Alegeri Parlamentul European 2019

Biroul Electoral nr. 46 – Sectorul 5 al

Municipiului București

Adresa: str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, corp C1, et. 1, cam. 08, sectorul 5, București

Tel:  021/314.00.58

Fax: 021/314.00.45

E-mail: besector5@bec.ro

Membrii Biroului Electoral nr. 46 – Sectorul 5:

JUDECĂTORI:

PĂDURARU GEORGE – Președinte

DUMITRESCU CRISTINA SORANA – Locțiitor președinte

NICULESCU IONUȚ-ALEXANDRU – Membru

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

DAVID GABRIELA - Membru

 

Proces-Verbal etapa a II-a

 

Decizia nr.26 26.05.2019

 

Decizia nr.25 26.05.2019

 

Decizia nr.24 26.05.2019

 

Decizia nr.23 26.05.2019

 

Decizia nr.22 26.05.2019

 

Decizia nr.21 26.05.2019

 

Decizia nr.20 26.05.2019

 

Decizia nr.19 26.05.2019

 

Decizia nr.18 25.05.2019

 

Decizia nr.17 25.05.2019

 

Decizia nr.16 24.05.2019

 

Decizia nr.15 24.05.2019

 

Decizia nr.14 24.05.2019

 

Decizia nr.13 22.05.2019

 

Decizia nr.12 22.05.2019

 

Decizia nr.11 22.05.2019

 

Decizia nr.10 22.05.2019

 

Decizia nr.9 21.05.2019

 

Decizia nr.8 21.05.2019

 

Decizia nr.7 21.05.2019

 

Decizia nr.6 17.05.2019

 

Decizia nr.5 17.05.2019

 

Decizia nr.4 15.05.2019

 

Decizia nr.3 15.05.2019

 

Decizia nr.2 15.05.2019

 

Decizia nr.1 15.05.2019

 

Proces-verbal 16.05.2019 cu ocazia constituirii si completarii birourilor sectiilor de votare 839-1035

 

Afiș Publicație Electorală

 

Anunț informare alegători domiciliați pe arterele arondate scolii gimnaziale nr.124

 

Anunț informare alegători domiciliați pe arterele arondate școlii gimnaziale nr.141

 

Proces-verbal încheiat cu ocazia completării (etapa I) Biroului Electoral nr. 46 - Sector 5 al Municipiului București pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2019

 

PREȘEDINȚI ȘI LOCȚIITORI AI BESV SECTOR 5 DESEMNAȚI 18.05.2019

 

PREȘEDINȚI ȘI LOCȚIITORI AI BESV SECTOR 5 DESEMNAȚI 17.05.2019

 

PREȘEDINȚI ȘI LOCȚIITORI AI BESV SECTOR 5 DESEMNAȚI 16.05.2019

 

PREȘEDINȚI ȘI LOCȚIITORI AI BESV SECTOR 5 DESEMNAȚI LA ALEGERILE EUROPARLAMENTARE 2019

 

 

Informații privind listele de candidați și candidaturi independente:

http://europarlamentare2019.bec.ro/candidati

 

Informații privind secția de votare la care sunteți arondat pot fi găsite la următorul link:

https://www.registrulelectoral.ro/

 

  • Tabel cu locurile speciale pentru afișaj electoral

  • Numerotarea și delimitarea secțiilor de votare de pe raza sectorului 5 București

 

Informații privind admiterea în Corpul Experților Electorali

Având în vedere prevederile Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cererile de admitere în Corpul experților electorali pot fi depuse  la primari, la prefecți ori la Autoritatea Electorală Permanentă, în scris sau în format electronic, primarii și prefecții redirecționează cererile depuse către Autoritatea Electorală Permanentă.

Persoanele interesate pot depune o cerere scrisă, datată și semnată:

  • la registratura Primăriei Sectorului 5, strada Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, București,
  • la Instituția Prefectului Municipiului București , Piața Presei Libere nr.1, corpul B,
  • la Autoritatea Electorală Permanentă – Filiala București-Ilfov, cu sediul în Str. Transilvaniei nr. 2, et. 1, cam. 9, sector 1.

Cererile pot fi transmise și prin e-mail, la adresa: expert.bucuresti@roaep.ro .

Fiecare cerere trebuie să fie însoțită de o copie a actului de identitate și o copie a actului de studii.

