Primar

Daniel FLOREA

Daniel FLOREA


Informaţii personale
Naţionalitate
Română
Data naşterii
19 septembrie 1972
Experienţa profesională
Perioada
24.06.2016 - prezent
Funcţia sau postul ocupat
PRIMAR AL SECTORULUI 5 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
Perioada
15.12.2012 - 24.06.2016
Funcţia sau postul ocupat
DEPUTAT - PARLAMENTUL ROMANIEI
 • Comisia juridica de disciplină și imunități - Presedinte - Subcomisia pentru monitorizarea executării hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului;
 • Comisii Speciale Comune - Comisia comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerii legislative de revizuire a Constituţiei României;
 • Membru in delegatia Romaniei la Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei
 • Membru in Comisia pentru afaceri juridice si de drepturile omului ale Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei;
 • Membru in Comisia pentru afaceri politice si democratie a Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei;
 • Membru in Comisia de alegere a judecatorilor la CEDO a Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei;
Perioada
01.01.2012
Funcţia sau postul ocupat
Asociat coordonator
Activităţi şi responsabilităţi principale
 • Comisia juridica de disciplină și imunități - Presedinte - Subcomisia pentru monitorizarea executării hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului;
 • Comisii Speciale Comune - Comisia comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerii legislative de revizuire a Constituţiei României;
 • Membru in delegatia Romaniei la Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei
 • Membru in Comisia pentru afaceri juridice si de drepturile omului ale Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei;
 • Membru in Comisia pentru afaceri politice si democratie a Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei;
 • Membru in Comisia de alegere a judecatorilor la CEDO a Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei;
Numele şi adresa angajatorului
Societate Civila Profesionala „Daniel Florea si Asociatii” - Societate Civila de Avocati
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Dreptul asigurarilor, Drept privat, Drept comercial, drept civil, drept bancar, drept maritim, drept sportiv, privatizare, recuperare creante
Perioada
08.10.2009 - 31.12.2011
Funcţia sau postul ocupat
Vice-Presedinte AVAS
Activităţi şi responsabilităţi principale
Analizarea si gestionarea creantelor statutului
Numele şi adresa angajatorului
Guvernul Romaniei - Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS)
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Gestionarea si valorificarea creantelor si actiunilor detinute de stat.
Perioada
15.04.2009 - 08.10.2009
Funcţia sau postul ocupat
Consilier Personal al Ministrului Transporturilor si Infrastructurii
Activităţi şi responsabilităţi principale
Consiliere pe probleme juridice
Numele şi adresa angajatorului
Ministerul Transporturilor si Infrastructurii
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Elaborare si redactare documente cu caracter juridic: avize, consideratii juridice, opinii legale,etc., necesare desfasurarii activitatii institutiei conform dispozitiilor ministrului;
Perioada
01.08.2008 - 15.04.2009
Funcţia sau postul ocupat
Avocat - Asociat Coordonator
Activităţi şi responsabilităţi principale
 • Supervizarea activitatii clientilor specializati in tranzactii comerciale internationale, asigurari si probleme legate de dreptul de proprietate;
 • Reprezentare in cadrul litigiilor in fata instantelor judecatoresti;
 • Redactare de acte juridice, contracte de drept privat roman;
 • Avize si studii de drept comparat;
 • Supervizare si coordonare a activitatilor juridice interne.
Numele şi adresa angajatorului
Societatea Civila de Avocati "Stefanica & Florea"
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Drept comercial, drept civil, drept bancar, drept maritim
Perioada
Decembrie 2006 - 01.09.2008
Funcţia sau postul ocupat
Director General al Directiei Generale de Control si Relatii Publice
Activităţi şi responsabilităţi principale
 • Activitate de control intern si control portofoliu;
 • Mentinerea relatiilor de colaborare cu toate institutiile autoritatii de stat;
 • Reprezentare a institutiei in raport cu persoanele fizice, persoanele juridice si toate institutiile de stat pana la nivel de Director General, inclusiv;
 • Informare publică;
 • Relaţia cu mass-media;
 • Publicitate şi Marketing.
Numele şi adresa angajatorului
Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Privatizare, administrare şi valorificare active
Perioada
Aprilie 2005 - decembrie 2006
Funcţia sau postul ocupat
Director Directia Control
Activităţi şi responsabilităţi principale
 • Activitate de control intern si control portofoliu;
 • Mentinerea relatiilor de colaborare cu toate institutiile autoritatii de stat;
 • Reprezentare a institutiei in raport cu persoanele fizice, persoanele juridice si toate institutiile de stat pana la nivel de Director General, inclusiv;
Numele şi adresa angajatorului
Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Privatizare, administrare şi valorificare active
Perioada
2003 - 2005
Funcţia sau postul ocupat
Avocat - Asociat Coordonator
Activităţi şi responsabilităţi principale
 • Supervizarea activitatii clientilor specializati in tranzactii comerciale internationale, asigurari si probleme legate de dreptul de proprietate;
 • Reprezentare in cadrul litigiilor in fata instantelor judecatoresti;
 • Redactare de acte juridice, contracte de drept privat roman;
 • Avize si studii de drept comparat;
 • Supervizare si coordonare a activitatilor juridice interne.
