, privind constituirea unei comisii care să negocieze condițiile achiziționării terenului în suprafață de 1.395 m.p., pentru Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineanu, cu sediul în Calea Rahovei, nr.311, sector 5, București.

 • Hotărârea nr. 151/30.12.2016 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2016.

 • Hotărârea nr. 150/21.12.2016 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2016.

 • Raport de specialitate Hotărârea nr. 150/21.12.2016

 • Hotărârea nr. 149/21.12.2016 privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Primăria Sectorului 5 și Clubul Sportiv TAI SHIN DO GYM, în vederea participării a trei sportivi la Seminarul de Pregătire Tehnică, ce va avea loc în perioada 11 ianuarie- 13 februarie 2017, în Thailanda.

 • Anexa Hotărârea nr. 149/21.12.2016

 • Raport de specialitate Hotărârea nr. 149/21.12.2016

 • Hotărârea nr. 148/21.12.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Supraveghere video pentru siguranța cetățeanului Sectorului 5- SYS 5”.

 • Anexa Hotărârea nr. 148/21.12.2016

 • Raport de specialitate Hotărârea nr. 148/21.12.2016

 • Hotărârea nr. 147/21.12.2016 privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Dumitru Moțoc și Asociația „Asistență și programe pentru dezvoltare durabilă- Agenda 21”.

 • Anexa Hotărârea nr. 147/21.12.2016

 • Raport de specialitate Hotărârea nr. 147/21.12.2016

 • Hotărârea nr. 146/21.12.2016 privind prelungirea perioadei de dare în folosință gratuită a unui spațiu situat în incinta Școlii Gimnaziale nr.134 către Asociația Baciului.

 • Raport de specialitate Hotărârea nr. 146/21.12.2016

 • Hotărârea nr. 145/21.12.2016 privind modificarea HCLS 5 nr. 11/25.03.2017 privind aprobarea relației școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particulare cu personalitate juridică din sectorul 5 al Municipiului București, pentru anul școlar 2016-2017, completată și modificată prin HCLS nr.54/ 26.05.2016.

 • Raport de specialitate Hotărârea nr. 145/21.12.2016

 • Hotărârea nr. 144/21.12.2016 privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Primăria Sectorului 5 și Asociația Clubul Sportiv Dinamoviști Fight, în vederea derulării proiectului Educație prin sport. Sport prin educație, pe parcursul anului școlar 2016-2017.

 • Anexa Hotărârea nr. 144/21.12.2016

 • Raport de specialitate Hotărârea nr. 144/21.12.2016

 • Hotărârea nr. 143/21.12.2016 privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Primăria Sectorului 5 și Teatru Masca, în vederea derulării unui proiect socio-cultural în perioada decembrie 2016- octombrie 2017.

 • Anexa Hotărârea nr. 143/21.12.2016

 • Raport de specialitate Hotărârea nr. 143/21.12.2016

 • Hotărârea nr. 142/21.12.2016 privind modificarea Organigramei a Statului de funcții ale aparatului  de specialitate al PRIMĂRIEI SECTORULUI 5. 

 • Anexa 1 Hotărârea nr. 142/21.12.2016

 • Anexa 2 Hotărârea nr. 142/21.12.2016

 • Raport de specialitare Hotărârea nr. 142/21.12.2016

 • Hotărârea nr. 141/29.11.2016 privind darea în folosință gratuită a unui spațiu situat în incinta Școlii Gimnaziale nr.128 de către Asociația Eficientizării Timpului Elevilor.

 • Hotărârea nr. 140/29.11.2016 privind aprobarea organizării, de către Primăria Sectorului 5, a manifestării socio-culturale E vremea colindelor!, în luna decembrie 2016.

 • Hotărârea nr. 139/29.11.2016 aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Primăria Sector 5, Asociația Connections și Colegiul Național Gheorghe Lazăr, pentru a marca Ziua Internațională  a Voluntarilor, în data de 05 decembrie 2016.

 • Hotărârea nr. 138/29.11.2016 privind înfiinţarea Centrului de Recreere, Educaţie şi Dezvoltare Personală pentru Copii.

 • Hotărârea nr. 137/29.11.2016 privind aprobarea încheierii  actului adiţional la Protocolul de Colaborare pe linia furnizării de date din Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor nr.5833/23.04.2016, respectiv nr.3750481/04.05.2016 încheiat între Consiliul Local Sector 5 prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 5 şi Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date.