Modelele cererilor de admitere în Corpul experților electorali pot fi găsite la următoarele linkuri:

http://www.roaep.ro/instruire/Cerere-admitere-aviz-favorabil-CEE.pdf

http://www.roaep.ro/instruire/Cerere-admitere-examen-CEE.pdf

Tematica pentru examenul de admitere și întrebările pentru examen pot fi găsite la următoarele linkuri:

http://www.roaep.ro/instruire/SITE-Tematica-prezentare-detaliat.pdf

http://www.roaep.ro/instruire/intrebari-CEE_05.pdf

 

 

Ce reprezintă Corpul experților electorali?

Corpul experților electorali reprezintă o evidență permanentă a persoanelor din care sunt desemnați, prin tragere la sorți, președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare și locțiitorii acestora.

Persoanele înscrise în Corpul experților electorali participă automat la tragerile la sorți efectuate de Autoritatea Electorală Permanentă, la toate alegerile, fără îndeplinirea altor formalități.

Activitatea desfășurată de persoanele desemnate este remunerată.

În perioada funcţionării birourilor electorale ale secțiilor de votare ce se vor constitui pentru alegerile europarlamentare din anul 2019, preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare și locţiitorii acestora se consideră detaşaţi şi primesc pentru fiecare zi de activitate o indemnizaţie de 190 lei (190 lei x 5 zile = 950 lei).

În această perioadă, autorităţile şi instituţiile publice la care sunt angajate persoanele desemnate președinți sau locțiitori le asigură acestora plata salariului.

Primirea indemnizaţiei de mai sus (190 lei pe zi) nu afectează dreptul de a primi alte diurne, indemnizaţii, pensii sau alte drepturi băneşti cuvenite în baza unor legi speciale.

Pentru indemnizaţiile acordate se reține numai impozitul pe venit.

De asemenea, aceștia au dreptul în ziua votării la o indemnizaţie de protocol de 10 lei pentru apă și cafea.

În plus, persoanele care asigură predarea dosarelor la sediile birourilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti au dreptul să primească la cerere o zi liberă plătită de la locul de muncă, în ziua următoare datei votării, pe baza procesului-verbal de predare-primire încheiat cu biroul electoral al sectorului municipiului Bucureşti.

Cine poate fi expert electoral?
Poate intra în Corpul experților electorali persoana care îndeplinește următoarele condiții:
a) are cetățenia română;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are drept de vot;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare îndeplinirii funcției;
e) nu face parte dintr-un partid politic;
f) a absolvit studii universitare de licenţă în domeniul ştiinţelor juridice sau în alte domenii ori cel puțin învățământul general obligatoriu;
g) nu este urmărită penal, trimisă în judecată penală sau condamnată penal.

Cum puteți face parte din Corpul experților electorali?

Admiterea în Corpul experților electorali se face:
1. În cazul persoanei care a mai exercitat funcția de președinte al biroului electoral al secției de votare sau de locțiitor al acestuia înainte de anul 2015 - pe baza avizului favorabil acordat de Autoritatea Electorală Permanentă pentru activitatea anterioară ca președinte sau locțiitor;
2. În cazul persoanei care nu a mai exercitat funcția de președinte al biroului electoral al secției de votare sau de locțiitor al acestuia - pe bază de examen.

Persoanele interesate pot depune cererile la primari, la prefect ori la Autoritatea Electorală Permanentă – Filiala București-Ilfov, cu sediul în Str. Transilvaniei nr. 2, et. 1, cam. 9, sector 1. Cererile pot fi transmise și prin e-mail la adresa: expert.bucuresti@roaep.ro .

Fiecare cerere trebuie să fie însoțită de o copie a actului de identitate și o copie a actului de studii.

În ce constă examenul de admitere în Corpul experților electorali?

Examenul de admitere în Corpul experților electorali constă în soluționarea unui test-grilă de verificare a competențelor format din 15 întrebări cu câte 3 variante de răspuns, din care numai o variantă de răspuns este corectă.
Tematica pentru examenul de admitere și întrebările din care se vor genera subiectele pentru examen, cu răspunsurile corecte evidențiate, pot fi găsite la următoarele linkuri:

http://www.roaep.ro/instruire/SITE-Tematica-prezentare-detaliat.pdf 

http://www.roaep.ro/instruire/intrebari-CEE_05.pdf

Examenul de admitere în Corpul experților electorali se consideră promovat în cazul în care candidatul rezolvă corect cel puțin 10 întrebări în maximum 30 de minute.

Precizăm că examenul de admitere în Corpul experților electorali poate fi susținut și on-line. Persoanele care doresc să susțină examenul on-line trebuie să ne comunice această opțiune.

IMPORTANT! Candidații care nu promovează examenul de admitere în Corpul experților electorali pot susține un nou examen de admitere, fără a mai îndeplini alte formalități.