Numele şi adresa angajatorului
Societatea Civila Profesionala de Avocati "MARGARIT, FLOROV SI ASOCIATII"
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Drept comercial, drept civil, drept bancar, drept maritim
Perioada
1999 - 2003
Funcţia sau postul ocupat
Judecator
Activităţi şi responsabilităţi principale
 • Drept civil;
 • Executare silita-coordonare activitate executori judecatoresti;
 • Drept penal.
Numele şi adresa angajatorului
Judecatoria Constanta
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Juridic/ Magistratura
Perioada
1997 - 1999
Funcţia sau postul ocupat
Avocat Coordonator
Activităţi şi responsabilităţi principale
 • Supervizarea activitatii clientilor specializati in tranzactii comerciale internationale, asigurari si probleme legate de dreptul de proprietate;
 • Reprezentare in cadrul litigiilor in fata instantelor judecatoresti;
 • Redactare de acte juridice, contracte referitoare la majoritatea domeniilor de drept privat roman;
 • Supervizare si coordonare a activitatilor juridice interne a clientilor persoane juridice.
Numele şi adresa angajatorului
Cabinet Individual de Avocatura
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Drept comercial, drept civil, drept bancar, drept maritim
Perioada
1997
Funcţia sau postul ocupat
Consilier Juridic
Activităţi şi responsabilităţi principale
Activitate in domeniul dreptului maritim - contracte, privatizare
Numele şi adresa angajatorului
C.N.M. ROMLINE, Constanta
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Juridic
Perioada
1995 - 1997
Funcţia sau postul ocupat
Judecator
Activităţi şi responsabilităţi principale
 • Drept penal;
 • Drept civil;
 • Cartea funciara (Registrul de transcriptiuni si inscriptiuni).
Numele şi adresa angajatorului
Judecatoria Constanta
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Juridic/Magistratura
Educaţie şi formare
Perioada
2015 - Doctorand - Universitatea Nicolae Titulescu - Proprietate Intelectuala - Tema: „Drepturile de autor și drepturile conexe din perspectiva jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO) si Curții Europene a Uniunii Europene (CJUE) - aspecte teoretice si practice ale protecției la nivelul Uniunii Europene”
Perioada
2015
Calificare/diploma obţinută
Certificat de atestare a cunostintelor
Disciplinele principale studiate/competenţe profesionale dobândite
Limba Engleza
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare
Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului - Universitatea din Bucuresti - Centrul de Limbi Straine
Perioada
2014
Calificare/diploma obţinută
Managementul Afacerilor Interne
Disciplinele principale studiate/competenţe profesionale dobândite
Stiinte militare, Informatii si Ordine Publica
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare
Academia de Politie „Alexandru Ioan Cuza” - Colegiul National de Afaceri Interne
Perioada
2009 - 2010
Calificare/diploma obţinută
Specializare in relatii diplomatice internationale
Disciplinele principale studiate/competenţe profesionale dobândite
Relatii internationale (politice si economice), protocol și ceremonial, tehnici de soluționare a conflictelor, studii de securitate, protecția internațională a drepturilor omului
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare
Ministerul Afacerilor Externe - Institutul Diplomatic Roman
Perioada
2010
Calificare/diploma obţinută
Specializare in protocol si comunicare in relatiile diplomatice internationale
Disciplinele principale studiate/competenţe profesionale dobândite
Protocol, ceremonial și etichetă, comunicare și persuasiune, comunicare interinstituțională și interculturală, mediere, tehnici de negociere, comunicare interpersonală și cu mass-media
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare
Ministerul Afacerilor Externe - Institutul Diplomatic Roman
Perioada
2008
Calificare/diploma obţinută
Program de perfectionare
Disciplinele principale studiate/competenţe profesionale dobândite
Norme si proceduri de tehnica legislativa