 • Hotărârea nr. 136/29.11.2016 privind aprobarea încheierii unui act adiţional la Convenţia de Colaborare în scopul funcţionării Centrului de zi ,,George Călinescu” înregistrată sub nr.5389/09.04.2015.

 • Hotărârea nr. 135/29.11.2016 privind aprobarea încheierii unui act adiţional la Convenţia de Colaborare în scopul funcţionarii Centrului de zi ,,Mihail Sadoveanu” înregistrată sub nr.5390/09.04.2015.

 • Hotărârea nr. 134/29.11.2016 privind aprobarea încheierii unui act adiţional la Acordul de parteneriat înregistrat cu nr.16140/03.12.2012 încheiat în vederea implementării Proiectului ,,În universul şahului-proiect educaţional şi sportiv pentru copiii defavorizaţi”.

 • Hotărârea nr. 133/29.11.2016 privind aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local pentru anul 2017 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 5.

 • Hotărârea nr. 132/29.11.2016 privind aprobarea Strategiei Locale în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei drepturilor copilului din comunitatea locală Sector 5 pentru anii 2016-2020.

 • Hotărârea nr. 131/21.11.2016 privind aprobarea înființării centrului Cultural și de Tineret ” Ștefan Iordache” și aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare .

 • Hotărârea nr. 130/21.11.2016 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2016.

 • Hotărârea nr. 129/15.11.2016 privind modificarea HCL nr.16/19.07.2016.

 • Hotărârea nr. 128/15.11.2016 privind demararea proiectului de prevenire, urmărire și combatere a consumului de droguri din Sectorul 5 "Nu lăsa drogurile să-ți trăiască viața !".

 • Anexa Hotărârea nr. 128/15.11.2016

 • Hotărârea nr. 127/15.11.2016 privind demararea proiectului "Ready, Steady ,GO!- Pe locuri, fiți gata, START ".

 • Anexa Hotărârea nr. 127/15.11.2016

 • Hotărârea nr. 126/15.11.2016 privind modificarea Organigramei și a Statului de Funcții ale Administrației Domeniului Public Sector 5.

 • Anexa Hotărârea nr. 126/15.11.2016

 • Hotărârea nr. 125/15.11.2016 privind aprobarea organizării, de către Primăria Sectorului 5, a manifestării socio-culturale Darurile lui Moș Nicolae, în perioada 20 noiembrie – 6 decembrie 2016.

 • Anexa Hotărârea nr. 125/15.11.2016

 • Hotărârea nr. 124/15.11.2016 privind darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu  situat în incinta Liceului Teoretic ”Ştefan Odobleja” către Asociaţia de Părinţi a Liceului Teoretic ,,Ştefan Odobleja,,.

 • Hotărârea nr. 123/15.11.2016 privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat  între Primăria Sectorului 5 şi Scoala Gimnazială Mircea Sântimbreanu pentru derularea proiectului ”Ajută natura  şi ea te va ajuta pe tine! ”, în perioada noiembrie- decembrie 2016.

 • Anexa Hotărârea nr. 123/15.11.2016

 • Hotărârea nr. 122/15.11.2016 privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat  între Primăria Sectorului 5 şi Scoala Gimnazială Mircea Sântimbreanu pentru derularea proiectului ”Şezătoarea din străbuni”, în perioada decembrie 2016-iunie 2017.

 • Anexa Hotărârea nr. 122/15.11.2016

 • Anexa Hotărârea nr. 121/15.11.2016 

 • Hotărârea nr. 121/15.11.2016 privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat  între Primăria Sectorului 5 şi Asociaţia Colorăm Zâmbete.

 • Anexa Hotărârea nr. 120/15.11.2016

 • Hotărârea nr. 120/15.11.2016 privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat  între Primăria Sectorului 5 şi Asociaţia Română  de Backgammon.

 • Anexa Hotărârea nr. 119/15.11.2016 

 • Hotărârea nr. 119/15.11.2016 privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat  între Primăria Sectorului 5 şi Asociaţia Clubul Sportiv Dan Dacian.

 • Anexa Hotărârea nr. 118/15.11.2016 

 • Hotărârea nr. 118/15.11.2016 privind stabilirea numărului şi cuantumului burselor acordate elevilor din învăţământul  preuniversitar  de stat din sectorul 5, în semestrul I al anului şcolar 2016-2017.

 • Hotărârea nr. 117/15.11.2016 privind aprobarea derulării programului ,,Servicii complexe pentru creşterea participării şcolare a copiilor din grupuri vulnerabile, în perioada 2016-2019” de către Organizaţia Salvaţi Copiii România, în parteneriat cu Şcoala Gimnazială I.I.C.Brătianu.

