Acreditari

PROCEDURA DE ACREDITARE A JURNALIȘTILOR

 

Pentru a asigura o informare cât mai promptă și obiectivă despre activitatea, acțiunile în derulare, cât și proiectele instituției, în baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, Primăria Sectorului 5 acordă la cerere, fără discriminare, acreditări reprezentanților mass-media.

Acreditarea se face în baza completării unei unui formular, la solicitarea instituției de presă al cărui angajat este jurnalistul. Cererea de acreditare va fi înaintată Direcției Transparență Instituțională - Serviciul Relații cu Mass-Media și Societatea Civilă din cadrul Primăriei Sectorului 5 și trebuie să cuprindă:

  • datele de identificare ale reprezentantului mass-media (nume, prenume, adresă);
  • calitatea jurnalistului în cadrul redacției;
  • instituția de presă solicitantă;
  • seria și numărul cărții de identitate;
  • numărul legitimației de serviciu;
  • numărul de telefon;
  • adresă de e-mail.

 

CONTACT PRESĂ

 

Serviciul Relații cu Mass-media și Societatea Civilă

Tel: 021/313.67.68

E-mail: massmedia@sector5.ro

 

Cristina Claudia Popa – Director Executiv Direcția de Transparență Instituțională

E-mail: cristina.popa@sector5.ro