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare
Ministerul Administratiei si Internelor - Institutul National de Administratie
Perioada
2007
Calificare/diploma obţinută
Master
Disciplinele principale studiate/competenţe profesionale dobândite
Securitate si Aparare Nationala
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare
Universitatea Nationala de Aparare „Carol I” - Facultatea de Comanda si Stat Major
Perioada
2004
Calificare/diploma obţinută
Cursuri de masterat - fara sustinerea lucrarii de disertatie
Disciplinele principale studiate/competenţe profesionale dobândite
Constructie Politica si Management Electoral
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare
Scoala Nationala de Stiinte Politice si Administrative
Perioada
2002
Calificare/diploma obţinută
Master
Disciplinele principale studiate/competenţe profesionale dobândite
Management si Marketing in domeniul transporturilor navale, operatiuni bancare si burse
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare
Academia Navala „Mircea cel Batran”
Perioada
2001
Calificare/diploma obţinută
Doctorand in stiinte juridice - cursuri doctorale finalizate fara sustinerea lucrarii de doctorat
Disciplinele principale studiate/competenţe profesionale dobândite
Istoria doctrinelor si stiintelor politice
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare
Universitatea Libera Internationala din Moldova
Perioada
1991 - 1995
Calificare/diploma obţinută
Licentiat in stiinte juridice
Disciplinele principale studiate/competenţe profesionale dobândite
Diplomat in stinte penale - „Crima organizata - fenomen transnational - si impactul acesteia in societatea romaneasca”
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare
Facultatea de Drept, Universitatea Bucuresti
Aptitudini şi competenţe personale
 • 7 septembrie 2015 - Westminster, UK - participant la conferinta „The Role of Parliaments in the Protection and Realisation of the Rule of Law and Human Right” sustinuta de catre Universitatea din Oxford - Facultatea de Drept si Arts & Humanities Research Council;
 • Iunie 2015 - Membru de Onoare al UNBR (Uniunea Nationala a Barourilor din Romania)
 • 27 - 30 mai 2015 - Nicosia, Cipru - Speaker in cadrul conferintei „Cyprus Economic Forum 2015” ;
 • 19 mai 2015 - Bucuresti - Keynote Speaker la conferinta „Tendinte in asigurari”, organizata de Forumul International Asigurari-Reasigurari (FIAR);
 • 19 mai 2015 - Bucuresti - participant la conferinta „Israeli Politics 2015: The Challenge of Governing” organizata de Institutul Social Democrat „Ovidiu Sincai”;
 • 18 mai 2015 - Brasov - Speaker in cadrul conferintei FIAR 2015;
 • 5 noiembrie 2014 - Bucuresti - Speaker in cadrul Conferintei „Ziua Profesiilor Liberale din Romania” cu tema „Consolidarea profesiilor liberale - mijloc de dezvoltare a societatii romanesti”, organizata de Uniunea Profesiilor Liberale din Romania;
 • 12 mai 2015 - Varsovia, Polonia - Speaker in cadrul conferintei „Parliaments and the European Court of Human Rights” in calitate de Presedinte al Subcomisiei pentru monitorizarea executării hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului - Camera Deputatilor din Romania, eveniment organizat de Helsinki Foundation for Huma Rights, Middlesex University London si Nuffield Foundation;
 • 12 martie 2015 - Bucuresti, Palatul Parlamentului - Speaker si Oaspete de onoare in cadrul conferintei „Conferinta Europeana a Protectiei Consumatorului de Servicii Financiare”, eveniment organizat de UNSAR (Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare Reasigurare din Romania) in parteneriat cu APPA (Asociatia pentru Promovarea Asigurarilor);
 • 11 decembrie 2014 - Bucuresti - Facultatea de Drept - participant in calitate de membru al Comisiei Juridice, de Disciplina si Imunitati a Camerei Deputatilor la conferinta „Rolul legal al avocatului intr-un stat de drept cu privire la apararea vietii private si a secretului profesional. Situatia din Romania.”