 • Hotărârea nr. 116/15.11.2016 privind aprobarea derulării proiectului educaţional Să ne cunoaştem trecutul pentru a ne proiecta viitorul  de către Liceul Tehnologic Dimitrie Gusti în perioada 12 decembrie 2016-14 iunie 2017.

 • Hotărârea nr. 115/15.11.2016 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2016.

 • Hotărârea nr. 114/31.10.2016 privind aprobarea unei perioade de grație la Contractul de Credit nr.1/12.08.2005, la Contractul de Credit nr. 3/9041/01.10.2007 și la Contractul de Credit nr. DM/3/1917/14.07.2008.

 • Hotărârea nr. 113/31.10.2016 privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Primăria Sectorului 5 cu Centrul de Proiecte Culturale al Municipiului București  și Asociația Spectaculis, în vederea organizării evenimentului - " Jazz în Ferentari", în perioada 11-12 noiembrie 2016.

 • Hotărârea nr. 112/31.10.2016 privind modificarea HCL Sector 5 nr.19/04.08.2008 privind constituirea și funcționarea Comisiei de atestare a persoanelor fizice pentru funcția de administrator de imobil .

 • Hotărârea nr. 111/31.10.2016 privind solicitarea acordării imputernicirii Consiliului Local Sector 5 de către Consiliul General al Municipiului București, privind inființarea Centrului Cultural și de Tineret "Ștefan Iordache" al Sectorului 5.

 • Hotărârea nr. 110/31.10.2016 privind anularea creanțelor fiscale cuprinse între 1 leu si 40 lei, aflate in sold la data de 31.12.2016.

 • Hotărârea nr. 109/31.10.2016 privind demararea proiectului " Povestiri din București. Cultura balcanică și identitate proprie".

 • Hotărârea nr. 108/31.10.2016 privind aprobarea demarării Proiectului " Fii cool-Fii Competitiv, Orientat, Organizat, Lucrativ!".

 • Hotărârea nr. 107/31.10.2016 privind aprobarea demarării proiectului ”Dezvoltăm Profesori- Dezvoltăm Viitorul”.

 • Hotărârea nr. 106/31.10.2016 privind demararea proiectului "Copacul de pe strada ta".

 • Anexa 3

 • Anexa 2

 • Anexa 1

 • Hotărârea nr. 105/31.10.2016 privind modificarea Organigramei, Statului de Funcții si Regulamentului de Organizare si Funcționare ale D.G.A.S.P.C. Sector 5.

 • Hotărârea nr. 104/31.10.2016 privind aprobarea bugetului realizat in urma desfășurării evenimentului " Zilele Recoltei-Ediția 2016".

 • Hotărârea nr. 103/31.10.2016 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Consiliului Local al Sectorului 5.

 • Hotărârea nr. 102/31.10.2016 privind imputernicirea domnului Viceprimar Marian Tigănuș, in calitate de reprezentant legal al Consiliului Local Sector 5 pentru semnarea contractului de inchiriere in baza Legii Locuinței nr. 114/1996 republicată, pentru unitățile de locuit aflate in administrarea Consiliului Local Sector 5.

 • Hotărârea nr. 101/10.10.2016 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local Sector 5 pe anul 2016.

 • Hotărârea nr. 100/10.10.2016 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Sector 5 pe o perioadă de cel mult 3 luni.

 • Hotărârea nr. 99/30.09.2016 privind aprobarea plăţii sumei de 518.427 lei reprezentând amenzi neplătite.

 • Hotărârea nr. 98/30.09.2016 privind modificarea Actului Constitutiv al A.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A. 

 • Hotărârea nr. 97/30.09.2016 privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Primăria Sectorului 5 și Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă "Alexandru Ioan Cuza " (Filiala 5 București), în vederea realizării materialului științific cu tema ”Drumul de luptă al armatei române pentru eliberarea părților de nord-vest a României”.

 • Hotărârea nr. 96/30.09.2016 privind aprobarea derulării și finanțării în anul școlar 2016-2017 din bugetul local al sectorului 5 al Municipiului București a proiectului " Școală după școală", în unități de învățământ preuniversitar (UIP) de stat din sectorul 5 – învățământ primar.

 • Hotărârea nr. 95/30.09.2016 privind modificarea și completarea H.C.L. Sector 5 nr.59/05.09.2016, pentru aprobarea organizării evenimentului "Zilele Recoltei 7-9octombrie 2016".

 • Hotărârea nr. 94/30.09.2016 privind modificarea și completarea HCL Sector 5 nr. 61/26.09.2013 privind aprobarea Proiectului de premiere a cuplurilor rezidente pe raza Sectorului 5 al Municipiului București pe raza Sectorului 5 al Municipiului București care au împlinit cel puțin 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

 • Anexele 4,5 la Hotărârea nr. 93/30.09.2016

 • Hotărârea nr. 93 privind reorganizarea Administrației  Piețelor Sector 5 și Anexele 1,2,3/30.09.2016 

 • Hotărârea nr. 92/30.09.2016 privind constituirea unei comisii care să negocieze condițiile închirierii unor spații cu destinația de sediu, situate pe raza Sectorului 5 București.

 • Hotărârea nr. 91/30.09.2016 privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5 și din instituțiile din subordinea  Consiliului Local Sector 5 pentru anul 2017.

 • Hotărârea nr. 90/30.09.2016 privind aprobarea achiziționării unui număr de 22 de telefoane  mobile și a 21 de  cartele sim aferente pentru membrii Consiliului Local al Sectorului 5.

 • Hotărârea nr. 89/30.09.2016 privind aprobarea Regulamentului pentru emiterea și vizarea anuală a Autorizației privind desfășurarea activităților prevăzute în grupele CAEN 561 – Restaurante și 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor pe raza Sectorului 5 al Municipiului București.

 • Hotărârea nr. 88/30.09.2016 privind aprobarea Regulamentului pentru emiterea și prelungirea Acordului de funcționare pentru comercializarea produselor și prestarea serviciilor de piață pe raza Sectorului 5 al Municipiului București.

 • Anexa Acord Hotărârea nr. 87/30.09.2016 

 • Hotărârea nr. 87/30.09.2016 privind aprobarea încheierii acordului de parteneriat dintre Primăria Sectorului 5, Fundația Policy Center for Roma and Minorities, Școala Gimnazială nr.136, Școala Gimnazială Ion I.C. Brătianu și Școala Gimnazială Petrache Poenaru privind derularea proiectului ” Clubul de Educație Alternativă”, în perioada 1 octombrie 2016 – 31 august 2017.

 • Hotărârea nr. 86/30.09.2016 privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Primăria Sectorului 5, Asociația Culturală Andart și Colegiul Național Gheorghe Lazăr, în vederea susținerii trupei de teatru  AS, pe parcursul anului școlar 2016-2017.

 • Hotărârea nr. 85/30.09.2016 privind aprobarea Ghidului solicitanților  cu privire la finanțarea, de la bugetul local al Sectorului 5, a asociațiilor sportive școlare sau cluburilor sportive școlare, fără personalitate juridică, care funcționează în cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5 sau a Clubului Sportiv Școlar Steaua.

 • Hotărârea nr. 84/30.09.2016 privind aprobarea Ghidului solicitanților pentru finanțarea de la bugetul local al sectorului 5 a activităților extrașcolare  (proiecte și programe educative școlare) derulate de unitățile de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5.

 • Hotărârea nr. 83/30.09.2016 privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Primăria Sectorului 5 și S.C. Arttheea Concept S.R.L., în vederea realizării proiectului ” Zâmbetul Copilăriei”, în patru unități de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 5, pe parcursul anului școlar 2016-2017.

 • Hotărârea nr. 82/30.09.2016 privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Primăria Sectorului 5 și Clubul Sportiv TAI SHIN DO GYM, în vederea participării la Campionatul Mondial de Kickboxing, ce va avea loc în perioada 7-12 noiembrie 2016, în Italia.

 • Hotărârea nr. 81/30.09.2016 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr.67/05.09.2016, privind aprobarea demarării proiectului ” ECO charge CITY friendly” prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stațiilor de reîncărcare pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in”.

 • Hotărârea nr. 80/30.09.2016 privind aplicarea la ”Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stațiilor de reîncărcare pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in”, proiect ” ECO charge CITY friendly”.

 • Hotărârea nr. 79/30.09.2016 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr.58/05.09.2016, privind aprobarea preluării de către Consiliul Local al Sectorului 5 a competențelor de înființare, organizare, atribuire și derulare a activităților serviciului public de salubrizare în Sectorul 5 al Municipiului București.

 • Hotărârea nr. 78/30.09.2016 privind aprobarea Strategiei Locale  de Dezvoltare Durabilă a Sectorului 5 al Municipiului București.