 • 25 noiembrie 2014 - Bucuresti - participant la conferinta de lansare a proiectului„START - O viata de calitate in siguranta!” organizata de Departamentul pentru Egalitate de Sanse intre Femei si Barbati;
 • 24 noiembrie 2014 - Bucuresti, Palatul Parlamentului - Speaker in cadrul Conferintei Nationale a Pietei de Capital - editia 2014, Reglementarile legislative, o necesitate! , organizata de OPPC (Organizatia Profesionistilor Pietei de Capital) si Media Xprimm;
 • 6 octombrie 2014 - Bucuresti - participant la Forumul „Piata Financiara din Romania: Reglementare, Dezvoltare si Finantare Eficienta a Romaniei” sustinuta de AGER (Asociatia Generala a Economistilor din Romania) si ASPES (Asociatia de Studii si Prognoze Economico-Sociale);
 • 20 iunie 2014 - Bucuresti - Participant la Conferinta Asiguratorilor din Romania organizata de UNSAR (Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare Reasigurare din Romania);
 • 19 iunie 2014 - Bucuresti - Palatul Parlamentului - Speaker in cadrul seminarului„Executarea hotararilor CEDO in cauzele pronuntate impotriva Romaniei - 20 de ani” - tema „ Experienta parlamentara in executarea hotararilor CEDO”;
 • 18 iunie 2014 - Bucuresti - Palatul Parlamentului - Speaker - Conferinta aniversara„Romania si Conventia Europeana a Drepturilor Omului - 20 de ani” - Experienta parlamentarilor membri ai delegatiei Romaniei la Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei - Implicarea actuala a Parlamentelor Nationale in asigurarea executarii hotararilor CEDO;
 • 6 - 8 aprilie 2014 - Vilnius, Lituania - participant la conferinta „Conference of Speakers of the European Union Parliaments;
 • 20 februarie 2014 - Bucuresti - Speaker in cadrul Conferintei „Codul Insolventei”;
 • 28 ianuarie 2014 - Bucuresti - Speaker in cadrul Conferintei „Mediafax Talks About Lobby”;
 • 14 octombrie 2013 - Londra, Speaker in cadrul reuniunii de lucru cu tema “Rolul parlamentelor naţionale în implementarea hotărârilor Curţii Europene pentru Drepturile Omului (CEDO)” , organizat de Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE) in calitate de Presedinte al Subcomisiei pentru monitorizarea executării hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului;
 • 2008 - Membru UNITED STATES NAVY LEAGUE;
 • 2005 - Membru LIGA NAVALA ROMANA;
 • 2000 - 2003 Vicepresedinte - Uniunea Asociatiilor Profesionale ale Judecatorilor din Romania
 • Iulie - august, 2002 - Washington D.C. - invitat special nominal al Departamentului de Stat al SUA si al Presedintelui Curtii Supreme de justitie a SUA ca lector si ca specialist in organizarea justitiei in cadrul unor prestigioase universitati americane (Duke, Washington Law school, New York Law School) si in cadrul instantelor federale si statale - Washington, New York, South Carolina, Salt Lake City, Portland;
 • Mai 2000 - Brasov - reprezentant al Romaniei in cadrul Consilului de Conducere al MEDEL (Magistratii Europeni pentru Democratie si Libertati), coordonat de Directorul Departamentului de Drept Comparat al Comisiei Europene;
 • Februarie 2001 - Lyon - reprezentant al Romaniei in cadrul Consilului de Conducere al MEDEL (Magistratii Europeni pentru Democratie siLibertati), coordonat de Directorul Departamentului de Drept Comparat al Comisiei Europene;
 • 1999 - 2001 Presedinte- Asociatia Profesionala a Judecatorilor „Themis”, Curtea de Apel Constanta;
 • 1999- 2003 Asistent Universitar Drept Civil si Drept International Public - Universitatea „Spiru Haret”, Facultatea de Drept;
 • 1996 - 1997 Vicepresedinte- Asociatia Profesionala a Judecatorilor „Themis”, Curtea de Apel Constanta;
 • 1995 - 1997 Asistent Universitar- Drept Penal si Criminologie - Universitatea „Ovidius”, Constanta-Facultatea de Drept.
Limba maternă
Română
Limbi străine cunoscute
engleza, franceza
Autoevaluare Inţelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral Exprimare scrisă
Engleză Utilizator experimentat Utilizator experimentat Utilizator experimentat Utilizator experimentat Utilizator experimentat
Franceză Utilizator experimentat Utilizator experimentat Utilizator experimentat Utilizator experimentat Utilizator experimentat
Competenţe şi aptitudini organizatorice
Experienta in coordonarea activitatii/ Aptitudini de comunicare interpersonala / Rezistent la efort intelectual / Spirit de echipa / Capacitate de analiza si organizare / Perseverent, responsabilitate-asumarea raspunderii si a deciziilor, spirit intuitiv si empatic.
Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului
Cunoscator al aplicaţiilor Microsoft Office
Alte competenţe şi aptitudini
 • Iunie 2009 - 15.12.2012 - Presedinte al Comisiei de Recurs din cadrul Ligii Profesioniste de Fotbal;
 • 2007 - 2008 Presedinte al Curtii de Arbitraj pentru Fotbal din cadrul Federatiei Romane de Fotbal
 • 2006 - 2007 Presedinte al Comisiei de Apel din cadrul Federatiei Romane de Fotbal
 • 2005 - 2006 Presedinte al Comisiei de Disciplina din cadrul Federatiei Romane de Fotbal
 • 2004 - Membru al Comisiei Tehnice din cadrul Federatiei Romane de Fotbal
 • Hobby: istorie, lectura, fotbal
Permis de conducere
Categoria B (1991)