 • Hotărârea nr. 77/30.09.2016 privind aprobarea Planului local de eficientizare energetică a Sectorului 5  București.

 • Hotărârea nr. 76/30.09.2016 privind aprobarea demarării Proiectului de Regenerare Urbană Ferentari – RUF.

 • Hotărârea nr. 75/30.09.2016 privind  modificarea anexei 2 a Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 7/06.07.2016 privind constituirea și stabilirea componenței Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local Sector 5.

 • Hotărârea nr. 74/30.09.2016 privind constituirea unei comisii care să negocieze condițiile achiziționării terenului în suprafață de 1.395 mp, pentru Liceul Teoretic Dimitrie Bolintineanu, cu sediul în Calea Rahovei nr. 311, sector 5, București.

 • Hotărârea nr. 73/30.09.2016 privind constituirea Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret-Sector 5 și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al acestuia.

 • Hotărârea nr. 72/30.09.2016 privind transmiterea în folosință gratuită către CNI S.A. a terenului în suprafață de 900 mp din  cadrul Școlii Gimnaziale Principesa Margareta, Str. Pandele Roșca, nr. 2-4, sector 5, pe durata de execuție a unei săli de sport construită prin Programul guvernamental de construire săli de sport.

 • Hotărârea nr. 71/30.09.2016 privind transmiterea în folosință gratuită către CNI S.A. a terenului în suprafață de 900 mp din  cadrul Școlii Gimnaziale nr. 135, Calea Ferentari, nr. 72, sector 5, pe durata de execuție a unei săli de sport construită prin Programul guvernamental de construire săli de sport.

 • Hotărârea nr. 70/30.09.2016 privind transmiterea în folosință gratuită către CNI S.A. a terenului în suprafață de 900 mp din  cadrul Școlii Gimnaziale nr. 126, Str. Lerești, nr. 12, sector 5, pe durata de execuție a unei săli de sport construită prin Programul guvernamental de construire săli de sport.

 • Hotărârea nr. 69/30.09.2016 privind majorarea salariilor polițiștilor locali cu până  la trei clase de salarizare succesive în conformitate cu prevederile Legii 284 din 28 decembrie 2010.

 • Hotărârea nr. 68 / 30.09.2016 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Consiliului Local Sector 5 pe anul 2016.

 • Hotărârea nr. 67 / 05.09.2016 privind aprobarea demarării proiectului ”ECO charge CITY friendly” prin ”Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stațiilor de reîncărcare pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in”.

 • Hotărârea nr. 66 / 05.09.2016 privind demararea proiectului ” Supraveghere video pentru siguranța cetățenilor Sectorului 5 – SYS 5”. 

 • Hotărârea nr. 65 / 05.09.2016 privind derularea activităților ce implică investiții de reparații, modernizare, reabilitare, construcție, igienizare, dotare asupra unităților de învățământ preuniversitar de pe raza sectorului 5.

 • Hotărârea nr. 64 / 05.09.2016 privind  aprobarea mecanismului de recuperare a sumelor avansate de Sectorul 5 al Municipiului București pentru asigurarea contribuției proprii a asociației de proprietari aferentă fiecărui bloc de locuințe privind creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe.

 • Hotărârea nr. 63 / 05.09.2016 privind aprobarea derulării, în parteneriat, a proiectului ” Mai bine pentru toți- împreună pentru noi!” și a cheltuielilor de implementare, în cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU).

 • Hotărârea nr. 62 / 05.09.2016 privind aprobarea participării Sectorului 5 al Municipiului București la Programul de stimulare a înnoirii parcului auto național – Rabla și la Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic Rabla Plus.

 • Hotărârea nr. 61 / 05.09.2016 privind aprobarea demarării proiectului ”Eficiență energetică – clădiri de infrastructură publică din Sectorul 5” (EECIPS- 5).

 • Hotărârea nr. 60 / 05.09.2016 privind aprobarea programului Pro-CEECS – Programul Local de Creștere a Eficienței Energetice a Condominiilor din Sectorul 5.

 • Hotărârea nr. 59 / 05.09.2016 privind aprobarea organizării evenimentului ” Zilele Recoltei 7-9 octombrie 2016”.

 • Hotărârea nr. 58 / 05.09.2016 privind aprobarea preluării de către Consiliul Local al Sectorului 5 a competențelor de înființare, organizare, atribuire și derulare a activităților serviciului public de salubrizare în Sectorul 5 al Municipiului București.

 • Hotărârea nr.57 / 05.09.2016 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2016.

 • Hotărârea nr.56 / 25.08.2016 privind aprobarea ”Listei cu ordinea de prioritate pe anul 2016 pentru atribuirea de locuințe persoanelor (familiilor), conform Legii Locuinței nr.114/1996, republicată”.

 • Hotărârea nr.55 / 25.08.2016 privind aprobarea încheierii actului adiţional nr. 19 la Acordul de parteneriat nr. 32686/08.10.2001, încheiat între S.C. Electromagnetica S.A. și Primăria Sector 5.

 • Hotărârea nr.54 / 25.08.2016 privind acordarea sprijinului financiar pentru unităţi de cult din sectorul 5 (Patriarhia Română – Catedrala Mântuirii Neamului și Patriarhia Română – Mănăstirea Antim), în anul 2016.

 • Hotărârea nr.53 / 25.08.2016 privind aprobarea acordului de parteneriat dintre Arhiepiscopia Ortodoxă a Bucureştilor și Primăria Sectorului 5, având ca obiect organizarea „Întâlnirii tinerilor ortodocşi din toată lumea”, în perioada 1-4 septembrie 2016.

 • Hotărârea nr.52 / 25.08.2016 privind aprobarea procedurii pentru acordarea tichetelor sociale pentru grădinițe, în vederea stimulării participării în învățământul preșcolar a copiilor proveniți din familii defavorizate.

 • Hotărârea nr.51 / 25.08.2016 privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Primăria Sectorului 5 și Grupul Editorial Litera, pentru organizarea evenimentului socio-cultural și educativ ŞCOALA DE VARĂ DISNEY, în perioada 26 august – 18 septembrie 2016.

 • Hotărârea nr.50 / 25.08.2016 privind numirea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al Sectorului 5 în calitate de membri în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat și particular din sectorul 5, începând cu anul şcolar 2016-2017.

 • Hotărârea nr.49 / 25.08.2016 privind acordarea avizului de principiu al Consiliului Local al Sectorului 5 în vederea demarării procedurilor de licitaţie pentru închirierea căminului pentru elevi/studenţi aparţinând Colegiului Tehnic Energetic.

 • Anexă Hotărârea nr.48 / 25.08.2016 privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor al Sectorului 5.

 • Hotărârea nr.48 / 25.08.2016 privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor al Sectorului 5.

 • Hotărârea nr.47 / 25.08.2016 privind modificarea Organigramei și a Statului de Funcții ale Poliției Local Sector 5.

 • Hotărârea nr.46 / 25.08.2016 privind stabilirea situațiilor deosebite, a metodologiei și procedurilor de lucru în vederea acordării ajutoarelor de urgență din bugetul local, persoanelor și familiilor rezidente pe raza sectorului 5. 

 • Hotărârea nr.45 / 25.08.2016 privind acordarea de beneficii sociale sub formă de tichete sociale persoanelor cu handicap cu domiciliul  pe raza sectorului 5.

 • Hotărârea nr.44 / 25.08.2016 privind aprobarea modalității de acordare a gratuității la transportul urban cu mijloacele de transport în comun de suprafață și cu metroul persoanelor prevăzute la art.23, alin(1) și (2) din Legea nr.448/2006 privind protecția  și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare, precum și a cuantumului acesteia.

 • Hotărârea nr.43 / 25.08.2016 privind acordarea de beneficii sociale sub formă de tichete sociale pensionarilor din sistemul public de pensii care sunt rezidenți pe raza sectorului 5.

 • Hotărârea nr.42 / 25.08.2016  privind acordarea ajutorului de urgență pentru plata chiriei persoanelor/familiilor rezidente pe raza sectorului 5, ca măsură de prevenire și combatere a marginalizării sociale.

 • Hotărârea nr.41 / 25.08.2016 privind aprobarea condițiilor, cuantumului maxim, metodologiei și procedurilor de lucru în vederea acordării prestației financiare excepționale acordate în vederea asigurării dezvoltării armonioase a copilului.

 • Hotărârea nr.40 / 25.08.2016 privind suportarea de la bugetul local, ca modalitate de prevenire a abandonului educațional și instituțional, a contribuției părinților/reprezentanților legali ai copiilor expuși riscului abandonului și înscriși la creșele din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5.

 • Hotărârea nr.39 / 25.08.2016 privind aprobarea Convenției pentru eliberarea Cardului European pentru Dizabilitate, încheiată între Consiliul Local Sector 5 prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5 Și Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități.

 • Hotărârea nr.38 / 25.08.2016 privind modificarea componenței Comisiei pentru protecția copilului Sector 5.

 • Hotărârea nr.37 / 25.08.2016 privind modificarea componenței Comisiei pentru evaluarea persoanelor adulte cu handicap Sector 5.

 • Hotărârea nr.36 / 25.08.2016 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2016.

 • Hotărârea nr.35 / 25.08.2016 privind validarea mandatului de consilier al d-nei Florea Alexandra Cristina.

 • Hotărârea nr.34 / 25.08.2016 privind validarea mandatului de consilier al d-lui Matei George.

 • Hotărârea nr.33 / 25.08.2016 privind încetarea mandatului de consilier al d-lui Ciupitu Teodor.

 • Hotărârea nr.32 / 25.08.2016 privind încetarea de drept a mandatului de consilier al d-lui Serediuc Mircea.

 • Hotărârea nr.31 / 19.07.2016 privind solicitarea către Guvernul României pentru trecerea spațiilor situate la parterul imobilului din București, str. Uranus nr.102-104, bl.A7, sc. A, sc. B și sc. C, sector 5, aflate în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al Municipiului București  și în administrarea Consiliului Local Sector 5 prin Direcția de Impozite și Taxe Locale Sector 5.

 • Hotărârea nr.30 / 19.07.2016 privind utilizarea excedentului bugetar aferent anului 2016 pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare.

 • Hotărârea nr.29 / 19.07.2016 privind modificarea componenței Grupului de Lucru Local pentru problemele romilor Sector 5, constituit prin HCL Sector 5 nr.27/19.03.2014 și modificată prin HCL Sector 5 nr.82/26.11.2015.

 • Hotărârea nr.28 / 19.07.2016 privind acordarea sprijinului financiar pentru unități de cult din sectorul 5 (Parohia Tuturor Sfinților Români, Parohia Sfânta Treime Ghencea) în anul 2016.

 • Hotărârea nr.27 / 19.07.2016 privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Primăria Sectorului 5 și Asociația Pro Familia, pentru organizarea programului socio-cultural și educativ Seri de film, muzică și poezie, în perioada 29 iulie – 11 septembrie 2016.

 • Hotărârea nr.26 / 19.07.2016 privind modificarea Comisiei pentru aplicarea Legii nr. 550/2002 de la nivelul Sectorului 5.

 • Hotărârea nr.25 / 19.07.2016 privind preluarea amenajărilor înregistrate în evidențele contabile ale SC Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A.

 • Hotărârea nr.24 / 19.07.2016 privind delegarea serviciului de amenajare și întreținere a zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement și a terenurilor de joacă pentru copii, administrate de către Sectorul 5.

 • Hotărârea nr.23 / 19.07.2016 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr.39/20.12.2012 privind transmiterea bunurilor care fac obiectul HCGMB nr.203/29.11.2012 în administrarea SC Amenajare Edilitară și Salubrizare SA.

 • Hotărârea nr.22 / 19.07.2016 privind modificarea Organigramei și Statului de Funcții ale Poliției Locale Sector 5.

 • Hotărârea nr.21 / 19.07.2016 privind modificarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționale ale Administrației Domeniului Public Sector 5.

 • Hotărârea nr.20 / 19.07.2016 privind modificarea Organigramei și Statu-lui de funcții ale aparatului propriu al Primăriei Sectorului 5.

 • Hotărârea nr.19 / 19.07.2016 privind modificarea componenței Comisiei Locale de Ordine Publică Sector 5.

 • Hotărârea nr.18 / 19.07.2016 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Sector 5 pentru a face parte din Consiliul pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov.

 • Hotărârea nr.17 / 19.07.2016 privind numirea a trei consilieri locali din cadrul Consiliului Local Sector 5 pentru a face parte din Colegiul Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5.

 • Hotărârea nr.16 / 19.07.2016 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr.21/24.03.2015 referitoare la constituirea Comisiei de analiză și aprobare a cererilor cetățenilor prin care se solicită repartizarea de locuințe.

 • Hotărârea nr.15 / 19.07.2016 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr.47/25.03.2016 privind aprobarea facturării serviciilor prestate de către SC Amenajare Edilitară și Salubrizare SA.

 • Hotărârea nr.14 / 19.07.2016 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr.46/25.03.2016 privind modificarea domeniului principal de activitate al SC Amenajare Edilitară și Salubrizare SA.

 • Hotărârea nr.13 / 19.07.2016 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr.45/25.03.2016 privind delegarea serviciului de amenajare și întreținere a zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement și a terenurilor de joacă pentru copii, administrate de către Sectorul 5.

 • Hotărârea nr.12 / 19.07.2016 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr.44/25.03.2016 privind preluarea amenajărilor în valoare de 14.939.154,09 lei înregistrate în evidențele contabile ale societății Amenajare Edilitară și Salubrizare SA.

 • Hotărârea nr.11 / 19.07.2016 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr.43/25.03.2016.

 • Hotărârea nr.10 / 19.07.2016 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local Sector 5 pe anul 2016.

 • Hotărârea nr.9 / 06.07.2016 privind revocarea membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare S.A.

 • Hotărârea nr.8 / 06.07.2016 privind revocarea membrilor Consiliului de Administrației al S.C. Economat Sector 5 S.R.L.

 • Hotărârea nr.7 / 06.07.2016 privind constituirea și stabilirea componenței Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local Sector 5.

 • Hotărârea nr.6 / 06.07.2016 privind alegerea viceprimarului Sectorului 5.

 • Hotărârea nr.5 / 06.07.2016 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Sector 5 pe o perioadă de cel mult trei luni.

 • Hotărârea nr.4 / 24.06.2016 privind  alegerea dlui. Agheorghiesei Emil, președinte de ședință al Consiliului Local Sector 5 pe o perioadă de cel mult 3 luni.

 • Hotărârea nr.3 / 24.06.2016 privind  constituirea Consiliului Local al Sectorului  5.

 • Hotărârea nr.2 / 24.06.2016 privind validarea mandatelor consilierilor aleși ai Consiliului Local Sector 5.

 • Hotărârea nr.1 / 24.06.2016 privind alegerea Comisiei de Validare din cadrul Consiliului Local Sector 5.

 • Hotărârea nr.58 / 26.05.2016

 • Hotărârea nr.57 / 26.05.2016

 • Hotărârea nr.56 / 26.05.2016

 • Hotărârea nr.55 / 26.05.2016

 • Hotărârea nr.54 / 26.05.2016

 • Hotărârea nr.53 / 26.05.2016

 • Hotărârea nr.52 / 26.05.2016

 • Hotărârea nr.51 / 26.05.2016

 • Hotărârea nr.50 / 26.05.2016

 • Hotărârea nr.49 / 25.03.2016

 • Hotărârea nr.48 / 25.03.2016

 • Hotărârea nr.47 / 25.03.2016

 • Hotărârea nr.46 / 25.03.2016

 • Hotărârea nr.45 / 25.03.2016

 • Hotărârea nr.44 / 25.03.2016

 • Hotărârea nr.43 / 25.03.2016

 • Hotărârea nr.42 / 25.03.2016

 • Hotărârea nr.41 / 25.03.2016

 • Hotărârea nr.40 / 25.03.2016

 • Hotărârea nr.39 / 25.03.2016

 • Hotărârea nr.38 / 25.03.2016

 • Hotărârea nr.37 / 25.03.2016

 • Hotărârea nr.36 / 25.03.2016

 • Hotărârea nr.35 / 25.03.2016

 • Hotărârea nr.34 / 25.03.2016

 • Hotărârea nr.33 / 25.03.2016

 • Hotărârea nr.32 / 25.03.2016

 • Hotărârea nr.23 / 25.03.2016

 • Hotărârea nr.22 / 25.03.2016

 • Hotărârea nr.21 / 25.03.2016

 • Anexa la HCL nr.21 / 25.03.2016

 • Hotărârea nr.20 / 25.03.2016

 • Hotărârea nr.19 / 25.03.2016

 • Hotărârea nr.18 / 25.03.2016

 • Hotărârea nr.17 / 25.03.2016

 • Hotărârea nr.16 / 25.03.2016

 • Hotărârea nr.15 / 25.03.2016

 • Hotărârea nr.14 / 25.03.2016

 • Hotărârea nr.13 / 25.03.2016

 • Hotărârea nr.12 / 25.03.2016

 • Hotărârea nr.11 / 25.03.2016

 • Hotărârea nr.10 / 25.03.2016

 • Hotărârea nr.9 / 24.03.2016

 • Hotărârea nr.8 / 25.03.2016

 • Hotărârea nr.7 / 25.03.2016

 • Hotărârea nr.6 / 25.03.2016

 • Hotărârea nr.5 / 25.03.2016

 • Hotărârea nr.4 / 25.03.2016

 • Hotărârea nr.3 / 25.03.2016

 • Hotărârea nr.2 / 23.01.2016

 • Hotărârea nr.1 / 08.01.2016